Cursus Zend Framework - 5

451 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cursus Zend Framework - 5

  1. 1. Zend FrameworkAflevering 5<br />zendframework.bartj.com<br />
  2. 2. Vandaag<br />Vandaag<br />Opzetten van een Zend Framework project vanuit de praktijk<br />Met behulp van eeeen……<br />STAPPENPLAN!<br />
  3. 3. Stappenplan<br />Brainstorm<br />Specificaties<br />Datamodel<br />View design<br />Controller(s)<br />
  4. 4. Brainstorm<br />Schrijf puntsgewijs op wat het systeem<br /> moet kunnen<br />Mindmapping<br />
  5. 5. Specificaties<br />Beslis vanuit de mindmap de<br />Features die je meeneemt<br />Features die je niet meeneemt<br />Puntsgewijs opgeschrijven, de functionaliteiten van het systeem, dit vormen de eerste specificaties<br />
  6. 6. Datamodel<br />Nadat duidelijk is wat gemaakt moet worden, het datamodel definiëren (model)<br />Kan met gebruik van UML<br />
  7. 7. View Design<br />Hoe gaat mijn site eruit zien? (view)<br />Hoe geef ik de functionaliteiten vorm?<br />
  8. 8. Controllers<br />Hoe link ik nu het model aan de view<br />Meestal pagina-based (vanuit de view)<br />Dus contactpagina functionaliteiten horen onder de contactcontroller<br />Widgetized<br />B.v: Een aparte controller voor het inlogmenu<br />

×