Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Open data

 1. 1. Open Data Bart Rosseau Stad Gent – Strategische Communicatie
 2. 2. Data <ul><li>Niet nieuw voor stad </li></ul><ul><ul><li>Open data wel </li></ul></ul><ul><li>Data-analyse en GIS </li></ul><ul><ul><li>Ondersteuning van diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit data verhogen </li></ul></ul><ul><li>Kerntaak? </li></ul><ul><ul><li>Wie is eigenaar/beheerder van data? </li></ul></ul>
 3. 3. Gent, Scheppende stad <ul><li>Cocreatie </li></ul><ul><li>Open data community </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Beginnen met wat we hebben </li></ul><ul><ul><ul><li>www.gent.be/open </li></ul></ul></ul><ul><li>Dialoog starten </li></ul><ul><ul><ul><li>te openen datasets </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>policy </li></ul></ul></ul><ul><li>verhaal intern verspreiden </li></ul><ul><ul><li>ROI voor stadsdiensten </li></ul></ul><ul><li>En nu? </li></ul>
 5. 5. Ambitie! <ul><li>Wedstrijd: </li></ul><ul><li>http://opendatachallenge.org/ </li></ul>

Editor's Notes

 • Schepen en burgemeester verontschuldigen Mijzelf voorstellen Open data : Hot item gouden bergen? Redder van de democratie? Data als grondstof 6.7 mio euro in UK DOEL STAD GENT Transparantie Zinvol Betrekken burgers Gent op kaart zetten
 • Wat hebben we: GIS, DPM, Gentincijfers, …. netwerk binnen departementen Hoe meer gebruik hoe beter? beleidsinfo
 • Steden in transitie – lokaal bestuur als partner – Wat is scheppende stad? Ambitie voor 2020 – ook één vd zeven pijlers digitale agenda 2020 EU Cocreatie Essentie van 2.0 = digitale stad, slimme stad Gov 2.0 is meer dan open data Ambite van Gent: voortrekker zijn Zeker doen in Gent: Alle partners zijn hier Wie schrijft API’s API-key zoeken naar meerwaarde van de data Dialoog starten
 • Moeten credibility opbouwen Meerwaarde voor iedereen Maar: verschillende uitdagingen Privacy Datavervuiling? Interpretatie DUS: HEEL SNEL HEEL GOEDE VOORBEELDEN, Liefst meer dan ‘aanduiden waar een tegel losligt’ Lange termijn: open, behalve als…
 • Ambitie Ook europees netwerk Gent ondervoorzitter EUrociites knowledge society forum Ook exposure voor gentse voorbeelden
 • ×