Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Speaker Idol Asp .Net Mvc

2,244 views

Published on

 • Be the first to comment

Speaker Idol Asp .Net Mvc

 1. 1. Bartłomiej Szafko http://bartekszafko.pl http://ms-groups.pl/pg.net/
 2. 2. ASP .NET MVC: O czym powiem? <ul><li>Co to i po co jest ASP.NET MVC </li></ul><ul><li>Na czym ogólnie polega wzorzec MVC </li></ul><ul><li>Pokaże prosty kod kontrolera i widoku </li></ul><ul><li>Pokaże jak testować kontroler </li></ul>
 3. 3. ASP .NET MVC: Co to? <ul><li>Dodatek do ASP .NET </li></ul><ul><li>Tylko dodatek, to nie WebForms 4.0 </li></ul><ul><ul><li>Alternatywa tak jak samochód <-> motocykl </li></ul></ul><ul><li>Implementuje wzorzec Model-View-Controller </li></ul><ul><li>Nie dla każdego zadania może być idealne </li></ul>
 4. 4. WebForms vs MVC WebForms MVC
 5. 5. ASP .NET MVC: Po co? <ul><li>Separation Of Concerns(SOC) </li></ul><ul><li>Łatwe testowanie </li></ul><ul><li>Czerwone / zielone TDD </li></ul><ul><li>Łatwe zarządzanie aplikacją i rozwojem </li></ul><ul><li>Większa kontrola nad <html/> </li></ul><ul><li>Prostota i Don’t Repeat Yourself (DRY) </li></ul><ul><li>Czyste URLe – lepsze SEO </li></ul><ul><li>Uwaga: Nie ma ViewState </li></ul>
 6. 6. Separation of Concerns <ul><li>Przeglądarka żąda / Produkty / </li></ul><ul><li>Ustalenie ścieżki </li></ul><ul><li>Aktywacja Kontrolera </li></ul><ul><li>Wywołanie akcji </li></ul><ul><li>Coś się dzieje(np. Dostęp do DB) </li></ul><ul><li>Tworzenie widoku, przekazanie ViewData </li></ul><ul><ul><ul><li>Stworzone URL e are wskazują na inne Kontrolery , </li></ul></ul></ul>
 7. 8. ASP .NET MVC:Kontroler+akcja
 8. 9. ASP .NET MVC: widok
 9. 10. ASP.NET MVC: wynik działania Nawet na FF wynik ten sam 
 10. 11. ASP.NET MVC:Test(NUnit) a co!
 11. 12. ASP.NET MVC: O czym było? <ul><li>co to jest wzorzec MVC </li></ul><ul><li>dlaczego warto użyć ASP.NET MVC </li></ul><ul><li>jak tworzyć kontroler i go testować </li></ul><ul><li>Tworzenie widoku i czysty html </li></ul>
 12. 13. Co jeszcze? <ul><li>Dużo projektów społecznościowych </li></ul><ul><ul><li>MvcContrib </li></ul></ul><ul><ul><li>MvcMembership </li></ul></ul><ul><ul><li>Kigg </li></ul></ul><ul><li>Egzotyczne silniki widoków </li></ul><ul><ul><li>NHaml </li></ul></ul><ul><ul><li>Nvelocity </li></ul></ul><ul><ul><li>LOLCODE ;) </li></ul></ul>
 13. 14. Bądźcie zdrowi i piszcie dużo kodu! http://bartekszafko.pl

×