Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitate didaktikoa

278 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitate didaktikoa

  1. 1. UNITATE DIDAKTIKOASARRERALehenik eta behin esan, geure “kirolaz hezi” jarduera bilduma hau LehenHezkuntzako 3.ziklora bideraturik dagoela. Jarduera hauek, ikasleek 5 orduingurutan burutzeko eginikoak dira.Kirolaren gaian aukeratzearen zergatia honako hau da, era ezberdinetakoproblema ezberdinak burutzeko aukera emateaz gain, umeek gertuko zerbaitdutelako eta orokorrean atsegin izaten dituztelako, horrela problema burutzekogaraian gogotsu ekitea da gure intentzioa. Bestalde kirol ezberdin ugari daudeohartuko dira eta ez futbola bakarrik ( esateko era bat da gehien zabaldurikoadelako)Lehen esan bezala beraientzat problemak izango diren jardueraezberdinetan zatiturik dago geure bilduma eta hauek egiteaz batera eta landunahi diren kontzeptuekin jarduteko adimen matematiko logikoa erabili beharkodute beste hainbat adimenekin batera ( intrapertsonala, naturalista,kinestesikoa, espaziala…). Hauek horrela, helburu ezberdinak ditugu, horienartean, matematiken baliagarritasuna erakustea beraien egunerokotasuneaneta hauek kirolarekin lotzea, bestalde adimena ez dela soilik matematikekinlotzen, hainbat alderdi dituela erakutsi eta norbanako bakoitza bere erara izandaitekeela adimentsua hau da beste adimen motak izan ditzakeela garaturik etahauen erabilgarritasuna erakutsi.Azkenik apur bat gehiago matematikarekin jarraituz ( problema guztiekbaitute adimen logiko matematikoaren erabilera) , geure beste helburu batikasleei matematika era ezberdinetara lantzea dagoela erakutsi eta berealderdi ezberdinak adieraztea izango litzateke.
  2. 2. HELBURUAK-Matematikak egunerokotasunean duten garrantzia eta erabilera erakusteaarazo ezberdinak planteatuz kirolaren inguruan bildurikoak.-Talde lana sustatzea eta beraien arteko errespetua bultzatzea.-Pertsona kritikoagoak bilakatzea ( pixkanaka, urte asko baitituzte aurretik)elkarrizketetan bakoitzaren iritzia errespetatuz eta beraiena argudiatuz.-Problemak ebazten irakastea, prozedura ezberdinak ikasiz, informazioalortuz, ondorio egokietara iritsiz ( anitzak izan baitaitezke)…-Datuak adieraztea grafiko bidez.-Erantzunak justifikatzea/ argudiatzea- Ikasi eta erabilitako kontzeptu ezberdinak erabiltzen jakitea.EDUKIAK-Naturarekiko jarrera positiboa eta beronetaz arduratzea.- Ikasleen arteko lankidetza.-Forma geometrikoak: Irudi geometriko ezberdinak identifikatzea.-Neurriak: Azalera, perimetroa, neurri aldaketak…-Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasunaKONPETENTZIAK-Matematikarako gaitasuna-Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna-Komunikaziorako gaitasuna- Elkar ekiteko gaitasuna
  3. 3. METODOLOGIAIkasleen taldekatzeari dagokionez, era ezberdinetako taldekatzeakproposatzen ditugu burutuko beharreko buruketaren arabera, kasu batzuetanbanaka izanik, beste zenbaitzuetan taldekaturik eta elkarrizketak egin behardituztenena zerbaiti buruz talde osoak egingo du lan. Taldekatze hauek beraiekgustura sentitzen direnen artean egin ditzakete, bestalde ariketaren zailtasunakeskatzen badu ezaugarri ezberdinak dituzten aurrez osatutako talde parekatuakegin ditzake irakasleak.Kontutan izan behar da taldekatze mota alda daitekeelaburuketaren hasieratik bukaerara esate baterako problema banaka eginezbaina gero horren edo horren inguruko emaitzen inguruan egin beharrekoelkarrizketa/debatea talde osoak batera eginaz.Denboraren antolaketa begiratuz gero, hasiera batean ariketak 5 orduingurutan bukatzeko proposaturikoak dira, gerta liteke denbora baremohonetan bukatu ezin izana eta orduan egin beharreko “eskulanak” edozehazkizunak etxean egitea proposatuko litzaieke ( Denboraz juxtu ikusizgero hurrengo klaserako burutu beharrekoaz ari gara) ez baitituzte apartekoarazorik ( laguntza izan beharrez gero gurasoak edo senitartekoak beti lagundezakete neurri batean)Baliabideengan zentratuz, giza baliabide gisa ez litzateke apartekoberezitasunik beharko ikasleekin eta irakaslearekin nahikoa izango litzateke.Ikasgelan ordea ezinduren bat badago ( adimen urritasun, mutu, itsu…) aditubat izatea oso komenigarria izango litzateke. Bestalde, problemetan beharkodiren baliabideei dagokienez, zenbait baliabide ( oinarrizkoak ez direnak)irakasleak eman beharko dizkie eskuragarri ikasleei ( adibide gisa “Hiparkorengloboaren” ( ikosaedroa) beste zenbaitzuen artean) plantila eta besteoinarrizko materiak batzuk, ikasleek ekarri beharko dituzte, hala nola,boligrafoa, arkatza,borragoma … Horiez gain ikasgela batean egoteakomenigarria izango litzatekeen zenbait material ( kola, artaziak …)
  4. 4. EBALUAZIO IRIZPIDEAKEbaluazioa ikuspuntu ezberdinetatik egin beharko litzateke. Hona hauexekizan beharko lukete ebaluatzeko ikuspuntu ezberdinak : ea lortu beharrekogaitasunak lortu dituzten, prozeduren nolakotasuna/egokitasuna, jarrera,materialaren erabilera egokia( jarrerarekin loturikoa), problemen emaitzarenzuzentasuna …Hauek horrela, honako aspektu hauek izan beharko lirateke kontutan.Problema ebazteko prozedura egokia erabili du ( estrategia, datu bilketa,eragiketen ebazpena..), taldean lan egiteko gaitasuna aurkeztu du ( taldekideeierrespetatuz, txandak errespetatuz, egokitutako lana gogotsu burutuz …),materiala hitzartutako helburuarekin erabili duen edo beste edozertarako,gogotsu burutu ditu jarduerak pasotismoa erakutsi gabe … Honetarakojarduerak amaitutakoan, ikasleekin landutakoari buruz hitz egitea komenigarriada, ere honetara, ea barneratu duten jakin ahal izan dezakegu eta .Bestalde, lehen esan bezala 5 ordu inguru iraungo dituenez jarduerabilduma hau burutzeak, ebaluaketak jarrai izan behar du ikasleeiegunerokotasunean aztertuz eta orokorrean izan dituen alderdien araberaebaluatu, hau da, ez gara emaitzetan soilik murgilduko ebaluatzerako garaian.Honez gain, kontutan izan beharreko beste faktore bat ikasleak izan dueneboluzioa da, ikasle baten hobekuntzan hori baita benetan balio duena,hobetzea.Azkenik, irakaslea eta problema bilduma bera ere ebaluatu beharra dago,beti egoten baita hobetzeko edo zuzentzeko zerbait. Kontuan izan behar da, bihauek, bai irakasleak eta baita problemek ere, ikasleei motibazio edo txinpartahori piztu behar diotela gogotsu aritzeko. Irakasleak erabilitako bideak egokiakizan diren eta erabilitako materialak benetan baliagarrian izan diren helburuaketa gaitasunak lortu ahal izateko ere ebaluatu beharra dago. Ebaluatubeharreko beste puntu bat noski, ea benetan adieraziriko zikloari zuzendurikdagoen jakitea da. Azken aspektu hauen ebaluazioa egunerokotasun bateanegitea komeni da era honetara aurrera doan heinean moldaketak eginbaititzakegu.
  5. 5. Jon Ander CastroAnder GarateGaizka Gorostiaga

×