Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nội dung− Lập kế hoạch dự án Scrum  − Làm thế nào để lập kế hoạch cho toàn bộ dự án?  − Lập kế hoạch toàn bộ dự án tro...
Lập kế hoạch cho dự án ntn?− Product Backlog − Lưu trữ toàn bộ các user stories (yêu cầu)  − Làm mới, thay đổi, hoăc sử...
Lập kế hoạch dự án      Product Backlog                  “Là người dùng, họ muốn      User Stor...
Lập kế hoạch dự án      Product Backlog                Stories có thể được      User Stories  ...
Product Backlog      Truy vấn Product Backlog       trong Team Explorer
Product Backlog          Product Owner tạo         mới Product Backlog          với User Stories
Lập kế hoạch cho một Sprint?− Product Owner và nhóm phát triển lựa chọn các Backlog (yêu cầu) cần làm trong Sprint− Mỗi m...
Lập kế hoạch cho một SprintProduct Backlog            Iteration BacklogUser Stories              U...
Lập kế hoạch cho một SprintProduct Backlog            Iteration BacklogUser Stories              U...
Lập kế hoạch Sprint− Xác định các công việc cần để hoàn thành một yêu cầu− Phân chia công việc một cách cân bằng− Cam k...
Thực thi một Sprint như thế nào?− Theo dõi tiến độ − Tổ chức họp ngắn Sprint hàng ngày − Những công việc nào đã hoàn thà...
Thực thi một SprintProduct Backlog       Iteration BacklogUser Stories         User Stories  Tasks (hours) ...
Thực thi một SprintProduct Backlog                 Iteration BacklogUser Stories             ...
Thực thi một SprintProduct Backlog              Iteration BacklogUser Stories               Us...
Thực thi một SprintProduct Backlog        Iteration BacklogUser Stories          User Stories  Tasks (ho...
Thực thi một SprintProduct Backlog          Iteration BacklogUser Stories            User Stories  T...
Thực thi một SprintProduct Backlog          Iteration BacklogUser Stories            User Stories  T...
Thực thi một SprintProduct Backlog          Iteration BacklogUser Stories           User Stories  Tas...
Thực thi một SprintProduct Backlog           Iteration BacklogUser Stories             User Stories...
Thực thi một Sprint− Cập nhật các công việc đã được hoàn thành, hàng ngày− Kiểm soát tiến độ thông qua các báo cáo và b...
Theo dõi tiến độ           Burndown chart cho          phép theo dõi các công          việc c...
Theo dõi tiến độ
Theo dõi tiến độ
Retrospective  Sử dụng Team wiki trên         Project Portal để thực         hiện Retrospective
Câu hỏi− Liên hệ − Nguyễn Bá Quang  − quang.nguyen@hyperlogy.com  − http://basquang.wordpress.com− Nguồn tham khảo TF...
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be...
Scrum sử dụng Team Foundation Server 2012
Scrum sử dụng Team Foundation Server 2012
Scrum sử dụng Team Foundation Server 2012
Scrum sử dụng Team Foundation Server 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Scrum sử dụng Team Foundation Server 2012

2,480 views

Published on

Lập kế hoạch dự án Scrum
Làm thế nào để lập kế hoạch cho toàn bộ dự án?
Lập kế hoạch toàn bộ dự án trong TFS 2012
Lập kế hoạch cho một Sprint
Lập kế hoạch cho một Sprint là gì?
Cách lập kế hoạch cho một Sprint trong TFS 2012
Thực hiện một Sprint
Thực hiện một Sprint như thế nào?
Cách thực hiện một Sprint trong TFS 2012

Published in: Technology

Scrum sử dụng Team Foundation Server 2012

 1. 1. Nội dung− Lập kế hoạch dự án Scrum − Làm thế nào để lập kế hoạch cho toàn bộ dự án? − Lập kế hoạch toàn bộ dự án trong TFS 2012− Lập kế hoạch cho một Sprint − Lập kế hoạch cho một Sprint là gì? − Cách lập kế hoạch cho một Sprint trong TFS 2012− Thực hiện một Sprint − Thực hiện một Sprint như thế nào? − Cách thực hiện một Sprint trong TFS 2012
 2. 2. Lập kế hoạch cho dự án ntn?− Product Backlog − Lưu trữ toàn bộ các user stories (yêu cầu) − Làm mới, thay đổi, hoăc sửa lỗi − Mô tả cái mà khách hàng cần (need) và giá trị (value) của nó − Chịu trách nhiệm bởi Product Owner − Được sắp xếp ưu tiên theo giá trị kinh doanh mà nó mang lại − Mỗi user story được viết theo ngữ cảnh của người dùng.
 3. 3. Lập kế hoạch dự án Product Backlog “Là người dùng, họ muốn User Stories giao diện ứng dụng theo 5 phong cách Modern UI” 8 Các Stories được hiển 5 thị trênNhóm ước lượng mỗi story Backlog theo thứPriority 3 tự được ưu tiên sử dụng story points 8 Các stories mới được thêm vào Product 1 Backlog
 4. 4. Lập kế hoạch dự án Product Backlog Stories có thể được User Stories lập kế 3 Sprint hoạch hoàn tất 3 vào các sprints sau 3 3Priority Sprint 4 Product Owner sẽ chịu trách 4 nhiệm thiết lập lại mức độ ưu 4 tiên trên Backlog 4
 5. 5. Product Backlog Truy vấn Product Backlog trong Team Explorer
 6. 6. Product Backlog Product Owner tạo mới Product Backlog với User Stories
 7. 7. Lập kế hoạch cho một Sprint?− Product Owner và nhóm phát triển lựa chọn các Backlog (yêu cầu) cần làm trong Sprint− Mỗi một Backlog cần phải được chia nhỏ thành các Tasks (cụ thể)− Nhóm phát triển thực hiện cam kết với mỗi Backlog đó − Thời gian hoàn thành − Tiến độ hoàn thành
 8. 8. Lập kế hoạch cho một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) 3 Dựa trên các công Commit! việc đó, nhóm cam 3 Đôi khikết sẽ hoàn thành thời gian ước 3 lượngmỗi công việc lập kế hoạch để cuộc họp Trongyêu cầuNhóm phân nhỏ trong hoàn thành có lâu... Owner và ra bao thể từng bị Sprint. Product yêu cầu thay đổi, lớn hơn, cam chọn các nhóm phát triển lựa các công thành Commit! kết... việc cụ thể yêu cầu nào cần thực hiện trong Sprint đó Can’t Commit!
 9. 9. Lập kế hoạch cho một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) 3 Commit! 3 3 ? 3 Những yêu cầu quá Commit! lớn trong Sprint có thể được nhóm cân nhắc đã Sprint bây giờ Nhóm có thể để tách thành cáchoạch và được lập kế yêu cầu nhỏ hơn... kếttriển cam sẵn sàng để phát hoàn thành yêu cầu nhỏ hơn đó Commit!
 10. 10. Lập kế hoạch Sprint− Xác định các công việc cần để hoàn thành một yêu cầu− Phân chia công việc một cách cân bằng− Cam kết hoàn thành công việc− Kiểm soát việc tạm dừng công việc− Kiểm soát tiến độ
 11. 11. Thực thi một Sprint như thế nào?− Theo dõi tiến độ − Tổ chức họp ngắn Sprint hàng ngày − Những công việc nào đã hoàn thành − Những công việc nào còn dang dở− Cố gắng bàn giao một tiền chức năng (potentially shippable) một cách liên tục− Chứng minh giá trị mà chức năng đó có thể mang lại− Retrospective (xem xét, đánh giá, cải tiến…)
 12. 12. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Nhóm bắt đầu thực hiện trên danh sách công việc…
 13. 13. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Cập nhật tiến độ hoàn thành công Remaining Completed 100 việc hàng ngày 80 60 40 20 0 2/1 2/8 2/15 2/22
 14. 14. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Remaining Completed 100 80 60 40 20 0 2/1 2/8 2/15 2/22
 15. 15. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Nhóm phát triển một Tạo một demo để “tiền chức năng” một chứng minh giá trị mà cách liên tục chức năng đó mang lại
 16. 16. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Phần chức năng hoàn thiện sẽ được bàn giao cho khách hàng
 17. 17. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Nhóm bàn giao công việc Đóng dựa trên cam kết. những yêu cầu đã bàn giao ở Sprint trước Việc nào đã thựchọp cải Tổ chức hiện? tiến retrospective… Việc nào chưa thực hiện? Việc gì nhóm có thể làm để cải tiến?
 18. 18. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Các yêu cầu mới sẽ được thêm vào Product Backlog
 19. 19. Thực thi một SprintProduct Backlog Iteration BacklogUser Stories User Stories Tasks (hours) Backlog được sắp xếp theo thứ tự yêu tiên và sẵn sàng để nhóm lên kế hoạch cho Sprint tiếp theo
 20. 20. Thực thi một Sprint− Cập nhật các công việc đã được hoàn thành, hàng ngày− Kiểm soát tiến độ thông qua các báo cáo và biểu đồ phân tích− Liên tục xem xét, đánh giá và cải tiến
 21. 21. Theo dõi tiến độ Burndown chart cho phép theo dõi các công việc còn dang dở và các công việc đã hoàn thành
 22. 22. Theo dõi tiến độ
 23. 23. Theo dõi tiến độ
 24. 24. Retrospective Sử dụng Team wiki trên Project Portal để thực hiện Retrospective
 25. 25. Câu hỏi− Liên hệ − Nguyễn Bá Quang − quang.nguyen@hyperlogy.com − http://basquang.wordpress.com− Nguồn tham khảo TFS − http://blogs.msdn.com/bharry − http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en- US/category/vsts − http://msdn.microsoft.com/en- us/teamsystem/default.aspx
 26. 26. © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries.The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

×