Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amphia Lezing 121108

1,545 views

Published on

Lezing over hoe Nederlandse patiëntenorganisaties worden beïnvloed door recente verandering in het zorgstelsel en wat internet en web2.0 daarbij kan betekenen.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Amphia Lezing 121108

 1. 1. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 2. 2. Overstekende patiënten Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 3. 3. Lezing <ul><li>I Structuurwijzigingen </li></ul><ul><li>II De architectuur van internet en web 2.0 </li></ul><ul><li>III Klassieke taken patiëntenorganisaties </li></ul><ul><li>IV Relevantie voor Amphia </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 4. 4. I Structuurwijzigingen <ul><li>> Zorgverzekeringswet sinds 2006 </li></ul><ul><li>> Positie patiënt/burger: de derde partij </li></ul><ul><li>> Andere prikkels (financieel, markt, transparantie) </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 5. 5. Alles is veranderd sinds 2006 <ul><li>Nieuwe wet/stelsel heeft fundamenteel effect op alle actoren: - burgers (ziek en (nog) niet ziek) - zorgaanbieders - financiers (zorgverzekeraars) - patiëntenorganisaties /-beweging - overheid </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 6. 6. Tot aan 2006: overheid/zorgverzekeraar en zorgaanbieders Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 7. 7. Concept: de driehoek & de patiënt als de derde partij Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 8. 8. zorgverzekeraars patiënt / zorgconsument zorgaanbieders Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 9. 9. Patiënt als derde partij? <ul><li>* Patiënt wordt geacht invloed uit te oefenen (patiënt centraal, cliëntgericht etc) </li></ul><ul><li>* Patiëntenorganisaties worden belangrijk </li></ul><ul><li>(representeren de belangen van patiënten) </li></ul><ul><li>* Financiering PGO beweging cruciaal (patiënten, gehandicapten en ouderen) </li></ul><ul><li>Vraag: hoe werkt dit in de praktijk? </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 10. 10. Representatie? <ul><li>Waar is die 'derde partij' dan? </li></ul><ul><li>Wie representeert wie & op welke wijze? </li></ul><ul><li>Volstaat de 'oude' organisatiestructuur? </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 11. 11. Nationale koepels (NPCF, CGraad etc) Landelijke categorale verenigingen Regionale (categorale) patientenorganisaties Structuur patiëntenbeweging tot op heden Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 12. 12. de patient als 3e partij ? Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 13. 13. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 14. 14. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 15. 15. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 16. 16. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 17. 17. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 18. 18. Stelling <ul><li>&quot;Patiënten worden vaardiger om hun eigen informatie, belangen en contacten te gaan organiseren. En gaan makkelijker wisselende coalities aan.&quot; Titel: &quot;Overstekende patiënten&quot; </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 19. 19. Stelling <ul><li>&quot;De meeste patiëntenorganisatie zitten in een representatiecrisis, worden overvraagd en zijn nog niet goed voorbereid op hun nieuwe rollen.&quot; </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 20. 20. Kritiek Prof. Margot Trappenburg Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 21. 21. II De architectuur van internet en web 2.0 Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 22. 22. kenmerk: geen hiërarchie Dia
 23. 23. Dia klassiek switchboard
 24. 24. Dia
 25. 25. kenmerk: van consumer naar 'prosumer' Dia
 26. 26. Dia
 27. 27. Dia
 28. 28. Dia
 29. 29. Dia
 30. 30. kenmerk: ontstaan 'social web' Dia
 31. 31. the social web Dia
 32. 32. Dia Hyves.nl (social network; 7.4 miljoen leden in oktober 2008)
 33. 33. Dia Ook kritiek natuurlijk!
 34. 34. Dia Facebook.com (social network)
 35. 35. Dia Second Life (virtuele wereld)
 36. 36. Principes web 2.0 sites <ul><li>1 Vertrouw je bezoekers (trust) </li></ul><ul><li>2 Deel informatie (sharing/open) </li></ul><ul><li>3 Laat iedereen bijdragen (contribution) 'the rise of the amature' </li></ul><ul><li>4 Hou het simpel en eenvoudig </li></ul>Dia
 37. 37. <ul><li>Amateur Professional </li></ul>Dia Beroemd debat: wie is nu de expert?
 38. 38. Dia Terminologie &quot;crowdsourcing&quot; ipv &quot;outsourcing&quot; &quot;folksonomy&quot; ipv &quot;taxonomy&quot; &quot;the long tail&quot; etc etc
 39. 39. Web 2.0 in serieuzere domeinen Dia
 40. 40. Dia
 41. 41. Dia
 42. 42. Dia Caring Voices (community voor kankerpatienten)
 43. 43. Dia MijnZorgnet Initiatief van UMC stRadboud Virtuele communities voor bepaalde patientgroepen en hun zorgverleners. Communities * ParkinsonNet * Digitale IVFpoli
 44. 44. Dia Reviews ophalen bij burgers (Engeland) : patientsopinion.org
 45. 45. Dia En in Nederland: NPCF-initiatief consumentendezorg.nl
 46. 46. PatientsLikeMe.com Bijzondere casus van Health2.0 Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 47. 47. Dia
 48. 48. Dia
 49. 49. Succesfactoren PatiensLikeMe <ul><li>1 Iedereen kan meedoen </li></ul><ul><li>2 Behoefte patiënt uitgangspunt </li></ul><ul><li>3 Mix zakelijk & persoonlijk </li></ul><ul><li>4 Meedoen is eenvoudig en levert iets op </li></ul><ul><li>5 Ook interessant voor artsen, farmaceutische industrie, onderzoekers </li></ul>Dia
 50. 50. III Klassieke taken patientenorganisaties Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 51. 51. Drie klassieke taken <ul><li>1. informatie bieden </li></ul><ul><li>2. lotgenotencontact </li></ul><ul><li>3. belangenbehartiging </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 52. 52. <ul><li>Stelling: </li></ul><ul><li>&quot;De 3 klassieke taken van patiëntenorganisaties veranderen in hoog tempo door: 1. de Zorgverzekeringswet 2. de huidige visie op burger als ' zorgconsument ' 3. ontwikkelingen op internet (web 2.0)&quot; </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 53. 53. Functie 1: informatie <ul><li>> Hoe produceer je informatie? </li></ul><ul><li>> Wat is de kwaliteit ervan? </li></ul><ul><li>> Hoe actief mag het publiek zijn? (contribution, comments, tagging etc) </li></ul><ul><li>> Hoe uniek ben je nog? </li></ul><ul><li>> Met wie kun/moet/wil je samenwerken? </li></ul>Dia
 54. 54. Functie 2: lotgenotencontact <ul><li>> Hoe organiseer je het? </li></ul><ul><li>> Ben je aantrekkelijk genoeg? </li></ul><ul><li>> Zijn andere netwerken online concurrenten? </li></ul><ul><li>> Hoe reageer je op 'zelforganisatie' van pt? </li></ul><ul><li>> Kun je het technisch bijhouden? </li></ul>Dia
 55. 55. Functie 3: belangenbehartiging <ul><li>> Hoe representatief ben je? Namens wie spreek je? Momenteel: 6% patienten. </li></ul><ul><li>> Ga je zelf netwerken opbouwen of ga je je eerder aansluiten bij bestaande netwerken? </li></ul><ul><li>> Is fenomeen 'collective action' bedreigend? </li></ul><ul><li>> Wat als burgers zichzelf gaan organiseren en PGO organisaties gaan 'bypassen'? </li></ul>Dia
 56. 56. Uitdaging: patiëntenorganisatie &quot;nieuwe stijl&quot; worden Dia
 57. 57. Dia Leer mensen vissen, geef ze hengels! Geen kant&klare vis meer serveren
 58. 58. IV De relevantie voor Amphia Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)
 59. 59. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08) ≠ Wat is volgens u de taak van een patiëntenorganisatie? Hoe staat u zelf als ziekenhuis in 'de driehoek'?
 60. 60. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08) Sociale netwerken: zelf gaan doen of eerder mee gaan doen?
 61. 61. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08) Over eigenaarschap en sturing: Zit u het liefst &quot;aan het roer&quot; of stimuleert u &quot;zelforganisatie&quot;? Wat past bij uw organisatie, taken en cultuur? Wat willen uw patiënten?
 62. 62. Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08) Patiënten experimenteren wereldwijd volop met nieuwe rollen. Durft u dat ook te gaan doen? En wat kunt u dan leren van anderen?
 63. 63. Dank voor uw aandacht <ul><li>Bartho Hengst </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Meerwaarde patientenorganisaties (Amphia, 12/11/08)

×