Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

1,584 views

Published on

Workshop voor vrijwilligers van kankerpatientorganisaties, georganiseerd door de koepel van 25 van deze organisaties NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatientorganisaties). Tijdens deze workshop is ook casus gepresenteerd van/door Internethaven.nl (een initatief van St.Jongeren en Kanker).

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop Social Media Vrijwilligers NFK

 1. 1. Zorg 2.0 Sociale netwerken op internet Presentatie drs. Bartho Hengst MHIM Vrijwilligersdag NFK 10 oktober 2009 (Ede) Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 2. 2. Programma <ul><li>* Namenrondje (5 min) </li></ul><ul><li>* Twee vragen (10 min) </li></ul><ul><li>* Presentatie Lymfeklierkankervereniging (15 min) </li></ul><ul><li>* Presentatie Bartho (30 min) </li></ul><ul><li>* Discussie (15 min) </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 3. 3. Programma <ul><li>* Namenrondje (5 min) </li></ul><ul><li>* Twee vragen (10 min) </li></ul><ul><li>* Presentatie Internethaven.nl (15 min) </li></ul><ul><li>* Presentatie Bartho (30 min) </li></ul><ul><li>* Discussie (15 min) </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 4. 4. Presentatie <ul><li>I Twee vragen </li></ul><ul><li>II Ontmoet Cara </li></ul><ul><li>III Zorg 2.0 </li></ul><ul><li>IV Discussie </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 5. 5. <ul><li>Hoe is uw gedrag op internet de afgelopen jaren veranderd? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 6. 6. <ul><li>Hoe is het gedrag van uw patiëntenorganisatie op internet de afgelopen jaren veranderd? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 7. 7. Presentatie <ul><li>I Twee vragen </li></ul><ul><li>II Ontmoet Cara </li></ul><ul><li>III Zorg 2.0 </li></ul><ul><li>IV Discussie </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 8. 8. Ontmoet 'Cara' Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) <ul><li>Cara woont in Texas </li></ul><ul><li>Is 47 jaar </li></ul><ul><li>Gescheiden </li></ul><ul><li>Heeft dochter van 13 jaar </li></ul><ul><li>Weegt nu 68 kilo (maar 3 jaar geleden 53 kilo) </li></ul><ul><li>Cara heeft momenteel een BMI van 25.2 </li></ul><ul><li>Heeft Mulitple Sclerose MS sinds 2006 </li></ul><ul><li>Ze is lid van PatientsLikeMe community </li></ul>
 9. 9. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 10. 10. Care beheert een profiel op PLM Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Cara heeft 427 bijdragen geschreven in het forum En 381 mensen geven haar een &quot;duim&quot; (helpful marks)
 11. 11. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Cara's gewicht/BMI, disability, relapses
 12. 12. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Bekijk medicijngebruik Cara
 13. 13. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Bekijk MS symptomen Cara
 14. 14. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 15. 15. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) <ul><li>We komen te weten: </li></ul><ul><li>hoeveel andere patiënten 'mood swings' hebben (referentie) </li></ul><ul><li>welke medicijnen zij gebruiken (zeer gedetailleerd) </li></ul><ul><li>wat ervaringen van anderen zijn met specifieke medicijnen </li></ul><ul><li>welke leden in de community vergelijkbare symptomen hebben </li></ul><ul><li>hoe je in het forum kunt doorpraten met elkaar </li></ul><ul><li>of er nieuws is rondom het onderwerp </li></ul><ul><li>et cetera </li></ul>
 16. 16. Waarom doet Cara dit zo publiekelijk? Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 17. 17. En met haar 44.000 anderen op het sociale netwerk PatientsLikeMe? Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 18. 18. Welkom in de wereld van zorg 2.0 en de patient 2.0 Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 19. 19.
 20. 20. Motieven Cara? <ul><li>Actief bezig met ziekte (zelfmanagement) </li></ul><ul><li>Ze zoekt unieke informatie (op maat) </li></ul><ul><li>Ze wil (eindelijk) relevante contacten </li></ul><ul><li>Zoekt 'controle' over MS </li></ul><ul><li>Wil zich verbonden weten met gelijken </li></ul><ul><li>… ? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 21. 21. Kenmerken &quot; Deel, vind en leer&quot; Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 22. 22. Details Patientlikeme.com <ul><li>Basis: zelfmanagement </li></ul><ul><li>Op maat: communities voor 16 ziektebeelden </li></ul><ul><li>Zoekt 'macht' van getal (okt'09: 44.000 leden) </li></ul><ul><li>Leden bepalen de richting (transparant beleid) </li></ul><ul><li>Is gegroeid naar een samenwerking tussen patiënten, behandelaren, onderzoekers, farmaceuten en non-profit organisaties </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 23. 23. Exemplarisch voor Zorg 2.0 <ul><li>Men deelt gedetailleerd ervaringen ( sharing ) </li></ul><ul><li>Men doet dit in relatieve openheid ( open ) </li></ul><ul><li>Met velen ( sociaal netwerk / community) </li></ul><ul><li>Meedoen lijkt aantrekkelijk (individueel/collectief) </li></ul><ul><li>Er ontstaat unieke kennis , ervaring, informatie door samenwerking ( contribution , collaboration ) </li></ul><ul><li>Patiënten nemen een nieuwe positie in dat heeft (mogelijk) effect op zorg ( paradigma -effect?) </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 24. 24. Conclusie n.a.v. voorbeeld <ul><li>&quot;Er is echt wel iets gaande...&quot; </li></ul><ul><li>PLM heeft veel succes en navolging. </li></ul><ul><li>Wordt bestudeerd door wetenschappers. </li></ul><ul><li>MOET u daar wat mee? </li></ul><ul><li>WILT u daar wat mee? </li></ul><ul><li>KUNT u daar wat mee? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 25. 25. Presentatie <ul><li>I Twee vragen </li></ul><ul><li>II Ontmoet Cara </li></ul><ul><li>III Zorg 2.0 </li></ul><ul><li>IV Discussie </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 26. 26. <ul><li>Eerst een paar stappen terug in de tijd... </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 27. 27. versies 1.0, 2.0, 3.0 .... Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 28. 28. Web 1.0 Web 2.0 &quot;alleen lezen web&quot; &quot;lezen & schrijven web&quot; verbindt mensen verbindt informatie Ontwikkeling internet (fasen/versies) zelf informatie toevoegen 'the social web' (community)
 29. 29. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Spivak, 2007
 30. 30. momenteel: web 2.0 het sociale web Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 31. 31. Visie op gebruikers bij web 2.0 <ul><li>1 Vertrouwen je bezoekers </li></ul><ul><li>2 Stel &quot;delen&quot; centraal (sharing) </li></ul><ul><li>3 Laat iedereen bijdragen (contributie) </li></ul><ul><li>4 Samen weten we iets unieks (wisdom of crowds) </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 32. 32. Voorbeelden Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 33. 33. Voorbeeld social network site Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 34. 34. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Informatie op Wikipedia
 35. 35. Patienten van Mayo Clinic vertellen ervaringen op Youtube.com
 36. 36. Hyves.nl (social network; 8.8 miljoen leden (juni 2008) Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 37. 37. Facebook.com (social network) Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 38. 38. Nieuwe mantra? <ul><li>'Ik denk, dus ik besta' </li></ul><ul><li>Descartes </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 'Ik deel, dus ik besta' Patient 2.0
 39. 39. Zorg 2.0 &quot;lezen & schrijven&quot; verbindt mensen (netwerk) Web 2.0 > Zorg 2.0 zelf informatie toevoegen participatie en samenwerking
 40. 40. Zorg 2.0 : hoop of hype? Zorg 2.0 (Health 2.0): - Ontstaan van specifieke internet-hulpmiddelen (tools) - Netwerken staan centraal - Bevordert andere rol patiënt (partnership, zelfmanagement) - Bevordert andere rol professionals, zorgorganisaties etc - Dit bij elkaar verandert de zorg als systeem (fundamenteel) De zorg wordt patiëntgerichter, efficiënter, effectiever, is meer en sneller beschikbaar, goedkoper, ….? Zorg 2.0 is veel meer dan “techniek”. Ook politiek, visie op zorg, visie op patiënt (zorgconsument?), visie op samenleving etc etc.
 41. 41. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) bron: TNS Nipo, 2008 afbeelding: Hutspot
 42. 42. Zorg 2.0 netwerken - van patienten - van patienten en zorgverleners - van velen tegelijk Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 43. 43. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Zorg 2.0 = zorgnetwerken afbeelding: Hutspot
 44. 44. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten gesloten open patienten zelf (commerciële) (zorg)aanbieders
 45. 45. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten gesloten open patienten zelf (commerciële) (zorg)aanbieders
 46. 46. Voorbeelden Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 47. 47. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten gesloten open patienten zelf (commerciële) (zorg)aanbieders
 48. 48. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Gripopjedip.nl (omgaan met depressie; oa Trimbos)
 49. 49. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Weegclub.nl (1900 leden, juni 2009)
 50. 50. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Alcoholdebaas.nl (internet behandeling)
 51. 51. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Gokkendebaas.nl (internet behandeling)
 52. 52. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Eetproblemendebaas.nl (internet behandeling)
 53. 53. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 54. 54. Voorbeeld: Zoekdokter.nl
 55. 55. Voorbeeld: Zoekdokter.nl
 56. 56. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten gesloten open patienten zelf (commerciële) (zorg)aanbieders
 57. 57. Voorbeeld: MijnzorgNet (digitale IVF poli)
 58. 58. Innovatie Over innovatie MijnzorgNet &quot;(..) De fysieke muren van de traditionele zorginstellingen zijn niet meer leidend, maar de virtuele muren van het netwerk rondom patiënten. ICT is daarbij de katalysator. Zorginstellingen veranderen in facilitaire bedrijven, die niet meer de dienst uitmaken, maar een dienst verlenen aan het netwerk van patiëntengroepen. &quot; KWF, NFK en VIKC: samenwerken in digitale informatievoorziening http://zorginnovatieplatform.nl/nieuws/nieuwsbrief/3/Nieuwsbrief-3---11-juni-2008/
 59. 59. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten gesloten open patienten zelf (commerciële) (zorg)aanbieders
 60. 60. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Borstkanker.nl forum
 61. 61. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten patienten zelf gesloten open (commerciële) (zorg)aanbieders
 62. 62. Voorbeeld: PatientsLikeMe.com
 63. 64. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Maartenjourney.com (weblog kankerpatient)
 64. 65. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Stopborstkanker.hyves.nl (community 3000 leden)
 65. 66. http://www.acutezorg.nl/zorg20/bericht/20090701_eerste_twitter-foto-consult_ter_wereld http://twitter.com/duivestein/status/2265765688 [ - ]
 66. 67. Iemand enig idee wat voor een wond dit is? [ - ]
 67. 68. Binnen een mum van tijd reageerden diverse followers op de vraag. Antwoorden liepen uiteen van tekenbeet, tijgermug tot schotwond. Een paar dagen later reageerde de arts Bart Brandenburg op de vraag. Hij had de foto uitgeprint en geconcludeerd dat het hier om een insectenbeet ging. In zijn reactie verwees hij meteen door naar een internetpagina op de website van Medicinfo waar tips worden gegeven voor diverse zomerse ongemakken, waaronder insectenbeten.
 68. 69. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Soorten netwerken van patienten gesloten open patienten zelf (commerciële) (zorg)aanbieders
 69. 70. Microsoft Health Vault (vault = kluis). &quot;Be well. Connected&quot;. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 70. 71. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) De consument heeft controle over welke informatie er in de 'kluis' gaat en wie welke informatie mag inzien.
 71. 72. Personal Gezondheidsdossier (PHR) Google Health
 72. 73. Persoonlijk zorgdossier PGD Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) Toekomst? Je beheert je eigen online Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD*), waarin je zelf alle informatie opslaat, waarin je je eigen sociale netwerk toelaat en waarin je de regie hebt en professionals als partner met jou samenwerken. Voorbeelden Google Health en Microsoft Health Vault * ook wel: PHR Personal Health Records
 73. 74. Droom of hel: iedere patiënt zijn eigen &quot;gezondheids-informatie manager&quot; ?
 74. 75. Presentatie <ul><li>I Twee vragen </li></ul><ul><li>II Ontmoet Cara </li></ul><ul><li>III Zorg 2.0 </li></ul><ul><li>IV Discussie </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 75. 76. <ul><li>Discussie </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 76. 77. <ul><li>1 </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 77. 78. Is uw doelgroep zoals Cara? Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) vaardig sociaal verbonden actief online zelfmanager in de dop ...etc
 78. 79. Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) &quot;Meegaan met je tijd&quot; , Marius van Dokkum (2006) of...
 79. 80. <ul><li>2 </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 80. 81. <ul><li>Patient 2.0 </li></ul><ul><li>Arts 2.0 </li></ul><ul><li>Verpleegkundige 2.0 </li></ul><ul><li>Mantelzorger 2.0 </li></ul><ul><li>Familie 2.0 </li></ul><ul><li>Vrijwilliger 2.0 </li></ul><ul><li>Moet iedereen veranderen? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 81. 82. <ul><li>3 </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 82. 83. <ul><li>Klassieke taken patiëntenvereniging </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) 1 2 3
 83. 84. Effect zorg 2.0 op deze taken Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009) groot ? klein informatie X dienstverlening X lotgenotencontact X belangenbehartiging X
 84. 85. Soorten informatie <ul><li>1 Medische informatie </li></ul><ul><li>2 Ervaringsinformatie </li></ul><ul><li>3 Keuze-informatie (kwaliteitsinfo) </li></ul><ul><li>Dit wordt nu nog meestal apart aangeboden. </li></ul><ul><li>Patient 2.0 zoekt veel meer de samenhang . </li></ul><ul><li>Welke rol speel u hierbij? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 85. 86. <ul><li>4 </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 86. 87. <ul><li>Heeft u inzicht in het gedrag en behoefte van uw leden (en niet-leden)? </li></ul><ul><li>Wat doen zij momenteel op internet? Wat willen zij binnenkort online doen? Wat meet & weet u van dit gedrag? Welk gevolg heeft nieuw gedrag voor uw manier van werken? Welke partners zijn er voor u? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 87. 88. <ul><li>Samenvattend 1. Z i jn we klaar voor de zorg 2.0 en patient 2.0? 2. Gaat het bij Zorg 2.0 om de patient of om alle betrokkenen? 3. Wat betekent Zorg 2.0 voor uw patiëntenvereniging? 4. Wat weet u van uw leden en niet-leden? 5. Wat verwacht u van de NFK? </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)
 88. 89. Dank voor uw aandacht <ul><li>Bartho Hengst </li></ul><ul><li>06-55746497 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Zorg 2.0: sociale netwerken (NFK, 10 okt 2009)

×