Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XML w SQL Server w praktyce

429 views

Published on

Zastosowanie XML w praktyce w ramach SQL Server - T-SQL i SSIS

Published in: Education
 • Be the first to comment

XML w SQL Server w praktyce

 1. 1. XML w SQL Server w praktyce 97. Spotkanie PLSSUG Warszawa, 15.06.2016.
 2. 2. Dziś w programie Jak to wygląda i jakie kłody pod nogi będzie nam rzucać: Generowanie XML Sprawdzanie poprawności XML Wczytywanie XML z pliku Zapisywanie XML do pliku Wyszukiwanie danych w dokumentach XML Zarówno w T-SQL jak i SSIS
 3. 3. Kto głównie skorzysta? „Robiłem jakieś pierwsze próby i tyle” „Miałem projekt, ale ostatecznie zrobiliśmy w .NET” „Próbowałem coś zrobić w SSIS, ale były z tym problemy” „Księgowość coś mówiła o JPK, ale odłożyliśmy na później”
 4. 4. Bartosz Ratajczyk Konsultant SQL Server Programista baz danych i aplikacji MCSE: Data Platform, MCT http://bartekr.net | b.ratajczyk@gmail.com
 5. 5. Krótka powtórka XML w T-SQL
 6. 6. Generowanie – FOR XML RAW AUTO EXPLICIT PATH
 7. 7. Wczytywanie z pliku – OPENROWSET BULK
 8. 8. Przetwarzanie - OPENXML
 9. 9. Przetwarzanie - .nodes()
 10. 10. FOR XML OPENROWSET OPENXML .nodes()
 11. 11. XML SCHEMA COLLECTION Sprawdzamy poprawność XML
 12. 12. Kolekcje schematów Pozwalają sprawdzać poprawność dokumentów XML Kolekcja to może być po prostu jeden schemat ALTER XML SCHEMA COLLECTION to nie modyfikacja Uwaga przy powiązywaniu z parametrami typu XML
 13. 13. Tworzenie kolekcji schematów
 14. 14. XML SCHEMA COLLECTION XML VALIDATION
 15. 15. XQuery .nodes(), .query(), .modify(), .value(), .exist(), FLWOR
 16. 16. .nodes(), .value(), .exist()
 17. 17. .modify()
 18. 18. .query()
 19. 19. FLWOR (1) FOR Iteracja w pętli LET Deklaracja zmiennych WHERE Filtrowanie ORDER BY Sortowanie RETURN Zwracanie
 20. 20. FLWOR (2)
 21. 21. XQUERY
 22. 22. SSIS Czyli zabawa klockami
 23. 23. XML Task  Diff  Patch  Merge  XSLT  XPath  Validate Control Flow
 24. 24. XML Source (1) Data Flow
 25. 25. XML Source (2)
 26. 26. XML Source (3) http://blog.hoegaerden.be/2011/04/20/loading-complex-xml-using-ssis/
 27. 27. XML Destination Nie ma komponentu XML Destination Żeby zapisać plik radzimy sobie na kilka sposobów Script Task Flat File Destination File Connection
 28. 28. Script Task
 29. 29. XML + Flat File Destination
 30. 30. SSIS XML
 31. 31. INNE OPCJE?
 32. 32. SQLXML
 33. 33. Kontrolki firm trzecich TaskFactory – XML Generation Transform (PragmaticWorks)
 34. 34. I to w zasadzie tyle

×