Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 5 si 6

207 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 5 si 6

  1. 1. Prezentaţi metoda sau metodele de calculaţie pentru costul de producţie şi pentru preţul final al unui produs, metode folosite în întreprinderea în care lucraţi sau în cadrul căreia v-aţi elaborat proiectul de diplomă Prezentaţi fluxurile financiare utilizate în întreprinderea în care lucraţi sau în cadrul căreia v-aţi elaborat proiectul de diplomă Pentru obţinerea unui produs sau lucrare sunt realizate activităţi care generează consumuri de factori de producţie, dintre care unele consumuri sunt direct, altele indirect legate de executarea produsului sau a lucrării, iar altele sunt necesare procesului de distribuţie. Toate acestea formează costul produselor sau lucrărilor respective. În delimitarea acestor costuri pe purtători de cost, teoria calculaţiei a adoptat două concepţii majore: a) – concepţia integrală b) – concepţia parţială Concepţia integrală cere ca în costul unitar al fiecărui purtător de cost să se cuprindă totalul costurilor generate de obţinerea şi comercializarea lui, respectiv a celor directe şi indirecte. Pe aceasta se fundamentează conceptul de cost complet. Concepţia parţială consideră că în costul unitar al unui produs este suficient să se delimiteze doar acele costuri care sunt legate direct de obţinerea acestuia. Conceptul costului complet este ilustrat printr-o serie de metode clasice (metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi) sau metode evoluate (standard cost, metoda costurilor normate, T.H.M., G.P.). Cunoaşterea particularităţilor fiecăreia dintre ele contribuie direct la utilizarea lor în raport cu cerinţele impuse de managementul activităţii de exploatare (de producţie). Fie că determină numai un cost efectiv (istoric sau postoperativ) – în cazul metodelor clasice – fie că determină un cost antecalculat, anticipativ, deci o mărime, faţă de care costul efectiv se poate raporta existând în acelaşi timp şi posibilitatea controlului, analizei şi influenţării costurilor – în cazul metodelor evoluate – orice metodă de calculaţie bazată pe conceptul costurilor totale aparţine categoriei metodelor absorbante. Aceste metode iau în considerare, în calculaţia costurilor, totalitatea cheltuielilor generate de desfăşurarea activităţilor de exploatare calculând un cost complet pe produs, lucrare, serviciu etc. Cunoaşterea costului complet aferent produselor fabricate şi/sau vândute reprezintă un element de informare important pentru conducerea unei întreprinderi şi controlul gestiunii sale. Acesta permite: - evaluarea stocurilor pe diferite etape ale ciclului de fabricaţie şi de vânzare; - compararea structurii costului complet pentru întreprindere cu activităţi asemănătoare (pe diferite stadii ale producţiei, după mijloacele de exploatare utilizate, pe grupe de clienţi) şi determinarea punctelor „tari” şi a celor „slabe” vizavi de concurenţă; - elaborarea unui preţ (sau tarif) pentru comercializarea unui bun (sau a unui serviciu) şi pentru care, acel preţ (sau tarif) nu este practic definit sau impus de concurenţă;
  2. 2. - stabilirea devizului pentru execuţia pieselor individuale, fabricarea unei serii mici sau executarea de lucrări speciale.1 Metodele de calculaţie absorbante departajează cheltuielile încorporabile în două categorii: costuri directe şi costuri indirecte. Fluxul cheltuielilor încorporabile pentru calculul costului complet al produselor poate fi schematizat ca în figura 1 Nr. crt. EXPLICAŢII CONTABILITATEA FINANCIARĂ CONTABILITATEA DE GESTIUNE CONTURI Sume CONTURI Sume debitoar e creditoa re debitoa re creditoa re 0 1 2 3 4 5 6 7 1 Înregistrarea cheltuielilor directe pe articole de circulaţie 600 6011 621 641 6451.1 6452 300 3011 401.1 421 4311.1 4371 4.968.624. 000 263.958.1 50 207.026.0 00 1.940.868. 750 718.121.4 38 97.043.43 8 921 9210 9211 9212 901 8.195.641.776 5.232.581.150 2.147.894.750 815.164.876 2 Înregistrarea cheltuielilor indirecte sau comune ale secţiei 6011 602 605 611 6811 641 6451.1 6452 612 3011 322 401 401 2811 421 4311.1 4371 5121 31.053.90 0 82.810.40 0 351.944.2 00 46.580.85 0 326.065.9 50 517.565.0 00 191.499.0 50 25.878.25 0 116.452.1 25 923 9234 9235 901 1.689.849.725 838.455.300 851.394.425 3 Înregistrarea 6011 3011 15.526.95 9240 901 465.808.499
  3. 3. cheltuielilor generale de administraţie 602 605 611 612 624 626 627 635 641 6451.1 6452 6811 322 401 401 401 5311 401 5121 446 421 4311.1 4371 2811 0 20.702.60 0 62.107.80 0 5.175.650 38.817.37 5 3.000.000 7.000.000 2.000.000 91.513.00 0 129.391.2 50 47.874.76 2 6.469.562 36.229.55 0 4 Decontarea cheltuielilor simplu indirecte 921 % 9234 9235 1.689.849.725 838.455.300 851.394.425 5 Decontarea cheltuielilor dublu indirecte (generale de administraţie) 921 9240 465.808.499 6 Înregistrarea producţiei obţinute la cost antecalculat 345 711 11.873.55 0.000 931*) 920 11.873.550.000 7 Înregistrarea decontării cheltuielilor efective 902 921 10.351.300.000 8 Determinarea şi înregistrarea la sfârşitul perioadei de gestiune a diferenţelor 348 711 1.522.250. 000 903 902 1.522.250.000
  4. 4. de preţ dintre preţul de înregistrare şi costul efectiv Notă: Contul 931 „Costul producţiei obţinute” nu se detaliază în această situaţie întrucât în nomenclatorul de fabricaţie există un singur produs. 9 Închiderea la sfârşitul perioadei de gestiune a conturilor de rezultate 901 % 931 903 10.35 1.300 .000 11.87 3.550 .000 1.522 .250. 000 10 Închiderea conturilor de cheltuieli ale contabilităţii financiare 121 % 600 6011 602 605 611 612 621 624 626 627 635 641 6451 6452 6811 10.351.300.000 4.968.624.000 310.539.000 103.513.000 414.052.000 51.756.500 155.269.500 207.026.000 3.000.000 7.000.000 2.000.000 91.513.000 2.587.825.000 957.495.250 129.391.250 362.295.500 11 Închiderea conturilor de venituri 711 121 10.351.300.000 CHELTUIELI ÎNCORPORABILE COSTURI DIRECTE COSTURI INDIRECTE COSTUL COMPLET (al produselor) Centre de analiză Afectare directă Afectare Imputare Fig. nr. 1. Fluxul cheltuielilor încorporabile

×