Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alerty WMI

383 views

Published on

Prezentacja nt. alertów WMI na 83. spotkaniu warszawskiej grupy PLSSUG

Published in: Education
 • Be the first to comment

Alerty WMI

 1. 1. Alerty WMI 83. spotkanie PLSSUG Warszawa, 08.01.2015.
 2. 2. O czym będzie? Prosty alert WMI Co to w ogóle jest WMI? I jak jest zbudowane? Co to WQL? Jak alerty WMI działają od środka? Alerty trochę bardziej złożone
 3. 3. O mnie Bartosz Ratajczyk programista baz danych (i aplikacji) czasem też administrator T-SQL, ETL, C#, PHP, JS, SAS 4GL http://bartekr.net | b.ratajczyk@gmail.com | MCTS, MCP
 4. 4. Narzędzia WMI Explorer (http://wmie.codeplex.com) wbemtest.exe
 5. 5. Kilka skrótów WMI: Windows Management Instrumentation WBEM: Web-Based Enterprise Management CIM: Common Information Model DMTF: Distributed Management Task Force
 6. 6. Elementy WMI Przestrzeń nazw Klasa Instancja (obiekt) Metoda Właściwość
 7. 7. WQL (WMI Query Language) Implementacja CQL (CIM Query Language) WMI Object Query WMI Event Query WMI Schema Query
 8. 8. Podstawowa składnia WQL SELECT { * | property [, …n ] } FROM class WHERE where_condition SELECT * FROM DDL_LOGIN_EVENTS
 9. 9. WQL -> EVENT NOTIFICATION SELECT * FROM DDL_DATABASE_LEVEL_EVENTS WHERE DatabaseName = 'AdventureWorks' USE AdventureWorks ; GO; CREATE EVENT NOTIFICATION SQLWEP_76CF38C1_18BB_42DD_A7DC_C8820155B0E9 ON DATABASE WITH FAN_IN FOR DDL_DATABASE_LEVEL_EVENTS TO SERVICE 'SQL/Notifications/ProcessWMIEventProviderNotification/v1.0', 'A7E5521A-1CA6-4741-865D-826F804E5135'
 10. 10. SQL Agent - rejestr • EventWMILimit • EventWMIPeekInterval • alertAllowWMIRemoteEvents (DWORD, 1)
 11. 11. WMI Event Query SELECT * FROM <__InstanceOperationEvent> WITHIN <interval> WHERE TargetInstance ISA <class> AND <conditions> __InstanceOperationEvent  __InstanceCreationEvent  __InstanceModificationEvent  __InstanceDeletionEvent
 12. 12. WMI Event Query SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 600 WHERE TargetInstance ISA „WIN32_LogicalDisk” AND TargetInstance.Freespace < 10000000000
 13. 13. Co zapamiętać • Możemy monitorować cały serwer z jednego miejsca • Alerty WMI wykorzystują Event Notifications oraz Service Brokera • Kolejna opcja do śledzenia co się dzieje na serwerze

×