Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018

248 views

Published on

L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) neix com l’espai de referència per a
les empreses i pimes de Barcelona.

És el punt de contacte, informació i assessorament pel desenvolupament de les organitzacions. Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, l’OAE busca donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial de la ciutat. Es tracta d’un únic espai que aglutina tots els serveis de valor afegit que necessita l’empresa per créixer, en què un equip expert acompanya de forma integral a les organitzacions per resoldre les seves necessitats.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018

 1. 1. Barcelona Activa Empreses Suport i acompanyament a empreses 2018 PR O G RAM A DE FORMACI Ó I ACT I VI TATS JULIOL AGOST SETEMBRE
 2. 2. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) neix com l’espai de referència per a les empreses i pimes de Barcelona. És el punt de contacte, informació i assessorament pel desenvolupament de les organitzacions. Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, l’OAE busca donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial de la ciutat. Es tracta d’un únic espai que aglutina tots els serveis de valor afegit que necessita l’empresa per créixer, en què un equip expert acompanya de forma integral a les organitzacions per resoldre les seves necessitats. També contempla una línia específica de serveis i activitats per enfortir les empreses i entitats d’Economia Social i Solidària de la ciutat. Així, a l’OAE es pot rebre informació i realitzar tràmits d’interès empresarial, tant municipals com de constitució o comerç exterior, participar en algun dels programes de desenvolupament empresarial o en les activitats de formació que s’hi organitzen. També es posa a disposició d’entitats i organitzacions l’Espai Barcelona, una zona per realitzar reunions corporatives tot incorporant els valors de la marca Barcelona. Fes-nos arribar les teves necessitats i un equip expert t’acompanyarà per resoldre-les a l’OAE. Per a més informació entra al web barcelonactiva.cat/empreses
 3. 3. 02 Serveis > Constitució d’empreses > Informació i tràmits municipals > Finançament empresarial > Assessorament empresarial > Gestió del talent > Transmissió empresarial > Internacionalització i tràmits de comerç exterior > Innovació > Localització > Espai Barcelona A través dels serveis de l’OAE atenem les necessitats de les empreses i pimes de forma personalitzada i un equip tècnic les acompanya i assessora en tots aquells àmbits estratègics per a la seva gestió i desenvolupament. barcelonactiva.cat/empreses/ serveis
 4. 4. 03 Constitució d’empreses Servei d’informació, assessora- ment i tramitació telemàtica per constituir societats mercantils (societats limitades) i altes d’empresaris/àries individuals (autònoms/es). Les constitu- cions es realitzen en un termini de 4 a 10 dies per a les SL, i de forma immediata per a l’alta com a empresari/ària individual. Per accedir al Servei de Cons- titució d’empreses cal assistir prèviament a l’activitat formativa “Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa”, de dues hores de durada. Més de 3.750 constitucions empresarials des del 2008 HI COL·LABORA CIRCE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo “Després de crear sis empreses, he descobert que la creació de societats online és una realitat que funciona!” Otto Wüst, emprenedor en sèrie a Adsmurai Finançament empresarial Servei de suport en la recerca de finançament a través d’un equip expert que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició del millor itinerari a se- guir segons les seves necessitats específiques, i que dóna suport en tot el procés de tramitació i as- soliment. El servei permet accedir a productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, amb el segell de garantia de Barcelona Activa. Més de 20 milions d’euros aconseguits anualment per una mitjana de 200 empreses HI COL·LABOREN Finançament públic: ICF, CDTI, Enisa, Horizon2020, etc. Finançament bancari: Banc de Sabadell, BBVA, La Caixa, Caixa d’Enginyers, etc. Xarxes de Business Angels: BANC, Eix Technova, ESADE BAN, IESE Business Angels, Keiretsu Forum, SeedRocket, Antai Business Angels, etc. I una quinzena de plataformes de finançament alternatiu Informació i tràmits municipals Servei d’informació i asses- sorament sobre els principals tràmits municipals necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a Barcelona, com per exemple, tràmits relacionats amb obres, via pública o llicèn- cies d’activitat. Més de 350 empreses i 3.000 persones emprene- dores ateses durant el 2017 “L’entrevista amb una tècnica de Barcelona Activa ha estat de gran ajuda a l’hora d’articular en concret les idees per poder donar-li una empenta al negoci. Va ser una xerrada llarga i compromesa, no pas un tràmit.” Jordi Bonamusa Espai 34BCN
 5. 5. 04 Assessorament empresarial Servei personalitzat i expert per diagnosticar i definir accions de millora per a tot tipus d’em- preses: persones autònomes, comerços, pimes, empreses i entitats d’Economia Social i Solidària. Un cop realitzat el diagnòstic, es recomanen forma- cions i programes adequats a les vostres necessitats. Més de 400 persones au- tònomes i petites empre- ses ateses durant el 2017 Transmissió empresarial Servei d’acompanyament en el procés de transmissió d’empre- ses i pimes, tant a les persones que volen cedir el seu negoci com a potencials empresaris/àries que vulguin donar-hi continuïtat. Per la banda del/de la reem- prenedor/a, s’identifiquen les oportunitats de negoci i s’ofereix assessorament per realitzar el pla de transmissió. A la persona cedent se li ofereix l’elaboració del diagnòstic de viabilitat de l’operació, el pla de cessió i es dóna suport en la negociació i tancament de l’acord. Més de 300 transmissions amb 850 llocs de treball salvaguardats des del 2011 “Em sento molt satisfeta amb l’atenció rebuda en el servei de transmissió empresarial, em van ajudaren tot el procés de compra de la llicència i en el traspàs en general, el seu tracte va sersempre molt responsable i sobretot ràpid i eficient, fent que la negociació fos agradable. ” Athalia Davila de Tinto Reemprenedora Gestió del talent Servei d’acompanyament i assessorament en necessi- tats vinculades a la gestió dels Recursos Humans de les empreses: captació i retenció del talent, informació i suport en matèria de contractació, políti- ques retributives, bonificacions a la contractació, mesures de conciliació i recursos per a la mi- llora competencial dels equips. S’ofereix aquest suport tant per posicions laborals com per a la incorporació de personal en pràctiques universitàries o de tercer cicle Més de 1.000 contractes laborals i 200 convenis en pràctiques signats durant el 2017 “El suport en la selecció de candidatures per part de Barcelona Activa ha estat imprescindible per a l’èxit dels nostres projectes a Barcelona.” Frederic Puig Responsable estratègic de Spora A l’OAE hem reforçat l’atenció a empreses de l’àmbit de les Altres Econo- mies amb eines i recursos per enfortir-les i consolidar-les. Us oferim un servei per- sonalitzat i expert per a organitzacions d’Economia Social i Solidària. Més informació i inscripcions a: barcelonactiva.cat/ess HI COL·LABORA VAE, SECOT i Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona. Col·laborem amb més de 50 centres de formació i dispo- sem d’una plataforma pròpia de persones candidates. HI COL·LABORA Programa Reempresa / CECOT
 6. 6. 05 Internacionalit- zació i tràmits de comerç exterior Servei de diagnosi i primer asses- sorament adreçat a empreses i pimes en procés d’internacionalit- zació, per resoldre consultes sobre comerç exterior i rebre orientació sobre negocis internacionals. Atravésd’aquestserveiesposa al’abastdelesempresesun programaespecíficd’activitatsde formaciósobreinternacionalització iaccésanousmercatsi,sis’escau, esfacilital’accésaprogramescom- plementarisd’altresorganismes. 125 empreses ateses durant el 2017 Innovació Programes i activitats de forma- ció per fomentar la innovació a les empreses i pimes, i per faci- litar l’accés a finançament en el marc de programes europeus. En preparació Localització Servei d’informació i assessora- ment en la recerca d’espais per a empreses i pimes amb projectes d’expansió a Barcelona i l’àrea metropolitana. Per a empreses i projectes locals, se cerca una ubicació adient a les seves necessitats, tant en espais propis de Barcelona Activa (Incubadora Glòries, Incubadora Almogàvers, Parc Tecnològic), com en altres, especialment espais singulars, com naus industrials, edificis i grans oficines. Per a empreses i persones emprenedores internacionals residents a l’estranger, s’ofereix assessorament personalitzat en aspectes clau com els requisits legals per establir-se, els tràmits de constitució d’empresa, la cerca de professionals i la localització d’espais. També es facilita el contacte i networking amb altres stakeholders de la ciutat. Més de 50 empreses han trobat localització amb una inversió prevista de més de 2 milions d’euros i més de 200 llocs de treball creats des del 2015 Espai Barcelona Tota la informació econòmica de la ciutat en un innovador espai audiovisual on també podràs fer reunions corporatives i atendre visites. Es tracta d’un espai espe- cialment enfocat a explicar la ciutat en clau econòmica, amb recursos, continguts i dades d’interès empresarial que estan a disposició tant de les institu- cions, pimes i empreses locals, com de les internacionals que visiten la ciutat amb interès per fer-hi negocis. “Gràcies al servei de localització, hem trobat les oficines que més s’adeqüen a les nostres necessitats.” Oriol Esteban, Responsable de Planificació Estratègica a Waynabox
 7. 7. 06 Programes Enfortiment econòmic d’associacions Si voleu saber com millorar la gestió de la vostra entitat perquè sigui més sostenible a nivell financer, posarem al vostre abast eines i recursos per contribuir a la sostenibilitat i estabilitat financera de la vostra associació. PROPERA EDICIÓ: PRIMAVERA/ESTIU DE 2018 La Comunificadora Programa per a projectes d’economia col·laborativa del procomú, en el què s’ofereix un itinerari que inclou formació, assessorament expert, tutories i espais participats i de col·laboració entre projectes per abordar les següents temàtiques: models de negoci en obert, eines col·laboratives lliures i distribuïdes, models de governança, estratègies per construir equips, polítiques per compartir coneixement, i comunitats i estratègies de comunicació. PROPERA EDICIÓ: FINALS DE SETEMBRE Learning to Grow Programa que acompanya les persones empresàries en el desenvolupament del seu negoci amb l’ajuda d’experts/es. Al llarg de 10 sessions, s’ofereix l’opor- tunitat d’aprendre a través de l’anàlisi de situacions concretes, del mètode del cas i la participa- ció en conferències-col·loqui. PROPERA EDICIÓ: OCTUBRE 2018 L’OAE posa a la teva disposició els següents programes empresarials per millorar i potenciar el desenvolu- pament, el dimensionament i les vendes de la teva empresa. Escull el que més s’adapta a les teves necessitats. barcelonactiva.cat/empreses/programes
 8. 8. 07 Finançament alternatiu Programa per a la divulgació, sensibilització i capacitació de les vies alternatives per al finançament de projectes, més enllà dels recursos bancaris tradicionals. Partint de les necessitats concretes dels i de les agents interessats/des, el programa vol donar a conèixer altres solucions de finançament de forma pràctica, realista i accessible. Axelera Programa adreçat a identificar les empreses i pimes amb més potencial de desenvolupament de l’àmbit metropolità de Barcelona per ajudar-les en la seva expansió. Vendes Programes per acompanyar i assessorar a les persones em- prenedores i a empresaris/àries en el procés de la gestió i direcció de vendes de la seva empresa, a través d’unes ses- sions pràctiques en un entorn molt motivador i dinàmic. Empresa busca Empresa Iniciativa que facilita el contacte entre empreses que tenen una necessitat empresarial real amb aquelles que tenen la solució. Ja som més de 2.000 membres Barcelona Mentoring Program Programa d’acompanyament pel qual persones directives i empresaris/àries referents en el seu sector i amb trajec- tòria reconeguda ofereixen assessorament a un grup reduït i seleccionat d’em- preses i pimes de la ciutat, seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Relleu Generacional Programa d’assessorament i acompanyament personalitzat a empreses i pimes de l’àrea metropolitana de Barcelona que vulguin planificar amb temps i de forma ordenada la successió familiar del seu negoci. SynergyS i Innovation Zone Programa que permet a petites empreses i start-ups ser presents a les fires sectorials més importants de Barcelona. D’una banda, els SynergyS són activitats de networking on grans companyies proposen els seus reptes empresarials perquè les pimes de la ciutat puguin oferir les seves solucions, serveis i pro- ductes. De l’altra, les Innovation Zone permeten a una selecció d’empreses innovadores tenir presència en aquestes fires amb un espai promocionat per Barce- lona Activa a preu reduït i en una ubicació privilegiada. Formació de suport al comerç: Obert al Futur El programa Obert al Futur, impulsat per la Regidoria de Comerç i Barcelona Activa, ofereix formació en gestió empresarial i noves tecnologies adaptada a les necessitats dels i les professio- nals del comerç. Més info: barcelona.cat/obertalfutur EDICIÓ VI: MARÇ-DESEMBRE 2018 Barcelona indústria urbana Barcelona Activa posa en marxa, des del Parc Tecnològic, un pro- grama dirigit a empreses pimes industrials en procés de canvi tecnològic estratègic. Consta de 9 workshops temàtics per millorar l’eficiència i el negoci en les empreses relacionades amb la indústria. Són seminaris altament especialitzats i impartits per experts i expertes en la matèria. Més info: barcelonactiva.cat/parc Formació de suport al comerç: Digitalitza’t Programa per a la transformació digital del comerç que ofereix assessorament personalitzat a comerços, serveis de proximitat i associacions de comerciants per millorar el seu nivell de maduresa digital. 1a EDICIÓ: JUNY 2018 - PRINCIPIS 2019 Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdel’EconomiaSocialiSolidària
 9. 9. IT ACADEMY barcelonactiva.cat/itacademy #ITacademy APUNTA-T’HI NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS I TROBA FEINA AL SECTOR TIC PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Cofinançat per: TACData Analyst Front End Developer Back End Developer Android Developer ...
 10. 10. 6 a e d i c i ó | 2 0 1 8 obert AL FUTUR Formació de suport al comerç Obre les portes del teu establiment a les tendències més actuals en estratègia empresarial, a la innovació, a les eines de màrqueting digital més útils i a les tècniques més adients per aconseguir la fidelització de la clientela. Torna el programa de formació per al comerç i serveis de proximitat Obert al Futur, amb càpsules formatives completament gratuïtes adaptades al teu horari comercial i molt a prop teu. A més, els comerços que participin com a mínim en 3 càpsules formatives diferents podran gaudir de 4 hores d’assessorament individualitzat a càrrec d’una persona experta en la matèria. Informa’t i inscriu-te a les sessions que més t’interessin a barcelona.cat/obertalfutur o trucant al 93 291 77 77
 11. 11. 10 Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores > Càpsules de gènere > Seminaris d’estratègia digital > Desenvolupament d’habilitats directives i emprenedores L’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores com- pleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les necessitats de les dones en diferents situa- cions professionals. Per això, a més d’acompanyar dones em- prenedores amb assessorament, formació empresarial i xarxes de contactes, l’escola incorpora tam- bé programes per a dones profes- sionals i directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones. Tot per garantir la viabilitat i la in- novació de projectes empresarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el món empresarial de la ciutat. Les emprenedores i professionals poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació, segons els seus interessos i necessitats.
 12. 12. 11 Jornada anual de l’Escola de Dones : “Pintant el nostre futur” Posar en valor el talent femení en l’àmbit de l’emprenedoria i l’em- presa. Volem celebrar amb totes les participants de l’Escola, així com dels diferentes programes a mida, aquesta Jornada en la que compartirem espais de debat i creativitat, i teixirem xarxes entre totes. DATA: 20 de juliol HORARI: d’11.00 a 14.30 h Inicia Aquest curs té com a objectiu proporcionar a dones empre- nedores els coneixements em- presarials necessaris per poder muntar una petita empresa. Cada alumna disposarà també de 4 hores de tutoria individual per tal d’elaborar el seu propi pla d’empresa. SESSIÓ INFORMATIVA INICIA IX: 13 de setembre de 12 a 14 h Networking: Homes per a la igualtat Debatre els models de coresponsabilitat, conèixer els beneficis d’impulsar la igualtat de gènere en les organitzacions, fomentar el debat i el networking entre les persones participants. DATES: 4 de juliol HORARI: de 16.00 a 19.00 h Camí de la solidesa Programa de formació i acom- panyament per a organitzacions d’Economia Social i Solidària (associacions, fundacions, cooperatives,...) liderades i/o gestionades per dones. PROPERA EDICIÓ: tardor de 2018 Càpsules de gènere Competències emprenedores i perspectiva de gènere La càpsula té per objectiu iden- tificar i recuperar algunes com- petències que es desenvolupen en l’àmbit privat (reproductiu), sovint invisibilitzades, però que són claus per emprendre i mantenir el negoci amb èxit. DATES: 2 i 30 de juliol HORARI: Consultar al web Lideratge transformador Persones emprenedores o professionals, interessades en desenvolupar les seves habilitats de gestió d’equips, des de l’òptica d’un nou model de lideratge. Els objectius de la sessió seran: I) Conèixer un nou model de lideratge; II) Que la persona participant millori el seu autoconeixement; III) Que la persona participant defineixi un full de ruta. DATES: 10 i 19 de juliol HORARI: Consultar al web Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdel’EconomiaSocialiSolidària
 13. 13. 12 Governança democràtica i gènere Relexionar sobre la democràcia interna de les organitzacions, les estructures organitzatives, la importància de la perspectiva de gènere, i la participació d’ho- mes i de dones en els espais de presa de decisió. DATES: 18 de juliol HORARI: Consultar al web Intercooperació i mercat social Persones emprenedores o professionals, interessades en conèixer la realitat del mercat social i el seu potencial per pro- moure la igualtat de gènere. La càpsula s’emmarca dins d’un cicle de formacions dedicades a la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit del mercat laboral i l’emprenedoria. DATES: 26 de juliol HORARI: Consultar al web Seminaris d’estratègia digital Vendre a través de marketplaces Etsy, Ebay, Ama- zon,... En aquest seminari aprendràs a usar aquestes plataformes per comercialitzar de forma òptima els teus productes en aquestes plataformes multiproducte. DATES: 3 i 5 de juliol HORARI: de 10:00 a 14:00 h Xarxes socials audiovisuals Aprendre els aspectes clau de la comunicació audiovisual en les xarxes socials que s’especi- alitzen en la difusió d’imatges per promocionar i consolidar marques. DATES: 16 i 18 de juliol HORARI: de 10:00 a 14:00 h “Tinc com a projecte crear la botiga online de la meva marca de moda i he començat a assistir als cursos que ofereix Barcelona Activa, perquè sóc conscient que necessito acompanyament i formació. Estic rebent uns coneixe- ments sense els quals m’hauria resultat impossible tenir la confiança per dur endavant el meu projecte. Considero molt valuós el que aprenc dels i les professionals que imparteixen les càpsules.” Lydia Comas
 14. 14. 13 Estratègia de facebook en clau empresarial Aprendre a gestionar una de les xarxes amb més usuaris/ àries actius/ves al nostre país. Aprofundir en la construcció d’una estratègia planificada i monitorada per a aquesta xarxa i conèixer les eines per definir indicadors i analitzar la presència i la influència de la nostra marca. DATES: 18 i 20 de setembre HORARI: de 10:00 a 14:00 h Desenvolupament d’habilitats directives i emprenedores Kit bàsic de negociació Aquest kit està dissenyat per ajudar-te a desenvolupar habilitats per afrontar negociacions i que ho puguis fer de forma segura, posant direcció i sentit per acon- seguir els teus propis objectius. DATES: del 23 al 26 de juliol HORARI: de 16:00 a 20:00 h Estratègies de comunicació en femení Aconseguir que les participants prenguin consciència i aprofun- deixin en el seu estil de comu- nicació oral i escrit i el de les seves persones interlocutores (clientela, proveïdors/ores, col- laboradors/ores, etc.) i dotar-les d’eines per establir converses que les duguin a relacionar-se amb èxit i assolir els seus objec- tius com a emprenedores. DATES: del 17 al 20 de setembre HORARI: de 10:00 a 14:00 h
 15. 15. 14 Formació > Constitució d’empreses A Pàg. 15 > Finançament i gestió B Pàg. 17 > Cerca i gestió d’equips C Pàg. 17 > Internacionalització D Pàg. 18 > Assessorament empresarial: Estratègia i gestió E Pàg. 19 > Assessorament empresarial: Màrqueting i Vendes F Pàg. 21 > Transmissió empresarial G Pàg. 22 > Enfortiment d’organitzacions d’EconomiaSocial iSolidària G Pàg. 23 barcelonactiva.cat/empreses/ formacio
 16. 16. 15 Constitució d’empreses A1 Com tramitar telemàticament: autònoms/es El servei de constitució d’empre- ses permet donar-se d’alta com a empresari/ària individual de manera immediata. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 05/07/18 09:30 - 11:30 11/07/18 12:00 - 14:00 19/07/18 09:30 - 11:30 05/09/18 12:00 - 14:00 20/09/18 09:30 - 11:30 26/09/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A2 Com tramitar telemàticament: societats El servei de constitució d’empre- ses permet constituir telemàti- cament societats mercantils en un període mitjà de 4-10 dies per a les SL. Barcelona Activa (Servei de Constitució) 10/07/18 12:00 - 14:00 26/07/18 12:00 - 14:00 04/09/18 12:00 - 14:00 13/09/18 09:30 - 11:30 27/09/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE A3 Gestió fiscal 1: autònoms/es i societats civils Coneix els principals sistemes de liquidació de l’IRPF i de l’IVA aplicables a l’autònom/a i a la societat civil, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Olga Ferrer i Mireia Casals 02/07/18 09:30 - 13:30 19/09/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A4 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) Coneix els principals sistemes de liquidació de l’Impost de Societats i de l’IVA aplicables a la teva empresa, i quines obligacions fiscals bàsiques han de complir. Olga Ferrer i Mireia Casals 04/07/18 09:30 - 13:30 25/09/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A5 Inici d’activitat: en- torn legal, llicències ambientals, etc. Coneix els tràmits necessaris per posar en marxa la teva empresa. Barcelona Activa (Servei de tràmits) 11/07/18 09:30 - 13:30 03/09/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE A6 Claus d’èxit per trobar el local ideal Coneix els elements clau per triar la millor ubicació -local i entorn- per a la teva empresa. Cámara Bonastre 11/07/18 09:30 - 12:30 18/09/18 10:30 - 13:30 CONVENT DE SANT AGUSTÍ A7 IMPARTIDA ENANGLÈS Legal Structures and Tax Systems for “Autònoms/es” and Companies We are going to analyse the basic Tax System for each Legal Structure: “Autònom/a”, Partnership and Limited Liability Company. We will analyse the following Taxes: IRPF (Income Tax), IS (Company Tax) and IVA (Value Added Tax). Cristina Martínez Blanco 04/07/18 09:30 - 12:30 20/09/18 09:30 - 12:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES
 17. 17. 16
 18. 18. 17 Finançament i gestió B1 Ontrobar finançament peral’empresa? En aquesta sessió pràctica pots conèixer els recursos i les vies per cercar finançament per a la teva empresa, sigui amb entitats bancàries, fons públics, inversions privades o altres formes de finançament alternatives. Barcelona Activa (Servei de Finançament) 12/09/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE B2 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs La majoria dels ingressos d’una empresa es destinen a compres i aprovisionaments diversos. Aprèn a dimensionar correctament aquesta despesa per guanyar en eficàcia, eficiència i economia, tot convertint-la en inversió i, per tant, en generadora de beneficis per a l’empresa. Sebastià Garcia (Garcia Basco Iniciativas Empresariales, S.L.) 03/07/18 15:30 - 19:30 13/09/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Cerca i gestió d’equips C1 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH Internet i les xarxes socials han revolucionat la forma que el talent i les organitzacions connecten entre si. Descobreix com el domini dels buscadors d’Internet i de plataformes de contactes professionals pot marcar la diferència a l’hora de trobar talent a la xarxa a través de la sessió teòrico-pràctica que proposa un/a especialista en la matèria. Federico d’Alessio 19/07/18 15:30 - 19:30 12/09/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE ”Gràcies al pla de creixement estratègic que vam elaborar amb la col·laboració de Barcelona Activa vam poder detectar els punts a millorar, i la nostra empresa ha fet un salt important en els seus resultats. ” Cristina Mora Arquitecta a 08023- Architects
 19. 19. 18 C2 Contracte laboral o mercantil? Aprèn els conceptes generals de la legislació laboral i les implicacions per a la teva empresa. En finalitzar l’activitat, coneixeràs la diferència entre el que és una relació mercantil i una de laboral, quins aspectes has de vigilar en aquestes relacions, quines obligacions bàsiques assumiràs en realitzar una contractació (laboral o mercantil), quins contractes de treball són els més habituals, quina paperassa s’hauria de fer i, finalment, quins costos tindràs. Cristina Martínez Ribas 17/07/18 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES Internacionalització i tràmits de comerç exterior D1 Introducció a l’e-commerce internacional Analitzemdemanerapràcticaels diferentsaspectesoperatiusdel funcionamentdelcomerçelectrònic anivellinternacionalilesdiferents implicacionsquecomportapera l’empresa,tantsiestractadevendre productescomserveisengeneral. Marc Prat (Barcelona Activa) 03/07/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D2 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional Presentem algunes bases de dades de comerç exterior de lliure accés per tal que l’empresa les conegui i en pugui obtenir informació, que li permetrà fer una prospecció de mercats/ països/àrees, dels productes que es comercialitzen, dels volums importats i exportats, o de la seva evolució en el temps, entre altres dades. Marc Prat (Barcelona Activa) 20/09/18 16:00 - 18:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE D3 Primeres passes per exportar productes Analitzarem aspectes clau per realitzar activitat internacional de productes, criteris per seleccionar països i estructurar un departament internacional low-cost. Marc Prat (Barcelona Activa) 17/09/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE D4 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa Necessites nous mercats per créixer? El teu projecte de negoci serà global? En aquesta sessió t’oferim les eines per dissenyar la teva estratègia d’internacionalització. Jordi Mundet 12/07/18 09:00 - 13:00 06/09/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 20. 20. 19 NOU D5 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes Ja tens clar que el teu projecte o negoci és internacional? Si el teu repte és el mercat global, en aquesta sessió t’expliquem els tràmits necessaris per exportar productes al món. Núria Tobella (STF Exports S.L.) 04/07/18 15:30 - 19:30 04/09/18 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D6 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals Aquesta activitat se centra en conèixer les eines necessàries per poder fer ofertes internacionals i les corresponents facturacions. Núria Tobella (STF Exports S.L.) 11/07/18 15:30 - 19:30 06/09/18 09:30 - 13:30 CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA GLÒRIES D7 Trobar clientela als mercats internacionals Marc Prat (Barcelona Activa) 27/09/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC - OAE D8 Ajuts per a la internacionalització: d’emprenedor/a a empresa internacional Marc Prat (Barcelona Activa) 10/07/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Assessorament empresarial Estratègia i gestió E1 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa Està la meva empresa preparada per créixer? Com puc fer un pla comercial que m’ajudi a augmentar les vendes? Necessito assessorament en la gestió del negoci? El gestiono correctament? Si tens preguntes com aquestes, vine a aquest taller i t’ajudem a resoldre-les. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 17/07/18 09:30 - 11:30 19/09/18 12:00 - 14:00 EDIFICI MEDIATIC – OAE “Participaren el programa de Mentoring ha estat clau perpoderafrontarel repte del creixement. Enstrobàvem en un punt d’inflexió i el debat amb els i les mentores, així com conèixerlesseves experiències, ens ha permès afrontaramb garanties la reorganització de la companyia. El resultat de participar-hi ha superat qualsevol expectativa.” Àngel Garrido CEO a Voxel Group
 21. 21. 20 E2 Com fer un pla estratègic de creixement Amb l’ajuda d’una potent eina online, aprèn a planificar el procés d’internacionalització de la teva empresa en el temps, d’acord als objectius i recursos disponibles, i aprenent també a seleccionar els mercats on accedir. Barcelona Activa (Servei d’Assessorament Empresarial) 10/07/18 09:30 - 13:30 07/09/18 09:30 - 13:30 CIBERNÀRIUM E3 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar Les innovacions disruptives estan fent riques a les petites empreses que les porten a la pràctica, però aquest èxit no és fruit de l’atzar, ni és patrimoni d’unes poques persones. Tu i la teva empresa podeu buscar la innovació disruptiva. T’expliquem com fer-ho. Sergi Manaut 17/07/18 09:30 - 13:30 20/09/18 15:30 - 19:30 PARC TECNOLÒGIC E4 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips Els models de negoci requereixen una contínua adaptació al mercat, que cal fer tot escoltant a la clientela, amb criteri, rapidesa, agilitat i costos mínims. En aquest taller aprendrem com i quan prototipar, aplicant-ho al vostre model de negoci. Us volem facilitar les tècniques i eines per ajudar-vos a validar les vostres hipòtesis de treball i per fer evolucionar el vostre model de negoci. Teia Guix 04/07/18 09:30 - 13:30 18/09/18 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC E5 Taller de noves oportunitats de negoci En aquest taller cada empresa treballarà la cerca i la selecció de noves oportunitats. De la mà d’un/a assessor/a de Barcelona Activa, cada empresa haurà de treballar en les seves oportunitats de futur. Barcelona Activa 05/07/18 09:30 - 13:30 20/09/18 09:30 - 13:30 PARC TECNOLÒGIC E6 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor Aprèn a fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d’acord amb les motivacions i necessitats reals de la clientela. Màrqueting disruptiu en la generació de productes i serveis, que maximitzen la percepció de valor i redueixen la variable del cost a la mínima expressió. Xavier Olivares (Activa Ramos Olivares UTE) 10/07/18 15:30 - 19:30 04/09/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E7 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia L’objectiu de la sessió és presentar i practicar diverses tècniques de creativitat que es poden usar en el dia a dia de les petites empreses. Barcelona Activa 18/07/18 09:30 - 11:30 21/09/18 12:00 - 14:00 PARC TECNOLÒGIC
 22. 22. 21 E8 Innovem col·laborativament per ser competitius En aquesta càpsula es facilitaran els coneixements i les eines perquè les persones empresàries i emprenedores defineixin estratègicament el seu model de negoci innovador i col·laboratiu. Teia Guix 23/07/18 9:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE E9 Cooperar per assolir nous reptes En aquest taller es treballaran noves possibilitats de cooperació amb d’altres empreses i professionals per tal d’assolir nous reptes i resultats. Teia Guix 23/07/18 9:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Assessorament empresarial MàrquetingiVendes F1 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci Durant la sessió veurem com dissenyar una estratègia de personal branding per tal d’aconseguir tenir una marca personal i una empremta digital a les xarxes socials i a la resta d’Internet, que ens projecti com a professionals amb el talent, valors i professionalitat que volem i que, alhora, sigui generadora d’oportunitats de negoci. Cèlia Hil 16/07/18 09:30 - 13:30 18/09/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F2 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? Durantla sessióveurem les característiquesconcretesque tenenlesprincipalsxarxessocials, com ser-hi,pera què,quines podensermésútilsperalnostre negociicom treballar-lesper aconseguirclientela,persones inversoresisòcies,generarmarca... Cèlia Hil 24/07/18 09:30 - 13:30 28/09/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F3 Introducció al màrqueting empresarial Aprèn de manera simple però rigorosa, didàctica, directa i molt pràctica, els conceptes clau i les eines de màrqueting a tenir en compte per multiplicar l’impacte comercial i de marca del teu negoci, així com per fidelitzar la teva clientela. Carles Pérez / Sergi Manaut (Galactinet) 09/07/18 09:30 - 14:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE NOVA NOVA
 23. 23. 22 Activitatsqueincorporenlaperspectivaielsvalorsdel’EconomiaSocialiSolidària F4 Com posar preus. Política de preus eficaç Totes les empreses, grans i petites, intenten desesperadament establir uns preus correctes per als seus productes i serveis: Quant val? La pregunta decisiva. Carles Pérez / Sergi Manaut (Galactinet) 04/07/18 15:30 - 19:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F5 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques Què ha de tenir en compte la teva empresa a l’hora de presentar-se a una licitació pública? Aprofundeix en el funcionament d’aquest possible canal de venda, poc conegut i utilitzat per part de les micro i petites empreses de la ciutat. Manel Roig 31/07/18 09:30 - 12:30 18/09/18 15:30 - 18:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F6 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques L’eficiència comercial no és fruit de la casualitat. En la venda es procedeix amb rigor i mètode. La persona venedora ha d’aprendre a adaptar-se a la clientela, a crear confiança per afavorir la compra i a utilitzar argumentacions convincents per tancar la venda. Montse Ramos 06/07/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE F7 Vendre és un repte 2: més enllà de les tècniques, què més m’ajuda a vendre? Aquesta activitat pretén anar més enllà de les tècniques de venda per conèixer quins altres aspectes més qualitatius ens ajuden a vendre més. Què fan les persones venedores que fan moltes vendes? Què deixen de fer perquè allò no els ajuda a vendre? Montse Ramos 20/07/18 09:30 - 13:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE Transmissió empresarial G1 Com reemprendre una empresa La persona emprenedora que vulgui adquirir una empresa en funcionament amb l’assessorament de Barcelona Activa coneixerà les variables que ha de tenir presents. Barcelona Activa (Servei de Transmissió Empresarial) 19/07/18 12:00 - 14:00 19/09/18 09:30 - 11:30 EDIFICI MEDIATIC – OAE
 24. 24. 23 Enfortiment d’organitzacions d’EconomiaSocial iSolidària H1 Les persones, al centre! Recursos Humans i gestió d’equips La majoria dels projectes socioempresarials fracassen per conflictes o dificultats en les relacions d’equip o entre les persones sòcies. Aquest taller vol treballar la dimensió personal i relacional en el funcionament i la posada en marxa dels projectes socioempresarials i com atendre les relacions i els conflictes, tot facilitant espais de cura. Es donaran eines per revisar els rols i les funcions de les persones que formen part dels projectes i organitzacions, el poder i el lideratge democràtic i l’abordatge dels conflictes. Dates: segona meitat de setembre MÉS INFORMACIÓ A: BARCELONACTIVA.CAT/ESS H2 Juguem per entendre què és l’economia col· laborativa i per entendre els seus reptes i riscos! Què és l’economia col·laborativa? Quins projectes i organitzacions diferents trobem agrupats dins d’aquest moviment? Hi ha iniciatives més enllà de les grans empreses que fomentin impactes ambients, socials i territorials positius? Vine a debatre sobre aquestes qüestions i a conèixer projectes innovadors i capdavanters de l’àmbit de l’economia procomú! Juliol MÉS INFORMACIÓ A: BARCELONACTIVA.CAT/ESS H3 Claus i estratègies per emprendre en l’ESS Ets dona i tens un projecte i t’agradaria veure si es podria vincular a l’Economia Social i Solidària? A través d’aquesta activitat t’explicarem les eines, recursos i valors que aporten els projectes amb aquesta mirada, i coneixeràs experiències inspiradores i sostenibles. Convent de Sant Agustí 17 i 18/07/18 10:00 - 14:00 MÉS INFORMACIÓ A: BARCELONACTIVA.CAT/ESS
 25. 25. 24 Calendari Juliol 07/2018 dilluns, 2 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 1: autònoms/ es i societats civils A3 Pàg. 15 dimarts, 3 09:30 a 11:30 Introducció a l’e- commerce internacional D1 Pàg. 18 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 17 dimecres, 4 09:30 a 12:30 LegalStructures and Tax Systems for “Autónomos/ as” and Companies A7 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL iSA) A4 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E4 Pàg. 20 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D5 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Com posar preus. Política de preus eficaç F4 Pàg. 22 dijous, 5 09:30 a 11:30 Comtramitartelemàtica- ment:autònoms/es A1 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E5 Pàg. 20 divendres, 6 09:30 a 13:30 Vendre és un repte 1: introducció a la venda i les seves tècniques F6 Pàg. 22 dilluns, 9 09:30 a 14:30 Introducció al màrqueting empresarial F3 Pàg. 21 dimarts, 10 09:30 a 11:30 Ajuts per a la internacionalització: d’emprenedor/a a empresa internacional D8 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Innovemcolaborativament per ser competitius E8 Pàg. 21 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E2 Pàg. 20 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàtica- ment: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 19:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor E6 Pàg. 20 dimecres, 11 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 09:30 a 12:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 15 09:30 a 13:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 15 15:30 a 19:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D6 Pàg. 19 dijous, 12 09:00 a 13:00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D4 Pàg. 18 dilluns, 16 09:30 a 13:30 Comgestionarlamarca personaliempremtadigital aInternetpergenerar oportunitatsdenegoci F1 Pàg. 21 dimarts, 17 09:30 a 11:30 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E1 Pàg. 19 09:30 a 13:30 Contracte laboral o mercantil? C2 Pàg. 18 09:30 a 13:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E3 Pàg. 20 dimecres, 18 09:30 a 11:30 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E7 Pàg. 20 dijous, 19 09:30 a 11:30 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 12:00 a 14:00 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 22 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & EmployerBranding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg. 17 divendres, 20 09:30 a 3:30 Vendreésunrepte2:més enllàdelestècniques,què mésm’ajudaavendre? F7 Pàg. 22 dilluns, 23 09:30 a 13:30 Cooperar per asolir nous reptes E9 Pàg. 21 9:30 a 13:30 Innovem col·laborativament per ser competitius E8 Pàg. 21
 26. 26. 25 dimarts, 24 09:30 a 13:30 Mapa2.0.Aquines xarxessocialshadetenir presèncialatevaempresa, producteo servei? F2 Pàg. 21 dijous, 26 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 dimarts, 31 09:30 a 12:30 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 22 Setembre 09/2018 dilluns, 3 09:30 a 13:30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. A5 Pàg. 15 dimarts, 4 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional I: tràmits necessaris per exportar productes D5 Pàg. 19 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg.15 15:30 a 19:30 Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor E6 Pàg. 20 dimecres, 5 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 dijous, 6 09:30 a 13:30 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa D4 Pàg. 18 09:30 a 13:30 L’acord de compravenda internacional II: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals D6 Pàg. 19 divendres, 7 09:30 a 13:30 Com fer un pla estratègic de creixement E2 Pàg. 20 dimecres, 12 09:30 a 11:30 On trobar finançament per a l’empresa? B1 Pàg. 17 15:30 a 19:30 Digital Recruitment & Employer Branding: aprèn les últimes eines digitals per a RRHH C1 Pàg.17 dijous, 13 09:30 a 11:30 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 15:30 a 19:30 La gestió del marge, el secret del benefici: gestió de compres, despeses, tresoreria i estocs B2 Pàg. 17 dilluns, 17 09.30 a 11:30 Primeres passes per exportar productes D3 Pàg. 18 dimarts, 18 09:30 a 13.30 Evoluciona el teu model de negoci: experimenta amb prototips E4 Pàg. 20 09:30 a 13:30 Com gestionar la marca personal i empremta digital a Internet per generar oportunitats de negoci F1 Pàg. 21 10:30 a 13:30 Claus d´èxit per trobar el local ideal A6 Pàg. 15 15:30 a 18:30 Com pot accedir una micro o petita empresa al món de les licitacions públiques F5 Pàg. 22 dimecres, 19 09:30 a 11:30 Com reemprendre una empresa G1 Pàg. 22 12:00 a 14:00 Eines pràctiques de planificació i gestió de la teva empresa E1 Pàg. 19 15:30 a 19:30 Gestió fiscal 1: autònoms/es i societats civils A3 Pàg. 15 dijous, 20 09.30 a 13:30 Taller de noves oportunitats de negoci E5 Pàg. 20 09:30 a 11:30 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 09:30 a 12:30 Legal Structures and Tax Systems for “Autónomos/as” and Companies A7 Pàg. 15 15.30 a 19:30 Innovació disruptiva: com competir contra el peix gran i guanyar E3 Pàg. 20 16:00 a 18:00 Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional D2 Pàg. 18 divendres, 21 12:00 a 14:00 Tècniques de creativitat per a petites empreses. Troba respostes més enllà de l’òbvia E7 Pàg. 20 dimarts, 25 15:30 a 19:30 Gestió fiscal 2: societats de capital (SL i SA) A4 Pàg. 15 dimecres, 26 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: autònoms/es A1 Pàg. 15 dijous, 27 09:30 a 11:30 Trobar clientela als mercats internacionals D7 Pàg. 19 12:00 a 14:00 Com tramitar telemàticament: societats A2 Pàg. 15 divendres, 28 09:30 a 13:30 Mapa 2.0. A quines xarxes socials ha de tenir presència la teva empresa, producte o servei? F2 Pàg. 21
 27. 27. 26 Parc Tecnològic El Parc Tecnològic de Barcelona Activa, amb més de 10.000 m2 d’infraestructures, és un espai d’innovació i tecnologia al servei del desenvolupament empresarial. Ubicat al districte de Nou Barris i adreçat a pimes tecnològiques i industrials, el seu ob- jectiu és contribuir, de manera personalitzada i permanent, al desenvolupament de la indústria avançada mitjançant el Centre d’Empreses Tecnològiques i el Centre de Promoció Indus- trial, el primer espai municipal per al suport al prototipatge de Barcelona. Marie Curie, 8-14 08042 Barcelona +34 932 917 777 barcelonactiva.cat/parc Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L4 Llucmajor i L3 Canyelles Bus 11, 47, 50, 51, 76, B19, D40, H4, V29 Bicing a la porta del Parc (n. 301) Ronda de Dalt, sortides 3 Guineueta i 4 Horta Espais per a pimes
 28. 28. 27 Incubadora MediaTIC La incubadora MediaTIC és un espai especialitzat en empreses d’alt impacte tecnològic, està pensada per a start-ups de camps com la robòtica, la Internet de les coses, la intel·ligència artificial o la nanotecno- logia. Edifici MediaTIC, Roc Boronat, 117, 2a planta — 08018 Barcelona, +34 933 209 565 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i L4 Llacuna / Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 / Bicing: 143, 342 i 393 Incubadora ESA BIC Barcelona Ofereix espais de treball, l’assessorament em- presarial de Barcelona Activa i el suport tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Agència Espacial Europea (ESA), a les empreses i pimes que utilitzen tecnologies de l’espai per des- envolupar solucions innovadores en altres sectors. Parc UPC - Edifici RDIT, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Esteve Terradas, 1, 08860 Castelldefels (Barcelona), +34 93 401 97 00 Accés: Bus L94, L95 / Tren R2, R3 i R14 Castelldefels Incubadora Glòries Les noves empreses innovadores tenen la possibili- tat de desenvolupar-se al districte 22@, gaudint de l’acompanyament expert de Barcelona Activa i de les infraestructures més avançades. Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona, +34 934 019 700 Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h Accés: Metro L1 Glòries i Clot, i L2 Clot / Bus 7, 92, 192, H12, H14 / Rodalies R1 i R2 Clot / Tramvia T4 Ca l’Aranyó, T5-T6 Can Jaumandreu / Bicing: 42, 133 i 132 Incubadora Almogàvers En ple districte 22@, l’Incubadora Almogàvers acull empreses, pimes i projectes vinculats a entitats de referència de l’ecosistema emprenedor. Almogàvers, 165, 08018 Barcelona, +34 934 019 855 Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés: Metro L1 Glòries i Marina, i L4 Llacuna / Bus 6, 92, 136, 192, B20, B25, H14 / Tramvia T4 Ca l’Aran- yó i T4-T5 Auditori-Teatre Nacional / Bicing: 211 i 142 Incubadores Barcelona Activa
 29. 29. Busques feina o vols conèixer els teus drets laborals? Vols emprendre? Necessites suport per al teu comerç, empresa o entitat? C/ Vilalba dels Arcs, 39-41 De dilluns a divendres de 8:30 h a 15 h 93 485 32 07 - 93 291 78 42 noubarrisactiva@barcelonactiva.cat FabraiPuig Plaça Major de Nou Barris Oficina d’Atenció Ciutadana Llucmajor Par Tecnològic Barcelona Activa Passeig d’Urrútia PasseigdeVerdum C/ Marie Curie Nou Barris Activa Passeigde VINE A NOU BARRIS ACTIVA Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris PROPERA OBERTURA
 30. 30. Amb el suport de: Edifici MediaTIC Roc Boronat, 117 08018 Barcelona (Districte 22@) +34 933 209 600 Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8:30 a 18h Divendres, de 8:30 a 14:30h Horari durant l’agost: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30h Accés: Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 Bicing - 143, 342 i 393 Consulta al web els altres equipaments de Barcelona Activa Segueix-nos a les xarxes socials: barcelonactiva.cat/empreses barcelonactiva barcelonactiva bcn_empreses company/barcelona-activa SAN CHO DE ÁVILA ALM OGÀVERS PL. GLÒRIES CATALANES GLÒRIES MARINA BOGATELL LLACUNA ROC BORON AT RAM BLA DEL POBLEN OU RON DA LITORAL sortida 23 POBLENOU DIAGONAL POBLENOU GRAN VIA CLOT ARAGÓ 143 393 342

×