Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

547 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

  1. 1. Miejscowość, data:………………………………. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie Zgłaszam zainteresowanie powiatu* ………………………………… udziałem w edukacjianimatorów gospodarki solidarnej w ramach projektu innowacyjnego, testującego pt.„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałościfunkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, wpartnerstwie z: Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszeniem na Rzecz SpółdzielniSocjalnych, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Fundacją Forum RozwojuNowoczesnych Technologii. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanieinnowacyjnych rozwiązań w zakresie koordynacji działań realizowanych w obszarze ekonomiisolidarnej. Podpis: …………………………………………………………………………………………………………… Instytucja: …………………………………………………………………………………………………………… Kontakt: ……………………………………………………………………………………………………………*Zgłoszenie może zadeklarować przedstawiciel dowolnego podmiotu działającego na terenie danego powiatu.

×