Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apps voor democratie - Ngramviewer

878 views

Published on

Presentation for the Apps voor Democratie hackathon on 8 September 2012

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Apps voor democratie - Ngramviewer

  1. 1. ngramviewer http://ngram.politicalmashup.nl Apps voor Democratie 8 september 2012Bart de Goede@bartdegoedebart@dispectu.comJustin van Wees@justin_v_wjustin@dispectu.com
  2. 2. ngramviewer
  3. 3. Data • Handelingen Tweede Kamer: • 1814 - 1995: Staten-Generaal Digitaal • 1995 - heden: Officiële Bekendmakingen • Parlementariërs: Parlementair Documentatiecentrum • Partijen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen • Verrijkt en geïntegreerd door PoliticalMashupngramviewer
  4. 4. Data • 118 partijen • 2.843 parlementariërs en regeringsleden • 1.689.403.479 unieke n-grammen (n: 1 t/m 7)ngramviewer
  5. 5. ngramviewer
  6. 6. ngramviewer http://ngram.politicalmashup.nl Slides: http://slidesha.re/OVz2U1Bart de Goede@bartdegoedebart@dispectu.comJustin van Wees@justin_v_wjustin@dispectu.com

×