Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kurs komputerowy   „Jak nadążyd za dzieckiem w świecie komputerów”     Kurs komputerowy : „Jak nadążyd za dzieckiem...
Kurs komputerowy : „Jak nadążyć za dzieckiem w świecie komputerów”Wprowadzenie:                      ...
 Komputer w czasie wolnym - gry i Internet,   Świadomy wybór gier komputerowych - stosowanie oznaczeo na opakowaniach g...
 Wpływ niekontrolowanego dostępu do informacji na rozwój psychiczny dziecka   Konsekwencje prawne wynikające z nieprzes...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oferta jak nadążyć za dzieckiem w świecie komputerów

894 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oferta jak nadążyć za dzieckiem w świecie komputerów

 1. 1. Kurs komputerowy „Jak nadążyd za dzieckiem w świecie komputerów” Kurs komputerowy : „Jak nadążyd za dzieckiem w świecie komputerów”Ilośd godzin: 30 godzin dydaktycznych (5 dni x 6 godzin dziennie)Uczestnicy: Grupy szkoleniowe od 8 do 10 osóbLokalizacja: Szkolenia prowadzone będzie w Poznaniu przy ulicy Św. Wincentego 6 w budynku Centrum Integracji SpołecznejWyposażenie techniczne: Szkolenia prowadzone będą w specjalnej sali szkoleniowej wyposażonej w dziesięd stanowisk komputerowych. Są to nowe stanowiska wyposażone w sprzęt Fujitsu Esprimo P2560. Każda jednostka wyposażona jest w monitor LCD, głośniki, mikrofon oraz licencjonowane oprogramowanie Microsoft. Przestronna pracownia komputerowa sprawia, iż uczestnicy kursów realizują dwiczenia w właściwym środowisku dydaktycznym. Sala wyposażona jest również w projektor multimedialny. Wszystkie komputery pracują w sieci lokalnej która wyposażona jest również w: serwer (Windows 2003), drukarki- skanery sieciowe, przełączniki, telefony VoIP, sied bezprzewodową WLAN. Uczestnicy szkoleo mają również dostęp do urządzeo typu smartfony, tablety. Dostęp do sieci Internet realizowany jest za pomocą synchronicznego łącza światłowodowego 100MB/s. Takie wyposażenie techniczne umożliwia realizację szkoleo IT w bardzo szerokim zakresie. Centrum Integracji Społecznej – Szkoła Barki PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6, tel.: +48 61 6682313, fax: +48 61 6682417, sekretariat @szkolabarki.pl, www.szkolabarki.pl
 2. 2. Kurs komputerowy : „Jak nadążyć za dzieckiem w świecie komputerów”Wprowadzenie: Jedni narzekają, że ich dziecko świata poza komputerem nie widzi. Inni cieszą się, że maluch w lot łapie nowoczesne technologie, bez których przecież nie da sobie rady w życiu. Czy możemy bez obaw pozostawiad dziecko w wirtualnym świecie, czy może trzymad komputer pod kluczem. Jeśli wybieramy komputer dla dziecka to jaki ? Stacjonarny a może notebook ? Ile dziecko może „siedzied” przy komputerze ? Co ono tyle „dłubie” w tym telefonie? Facebook ? To pytania które stawiają sobie rodzice wielu swoich pociech.Internet jest jednym z najpowszechniejszych środków komunikacji i przekazywania informacji.Stwarza możliwości stałego i szybkiego dostępu do różnorodnych informacji – jest źródłemnajświeższych wiadomości, rozrywki, stwarza możliwośd komunikacji z innymi, jest też narzędziemedukacji dla dzieci. Jednak jak dowodzą badania prawie połowa rodziców nie zna zagrożeowynikających dla dzieci podczas korzystania z Internetu. Musimy zdawad sonie sprawę, że Internetpomimo niewątpliwie wielu zalet i pozytywnych stron, niesie ze sobą zagrożenia, w szczególności dlanajmłodszych jego użytkowników – dzieci. Dlatego tak ważne jest świadome i odpowiedzialnekorzystanie z sieci. Na te i na inne pytania będziemy starali się odpowiedzied podczas naszego kursu.Cel kursu: 1. Nabycie umiejętności wspólnego z dzieckiem odkrywania i rozwijania pasji komputerowej, 2. Nabycie umiejętności komunikowania się z dzieckiem w sprawach związanych z użytkowaniem komputera i obecnością w Internecie, 3. Nabycie wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania komputera przez dzieci.Powyższe cele realizowane będą poprzez realizację niżej przedstawionej tematyki zajęd.Szczegółowy program zajęd:Dzieo 1  Podstaw obsługi komputera (dla uczestników odstających od reszty grupy)  Jaki komputer dla dziecka, czy tylko musi byd to komputer ?  Jak urządzid kącik komputerowy ?  Komputer jako pomoc w nauce - programy edukacyjne, Internet, Centrum Integracji Społecznej – Szkoła Barki PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6, tel.: +48 61 6682313, fax: +48 61 6682417, sekretariat @szkolabarki.pl, www.szkolabarki.pl
 3. 3.  Komputer w czasie wolnym - gry i Internet,  Świadomy wybór gier komputerowych - stosowanie oznaczeo na opakowaniach gier – system PEGI (pol. Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier, OSKG),  Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu  Programy do kontroli dziecka w Internecie i na komputerzeKorzystanie z zasobów internetowych, takich jak wyszukiwarki, portale społecznościowe oraz pocztaelektroniczna, to norma dla większości nastolatków oraz wielu dzieci. Wszystkie te media stanowiąpotencjalne źródło zagrożeo obejmujących odsyłacze do stron phishingowych lub pornograficznych,jak również spam zawierający treści dla dorosłych. Wiadomości takie mogą negatywnie wpłynąd napsychikę dziecka i narazid komputer na ryzyko infekcji szkodliwym oprogramowaniem. W przypadkudzieci konsekwencje komunikacji przez Internet bez nadzoru dorosłych mogą byd zupełnienieprzewidywalne. W celu zminimalizowania ryzyka rodzice powinni podjąd pewne działania.Dzieo 2  Korzystanie z komputera w zależności od wieku dziecka,  Komputer jako narzędzie wspomagające rozwój dziecka - programy plastyczne, muzyczne, dostęp do wiedzy i informacji, co dziecko może robid na komputerze:  gry i zabawy edukacyjne na komputerze (malowanki, puzzle)  pisanie tekstów i rysowanie obrazków w komputerze  tworzenie ulotek na komputerze  tworzenie prezentacji komputerowych  tworzenie prostych baz danych  podstawy tworzenia grafiki internetowej i przygotowania do publikacji zdjęd cyfrowych  skanowanie tekstów i obrazków  efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie  tworzenie przez dziecko własnej, hobbystycznej strony internetowej  tworzenie i redagowanie gazetki szkolnej/klasowej  Wykorzystanie smart fonu jako narzędzia dostępu do Internetu  Jak kontrolowad do czego wykorzystuje telefon GSM nasze dziecko  Wykorzystanie tabletu jako narzędzia dostępu do InternetuDzieo 3  Komputer a komunikacja z innymi: komunikatory, serwisy społecznościowe,  E-mail – korzystanie, możliwości i zagrożenia,  Rodzic jako przewodnik po świecie komputerów  Zakładam własne konto na jednym z portali społecznościowych i aktywnie je prowadzę – interakcja z dzieckiem  Wykorzystanie innych narzędzi dostępu do Internetu takich jak smartfon, tablet  Wpływ długiego przesiadywania przed komputerem na rozwój fizyczny dziecka Centrum Integracji Społecznej – Szkoła Barki PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6, tel.: +48 61 6682313, fax: +48 61 6682417, sekretariat @szkolabarki.pl, www.szkolabarki.pl
 4. 4.  Wpływ niekontrolowanego dostępu do informacji na rozwój psychiczny dziecka  Konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania Praw Autorskich  Spotkania z psychologiem dla rodziców w celu przekazania informacji na temat konieczności ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami InternetuDzieo 4  Mądre korzystanie z komputera  Zagrożenia płynące z sieci - na co zwrócid uwagę  Licencje oprogramowania  Czego nie wolno robid w Internecie i jak to kontrolowad  Sprawdzimy komputery pod kątem niebezpiecznej zawartości  Po radzimy jak korzystad z komputera by jak najdłużej był czysty  Poinstruujemy jak samemu dbad o czystośd własnego komputeraDzieo 5  Wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych i krytycyzmu wobec treści informacji u dzieci  Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie.  Uświadomienie dzieciom faktu, że anonimowośd w Sieci jest tylko pozorna.  Pokazanie korzyści wypływających z właściwego korzystania z Sieci.  Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.  Promowanie wśród rodziców akcji i programów na rzecz bezpiecznego Internetu.Krótki opis proponowanych metod prowadzenia kursu:Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez sprawdzoną kadrę trenerów o wysokich kwalifikacjach i zwieloletnim doświadczeniem, gwarantującym solidne wyposażenie słuchaczy i umiejętnościzawodowe. Są specjalistami w swych dziedzinach, posiadają wysoką kulturę osobistą i taktpedagogiczny. Potrafią trafnie dobrad środki dydaktyczne oraz zainteresowad i uaktywnid słuchaczy nazajęciach. Naszym słuchaczom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz podręczniki iskrypty. Wysoką jakośd świadczonych przez nas usług potwierdzają opinie Klientów wyrażone m.in. wankietach ewaluacyjnych oraz referencjach.Szkolenie prowadzone będzie w sali komputerowej. Każdy z uczestników będzie dysponował własnymstanowiskiem komputerowym. Prowadzący kurs będzie prowadził prezentację wyświetlając ją naekranie ściennym. Prezentacja będzie składała się zarówno z elementów statycznych (PowerPoint) jaki prezentacji ekranu komputera prowadzącego kurs. Centrum Integracji Społecznej – Szkoła Barki PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6, tel.: +48 61 6682313, fax: +48 61 6682417, sekretariat @szkolabarki.pl, www.szkolabarki.pl

×