Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swarzewo

4,820 views

Published on

 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Swarzewo

 1. 1. E NDE R G MARIA I WALDEMAR TLAGA M MARIA.TLAGA@OUTLOOK.CO .TLAGA@OUTLOOK.COM WALDEMAR
 2. 2. REWOLUCJA ENDEROWA G DYKTATURA ATYWIZMU REL
 3. 3. ŚWIAT DZISIEJSZY POLE BITWY O CZŁOWIEKA Aborcja Aborcja Związki Związki partnerskie partnerskie Deprecjacj Deprecjacj a czystości a czystości Rozwody Rozwody Eutanazja Eutanazja Ideologia gender Zapłodnienie Zapłodnienie In-vitro In-vitro Antykoncepcj Antykoncepcj a a Pornografia Pornografia Związki Związki homoseksualne homoseksualne
 4. 4. „SEX” A „GENDER” • • Sex (płeć): • Male (męska) • Female (żeńska) Gender (płeć lub rodzaj): • hetero Pojęcie „gender” jako substytut słowa „sex” • homo wprowadziły feministki na międzynarodowych • bi konferencjach kobiet w Kairze i Pekinie. • trans Dzięki rezolucjom ONZ i UE stało się polityczną • …? strategią poszczególnych państw. Celem jest doprowadzenie do społecznej akceptacji każdej orientacji seksualnej
 5. 5. IDEOLOGIA GENDER - GŁÓWNY AKSJOMAT: • Nasza płeć jest określana nie biologicznie, ale kulturowo w procesie wychowania • Nie rodzimy się jako istoty płci męskiej albo żeńskiej, ale takimi jesteśmy kreowani po urodzeniu
 6. 6. RELATYWIZM W AKCJI 1: • • • 2006, Batavia High School, Nowy Jork, USA • Niektórzy rodzice chcą przenieść ich dojrzewające dzieci do innej klasy – nie uzyskują pozwolenia • Szkoła wyjaśnia, że zaburzenie tożsamości płciowej (GID) jest rodzajem niepełnosprawności, a odpowiednie ustawy zabraniają dyskryminacji • Żądanie przeniesienia uznano za dyskryminację Nauczyciel uczący w szkole od 8 lat stwierdza, że ma złą płeć Poddaje się kuracji medycznej i pojawia w szkole w kobiecym stroju 1. „LifeSiteNews”, 9.09.2006
 7. 7. FRONT PRASTAREJ WALKI • • • Zdaniem relatywistów prawda nie istnieje Dla chrześcijanina prawda ma jedno oblicze i jedno imię: Jezus Chrystus Jeżeli nie ma możliwości poznania prawdy, wyprowadzenia z niej osądu na temat dobra i zła, prowadzi to jedynie do upadku wartości Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek (Hbr 4,13)
 8. 8. SEKSUALNOŚĆ – NAJWAŻNIEJSZE POLE BITWY RELATYWIZMU • Każda kultura ma swoje normy podejścia do seksualności Są one zakotwiczone w ludzkich sercach – co jest dobre, a co jest złe Normy są strzeżone prawem, zwyczajami i obyczajami Kto się wyłamuje, jest napiętnowany i odsuwany na margines • W naszej tradycyjnej kulturze normy społeczne i prawne ograniczały seksualność do: Małżeństwa mężczyzny i kobiety Dorosłych Niespokrewnionych Do przestrzeni intymności • • • • • • • • W dzisiejszych czasach wszystkie te normy się narusza („wyzwolenie seksualne”, „rewolucja seksualna”)
 9. 9. PIONIERZY REWOLUCJI SEKSUALNEJ • Aleksandra Kołłontaj • pierwsza kobieta w Petersburskiej Radzie Rewolucyjnej • komisarz ds. opieki społecznej w rządzie Lenina • Jej dziełem była: • legalizacja rozwodów i aborcji • organizacja „komun małżeńskich” • propagowanie „wolnej miłości” i wszelkiej postaci związków seksualnych (w tym homoseksualnych) • przejęcie kontroli przez państwo nad wychowaniem dzieci • Chaos jaki zapanował w Rosji w wyniku jej eksperymentów spowodował ograniczenie jej działalności już połowie lat 20 i wycofanie się całkowite po 1930 roku Pierwsza manifestacja gejów i lesbijek, marsz wzór dla współczesnych marszów wyzwolenia seksu spod dominacji tradycji - przeszła w Moskwie 1918 roku. Przeszli rozebrani ulicami Moskwy z transparentami „Przecz ze wstydem”.
 10. 10. PIONIERZY REWOLUCJI SEKSUALNEJ • Wilhelm Reich – niemiecki „rewolucjonista seksualny”, żali się w 1930 roku, że Rosja nie może służyć za przykład zrealizowanej utopii ponieważ: wprowadzono ponownie restrykcje prawne wobec homoseksualistów zaostrzono prawo aborcyjne wolność seksualna sowieckiej młodzieży oraz „racjonalna edukacja seksualna” dzieci i młodzieży zostały zastąpione przez „ideologię ascetyzmu” znowu się ceni „przymusową rodzinę”, przywrócono prawo małżeńskie z 1918 r. powstrzymano kolektywizację wychowania dzieci ponownie powierzono rodzicom odpowiedzialność wychowawczą zrezygnowano z likwidacji „autorytarnych form szkolnictwa” przez samorządzenie się dzieci • • • • • • • • Celem była totalitarna władza Gdy cele osiągnięto, czyli zniszczenie oddziaływania cerkwi, zniszczenie opartych na tradycji więzi międzyludzkich, czy zaufanie i solidarność między kobietą a mężczyzną, władza w materii obyczajowej stała nagle się purytańska.
 11. 11. GENDER MAINSTREAMING WŁĄCZENIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W GŁÓWNY NURT POLITYKI • • • • Naukowy fundament gender mainstreaming jest oparty na kłamstwie John Money w „Sexual Signatures” opisał eksperyment zmiany płci Eksperyment z bliźniakami jednojajowymi: • Bruce i Brian Reimer (ur. 1965) • Bruce stracił penis w efekcie nieudanego zabiegu obrzezania • Money zaproponował rodzicom zmianę płci, poddał chłopca operacji oraz kuracji hormonalnej (Bruce -> Brenda) • Bruce (Brenda) dowiedział się o swojej historii w wieku 14 lat i postanowił dalej żyć jako chłopiec (David) • Uczucie głębokiego wstydu nigdy go nie opuściło • W wieku 38 lat popełnił samobójstwo (2004) • Jego brat bliźniak Brian („grupa kontrolna”) popełnił samobójstwo wcześniej W literaturze genderowej powyższy przykład był i jest używany jako dowód na słuszność teorii
 12. 12. IDEOLOGIA GENDER – ŹRÓDŁA: • Lewacki ateizm, „walka płci” zastąpiła „walkę klas” • • • Ruchy homoseksualne (geje i lesbijki) Fanatyczny feminizm Wrogowie Boga i religii Cel – dyktatura mniejszości nad większością
 13. 13. DYKTATURA POTRZEBUJE ZATOMIZOWANYCH JEDNOSTEK – ATAK NA WIĘZI • Atak na ojczyznę • Atak na rodzinę • Atak na obowiązujące wartości • Atak na Kościół • Atak na Pana Boga Jako substytut więzi oferuje się zaspokojenie żądz Kto stał się niewolnikiem swych najniższych popędów, nie ma niczego, co mógłby przeciwstawić zniewoleniu dyktaturą
 14. 14. GLOBALIZACJA REWOLUCJI SEKSUALNEJ PRZEZ ONZ • 1948-12-10, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
 15. 15. GLOBALIZACJA REWOLUCJI SEKSUALNEJ PRZEZ ONZ • 40 lat później - zmiana paradygmatu po 1989 r. • Wprowadzenie nowych pojęć • Zmiana treści starych pojęć • Używanie różnych agend ONZ do walki o: • Zniesienie tożsamości i płciowej kobiety i mężczyzny • Autonomiczne „prawa dziecka” • Zniesienie moralności seksualnej • Aborcja jako prawo człowieka • Etyka postmodernistyczna wypiera i zmienia pojęcia wprowadzone przez etykę judeochrześcijańską „Władza człowieka robienia tego, co mu się żywnie podoba, oznacza władzę nielicznych robienia z pozostałymi tego, co im się żywnie podoba”, C. S. Lewis, The Abolition of Man, Oxford 1943
 16. 16. IDEOLOGIA GENDER – BUDOWA TOTALITARYZMU • Zmiana znaczeń pojęć podstawowych to istotny syndrom systemów totalitarnych • Nie możemy być spokojni o swoją przyszłość, gdy zmienia się znaczenie podstawowych słów • Rewolucja genderowa – rewolucja odgórna, wychodząca od elit władzy działających w skali globalnej
 17. 17. ZMIANA ZNACZENIA POJĘĆ Etyka judeochrześcijańska Etyka postmodernistyczna Prawda Nietolerancyjny relatywizm Wartości absolutne i normy wiążące Wolny wybór autonomicznej jednostki Autorytet Równość Autorytet rodziców Prawa dzieci Płeć Gender Tożsamość płciowa mężczyzny i kobiety Możliwość wyboru płci Heteroseksualność jako norma Akceptacja każdego zachowania seksualnego Małżonek Partner M.A. Peeters, „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej: kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”, tłum. G. Grygiel, Warszawa 2010
 18. 18. ZMIANA ZNACZENIA POJĘĆ Etyka judeochrześcijańska Etyka postmodernistyczna Małżeństwo kobiety i mężczyzny Związek partnerski tej samej płci Rodzina - małżonkowie z potomstwem Związek partnerski tej samej płci z prawem adopcji dzieci Odpowiedzialne rodzicielstwo „Zdrowie reprodukcyjne”, antykoncepcja i aborcja Suwerenność narodowa Globalne sterowanie przez „rząd globalny” Tradycja Kulturowa różnorodność Tożsamość kulturowa Multikulturalizm (Multi-kulti) Dekalog (10 przykazań) Etyka relatywistyczna Bóg Autonomiczna jednostka M.A. Peeters, „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej: kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”, tłum. G. Grygiel, Warszawa 2010
 19. 19. IDEOLOGIA GENDER – PRZYKŁAD DZIAŁAŃ 22 kwietnia 2013, konferencja z udziałem przedstawicieli MEN 1, omawianie Standardów Edukacji Seksualnej WHO: •Dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed 4. rokiem życia •Między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się „skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości” •Między 12. a 15. rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję •Powyżej 15. roku życia można dziecku dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.” 1. Podsekretarz Stanu Joanna Berdzik uczestniczy w konferencji „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia” w Warszawie.
 20. 20. IDEOLOGIA GENDER – ZAGROŻENIA • Benedykt XVI: jedno z największych zagrożeń dla przyszłości świata • Jej przyjęcie oznacza koniec rodziny, małżeństwa, a także życia społecznego • Nie ma szans, by ideologia ta zwyciężyła - bo rzeczywistość jest od niej silniejsza • Próby jej wprowadzania pochłoną miliony ofiar - tak jak wcześniej marksizmu
 21. 21. Co można zrobić - przykład • Norwegia w 2008 roku została uznana za kraj przodujący w Europie w promocji gender, ze względu na wielkość wydawanych na ten cel funduszy • Harald Eia - znany w kraju komik – nakręcił 7 krótkich filmów p.t. „Pranie mózgów”, pokazujących m. in., że pomimo dziesięcioleci propagowania równości płci, ciągle jest 10% inżynierów kobiet i 10% mężczyzn w zawodach opiekuńczych • • Filmy wywołały ogólnonarodową debatę Państwo norweskie wycofało się w 2012 r. z finansowania badań genderowych http://www.dailymotion.com/video/xp0tg8_brainwashing-in-norway-part-1the-gender-equality-paradox_news
 22. 22. Co można zrobić - przykłady Ponieważ rewolucja genderowa jest wprowadzana odgórnie, należy pilnować elit – na wszystkich poziomach: Śledzić głosowania posłów i senatorów – pomoże to podjąć decyzję w czasie wyborów Wpływać na polityków samorządowych, uzmysławiać im zagrożenia są dużo bliżej, żyją wśród nas decydują o ważnych dla nas sprawach (szkoły, przedszkola) w zdecydowanej większości żyją w normalnych rodzinach nasze zainteresowanie jest dla nich ważnym argumentem przeciwko „naciskom z góry” Zdobywać wiedzę i dzielić się nią z innymi Organizować się w Kościele i społeczeństwie (duszpasterstwa, stowarzyszenia) • • • • • • • •
 23. 23. Teologia ciała George Weigel: •“Teologia ciała”, którą Jana Paweł II nakreślił w 130 rozważaniach wygłoszonych podczas audiencji generalnych w latach 1979-1984 jest najbardziej twórczą odpowiedzią chrześcijaństwa XX w. na rewolucję seksualną i spowodowane przez nią rozbicie w pył osoby ludzkiej
 24. 24. Teologia ciała 1. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, KUL, Lublin 2008. 2. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność (seria Człowiek i moralność, t. 1), TN KUL, Lublin 1982. 3. Carl Anderson, José Granados, Wezwani do miłości. Wprowadzenie do teologii ciała Jana Pawła II, przeł. Michał Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011. 4. Jason Evert, Teologia jej ciała / Teologia jego ciała, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011. 5. Jennifer Ferrara, Dwa sposoby ‘bycia ciałem’, tłum. P. Łącki, „W drodze” 2004, nr 2. 6. Aneta Gawkowska, Czasy się zmieniają? Refleksji kilka o teologii ciała, ewolucji kulturowej i nowym feminizmie, „Pressje” 2006, Teka Ósma Klubu Jagiellońskiego. 7. Aneta Gawkowska, Jeszcze seksowniejsza rewolucja, w: „Więź” 7-8 (597-8), lipiec-sierpień 2008, s. 13-16. 8. Aneta Gawkowska i Maria Klepacka-Środoń, Język Kościoła o ludzkiej prokreacji - próba analizy, "Życie i płodność", nr 3/2009, s. 81-95. 9. Aneta Gawkowska, Teologia ciała według Jana Pawła II, w: „Pastoralny doradca proboszcza. Kapłan i gospodarz”, Wydawnictwa Pastoralne, wrzesień 2010, art. 2.21, s. 1-21 10.Aneta Gawkowska, „Człowiek - ekstatyczny recepcjonista?” (recenzja), [w:] Societas/Communitas nr 2 (10) 2010, s. 289-295. 11.Aneta Gawkowska, "Teologia ciała, antropologia teologiczna, nowy feminizm", [w:] Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2012, 36, ss. 56-62. 12.Marian Grabowski, Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006. 13.Mary Healy, Mężczyźni i kobiety są z raju. Przewodnik po teologii ciała Jana Pawła II, tłum. J. Jaworska, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008. 14.Yves Semen, Duchowość małżeńska według Jana Pawła II, przeł. Sylwia Filipowicz, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2011. 15.Kenneth L. Schmitz, W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II, tłum. Wojciech Buchner, Kraków 1997. 16.Ksawery Knotz OFMCap, Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Wydawnictwo M, Kraków 2001. 17.Ksawery Knotz OFMCap, Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. 18.Ksawery Knotz OFMCap i Monika Waluś, Puzzle małżeńskie, Znak, Kraków 2009. 19.Ksawery Knotz OFMCap i Krystyna Strączek, Seks jest boski, czyli erotyka katolika, Znak, Kraków 2010 20.Jarosław Kupczak OP, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006. 21.Jarosław Kupczak OP, Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II, [w:] Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne, red. Marian Grabowski, Andrzej Słowikowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009,s. 181-191. 22.Kazimierz Lubowicki OMI, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2007. Wybrana literatura…
 25. 25. Teologia ciała 23.Livio Melina i Stanisław Grygiel (red.), Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, tłum. Joanna Skoczylas, Krystyna Halat, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010. 24.Ireneusz Mroczkowski, Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994. 25.Zbigniew Nosowski, Parami do nieba, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004. 26.Wanda Półtawska. Eros et iuventus!, (wyd. trzecie, poprawione), Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. 27.Paul M. Quay, Chrześcijańskie znaczenie ludzkiej seksualności, tłum. A. Grzelak, Sz. Grzelak, Inco-Veritas, 1996. 28.Mary F. Rousseau, Charles Gallagher, Sex Is Holy, Rockport, MA: Element, 1991. 29.Walter J. Schu, LC. The Splendor of Love. John Paul II’s Vision for Marriage and Family, Hartford 2004. 30.Yves Semen, Seksualność według Jana Pawła II, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008. 31.Mary Shivanandan, Crossing the Threshold of Love: A New Vision of Marriage in the Light of John Paul II’s Anthropology, T. & T. Clark, Edinburgh 1999. 32.Tadeusz Styczeń, SDS. Ciało jako „znak obrazu Stwórcy, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”, Lublin 1981, s. 85-135. 33.Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II-go „teologii ciała”, „Znak” 34 (1982) 5, s. 339-62. 34.Istota więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej, w: Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, Lublin 1987, s. 123-42. 35.Andrzej Szostek, MIC. Człowiek darem. Samospełnienie w samo-oddaniu, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości „Gdzie jesteś Adamie?, red. Barbara Grodzieńska, Lublin 1987, s. 128-42. 36.Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa. O Karola Wojtyły/Jana Pawła II koncepcji wolności, „Nauka” 3 (2005), s. 35-47. 37.Sumienie: świadek i strażnik zbawczej prawdy o człowieku. Na marginesie części II „teologii ciała” Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”, Lublin 1987, s. 171-91. 38.Antoni Świerczek, Funkcje ciała w życiu małżeńskim w posoborowym nauczaniu Kościoła i teologów, Kraków 1999. 39.Christopher West, Dobra nowina o seksie i małżeństwie, tłum. M. Majdan, Wydawnictwo MIC, Warszawa 2006. 40.Christopher West, Teologia ciała dla początkujących. Podstawy rewolucji seksualnej Jana Pawła II, tłum. Monika i Jacek Kaniewscy. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009. 41.Christopher West, The Theology of Body Explained. A Commentary on John Paul II’s „Gospel of the Body”, Boston 2003. 42.Wstyd i nagość, red. Marian Grabowski, Toruń 2003. 43. Mariola Wołochowicz, Piotr Wołochowicz, Jak w pełni wykorzystywać Boży dar płciowości? Czyli seks po chrześcijańsku, wyd. 5 popr., Kernel Plus S.C., Warszawa 2000. 44.Katrina J. Zeno, Podróż kobiety, tłum. E. Baraniecka, W drodze – Centrum Myśli Jana Pawła II, Poznań – Warszawa 2007. Wybrana literatura…
 26. 26. Podsumowanie
 27. 27. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, Abyście żyli wy i wasze potomstwo. (PWT 30, 19)
 28. 28. WŁODZIMIERZ SOŁOWIOW (1853 – 1900) Rosyjski filozof i pisarz Krótka opowieść o Antychryście 1. Antychryst przyjdzie jako Wielki Filantrop 2. Przedstawi się jako pacyfista, ekologista i ekumenista 3. Zaoferuje ludziom rozwiązanie podstawowych problemów – pokój, zjednoczenie religii, likwidację głodu na świecie, ochronę przyrody oraz - powszechną rozrywkę 4. Nie zaoferuje tylko jednej rzeczy – Jezusa Chrystusa
 29. 29. ZACHĘTA DO WALKI DUCHOWEJ (EF 6, 10-17) • • • • • • W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże
 30. 30. ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE: Nikt na całym świecie nie może zmienić prawdy. Możemy tylko jedno: szukać jej, znaleźć ją i jej służyć.
 31. 31. DZIĘKUJEMY MARIA I WALDEMAR TLAGA M MARIA.TLAGA@OUTLOOK.CO K.COM WALDEMAR.TLAGA@OUTLOO

×