Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Listig: BI van Last naar Lust

1,480 views

Published on

Het BI landschap verandert continu: de business verwacht steeds meer controle over de data waarmee ze werken
SQL Server 2012 speelt hierop in door ondersteunende tooling te leveren die dit mogelijk maakt.

Maar hoe houd je als IT grip op je data en de consumerization of BI?

Hot ITem slaat al 15 jaar de brug tussen business en IT
Laat je in deze sessie inspireren hoe je van een last een lust kunt maken

Published in: Business
 • Be the first to comment

Listig: BI van Last naar Lust

 1. 1. Listig: BI van last naar lust een goede aanpak met SQL Server 2012© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 2. 2. Listig: BI van last naar lust een goede aanpak met SQL Server 2012 Het BI landschap verandert continu: de business verwacht steeds meer controle over de data waarmee ze werken SQL Server 2012 speelt hierop in door ondersteunende tooling te leveren die dit mogelijk maakt. Maar hoe houd je als IT grip op je data en de consumerization of BI? Hot ITem slaat al 15 jaar de brug tussen business en IT Laat je in deze sessie inspireren hoe je van een last een lust kunt maken Adam Knoop en Michel van Wallené, info@hotitem.nl© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 3. 3. Onze observaties 3  Bij veel bedrijven en organisaties kan enorm veel verbeterd worden  Grote (IT-)projecten mislukken vaak  Besturing is vaak nauwelijks ingericht, en wordt niet ingezet als hefboom voor verbetering  Business wordt niet begrepen door techneuten (en andersom…)  Grote legacy-systemen zitten innovatie de weg  Veel DWH/BI oplossingen worden niet gebruikt  Nadruk ligt vaak op Verantwoorden en niet op Sturen© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 4. 4. Onze aanpak sinds 15 jaar: snelspoor naast borgspoor, 4 maar hoe ziet dat er in SQL2012 uit ? Een scenario:  Poweruser  Data ophalen uit gecontroleerde bron  Snel externe data kunnen toevoegen  Analist  Maakt mooie visualisaties o.b.v. voorwerk collega  Manager  Wil op een simpele manier informatie  Beheerder  Bewaakt het gebruik  Ontwikkelaar  Borgt het prototype© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 5. 5. 5GEBRUIKER BI Self Service Beheerd PowerPivot Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 6. 6. 6 TXT/CSV/XLSGEBRUIKER BI Self Service Beheerd PowerPivot Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 7. 7. 7 TXT/CSV/XLSGEBRUIKER BI Self Service Beheerd PowerPivot Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 8. 8. 8 TXT/CSV/XLSGEBRUIKER BI Self Service Beheerd PowerPivot Powerview Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 9. 9. 9 TXT/CSV/XLSGEBRUIKER BI Self Service Beheerd PowerPivot Powerview Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 10. 10. 10 TXT/CSV/XLSGEBRUIKER BI Self Service Beheerd Excel Powerview Reporting PowerPivot Powerview PowerPivot Services Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 11. 11. 11 DEMO© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 12. 12. 12 TXT/CSV/XLSGEBRUIKER BI Self Service Beheerd Excel Powerview Reporting PowerPivot Powerview PowerPivot Services Semantische laag IT SQL SQL 2012 Data Tools Beheer Ontwikkeling© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 13. 13. Wat is Business Intelligence (BI) ? 13  Het in alle lagen ondersteunen van de bedrijfsvoering vereist tijdige en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie  Hierbij bedienen we de informatiebehoefte per:  Laag in de besturingspiramide (strategisch, tactisch, operationeel)  Gebruikersgroep (1-click, 2-click, many-click: van incidentele gebruikers die met één druk op de knop informatie willen hebben tot superusers: ‘doe mij maar alle data’)  Informatiedomein (finance, marketing, sales, operations, …)  Presentatievormen:  (Operationele) lijsten  Rapportages voor in- en externe verantwoording  Dashboards met geaggregeerde data, normen, grafieken, alerts  Scorecards  Analyseomgevingen, vaak mooi gevisualiseerd  Geprepareerde data voor verdere analyse / bewerking in (specialistische) tools (levering van datasets)© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 14. 14. Eigenschappen van een (modern) BI- 14 dashboard  Informatie op maat (dark-cockpit principe)  Personalisatie (sortering, highlighting, etc)  Alerting (mailtje met link als bepaalde grenswaarde is/wordt bereikt)  Naadloos kunnen doordrillen naar detail (in b.v. een rapport)  Visualisaties kunnen kiezen (tabel, grafiek)  Mogelijkheid tot ontsluiting op Smartphone / iDing  Direct kunnen reageren vanuit de PDCA (dus b.v. mail met link en opmerkingen naar collega sturen)© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 15. 15. Makkelijk toch ? 15  Dus niet…  Het echte werk zit onderwater:  Bronnen koppelen  Push/Pull  Full/delta  DB-to-DB of flatfile  CDC  etc  Definities  Schoning  Datakwaliteit  Modellering  Aggregaten  ….© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 16. 16. Datawarehousing en Business Intelligence architectuur 16 Dashboards Adhoc detail Bronspecifieke rapportages rapportages presentatie rapportages analyses verzameling Datamart Zandbak datamart Datamart opslag metadata Datawarehouse (definities) transformeren logging combineren integratie extraheren signalering en correcties staging staging staging staging bronnen Bronsysteem 1 externe datafeeds Excelsheets Bronsysteem 2© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 17. 17. Tot zo ver de theorie, nu de praktijk 17© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 18. 18. Veel BI projecten mislukken; 18 Business niet blij, IT niet blij, management niet blij  Gedoe over definities en datakwaliteit  Teveel rapporten, geen overzicht, ‘ik maak wel een nieuwe aan’  IT kan niet snel genoeg leveren bij nieuwe wensen  Performance van rapporten blijft achter  Usability van rapporten voldoet niet  Nieuwe processen / bronnen die niet snel genoeg ontsloten kunnen worden  Veel Verantwoording, weinig Sturen / roep om dashboards  Gebruikers gaan zelf knutselen, ontstaan van departementale BI  Iedereen maakt zijn eigen versie en stuurt spreadsheets rond  Licentie-issues bij opschalen, wildgroei aan tools  Ontbreken duidelijk sponsorship, geen duidelijk doel / business case  Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. BI niet duidelijk belegd  Slechte implementatie (‘over de schutting…’)  …© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 19. 19. En er komt alleen maar meer bij… 19  Ondersteuning van Het Nieuwe Werken (tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken) en tablets  Integratie geografisch georiënteerde data  Gebruik maken van location awareness van mobile devices  Gebruikers eisen in toenemende mate een mogelijkheid van BI- Selfservices op eigen (geprepareerde en juiste) datasets en willen zelf last-minute (externe / cloud) data toevoegen  Flexibel inspelen op nieuwe wensen en snelheid van ontwikkelen wordt steeds belangrijker (agile kunnen ontwikkelen en deployen)  Verhogen van de vindbaarheid van informatie wordt belangrijk  Ongestructureerde dataverzamelingen kunnen analyseren (uit Document Management Systems, Content Management Systems, Kennis Management Systemen, email-systemen, share-drives, etc)  Kunnen omgaan met grote datasets (b.v. clickstream van websites en social media), die vaak ook nog ongestructeerd zijn© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 20. 20. Lusten voor de gebruiker, lasten voor IT 20© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 21. 21. Gartner Predictions 2012 21  35 percent of enterprise IT expenditures for most organizations will be managed outside the IT departments budget by 2015  Business managers and individual employees are demanding more control over the IT expenditures related to their jobs  "CIOs will see some of their current budget simply reallocated to other areas of the business  In other cases, IT projects will be redefined as business projects with line-of-business managers in control“© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 22. 22. IT (lasten) 22  Security met Cloud-diensten en Mobile devices  Performance, scalability  Virtualisatie  Wildgroei aan tools  Leveranciers komen maar steeds met nieuwe versies  Licenties, middelenbeleid, aanbestedingen  Version-control, herbruikbaarheid, standaardisatie  Ontwikkelstandaarden, welke trend volgen we ?  Dedicated apps ?  HTML5  BYOD  Masterdatamanagement en dataquality  Integratie-issues  Implementatie Midoffice-systemen  Toch weer SOA ?  …© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 23. 23. Hoe lossen we dit spanningsveld op ? 23  Je niet afvragen wat het kost maar wat het oplevert; de enorme businessvoordelen die je kunt behalen daadwerkelijk gaan incasseren  Keuzes maken i.p.v. eindeloos nadenken over de beste oplossing, want dat is de slechtste keuze. Dat is pas listig!  Samenwerken Business en IT is key  Vertrouwen  Goede platform als fundament  Helder afspraken  Gebruikmaken van elkaars kracht  Meer met minder  Saneren rapporten, BI-gebruik meten (met BI!)  Niet elke Informatievraag leidt tot een rapport: Appification  Niet alles zelf willen maken:  Crowdcoding  Mashups  Buy, build, blent, rent  Van last naar lust…  Maar wel gecontroleerd!© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 24. 24. 24© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 25. 25. Listig: Hot ITem aanpak 25  Maken en groeien: kracht zit in de combinatie !  Structurele oplossing naast korte termijnverbeteringen  Borgen van veranderingen in de organisatie (lijn en beheer)  het ‘wauw’-effect, ‘’is dat onze data in dat mooie dashboard ?’  ‘hé, het kan wel’-effect, ondernemers inspireren en niet neerleggen ‘dat het niet beter kan’  Direct prototypen in de juiste tool  Enthousiasme creëren, specificaties helder krijgen, ondertussen bouwen aan fundament (snelspoor / borgspoor)  IT (ontwikkeling en beheer) direct betrekken  Samen enthousiast gaan voor een resultaat om trots op te zijn  Met SQL 2012!© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 26. 26. 26 eerste strategisch Cascade-sturing prototype tactisch (k)Pi-meetwaarde operationeel besturing start afdeling A afdeling B afdeling C etc. stop processen systeem 1 systeem 3 systemen / administraties systeem 2© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 27. 27. Snelspoor / borgspoor aanpak 27 Hoe voorkom je dit ?© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 28. 28. Belangrijk bij een snelspoor / borgspoor 28 aanpak is  Eén semantische laag  Naadloos doorgroei van Prototype naar structurele oplossing: direct prototypen in de juiste tool  Goed en makkelijk kunnen omgaan met oplossen DQ- issues  Goede performance, strakke visualisaties  Wel goed Security, privacy, governance, scalability  Agility versus control  Build them fast, make them last  Moderne BI/DWH-tooling als hefboom inzetten  Brengt partijen (weer) bij elkaar  SQL 2012 past hier (eindelijk) goed in© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 29. 29. 29© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 30. 30. 30© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 31. 31. Lessons learned 31  Business Intelligence moet je vooral samen doen: IT én gebruikers  Kleine stapjes, veel prototypen (in de juiste tool), kort cyclisch implementatie  Wel werken onder architectuur  Eerst diep (doordrillen in 3 niveaus) dan breed (alle domeinen/diensten)  Formuleer een visie en strategie t.a.v. BI initiatieven  Beleg het ambassadeurschap, richt een BI Competence Center in en zorg voor draagvlak op bestuur-niveau  Onderschat de complexiteit bronontsluiting en integratie niet  Zorg voor goede domein en datakennis  Zorg voor heldere definities, één versie van de waarheid, heb aandacht voor datakwaliteit  Investeer veel tijd in communicatie en implementatie  Onderschatten niet dat er verwachtingen hoog zijn om op korte termijn businesswaarde op te leveren  Kies de juiste tool(set) die bij je past  Begin gewoon!© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012
 32. 32. Contactgegevens 32 Hot ITem Danzigerkade 19 1013 AP Amsterdam www.hotitem.nl Adam Knoop knoop@hotitem.nl 0651293472 Bart van Oort oort@hotitem.nl 0653840651© Hot ITem | Business Intelligence | SQL2012 launch | 20 maart 2012

×