Wsparcie, rozwój oraz popularyzacja oprogramowania Open Source

677 views

Published on

Presentation given at i3 Conference (http://www.i3conference.net/)
(presentation in Polish)

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wsparcie, rozwój oraz popularyzacja oprogramowania Open Source

 1. 1. Wsparcie, rozwój oraz popularyzacja oprogramowania Open Source (prace projektu QualiPSo) Alicja Ciemniewska Bartosz Lewandowski Konferencja i3, Poznań, 4-6 listopada 2009
 2. 2. Plan <ul><li>Kontekst </li></ul><ul><li>Efekt ekonomiczny </li></ul><ul><li>Paradoks rozwojowy </li></ul><ul><li>Projekt QualiPSo to ... </li></ul><ul><li>Misja </li></ul><ul><li>Wyzwania </li></ul><ul><li>Podejście </li></ul><ul><li>Centra Kompetencji QualiPSo </li></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul>
 3. 3. Kontekst <ul><li>FLOSS ( * ) nie jest nowym pojęciem, ale kontekst związany z branżą IT zmienia się dynamicznie ... </li></ul><ul><ul><li>Rozwój Internetu sprzyja pracy grupowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Większość nowych przedsiębiorstw rozważa wykorzystanie narzędzi opartych na sieci (SaaS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Otwarte standardy i otwarte oprogramowanie sprzyjają procesom standaryzacyjnym </li></ul></ul><ul><ul><li>Politycy otworzyli się na argumenty związane z FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Chin y , Braz ylia , niektóre kraje europejskie rozpoczęły już masowe wprowadzanie FLOSS w administracji publicznej </li></ul></ul><ul><li>Gospodarka podlega nieustannym zmianom, które stymulują jej rozwój </li></ul><ul><li>(*) Freely-Licensed Open Source Software, Free Libre Open Source Software </li></ul>
 4. 4. Efekt ekonomiczny <ul><li>Gospodarki ewoluują z orientacji na produkty w kierunku orientacji na usługi </li></ul><ul><li>FLOSS jest szansą dla przemysłu sprzyjając wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności </li></ul><ul><li>FLOSS jako czynnik napędzający rozwój gospodarki opartej na usługach </li></ul><ul><ul><li>Dla dostawców usług – utrzymując koszt usługi na możliwie niskim poziomie </li></ul></ul><ul><ul><li>Dla odbiorców usług (obywateli) – zwiększając konkurencję na rynku </li></ul></ul><ul><ul><li>Dla przemysłu oprogramowania – zwiększając zasoby wspierające innowacje </li></ul></ul><ul><ul><li>Dla administracji publicznej – pozwalając na uwolnienie zasobów i w konsekwencji - wspierać lokalne rynki pracy </li></ul></ul>
 5. 5. Paradoks rozwojowy <ul><li>Obiecujące perspektywy … </li></ul><ul><li>Szansa dla przedsiębiorstw i rządów </li></ul><ul><li>Szansa dla branży IT w Europie i wschodzących gospodarkach </li></ul><ul><li>… ale też ciągle niejasności </li></ul><ul><li>Zagadnienia prawne? </li></ul><ul><li>Modele biznesowe? </li></ul><ul><li>Interoperacyjność? </li></ul><ul><li>Know how? </li></ul><ul><li>Jakość? </li></ul><ul><li>Dojrzałość? </li></ul><ul><li>Industrializacja? </li></ul><ul><li>Wsparcie? </li></ul>
 6. 6. Projekt QualiPSo to … <ul><li>Unikalne globalne porozumienie sprzyjające większemu wykorzystaniu wiarygodnego, niskokosztowego, elastycznego otwartego oprogramowania w przemyśle i administracji, pobudzając innowacyjność i konkurencyjność </li></ul><ul><li>Największy projekt związany z FLOSS finansowany prze UE w ramach 6PR </li></ul><ul><li>18 uczestników z Europy, Brazylii i Chin </li></ul>
 7. 7. Misja <ul><li>Zaufanie jest kluczowym zagadnieniem ! </li></ul><ul><li>Nie można oczekiwać zaufania bez wskazania dowodów !!! </li></ul><ul><li>Zaproponować i zademonstrować rozwiązania techniczne, procedury i polityki podnoszące jakość i dojrzałość rozwiązań FLOSS do poziomu przyjętego i akceptowanego przez świat biznesu </li></ul>
 8. 8. Wyzwania <ul><li>Odrzucenie popularnych mitów dotyczących FLOSS ograniczających jego komercyjne wykorzystanie </li></ul><ul><li>Pokazanie i potwierdzenie jakości FLOSS w zastosowaniach komercyjnych </li></ul><ul><li>Od rewolucji do zastosowań biznesowych </li></ul><ul><li>zachowując entuzjazm i świeżość spojrzenia typowe dla FLOSS </li></ul>
 9. 9. Podejście <ul><li>… porozumienie przemysłu i społeczności którego celem jest wzmocnienie zaufania do FLOSS </li></ul>
 10. 10. Sieć Centrów Kompetencji <ul><li>Centra Kompetencji QualiPSo stanowią sieć sfederowanych jednostek działających w oparciu o te same zasady, metody, narzędzia </li></ul><ul><li>Działają lokalnie, współpracują globalnie </li></ul><ul><li>Dysponują wiedzą i świadczą wspólny pakiet usług z zakresu różnych zagadnień odnoszących się do jakości </li></ul><ul><li>Każde Centrum Kompetencji jest niezależną jednostką działającą w oparciu o własny model prawny i finansowy </li></ul>
 11. 11. Sieć Centrów Kompetencji <ul><li>Główne cele </li></ul><ul><ul><li>Wsparcie i promocja FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Stworzenie bazy wiedzy o FLOSS </li></ul></ul><ul><li>Usługi </li></ul><ul><ul><li>QualiPSo Factory (hosting) </li></ul></ul><ul><ul><li>Labelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Consulting </li></ul></ul><ul><li>Istniejące: Brazylia (Sao Paulo), Hiszpania (Madryt), Niemcy (Berlin) </li></ul><ul><li>Planowane: Włochy, Chiny, Polska (PCSS) </li></ul>
 12. 12. Rezultaty <ul><li>Zagadnienia prawne </li></ul><ul><li>Modele biznesowe </li></ul><ul><li>Interoperacyjność </li></ul><ul><li>Zarządzanie informacją </li></ul><ul><li>Wiarygodność produktu </li></ul><ul><li>Wiarygodność procesu </li></ul><ul><li>QualiPSo Factory </li></ul><ul><li>Inicjatywy </li></ul>
 13. 13. Rezultaty: Zagadnienia prawne <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Zwiększenie jakości prawnej FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwiększenie świadomości prawnej wokół FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jak oceniać ryzyka, odpowiedzialności? Czy licencje są kompatybilne? Jakie są ograniczenia w przestrzeni międzynarodowej? </li></ul></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Wielojęzyczny portal z informacjami referencyjnymi dot. zagadnień prawnych FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Opracowania udostępnione społeczności pozwalające zrozumieć i zidentyfikować problemy związane z kompatybilnością licencji, odpowiedzialnością prawną i ryzykami związanymi z użyciem FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologie do śledzenia praw autorskich ( IPR tracking ) w cyklach rozwojowych oprogramowania </li></ul></ul>
 14. 14. Rezultaty: Modele biznesowe <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Identyfikacja czynników istotnych z punktu biznesowego wykorzystania FLOSS </li></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Ułatwienie i stymulacja procesu integracji komponentów FLOSS w zastosowaniach przemysłowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zdefiniowanie strategii stanowiska, współpracy i dialogu pomiędzy przemysłem i społecznością FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozwiązania hybrydowe ( produkty ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zdefiniowanie wykonalnych modeli biznesowych do zastosowania w przypadku użycia komponentów FLOSS </li></ul></ul>
 15. 15. Rezultaty: Interoperacyjność <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Zaproponowanie rozwiązań i wytycznych zwiększających/wspierających interoperacyjność FLOSS </li></ul></ul><ul><li>Trzy wymiary badawcze </li></ul><ul><ul><li>Interoperacyjność techniczna ( otwarte standardy , middleware, testowanie interoperacyjności ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperacyjność semantyczna ( wspólne, uzgodnione modele informacyjne) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperacyjność organizacyjna ( współdziałanie procesów w kontekście współpracy między organizacjami ) </li></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Wytyczne dotyczące testowania interoperacyjności, analiza i usprawnienia interoperacyjności OSS w odniesieniu do warstwy middleware oraz środowisk pracy grupowej ( forges ) </li></ul></ul>
 16. 16. Rezultaty: Zarządzanie informacją <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Implementacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania informacją ( kod źródłowy, dokumentacja, etc) w celu zwiększenia produktywności procesu tworzenia FLOSS oraz usług jego wsparcia . </li></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Identyfikacja obszarów w procesie zarządzania informacją, które mogą być usprawnione w projektach FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza struktur informacji i danych przetwarzanych w narzędziach pracy grupowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Propozycja i implementacja nowych narzędzi do zarządzania informacją </li></ul></ul>
 17. 17. Rezultaty: Wiarygodność produktu <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Umożliwienia oceny stopnia wiarygodności produktów i komponentów FLOSS </li></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Sprawdzony i modyfikowalny model wiarygodności produktu FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Test y , benchmark i </li></ul></ul><ul><ul><li>Narzędzia do testowania, pomiarów, analizy danych </li></ul></ul>
 18. 18. Rezultaty: Wiarygodność procesu <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Umożliwienie biznesowego wykorzystania FLOSS do tworzenia wiodących produktów i usług </li></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Open Maturity Model (OMM), oparty na CMMI model dojrzałości procesu rozwoju FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Model ten może być podstawą do oceny i ulepszenia procesu rozwoju FLOSS </li></ul></ul>
 19. 19. Rezultaty: QualiPSo Factory <ul><li>Cel </li></ul><ul><ul><li>Identyfikacja potrzeb rozwojowych w odniesieniu do środowisk pracy grupowej w branży IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt i implementacja “QualiPso Factory” – infrastruktury informacyjnej ułatwiającej grupowe rozwijanie komponentów FLOSS i zwiększającej ich wykorzystanie w projektach IT . </li></ul></ul><ul><li>Rezultaty </li></ul><ul><ul><li>Prototypowe środowisko programistycznej pracy grupowej ( forge ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Architektura oparta na modularnym modelu usługowym </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modyfikowalny interfejs użytkownika ( mashups ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spójne podejście do kwestii tworzenia oraz zarządzania informacją </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zintegrowany zestaw narzędzi: Forum, VoIP, version control system, issue tracker, mailing list, document management, etc. </li></ul></ul>
 20. 20. Rezultaty: QualiPSo Factory
 21. 21. Rezultaty: Inicjatywy <ul><li>Open World Forum </li></ul><ul><ul><li>Światowy „szczyt” FLOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.openworldforum.org/ </li></ul></ul><ul><li>2020 FLOSS Roadmap </li></ul><ul><ul><li>Prognoza rozwoju FLOSS do 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktualizowana corocznie </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.2020flossroadmap.org/ </li></ul></ul><ul><li>Globalna sieć centrów kompetencji FLOSS </li></ul><ul><ul><li>http://www.flosscc.org/ </li></ul></ul>
 22. 22. QualiPSo – karta projektu <ul><li>Projekt dofinansowany w ramach 6PR </li></ul><ul><li>Nazwa: QualiPSo - Quality Platform for Open Source Software </li></ul><ul><li>Rodzaj dofinansowania: Integrated Project </li></ul><ul><li>Contract Number: 034763 </li></ul><ul><li>Uczestnicy: 18 organizacji z 9 krajów (3 kontynentów) </li></ul><ul><li>Obszar tematyczny: Open development platforms for software and services </li></ul><ul><li>Czas trwania: 48 miesięcy (11/2007-11/2010) </li></ul><ul><li>Budżet: 17.3 MEuro (dofinansowanie 10.4 MEuro) </li></ul>
 23. 23. Dziękuję za uwagę! <ul><li>http://www.qualipso.org </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×