Successfully reported this slideshow.

Podstawy ETL z SSIS

1

Share

Loading in …3
×
1 of 88
1 of 88

Podstawy ETL z SSIS

1

Share

Download to read offline

Description

Warsztat przeprowadzony w ramach Stacja.IT. Podstawy tworzenia procesów ETL z wykorzystaniem SSIS (SQL Server Integration Services)

Transcript

 1. 1. Podstawy ETL Z pomocą SQL Server Integration Services Warsztaty Stacja.IT Warszawa, 17.10.2016.
 2. 2. Zanim zaczniemy • Czy wszyscy mają zainstalowane SSDT? • Czy wszyscy mają MySQL Connector /.NET? • Czy wszyscy mają lokalną wersję SQL Server? • Czy wszyscy mają HeidiSQL / SSMS / SQLyog / (inne podobne)?
 3. 3. Co będziemy robić • Poznamy SSIS i zbudujemy podstawowy proces ETL • Zasilimy bazę danymi dotyczącymi sprzedaży i obliczymy realizację celów sprzedażowych przez handlowców
 4. 4. Konstrukcja warsztatu 9:00 – 13:00 Pierwsza część warsztatów Utworzenie projektu i pakietów zasilających bazę danymi z MySQL Kontenery, pętle, mapowania, obsługa plików CSV/XML 13:00 – 14:00 Pizza 14:00 – 17:00 Druga część warsztatów Zasilanie bazy docelowej, obsługa błędów Logowanie, wdrażanie, uruchamianie, SSIS Catalog
 5. 5. Bartosz Ratajczyk Konsultant SQL Server Programista baz danych i aplikacji Prelegent MCSE: Data Platform, MCT http://bartekr.net | b.ratajczyk@gmail.com
 6. 6. O Was • Czy mieliście wcześniej do czynienia z budowaniem procesów ETL? • A z SQL Server Integration Services? • A z SQL Server? • Czego się spodziewacie po tym warsztacie?
 7. 7. Co to SSIS • SSIS, czyli SQL Server Integration Services • Narzędzie do realizacji procesów ETL • Dostarczane wraz z całą platformą danych SQL Server od wersji SQL Server 2005 (wcześniej jako DTS)
 8. 8. ETL • Extract • Transfer • Load • Czyli przenieś dane stąd -> tam i przekształć je po drodze
 9. 9. ELT • Extract • Load • Transfer • Czyli przenieś dane stąd -> tam a potem je przekształcaj
 10. 10. Gartner Magic Quadrant 2016 https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1- 3CUJXZO&ct=160727&st=sb
 11. 11. Gartner Magic Quadrant 2015 https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1- 2KDMO20&ct=150731&st=sb
 12. 12. Narzędzia
 13. 13. SQL Server Data Tools (SSDT) • Zestaw narzędzi zintegrowanych z Visual Studio • Ale może też działać samodzielnie • Instaluje wtedy „Integrated Shell” • Do wersji SQL Server 2008R2 znane jako Business Intelligence Development Studio (BIDS) • Od wersji SQL Server 2012 pewne zamieszanie z nazewnictwem (SSDT, SSDT-BI) • Ostatecznie rozwiązane w 2015 roku(?) i już tylko jedno SSDT
 14. 14. Rozszerzenia • SSDT może być rozszerzane przez budowę własnych komponentów • Niektóre z nich są dostarczane przez Microsoft, a niektóre przez firmy trzecie • Przykłady • Azure Pack (Microsoft) – dostęp do części usług Azure • Task Factory (Pragmatic Works) – zestaw dodatkowych kontrolek • SSIS Community Tasks and Components https://ssisctc.codeplex.com/
 15. 15. Inne narzędzia dtexec - narzędzie do uruchamiania pakietów SSIS dtexecui == dtexec + GUI IsDeploymentWizard – wdrażanie projektów dtutil – wdrażanie pakietów
 16. 16. Elementy składowe ETL w SSIS Czyli z jakich klocków budujemy przetwarzanie
 17. 17. Rozwiązanie + Projekt
 18. 18. Projekt
 19. 19. Pakiety
 20. 20. Managery połączeń
 21. 21. Pozostałe
 22. 22. Budowa pakietu
 23. 23. Control flow
 24. 24. Data flow
 25. 25. Event handlers
 26. 26. Parametry i zmienne
 27. 27. Logowanie
 28. 28. SSIS Toolbox
 29. 29. O pakiecie raz jeszcze • Pakiet to plik XML • SSDT pomaga tylko go przygotować • Ale jeśli się uprzeć, to można go stworzyć ręcznie (może jednak nie)
 30. 30. Nasze zadanie
 31. 31. Badamy czy realizowane są cele sprzedażowe • Stworzymy proces zasilające bazę danych: • danymi o sprzedawcach (i ich miejscu w strukturze organizacyjnej) • danymi o produktach i grupach, do których należą • danymi sprzedażowymi • nałożonymi celami sprzedażowymi • A potem obliczymy każdemu sprzedawcy realizację jego celów
 32. 32. Źródła danych • Baza MySQL • Pliki CSV, TXT • Pliki XML
 33. 33. Warstwy • Nie zasilamy danych od razu do bazy docelowej • Wykorzystujemy warstwę „Stage” • Taka lokalna kopia danych źródłowych • Może przechowywać albo kompletne zbiory, albo „przyrosty” • Nie chcemy obciążać systemów źródłowych • Rozbijając zasilanie na warstwy łatwiej śledzić przepływ danych • Dodatkowa baza na przechowywanie metadanych zasilania
 34. 34. Po co nam metadane zasilania? • Pozwalają śledzić procesy zasilające tak jak my chcemy • Dają pogląd z iloma źródłami danych mamy do czynienia • Prezentują ilości przetwarzanych rekordów • Ustawiony poziom wbudowanego logowania pakietów nie prezentuje wystarczających informacji
 35. 35. Nasz model metadanych
 36. 36. I nasz model relacyjny (dane docelowe)
 37. 37. Standardy nazewnictwa http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/archive/2012/01/29/suggest ed-best-practises-and-naming-conventions.aspx
 38. 38. ZADANIE 1 Budowa podstawowego projektu i pakietu SSIS
 39. 39. Cel zadania • Poznać strukturę projektu SSIS i sposób tworzenia jego pakietów • Zasilić bazę danymi sprzedawców i prostej struktury organizacyjnej • Zapisać informacje o przetwarzaniu w bazie metadanych Projekt i pierwszy pakiet tworzymy wspólnie. Pozostałe pakiety to Wasza samodzielna praca.
 40. 40. Źródło danych – baza MySQL
 41. 41. Wada sterownika MySQL .NET Należy użyć polecenia SQL, np. SELECT * FROM tabela
 42. 42. Tego problemu nie ma z ODBC
 43. 43. START (Zadanie 1)
 44. 44. Trochę więcej o komponentach Czyli co tam można znaleźć w SSIS Toolbox
 45. 45. Elementy Control Flow
 46. 46. Precedence constrains
 47. 47. Kontenery
 48. 48. Elementy Data Flow
 49. 49. ZADANIE 2 Zasilanie bazy danych informacjami z plików
 50. 50. Cel zadania • Zasilić bazę informacjami z plików CSV, TXT i XML • Produkty i grupy produktów: pliki XML • Cele sprzedażowe: pliki TXT • Informacje sprzedażowe: pliki CSV • Zapisać informacje o przetwarzaniu w bazie metadanych
 51. 51. XML Source dla jednego pliku
 52. 52. Wykorzystanie kontenera ForEach
 53. 53. Parametryzacja kontenera ForEach
 54. 54. Parametryzacja XML Source
 55. 55. Flat file connection manager Utwórz lokalny manager połączenia do plików (będzie można użyć zmiennych)
 56. 56. Haczyki • Pliki ze sprzedażą wczytujemy w pętli • Musimy użyć nazwy pliku jako parametru w managerze połączeń • Pliki produktów mogą mieć nieprawidłowy schemat XSD • Musimy nadać prawidłowy typ danych dla ProduktId (np. unsignedShort)
 57. 57. START (Zadanie 2)
 58. 58. PRZERWA NA PIZZĘ
 59. 59. ZADANIE 3 Zasilanie danych docelowych, debugowanie, obsługa błędów
 60. 60. Cel zadania • Zasilamy na podstawie danych w Stage docelową bazę danych • W Stage są dane niezupełnie zgodne z naszym systemem relacyjnym • Musimy przetworzyć dane w locie • Albo do postaci pośredniej i z niej do docelowej • Po zasileniu obliczamy realizację celów • Baza relacyjna zawiera już część danych • Definicje okresów sprzedażowych • Cele sprzedażowe
 61. 61. Jeszcze raz model relacyjny
 62. 62. Zasilanie bazy relacyjnej • Wykorzystujemy odrębny projekt z predefiniowanymi ustawieniami • Zasilamy danymi, które pobraliśmy do Stage • Jedna tabela docelowa == jeden pakiet • Pamiętamy o utworzeniu metadanych przepływów
 63. 63. Wykorzystanie transformacji Lookup • Użyjemy do mapowania danych źródłowych na docelowe • Używamy domyślnego ustawienia Full cache • Przekierujemy braki dopasowani dalej • Mapowania: • Przypisanie identyfikatora produktu po jego kodzie • Przypisanie ceny jednostkowej produktu • Przypisanie sprzedawcy po loginie • Przypisanie sprzedawcy do punktu sprzedaży po identyfikatorze
 64. 64. Transformacja Lookup – ustawienia ogólne
 65. 65. Transformacja Lookup – źródło danych
 66. 66. Transformacja Lookup – mapowanie kolumn
 67. 67. Transformacja Lookup - wyjście
 68. 68. Przepływ danych - Sprzedaż
 69. 69. START (Zadanie 3)
 70. 70. Sprawdzenie realizacji celów SELECT * FROM dbo.vRealizacjaCelow WHERE (RealizacjaCeluIlosc < 100 AND CzyCelIlosciowy = 1) OR (RealizacjaCeluWartosc < 100 AND CzyCelWartosciowy = 1) ORDER BY Nazwisko, Imie, OkresId, Nazwa
 71. 71. OBSŁUGA BŁĘDÓW I analiza przepływających danych
 72. 72. Debugger (Control Flow)
 73. 73. Data Viewer (Data Flow)
 74. 74. Obsługa błędów (Control Flow) Precedence Constraints (Completion, Failure) Event Handlers
 75. 75. Obsługa błędów (Data Flow) Wykorzystanie Error Output do przekierowania do innego zbioru
 76. 76. ZADANIE 4 / DEMO Wdrażanie projektów SSIS na serwer docelowy, wykorzystanie SQL Agent
 77. 77. Sposoby wdrażania projektów SSIS • Bezpośrednio z SSDT • Instalacja pliku .ispac z poziomu SSMS • Wykorzystanie IsDeploymentWizard
 78. 78. Uruchamianie z poziomu SQL Agent
 79. 79. PODSUMOWANIE
 80. 80. Kilka słów o czym było • Zbudowaliśmy rozwiązanie ETL w SSIS • Poznaliśmy struktury projektu SSIS i najczęściej używane kontrolki • Znamy podstawy obsługi błędów • Wiemy jak wdrażać projekty na serwer docelowy
 81. 81. Czego zupełnie nie ruszaliśmy (a o czym warto na koniec wspomnieć choć słowem) • Transakcje • Wdrażanie pojedynczych pakietów • Zasilenia przyrostowe • MDS, DQS
 82. 82. Chyba mi się spodobało – co dalej? • Jakie są opcje dalszego uczenia się SSIS • Oficjalne kursy Microsoft • 20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014 • 20767 Implementing a SQL Data Warehouse • Książki (np. Training Kit) • Wziąć udział w projekcie • Użyć Import/Export Wizard, zapisać pakiet i zacząć go modyfikować
 83. 83. 23 września - Od SASSa do LESSa - czyli ulepszanie CSSa - KRAKÓW 24 września - Clean Code + Wzorce Projektowe - ŁÓDŹ 24 września - Wprowadzenie do Machine Learning z wykorzystaniem języka Python - WARSZAWA 1 października - Wprowadzenie do technologii Cloud (Heroku, Google App Engine, Amazon AWS) - WARSZAWA 7 października - Pair Programming - WARSZAWA Nadchodzące warsztaty:
 84. 84. Chcesz wiedzieć więcej? Szkolenia pozwalają na indywidualną pracę z każdym uczestnikiem • pracujemy w grupach 4-8 osobowych • program może być dostosowany do oczekiwań grupy • rozwiązujemy i odpowiadamy na indywidualne pytania uczestników • mamy dużo więcej czasu :)
 85. 85. Szkolenie dedykowane dla Ciebie Interesuje Cię tematyka warsztatu? Zapoznaj się z programami szkoleń: Projektowanie hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu Pentaho Business Intelligence Techniczne aspekty budowania wydajnych procesów ładowania hurtowni danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI)
 86. 86. Wspierają nas

Description

Warsztat przeprowadzony w ramach Stacja.IT. Podstawy tworzenia procesów ETL z wykorzystaniem SSIS (SQL Server Integration Services)

Transcript

 1. 1. Podstawy ETL Z pomocą SQL Server Integration Services Warsztaty Stacja.IT Warszawa, 17.10.2016.
 2. 2. Zanim zaczniemy • Czy wszyscy mają zainstalowane SSDT? • Czy wszyscy mają MySQL Connector /.NET? • Czy wszyscy mają lokalną wersję SQL Server? • Czy wszyscy mają HeidiSQL / SSMS / SQLyog / (inne podobne)?
 3. 3. Co będziemy robić • Poznamy SSIS i zbudujemy podstawowy proces ETL • Zasilimy bazę danymi dotyczącymi sprzedaży i obliczymy realizację celów sprzedażowych przez handlowców
 4. 4. Konstrukcja warsztatu 9:00 – 13:00 Pierwsza część warsztatów Utworzenie projektu i pakietów zasilających bazę danymi z MySQL Kontenery, pętle, mapowania, obsługa plików CSV/XML 13:00 – 14:00 Pizza 14:00 – 17:00 Druga część warsztatów Zasilanie bazy docelowej, obsługa błędów Logowanie, wdrażanie, uruchamianie, SSIS Catalog
 5. 5. Bartosz Ratajczyk Konsultant SQL Server Programista baz danych i aplikacji Prelegent MCSE: Data Platform, MCT http://bartekr.net | b.ratajczyk@gmail.com
 6. 6. O Was • Czy mieliście wcześniej do czynienia z budowaniem procesów ETL? • A z SQL Server Integration Services? • A z SQL Server? • Czego się spodziewacie po tym warsztacie?
 7. 7. Co to SSIS • SSIS, czyli SQL Server Integration Services • Narzędzie do realizacji procesów ETL • Dostarczane wraz z całą platformą danych SQL Server od wersji SQL Server 2005 (wcześniej jako DTS)
 8. 8. ETL • Extract • Transfer • Load • Czyli przenieś dane stąd -> tam i przekształć je po drodze
 9. 9. ELT • Extract • Load • Transfer • Czyli przenieś dane stąd -> tam a potem je przekształcaj
 10. 10. Gartner Magic Quadrant 2016 https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1- 3CUJXZO&ct=160727&st=sb
 11. 11. Gartner Magic Quadrant 2015 https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1- 2KDMO20&ct=150731&st=sb
 12. 12. Narzędzia
 13. 13. SQL Server Data Tools (SSDT) • Zestaw narzędzi zintegrowanych z Visual Studio • Ale może też działać samodzielnie • Instaluje wtedy „Integrated Shell” • Do wersji SQL Server 2008R2 znane jako Business Intelligence Development Studio (BIDS) • Od wersji SQL Server 2012 pewne zamieszanie z nazewnictwem (SSDT, SSDT-BI) • Ostatecznie rozwiązane w 2015 roku(?) i już tylko jedno SSDT
 14. 14. Rozszerzenia • SSDT może być rozszerzane przez budowę własnych komponentów • Niektóre z nich są dostarczane przez Microsoft, a niektóre przez firmy trzecie • Przykłady • Azure Pack (Microsoft) – dostęp do części usług Azure • Task Factory (Pragmatic Works) – zestaw dodatkowych kontrolek • SSIS Community Tasks and Components https://ssisctc.codeplex.com/
 15. 15. Inne narzędzia dtexec - narzędzie do uruchamiania pakietów SSIS dtexecui == dtexec + GUI IsDeploymentWizard – wdrażanie projektów dtutil – wdrażanie pakietów
 16. 16. Elementy składowe ETL w SSIS Czyli z jakich klocków budujemy przetwarzanie
 17. 17. Rozwiązanie + Projekt
 18. 18. Projekt
 19. 19. Pakiety
 20. 20. Managery połączeń
 21. 21. Pozostałe
 22. 22. Budowa pakietu
 23. 23. Control flow
 24. 24. Data flow
 25. 25. Event handlers
 26. 26. Parametry i zmienne
 27. 27. Logowanie
 28. 28. SSIS Toolbox
 29. 29. O pakiecie raz jeszcze • Pakiet to plik XML • SSDT pomaga tylko go przygotować • Ale jeśli się uprzeć, to można go stworzyć ręcznie (może jednak nie)
 30. 30. Nasze zadanie
 31. 31. Badamy czy realizowane są cele sprzedażowe • Stworzymy proces zasilające bazę danych: • danymi o sprzedawcach (i ich miejscu w strukturze organizacyjnej) • danymi o produktach i grupach, do których należą • danymi sprzedażowymi • nałożonymi celami sprzedażowymi • A potem obliczymy każdemu sprzedawcy realizację jego celów
 32. 32. Źródła danych • Baza MySQL • Pliki CSV, TXT • Pliki XML
 33. 33. Warstwy • Nie zasilamy danych od razu do bazy docelowej • Wykorzystujemy warstwę „Stage” • Taka lokalna kopia danych źródłowych • Może przechowywać albo kompletne zbiory, albo „przyrosty” • Nie chcemy obciążać systemów źródłowych • Rozbijając zasilanie na warstwy łatwiej śledzić przepływ danych • Dodatkowa baza na przechowywanie metadanych zasilania
 34. 34. Po co nam metadane zasilania? • Pozwalają śledzić procesy zasilające tak jak my chcemy • Dają pogląd z iloma źródłami danych mamy do czynienia • Prezentują ilości przetwarzanych rekordów • Ustawiony poziom wbudowanego logowania pakietów nie prezentuje wystarczających informacji
 35. 35. Nasz model metadanych
 36. 36. I nasz model relacyjny (dane docelowe)
 37. 37. Standardy nazewnictwa http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/archive/2012/01/29/suggest ed-best-practises-and-naming-conventions.aspx
 38. 38. ZADANIE 1 Budowa podstawowego projektu i pakietu SSIS
 39. 39. Cel zadania • Poznać strukturę projektu SSIS i sposób tworzenia jego pakietów • Zasilić bazę danymi sprzedawców i prostej struktury organizacyjnej • Zapisać informacje o przetwarzaniu w bazie metadanych Projekt i pierwszy pakiet tworzymy wspólnie. Pozostałe pakiety to Wasza samodzielna praca.
 40. 40. Źródło danych – baza MySQL
 41. 41. Wada sterownika MySQL .NET Należy użyć polecenia SQL, np. SELECT * FROM tabela
 42. 42. Tego problemu nie ma z ODBC
 43. 43. START (Zadanie 1)
 44. 44. Trochę więcej o komponentach Czyli co tam można znaleźć w SSIS Toolbox
 45. 45. Elementy Control Flow
 46. 46. Precedence constrains
 47. 47. Kontenery
 48. 48. Elementy Data Flow
 49. 49. ZADANIE 2 Zasilanie bazy danych informacjami z plików
 50. 50. Cel zadania • Zasilić bazę informacjami z plików CSV, TXT i XML • Produkty i grupy produktów: pliki XML • Cele sprzedażowe: pliki TXT • Informacje sprzedażowe: pliki CSV • Zapisać informacje o przetwarzaniu w bazie metadanych
 51. 51. XML Source dla jednego pliku
 52. 52. Wykorzystanie kontenera ForEach
 53. 53. Parametryzacja kontenera ForEach
 54. 54. Parametryzacja XML Source
 55. 55. Flat file connection manager Utwórz lokalny manager połączenia do plików (będzie można użyć zmiennych)
 56. 56. Haczyki • Pliki ze sprzedażą wczytujemy w pętli • Musimy użyć nazwy pliku jako parametru w managerze połączeń • Pliki produktów mogą mieć nieprawidłowy schemat XSD • Musimy nadać prawidłowy typ danych dla ProduktId (np. unsignedShort)
 57. 57. START (Zadanie 2)
 58. 58. PRZERWA NA PIZZĘ
 59. 59. ZADANIE 3 Zasilanie danych docelowych, debugowanie, obsługa błędów
 60. 60. Cel zadania • Zasilamy na podstawie danych w Stage docelową bazę danych • W Stage są dane niezupełnie zgodne z naszym systemem relacyjnym • Musimy przetworzyć dane w locie • Albo do postaci pośredniej i z niej do docelowej • Po zasileniu obliczamy realizację celów • Baza relacyjna zawiera już część danych • Definicje okresów sprzedażowych • Cele sprzedażowe
 61. 61. Jeszcze raz model relacyjny
 62. 62. Zasilanie bazy relacyjnej • Wykorzystujemy odrębny projekt z predefiniowanymi ustawieniami • Zasilamy danymi, które pobraliśmy do Stage • Jedna tabela docelowa == jeden pakiet • Pamiętamy o utworzeniu metadanych przepływów
 63. 63. Wykorzystanie transformacji Lookup • Użyjemy do mapowania danych źródłowych na docelowe • Używamy domyślnego ustawienia Full cache • Przekierujemy braki dopasowani dalej • Mapowania: • Przypisanie identyfikatora produktu po jego kodzie • Przypisanie ceny jednostkowej produktu • Przypisanie sprzedawcy po loginie • Przypisanie sprzedawcy do punktu sprzedaży po identyfikatorze
 64. 64. Transformacja Lookup – ustawienia ogólne
 65. 65. Transformacja Lookup – źródło danych
 66. 66. Transformacja Lookup – mapowanie kolumn
 67. 67. Transformacja Lookup - wyjście
 68. 68. Przepływ danych - Sprzedaż
 69. 69. START (Zadanie 3)
 70. 70. Sprawdzenie realizacji celów SELECT * FROM dbo.vRealizacjaCelow WHERE (RealizacjaCeluIlosc < 100 AND CzyCelIlosciowy = 1) OR (RealizacjaCeluWartosc < 100 AND CzyCelWartosciowy = 1) ORDER BY Nazwisko, Imie, OkresId, Nazwa
 71. 71. OBSŁUGA BŁĘDÓW I analiza przepływających danych
 72. 72. Debugger (Control Flow)
 73. 73. Data Viewer (Data Flow)
 74. 74. Obsługa błędów (Control Flow) Precedence Constraints (Completion, Failure) Event Handlers
 75. 75. Obsługa błędów (Data Flow) Wykorzystanie Error Output do przekierowania do innego zbioru
 76. 76. ZADANIE 4 / DEMO Wdrażanie projektów SSIS na serwer docelowy, wykorzystanie SQL Agent
 77. 77. Sposoby wdrażania projektów SSIS • Bezpośrednio z SSDT • Instalacja pliku .ispac z poziomu SSMS • Wykorzystanie IsDeploymentWizard
 78. 78. Uruchamianie z poziomu SQL Agent
 79. 79. PODSUMOWANIE
 80. 80. Kilka słów o czym było • Zbudowaliśmy rozwiązanie ETL w SSIS • Poznaliśmy struktury projektu SSIS i najczęściej używane kontrolki • Znamy podstawy obsługi błędów • Wiemy jak wdrażać projekty na serwer docelowy
 81. 81. Czego zupełnie nie ruszaliśmy (a o czym warto na koniec wspomnieć choć słowem) • Transakcje • Wdrażanie pojedynczych pakietów • Zasilenia przyrostowe • MDS, DQS
 82. 82. Chyba mi się spodobało – co dalej? • Jakie są opcje dalszego uczenia się SSIS • Oficjalne kursy Microsoft • 20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014 • 20767 Implementing a SQL Data Warehouse • Książki (np. Training Kit) • Wziąć udział w projekcie • Użyć Import/Export Wizard, zapisać pakiet i zacząć go modyfikować
 83. 83. 23 września - Od SASSa do LESSa - czyli ulepszanie CSSa - KRAKÓW 24 września - Clean Code + Wzorce Projektowe - ŁÓDŹ 24 września - Wprowadzenie do Machine Learning z wykorzystaniem języka Python - WARSZAWA 1 października - Wprowadzenie do technologii Cloud (Heroku, Google App Engine, Amazon AWS) - WARSZAWA 7 października - Pair Programming - WARSZAWA Nadchodzące warsztaty:
 84. 84. Chcesz wiedzieć więcej? Szkolenia pozwalają na indywidualną pracę z każdym uczestnikiem • pracujemy w grupach 4-8 osobowych • program może być dostosowany do oczekiwań grupy • rozwiązujemy i odpowiadamy na indywidualne pytania uczestników • mamy dużo więcej czasu :)
 85. 85. Szkolenie dedykowane dla Ciebie Interesuje Cię tematyka warsztatu? Zapoznaj się z programami szkoleń: Projektowanie hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu Pentaho Business Intelligence Techniczne aspekty budowania wydajnych procesów ładowania hurtowni danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI)
 86. 86. Wspierają nas

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×