Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maayanot ziv-29-08-2010

531 views

Published on


מצגת תאגיד ישיבת דירקטוריון 29-08-2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maayanot ziv-29-08-2010

 1. 1. מים זה בטבע שלנו . ישיבת דירקטוריון 29.08.2010
 2. 2. החזון שלנו : [] מעינות זיו , תאגיד ציבורי שהוקם על מנת לתת שרות ברמה גבוהה לתושבי האזור . [] לשמר את תשתיות המים והביוב באזור , ברמת שמישות גבוהה ואיכותית . [] לקיים ניהול מקצועי , חסכוני ויעיל של משק המים . [] לשמור על איכות הסביבה ועל ערכי הטבע והנוף בגליל המערבי . [] לשאוף למצוינות , ולחינוך הדור הצעיר למודעות לנושא . -
 3. 3. השליחות שלנו : [] לספק לתושבי הרשויות , השותפות בתאגיד , את מכלול השרותים של החברה ביעילות ובזמן אמת . [] לספק רמת תחזוקה גבוהה . [] לתת מענה מהיר ויעיל בעת תקלות . [] לפעול לפיתוחן ושידרוגן של התשתיות והתאמתן לצרכי התושבים . [] להעניק שרות איכותי ואמין ללקוחותינו . -
 4. 4. הישובים והמתקנים שלנו : [] התאגיד נותן את שרותיו לישובים : מעלות תרשיחא , כסרא סמיע , שלומי וכפר ורדים . [] הצריכה השנתית הכוללת בישובים אלו עומדת על כ -3,000,000 מ " ק מים [] התאגיד מאגד 4 מתקני מים פעילים ו -16 תחנות שאיבה [] מט " ש געתון [] מט " ש שלומי [] סה " כ 13,600 מונים מותקנים בישובים -
 5. 5. יעדי התאגיד : [] מתן מענה רציף ובזמן אמת לתושבים . [] תיקון תקלות תוך פרקי זמן קצרים מרגע הקריאה . [] טיפול בצווי תיקון מעוות ומניעת זיהום הסביבה ע " י טיפול קפדני ושידרוג התשתיות [] ביצוע קו מאסף חדש לגעתון [] שדרוג תחנת השאיבה בחוסן -
 6. 6. המשך - יעדי התאגיד : <ul><li>[] הקטנת פחת ודלף ע &quot; י </li></ul><ul><li>- בדיקת דלף יסודית במהלך 2010/ בוצע </li></ul><ul><li>ביצוע מערכת פיקוד ובקרה למתקני מים וביוב עד שנת 2011 </li></ul><ul><li>ביצוע מערכת קריאה מרחוק עד 2011 </li></ul><ul><li>[] שיפור הגביה למעל , ב 2010 </li></ul><ul><li>שדרוג מט &quot; ש געתון ושלומי בהתאם לחוק עינבר עד 2012 </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 7. 7. מעיינות זיו בע &quot; מ – תאגיד מים וביוב מבנה ארגוני מנכ &quot; ל התאגיד מהנדס חברה מזכירת החברה דירקטוריון מנהל תפעול תחזוקה שוטפת עובדים מושאלים 4 ממעלות 2 משלומי 1 מתפעל מטש געתון קבלני משנה תחזוקה שוטפת מנהל כספים וכ &quot; א <ul><li>הנדסה ופרויקטים </li></ul><ul><li>טיפול מהנדס החברה </li></ul><ul><li>קשר עם המלת &quot; ב ורשות המים </li></ul><ul><li>תיאום הנדסי עם הרשויות </li></ul><ul><li>הפעלה וניהול יועצים חיצוניים לביצוע פרויקטים </li></ul>אחראי / ת גבייה והכנסות מנהלת שירות לקוחות מיקור חוץ מחשוב ומערכות מידע <ul><li>מיקור חוץ </li></ul><ul><li>גבייה חיצונית </li></ul><ul><li>קריאות מוני מים </li></ul><ul><li>לוגיות וחיובים </li></ul><ul><li>הפקת שוברים </li></ul><ul><li>ש . לקוחות פורנטאלי </li></ul><ul><li>ש . לקוחות טלפוני </li></ul><ul><li>אכיפ ה </li></ul><ul><li>טיפול ישיר אחראית לקוחות </li></ul><ul><li>מוקד תקלות </li></ul><ul><li>מענה לפניות תושבים </li></ul><ul><li>הסברה </li></ul><ul><li>אתר אינטרנט </li></ul><ul><li>מיקור חוץ </li></ul><ul><li>מתכננים </li></ul><ul><li>מנהלי פרויקטים </li></ul><ul><li>פיקוח על הביצוע </li></ul><ul><li>קבלני ביצוע </li></ul><ul><li>יועצים </li></ul>
 8. 8. מערך הגביה [] מערך הגביה מבוצע ע &quot; י חברת מגער [] סניפי משרדי החברה ממוקמים כל 4 הישובים ומוקד שרותו הלקוחות המרכזי שלנו פועל ללא הפסקה - 1700-705-305 -
 9. 9. אחוזי הגביה - חיוב תקופה נוכחית חיוב תקופות עבר יישוב תקופת חיוב חיוב שובר אחרון גביה בפועל אחוז גביה   חובות עבר + י &quot; פ גביה בפועל אחוז גביה מעלות אפריל - מאי 1,933,018 1,379,980 71.4%   7,842,059 6,604,585 84.2% שלומי מאי - יוני 878,730 622,838 70.9%   4,871,055 4,303,811 88.4% כיסרא סמיע מאי - יוני 442,567 151,647 34.3%   1,585,176 1,191,427 75.2% כפר הורדים מאי - יוני 944,663 640,655 67.8%   2,300,376 2,122,543 92.3% סה &quot; כ מאי - יוני 4,198,978 2,795,120 66.6%   16,598,666 14,222,366 85.7%
 10. 10. תוכנית השקעות -
 11. 11. - השקעות עתידיות ב 5 השנים הבאות ביישוב מעלות ביוב מים פירוט תקציב פירוט תקציב מאסף דרומי 6,000,000 קוו &quot;4 כביש כניסה אזור צפוני - תרשיחא 300,000 השלמות מערכות ביוב - תרשיחא - שכונה מזרחית קווים 276,000 כביש אלון 150,000 מאסף יפה נוף וביטול תחנות שאיבה בכפר ורדים 750,000 קוו אספקת מיים לאזה &quot; ת קורן 550,000 שידרוג מאסף רבין 93,200 שדרוג קווי אספקת מים - מרכז העיר 1,666,400   שדרוג קווי שכנת רבין 2,500,000   סה &quot; כ בתחום הביוב 7,119,200 סה &quot; כ בתחום המים 5,166,400 סה &quot; כ כולל בתחומי מים וביוב 12,285,600
 12. 12. - - השקעות עתידיות ב 5 השנים הבאות ביישוב שלומי ביוב מים פירוט תקציב פירוט תקציב הקמה - קו סניקה ת . ש זוגלובק - מט &quot; ש שלומי 2,500,000 חידוש קווי מים קיימים ברחוב ששת הימים 250,000 החלפה / שדרוג קוי ביוב ברחוב בן גוריון - ומורד ההר 1,200,000 כביש 51 השלמת ביצוע קו פלדה &quot;6 . 450,000 קו עוקף מט &quot; ש שלומי 2,500,000 שיקום החלפה והתקנה עילית של מגופים 100,000   איגום עבור הרחבות עתידיות 2,500,000   סה &quot; כ בתחום הביוב 6,200,000 סה &quot; כ בתחום הביוב סה &quot; כ בתחום המים 3,300,000 סה &quot; כ כולל בתחומי מים וביוב 9,500,000
 13. 13. - השקעות עתידיות ב 5 השנים הבאות ביישוב כפר ורדים ביוב מים פירוט תקציב פירוט תקציב מאסף יפה נוף וביטול תחנות שאיבה בכפר ורדים 750,000 שיקום החלפה והתקנה עילית של מגופים ושיקום קווי מים 1,750,000 שטיפת קווים ותפעול שוטף 200,000 בריכת מים משותפת מעלות כפר ורדים 5,000,000     סה &quot; כ בתחום הביוב 950,000 סה &quot; כ בתחום המים 6,750,000 סה &quot; כ כולל בתחומי מים וביוב 7,700,000
 14. 14. - השקעות עתידיות ב 5 השנים הבאות ביישוב כיסרא סמיע ביוב מים פירוט תקציב פירוט תקציב קווי ביוב שכונה צפונית כבישים 4 , 3 וחיבור למערכת 420,000 שיקום החלפה והתקנה עילית של מגופים ושיקום קווי מים 1,750,000 קווי ביוב שכונה דרומית וחיבור למערכת הציבורית 600,000 שיקום החלפה והתקנה צנרת אספקת מצים 450,000 תחנת שאיבה צפונית - התאמה לקיבולת יישוב נוכחי 1,500,000 חיבור קווי ביוב בשכונה צפונית למערכת ראשית 518,700   סה &quot; כ בתחום הביוב 3,038,700 סה &quot; כ בתחום המים 2,200,000 סה &quot; כ כולל בתחומי מים וביוב 5,238,700
 15. 15. גילוי דלף מסקנות והמלצות . הערות : לא ניתן להעריך את נפח המים העובד ועלותם הנובעים מחיבורים ללא מדידה ועיוותי מדידה . עלות קו &quot; ב מים אובד חושב לפי 5 ₪ לקו &quot; ב . הערות : ל ניתן להעריך את נפח המים העובד ועלותם הנובעים מחיבורים ללא מדידה ועיוותי מדידה . עלות קו &quot; ב מים אובד חושב לפי 5 ₪ לקו &quot; ב . כמות ( קו &quot; ב לשנה )/ עלות (₪) מעלות - תרשיחא שלומי כיסרא כפר הורדים סה &quot; כ נפח המים האובד ( קו &quot; ב / לשנה ) 78,300 0 53,670 103,660 235,630 עלות המים - הפסד רכישה (₪/ לשנה ) 391,500 0 268,350 518,300 1,178,150
 16. 16. תודה על ההקשבה ! שתהיה לכולנו שנת עסקים טובה ומוצלחת !

×