Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pg Net Ci

poznanska grupa dotnet continous integration

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pg Net Ci

 1. 1. <ul><li>Bartłomiej Szafko </li></ul>
 2. 2. CI <ul><li>Źródła ma w eXtreme Programming </li></ul><ul><li>Bazuje na repozytorium kodu </li></ul><ul><li>Każdą nawet najmniejszą zmianę od razu umieszczamy w repozytorium </li></ul><ul><li>Dla małych projektów można realizować ręcznie – testowanie + integracja </li></ul><ul><li>Dla dużych projektów potrzeba automatyzacji </li></ul>
 3. 3. Automated Continuous Integration <ul><li>Monitorowanie repo (np. cvs, svn, tfs) </li></ul><ul><li>Po zmianach checkout kodu </li></ul><ul><li>Budowanie + testowanie + deployment: </li></ul><ul><ul><li>Dokumentacja </li></ul></ul><ul><ul><li>Np.:msi </li></ul></ul><ul><li>Raporty mailowe – informacje o niepowodzeniach bardzo ważne </li></ul><ul><li>Dashboardy </li></ul><ul><li>Cały czas – tylko w nocy to za mało </li></ul>
 4. 4. Dlaczego warto? <ul><li>Wczesne wykrywanie problemów – bez szaleństw przed relesami </li></ul><ul><li>Ostrzeganie przed popsutym/niekompatybilnym kodem </li></ul><ul><li>Ostrzeganie o &quot;psujących zmianach&quot; </li></ul><ul><li>Natychmiastowe testowanie – raczej unit testing + czasem funkcjonalności </li></ul><ul><li>Dostępność &quot;aktualnej&quot; wersji dla testowania, demo, czy nawet wypustów </li></ul><ul><li>Developer dostaje od razu informacje zwrotną czy wprowadził dzaiałające zmiany - działa motywująco </li></ul>
 5. 5. Narzędzia #0 <ul><li>Potrzebne repozytorium kodu </li></ul><ul><li>Polecam Subversion( http://subversion.tigris.org/ ) – dużo lepsze od cvs </li></ul><ul><li>Na windows svn od collabnet(razem z apache): http://downloads.open.collab.net/collabnet-subversion.html </li></ul><ul><li>TortoiseSVN  </li></ul>
 6. 6. Narzędzia #1 <ul><li>Cruise Control .NET – CC.NET </li></ul><ul><li>Bazuje na Javowym CC – znowu  </li></ul><ul><li>http://confluence.public.thoughtworks.org/display/CCNET </li></ul><ul><li>Wada – konfiguracja nie jest prosta (jak wszędzie) </li></ul><ul><li>Do działania nie potrzebuje VS, wystarczy .NET SDK </li></ul><ul><li>Domyślnie używa Nant – możliwość użycia MSBuild </li></ul>
 7. 7. Narzędzia #2 <ul><li>CI Factory – CC .NET na sterydach </li></ul><ul><li>http://www.cifactory.org/joomla/ </li></ul><ul><li>Polecam wersje 1.1 RC1 </li></ul><ul><li>Konfiguracja prostsza, ale nie banalna </li></ul><ul><li>Wiele dodatków: wix, nunit, etc… </li></ul>
 8. 8. DEMO CC .NET
 9. 9. <ul><li>Pytania? </li></ul><ul><li>Kompilacja linków + slajdy: http://bartekszafko.inc.pl </li></ul><ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul>

×