Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

innoBA: el Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa

266 views

Published on

innoBA és l’equipament de Barcelona Activa que ofereix activitats, serveis especialitzats, recerca, formació i espais d'experimentació i incubació, en l'àmbit de l’Economia Social i Solidària (ESS) i la Innovació Socioeconòmica. Un equipament que s’adreça tant a aquelles persones i organitzacions que volen tenir un primer contacte amb l'Economia Social i Solidària, com a les que ja tenen projectes en marxa.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×