Successfully reported this slideshow.

Alerty WMI

2

Share

Upcoming SlideShare
Wprowadzenie do knockout.js
Wprowadzenie do knockout.js
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Alerty WMI

 1. 1. Alerty WMI 83. spotkanie PLSSUG Warszawa, 08.01.2015.
 2. 2. O czym będzie? Prosty alert WMI Co to w ogóle jest WMI? I jak jest zbudowane? Co to WQL? Jak alerty WMI działają od środka? Alerty trochę bardziej złożone
 3. 3. O mnie Bartosz Ratajczyk programista baz danych (i aplikacji) czasem też administrator T-SQL, ETL, C#, PHP, JS, SAS 4GL http://bartekr.net | b.ratajczyk@gmail.com | MCTS, MCP
 4. 4. Narzędzia WMI Explorer (http://wmie.codeplex.com) wbemtest.exe
 5. 5. Kilka skrótów WMI: Windows Management Instrumentation WBEM: Web-Based Enterprise Management CIM: Common Information Model DMTF: Distributed Management Task Force
 6. 6. Elementy WMI Przestrzeń nazw Klasa Instancja (obiekt) Metoda Właściwość
 7. 7. WQL (WMI Query Language) Implementacja CQL (CIM Query Language) WMI Object Query WMI Event Query WMI Schema Query
 8. 8. Podstawowa składnia WQL SELECT { * | property [, …n ] } FROM class WHERE where_condition SELECT * FROM DDL_LOGIN_EVENTS
 9. 9. WQL -> EVENT NOTIFICATION SELECT * FROM DDL_DATABASE_LEVEL_EVENTS WHERE DatabaseName = 'AdventureWorks' USE AdventureWorks ; GO; CREATE EVENT NOTIFICATION SQLWEP_76CF38C1_18BB_42DD_A7DC_C8820155B0E9 ON DATABASE WITH FAN_IN FOR DDL_DATABASE_LEVEL_EVENTS TO SERVICE 'SQL/Notifications/ProcessWMIEventProviderNotification/v1.0', 'A7E5521A-1CA6-4741-865D-826F804E5135'
 10. 10. SQL Agent - rejestr • EventWMILimit • EventWMIPeekInterval • alertAllowWMIRemoteEvents (DWORD, 1)
 11. 11. WMI Event Query SELECT * FROM <__InstanceOperationEvent> WITHIN <interval> WHERE TargetInstance ISA <class> AND <conditions> __InstanceOperationEvent  __InstanceCreationEvent  __InstanceModificationEvent  __InstanceDeletionEvent
 12. 12. WMI Event Query SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 600 WHERE TargetInstance ISA „WIN32_LogicalDisk” AND TargetInstance.Freespace < 10000000000
 13. 13. Co zapamiętać • Możemy monitorować cały serwer z jednego miejsca • Alerty WMI wykorzystują Event Notifications oraz Service Brokera • Kolejna opcja do śledzenia co się dzieje na serwerze

×