Presentatie e-Inspecties dd 13 mei 2008

370 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie e-Inspecties dd 13 mei 2008

 1. 1. Samen delen werkt Bart-Jan Hindriks Programmamanager e-Inspecties
 2. 2. Missie e-Inspecties <ul><li>e-Inspecties beoogt door slimme inzet van ICT een onomkeerbare impuls te geven aan de verbeterde samenwerking tussen inspecties en zo bij te dragen aan een kleinere en betere inspectie. </li></ul>
 3. 3. Kader e-Inspecties <ul><li>Samenwerkende rijksinspecties </li></ul><ul><li>Modernisering toezicht en intensieve/vergaande samenwerking </li></ul><ul><li>Kaderstellende Visie op Toezicht / Eenduidig Toezicht </li></ul><ul><li>Minder last, meer effect </li></ul><ul><li>Programma Vernieuwing Rijksdienst </li></ul><ul><li>Kleinere en betere rijksdienst </li></ul><ul><li>Programma Vernieuwing Toezicht </li></ul><ul><li>Betere en kleinere rijksinspectie </li></ul>
 4. 4. Van klachten over het grote aantal toezichthouders dat bij bedrijven over de vloer komt....
 5. 5. … Naar é én loket: één gezicht naar buiten
 6. 6. ICT als hulpmiddel é n katalysator <ul><li>ICT ondersteunt informatie-uitwisseling en afstemming tussen inspecties. </li></ul><ul><li>Maar ICT is ook een aanjager: </li></ul><ul><li>Het maakt scenario’s van toekomstige samenwerking zichtbaar en stimuleert daarmee innovaties. </li></ul><ul><li> Stimuleert daarmee de vorming van een virtuele (rijks)inspectie </li></ul>
 7. 7. Samen delen werkt <ul><li>Informatie delen </li></ul><ul><li>Is de basis voor effectiviteit, efficiency en minder toezichtlast </li></ul><ul><li>Werk delen </li></ul><ul><li>We kunnen meer doen met dezelfde mensen </li></ul><ul><li>Kosten delen </li></ul><ul><li>We investeren samen, dus besparen </li></ul>
 8. 8. Inzetten op samenwerking…
 9. 9. …maar niet zó
 10. 10. e-Inspecties aanpak <ul><li>Generieke voorzieningen </li></ul><ul><li>Gestandaardiseerde aanpak </li></ul><ul><li>Pilots om voorzieningen te beproeven </li></ul><ul><li>Voor, door en met inspecties </li></ul><ul><li>Open keuken </li></ul><ul><li>‘ Go with the energy’ </li></ul>
 11. 11. Traject tot nu toe… <ul><li>Quickscan (ICTU) adviezen als basis </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijk te gebruiken voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Werken onder architectuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Stapsgewijze aanpak (pilots) </li></ul></ul><ul><li>Succesvolle pilots en kansrijke voorzieningen </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Inspectieruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaal Dossier </li></ul></ul><ul><ul><li>Front-office website </li></ul></ul><ul><li>Budget t/m 2007: EUR 5 mln </li></ul><ul><li>Claim Vernieuwing Rijksdienst t/m 2011: EUR 24,5 mln </li></ul><ul><ul><li>Ca EUR 4,5 mln ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca EUR 20 mln implementatie </li></ul></ul>
 12. 12. Wat staat er nog te doen in 2008 en verder <ul><li>Doorontwikkeling en/of nieuwe voorzieningen </li></ul><ul><li>Implementatie (brede uitrol) </li></ul><ul><li>Beheer </li></ul><ul><li>Strategie 2008 en verder… </li></ul><ul><li>Implementatiegestuurd ontwikkelen: </li></ul><ul><li>i-teams: </li></ul>
 13. 13. Het zijn ú w voorzieningen <ul><li>Doel van het programma: met behulp van ICT beter samenwerken </li></ul><ul><li>Vraaggestuurd: sturing is mogelijk én noodzakelijk </li></ul><ul><ul><li>Binnen domein of inspectie bedrijfsvoeringsvraagstukken inventariseren en bepalen hoe ICT hierbij kan ondersteunen </li></ul></ul><ul><ul><li>Workshops e-Inspecties </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Open keuken </li></ul></ul><ul><li>Rijksinspecties en andere toezichthouders geven zelf invulling aan de ICT-voorzieningen! </li></ul>
 14. 14. Voorzieningen e-Inspecties <ul><li>Bezoekinformatie- en Aandachtvestigingsysteem </li></ul><ul><li>Weten wie , waar , wanneer is geweest , of naartoe gaat </li></ul><ul><li>e n w at daar is aangetroffen </li></ul><ul><li>Digitaal Dossier en Mijn Dossier </li></ul><ul><li>Informatie altijd en overal beschikbaar voor inspecteurs </li></ul><ul><li>Instellingen en ondernemers krijgen inzicht in eigen gegevens </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke Inspectieruimte </li></ul><ul><li>Samen inspecteren en één keer rapporteren </li></ul>
 15. 15. Voorzieningen e-Inspecties ( vervolg ) <ul><li>Meldingensysteem </li></ul><ul><li>Stroomlijnen meldingenproces </li></ul><ul><li>Selfassessment </li></ul><ul><li>Doe-het-zelf inspecties voor bedrijven </li></ul><ul><li>Signalering en risicoanalyse </li></ul><ul><li>Risicogericht toezicht </li></ul><ul><li>Frontoffice Websites </li></ul><ul><li>E é nduidige communicatie en informatie-uitwisseling via het web </li></ul>
 16. 16. Bezoekinformatie en Aandachtvestigingsysteem <ul><li>Weten wie waar wanneer is geweest of naartoe gaat (en wat hij daar heeft aangetroffen) </li></ul><ul><li>Onderling afstemmen van inspectiebezoeken en gericht inspecteren </li></ul><ul><li>Samen inspectiebezoeken inplannen </li></ul><ul><li>Snel een selectie maken van inspectieobjecten die extra aandacht behoeven. </li></ul>
 17. 17. Bezoekinformatie (en Aandachtvestigingsysteem)
 18. 18. Digitaal Dossier <ul><li>Informatie altijd en overal beschikbaar voor inspecteurs </li></ul><ul><li>Inspecteurs zijn elkaars oren en ogen </li></ul><ul><li>Locatie- en tijdonafhankelijk informatie delen </li></ul><ul><li>Alle informatie nazoeken die over het inspectieobject bekend is bij aangesloten inspecties </li></ul><ul><li>Delen van diverse gegevens (waaronder inspectiegegevens) </li></ul><ul><li>Gegevens ophalen uit de bronsystemen van aangesloten inspecties </li></ul>
 19. 19. Digitaal Dossier
 20. 20. Mijn Dossier <ul><li>Instellingen en ondernemers krijgen inzicht in eigen gegevens </li></ul><ul><li>Verantwoording afleggen en terugkoppeling over toezichtresultaten </li></ul><ul><li>De ge ïnspecteerde inzicht bieden in in gegevens die toezichthouders over hem/zijn bedrijf hebben verzameld </li></ul><ul><li>G e ïnspecteerde heeft een eigen online dossier met toezichtinformatie die zijn bedrijf betreft </li></ul><ul><li>Voorbereiding op Antwoord voor bedrijven </li></ul>
 21. 21. Gemeenschappelijke Inspectieruimte <ul><li>Samen inspecteren en één keer rapporteren </li></ul><ul><li>Methodiek om gezamenlijk inspecteren mogelijk te maken </li></ul><ul><li>Verbanden leggen tussen bevindingen, waarnemingen en conclusies en tot een gezamenlijk eindoordeel komen </li></ul><ul><li>Tijdens het inspecteren elkaars bevindingen kunnen inzien </li></ul><ul><li>Mogelijkheid om tot gestandaardiseerde rapportages en een gezamenlijk eindrapport te komen </li></ul>
 22. 22. Gemeenschappelijke Inspectieruimte
 23. 23. Meldingensysteem <ul><li>Stroomlijnen meldingenproces </li></ul><ul><li>Inzicht in en controle op verwerking van meldingen, vragen en klachten </li></ul><ul><li>Digitale uitwisseling van meldingsinformatie </li></ul><ul><li>Transparantie van meldingenproces </li></ul>
 24. 24. Selfassessment <ul><li>Doe-het-zelf-inspecties voor bedrijven </li></ul><ul><li>Meer verantwoordelijkheid bij ge ïnspecteerden zelf </li></ul><ul><li>Minder toezicht (de goeden belonen) of juist meer toezicht (bij bedrijven die extra toezicht behoeven) </li></ul><ul><li>Effectievere selectie: alleen die bedrijven bezoeken die extra toezicht behoeven </li></ul><ul><li>Ge ïnspecteerden kunnen zelf inschatten of zij voor een bepaalde vergunning in aanmerking komen </li></ul><ul><li>Inspecteurs halen informatie uit gegevens die ge ïnspecteerden zelf aanleveren </li></ul>
 25. 25. Selfassessment
 26. 26. Signalering en Risicoanalyse <ul><li>Risicogericht toezicht: “Vissen waar de vis zit” </li></ul><ul><li>Gezamenlijke risicoanalyse </li></ul><ul><li>Voordelen: grotere pakkans en lastenverlichting </li></ul><ul><li>Op termijn verbanden kunnen leggen tussen ogenschijnlijk niet gerelateerde gegevens </li></ul>
 27. 27. Frontoffice Websites <ul><li>Eenduidige communicatie en informatie-uitwisseling via het web </li></ul><ul><li>Eenduidige communicatie op doelgroep </li></ul><ul><li>Meldpunt voor vragen en meldingen </li></ul><ul><li>E é n herkenbaar (virtueel) loket/portaal </li></ul><ul><li>Startpunt voor digitale dienstverlening (b.v: vergunningaanvraag) </li></ul>
 28. 28. Frontoffice Websites
 29. 29. Vragen? <ul><li>Stel ze nu, of neem contact op met: </li></ul><ul><li>Programmabureau e-Inspecties </li></ul><ul><li>Wilhelmina van Pruisenweg 104 </li></ul><ul><li>2595 AN Den Haag </li></ul><ul><li>Postbus 84011 </li></ul><ul><li>2508 AA Den Haag </li></ul><ul><li>070-8887656 </li></ul><ul><li>[email_address] Inspecties . nl </li></ul><ul><li>www.e- inspecties . nl </li></ul><ul><li>Programma e-Inspecties levert een bijdrage aan minder, beter en duidelijker toezicht bij rijksinspecties en frontoffices door de slimme inzet van ICT. De nadruk ligt op de inzet van ICT bij de vorming van frontoffices, onderlinge afstemming van plannen en bezoeken én uitwisseling van gegevens tussen inspecties. Daarvoor worden generieke voorzieningen als een bezoekinformatiesysteem, een meldingensysteem en een digitaal dossier ontwikkeld. De uitvoering ligt bij het programmabureau e-Inspecties. Dit is ondergebracht bij de Stichting ICTU, een instelling die ICT-opdrachten voor de overheid uitvoert. </li></ul>

×