Sprawozdanie.       W dniach od 5 do 9 marca 2012 roku byliśmy uczestnikami warsztatów w Poznaniu,organizowanych przez Fun...
i Centrum Integracji Społecznej. W spotkaniu udział także wziął włodarz Czarnkowa WójtWładysław Chwarścianek. Pan Wójt opo...
Sprawozdanie dla barki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sprawozdanie dla barki

1,749 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sprawozdanie dla barki

  1. 1. Sprawozdanie. W dniach od 5 do 9 marca 2012 roku byliśmy uczestnikami warsztatów w Poznaniu,organizowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Pojechaliśmy się przyglądaćjak funkcjonują Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne a także jak budowanejest partnerstwo lokalne, oraz jak wygląda współpraca w partnerstwie. Przyglądaliśmysię także jak wygląda praca Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, oraz współpracaz Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielnią Socjalna. Pierwsze spotkania jakie miało miejsce odbyło się w Poznaniu – Stara Piekarniaz Panem Marcinem Sadowskim kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu –Zawady, który wprowadził nas w tematykę warsztatów. Następnie pojechaliśmy do Dobiegniewa gdzie miało miejsce spotkanie z PanemMichałem Nierodą kierownikiem Centrum Integracji Społecznej oraz pracownikamiCentrum. Było to dla nas bardzo ważne doświadczenie dzięki spotkaniu dowiedzieliśmysię jak funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Została nam udostępniona wszelkadokumentacja potrzebna do prowadzenia biura z którą mogliśmy się zapoznać. PracownicyCIS udzielili nam rzetelnych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Zaprezentowanenam zostały warsztaty, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej Dobiegniewo. Następne spotkanie odbyło się w Chudopczycach z Prezesem StowarzyszeniaIntegracyjnego Wspólnoty Barka Panem Tomaszem Flinikiem . Uczestniczyliśmyw rozmowach z członkami SIW oraz uczestnikami Centrum Integracji Społecznejw Chudopczyczch , spotkaliśmy się także z pracownikami Spółdzielni socjalnej – Świt, którazaprezentowała nam swoje umiejętności kulinarne. Jednym z punktów warsztatów byłozwiedzanie Gospodarstwa Ekologicznego Barki w którym towarzyszył nam Tomasz Flinikopowiadając o jego funkcjonowaniu. Następnym punktem naszej wizyty był Centrum Integracji Społecznej w Gębczynie,spotkanie z kierownikiem Panem Stefanem Wawrzyniakiem , który pokazał nam budynkii warsztaty Centrum Integracji społecznej. Następnym etapem warsztatów było spotkanie z Panią Moniką PiotrowskąKerownikiem Gminnego Ośrodka Społecznego w Czarnkowie i pracownikami socjalnymi.Pracownicy przedstawiali jak wygląda ich praca w terenie, natomiast Monika Piotrowskaopowiadała o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie,jak bardzo ważna jest współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Czarnkowie
  2. 2. i Centrum Integracji Społecznej. W spotkaniu udział także wziął włodarz Czarnkowa WójtWładysław Chwarścianek. Pan Wójt opowiedział jak wyglądało budowanie partnerstwalokalnego w Gminie Czarnków, czym to partnerstwo jest. Dowiedzieliśmy się jak kluczoweznaczenie miało partnerstwo lokalne przy powstawaniu Centrum Integracji Społecznejw Gębczyniei jak partnerstwo doprowadziło do powstania Centrum Ekonomi Społecznej.W wyniku zawiązania partnerstwa w Gminie Czarnków powstaje Spółdzielnia Socjalna„ Słoneczko”. Byliśmy Świadkami rozmowy Pani Prezes Spółdzielni z kierownikiem GOPSCzarnków i Wójta Gminy, która opowiadała o swojej pracy i z jakimi problemami się w niejspotyka. Centrum Ekonomi społecznej w Gębczynie było ważnym punktem naszychwarsztatów. Oprócz stażystów udział w spotkaniu wzieli :Wójt Gminy Czarnków,Prezes Stowarzyszenia Gajewo – Bukowiec,Prezes Stowarzyszenia Nasze Jędrzejewo,Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gajewo,Kierownik Centrum Ekonomi Społecznej w Gajewie,Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnków,Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie,Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Słoneczko.Na spotkaniu zaprezentowana została prezentacja o działalności Centrum EkonomiSpołecznej. Podczas całych warsztatów towarzyszyła nam Pani Dagmara Szlandrowicz z FundacjiPomocy Wzajemnej Barka, której pomoc i życzliwość była nieoceniona. Biorąc udział w warsztatach jeszcze mocniej utwierdziłam się w przekonaniujak ważna i potrzebna jest działalność Fundacji, oraz powstawanie przedsiębiorczościspołecznej. Wszelką zdobytą wiedzę podczas warsztatów, a szczególności wiedzę zdobytąna spotkaniu w Dobiegniewie i Czarnkowe wykorzystam w swojej gminie, pomagając osobąktóre tworzą Centrum Ekonomi Społecznej w Dąbrowie.` Agnieszka Furgała Lubaczów

×