Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pathologie hart bloedvaten

 • Login to see the comments

Pathologie hart bloedvaten

 1. 1. Pathologie van het hart Barbra Backus
 2. 2. Cardiovasculaire systeem (truncus brachiocephalica) vena cava superior rechter arteria pulmonalis aorta ascendens truncus pulmonalis rechter venae pulmonales rechter atrium arteria coronaria dextra linker arteria carotis communis linker arteria subclavia aortaboog ligamentum arteriosum (ductus Botalli) linker arteria pulmonalis linker venae pulmonales linker atrium arteria coronaria sinistra linker ventrikel rechter ventrikel vena cava inferior apex
 3. 3. Binnenaanzicht; kleppen aorta linker arteria pulmonalis Mitralisklep (=bicuspidaalklep) aortaklep pulmonalisklep tricuspidaalklep rechter ventrikel chordae tendineae linker ventrikel papillairspier septum cordis myocard viscerale laag pericard (= epicard) endocard
 4. 4. Grote en kleine circulatie Capillary beds of lungs where gas exchange occurs Pulmonary Circuit Pulmonary arteries Venae cavae Pulmonary veins Aorta and branches Left atrium Left Right ventricle atrium Heart Right ventricle Systemic Circuit spierwand van linker ventrikel veel dikker dan die van rechter ventrikel! Key: = Oxygen-rich, CO2-poor blood = Oxygen-poor, CO2-rich blood Capillary beds of all body tissues where gas exchange occurs
 5. 5. Innervatie
 6. 6. Pathologie van het hart • Aangeboren afwijkingen • Verworven afwijkingen
 7. 7. Aangeboren afwijkingen • • • • • • Atriumseptum-defect (foramen ovale sluit niet bij geboorte) Ventrikelseptum-defect (embryonale afwijking!) Open ductus Botalli (= ductus arteriosus) Coarctatio aortae Transpositie grote vaten Tetralogie van Fallot
 8. 8. Atriumseptumdefect • Septum tussen de atria blijft open • Foramen ovale sluit niet bij geboorte
 9. 9. Ventrikelseptumdefect • Septum tussen de ventrikels blijft open • Dit is een embryonale afwijking
 10. 10. Open ductus botalli • Vebinding tussen de a. pulmonalis en de aorta • Sluit gewoonlijk kort na de geboorte (blue baby, cyanose)
 11. 11. Open ductus Botalli ductus Botalli = ductus arteriosus
 12. 12. Coarctatio aortae
 13. 13. Transpositie grote vaten • Aorta komt uit rechter ventrikel • Arterie pulmonalis komt uit de linker ventrikel • Normaal precies andersom (leven is alleen mogelijk indien het septumdefect en de ductus botalli open blijven)
 14. 14. Transpositie grote vaten
 15. 15. Tetralogie van Fallot 4 hoofdsymptomen : – Stenose (vernauwing) van de pulmonaalkleppen – Open septum ventriculorum – Overrijdende (dextropositie) aorta in rechterventrikel – Hypertrofie van de rechter ventrikel
 16. 16. Tetralogie van Fallot cyanose
 17. 17. Tetralogie van Fallot stenose pulmonaalkleppen aorta meer naar rechts geplaatst in het hart septum ventriculorum (VSD = ventrikel septum-defect) toename rechterventrikel myocard (hypertrofie). Waarom?
 18. 18. Verworven afwijkingen • • • • • • Ischemie Klepafwijkingen Ontstekingen Degeneratie Trauma Overige
 19. 19. Atherosclerose • • • • Als eerste afwijkingen in de tunica intima Hierdoor opeenvolging van processen Uiteindelijk ontstaat een “fatty streak” Dit is de eerste herkenbare laesie (=beschadiging)
 20. 20. Atherosclerose • Uitgroei van de “fatty streak” geeft risico trombose, embolie/CVA, dissectie, ischemie/infarct (tgv afsluiting) • Kwetsbare plekken: • splitsingen en bochten van slagaders • de halsslagaders • de kransslagaders en aftakkingen daarvan
 21. 21. Atherosclerose • Risicofactoren: LEEFTIJD MAN (vrouwen na menopauze: even hoog) FAMIILIE-ANAMNESE VERHOOGD LDL CHOLESTOROL VERLAAGD HDL CHOLESTOROL ROKEN HYPERTENSIE DIABETES MELLITUS CENTRALE OBESITAS GEBREK AAN LICHAAMSBEWEGING AANHOUDENDE STRESS
 22. 22. angina pectoris • Reversibele myocardischemie (angina pectoris): • Aard: (a)typisch • In rust meestal geen klachten • Bij inspanning, overgang van warmte naar koude, na een maaltijd of bij emoties • Tijdspatroon: stabiel of instabiel (instabiel vaak directe voorbode hartinfarct)
 23. 23. Infarct • Afsluiting van een coronair-arterie
 24. 24. Coronairlijden
 25. 25. Coronairlijden
 26. 26. Decompensatio cordis Het hart kan zijn pompfunctie niet meer volbrengen. Links decompensatie: door bijvoorbeeld aortastenose of arteriële hypertensie asthma cardiale Rechts decompensatie: door problemen met longen, hogere druk in rechterventrikel hoge CVD, oedemen
 27. 27. Harttamponade • Ophoping van bloed of vocht tussen de bladen van het pericard. Dus tussen het viscerale blad (epicard) en het pariëtale blad
 28. 28. Ontstekingen • Pericarditis: ontsteking van het pericard. (–itis = ontsteking) • Ontstoken viscerale blad en pariëtale blad schuren over elkaar (ruw geworden door fibrose), = zeer pijnlijk, houdingsafhankelijk. • Oorzaken o.a.: bacterie, TBC en virus (o.a. influenza)
 29. 29. Pericarditis
 30. 30. Myocarditis • Myocarditis: ontsteking van de hartspier • Oorzaken: bacterie, virus, sarcoïdosis (=lett: op sarcoom lijkend) door schimmels, silicaten, beryllium, tbc, lepra, syfilis. • Veroorzaakt: hartfalen en verlittekening • Medicatie: ontstekingsremmers, bv: NSAID’s (Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs), steroïden (hormonen gebaseerd op cholesterol), antibiotica
 31. 31. Myocarditis
 32. 32. Endocarditis • Ontsteking van de endotheelbekleding van de hartholte • Oorzaken: tandinfectie (streptokokken), geslachtsziekte (soa), Q-koorts, huidinfectie, longinfecties • Tast de aorta, mitralis en tricuspidalis aan (-> klep insufficiëntie en stenose) • Leidt vaak tot sepsis • Hoge mortaliteit
 33. 33. Endocarditis
 34. 34. Hartritmestoornissen – Tachycardie – Bradycardie – Fladderen of fibrilleren – Extrasystolen
 35. 35. Klepafwijkingen • Stenose • Insufficiëntie • Ruptuur
 36. 36. Aortastenose
 37. 37. Aortainsufficientie
 38. 38. Mitralisinsufficientie
 39. 39. Kunstkleppen
 40. 40. Hartklepvervanging
 41. 41. Kunstkleppen
 42. 42. Casuïstiek • Acuut myocardinfarct – Symptomen? – Diagnostiek? – Behandeling?
 43. 43. ECG
 44. 44. ECG
 45. 45. Behandeling • • • • • • • • • Zuurstof Goedlopend infuus Bloedverdunners: ascal, plavix en heparine Nitraten: nitroglycerine iv B-blokkers: voorzichtig starten Evt fentanyl ACEremmers Cholesterolverlagers PTCA / CABG
 46. 46. PTCA
 47. 47. CABG
 48. 48. Casuïstiek • Asthma cardiale – Symptomen? – Diagnostiek? – Behandeling?
 49. 49. Xthorax
 50. 50. Behandeling • • • • • • Zuurstof Goedlopend infuus Diuretica iv (preload reductie) Nitroglycerine iv (afterload reductie) Evt vernevelen met combivent CPAP
 51. 51. Casuïstiek • Ventrikeltachycardie – Symptomen? – Diagnostiek? – Behandeling?
 52. 52. ECG
 53. 53. Behandeling • • • • Zuurstof Goedlopend infuus Cordarone iv / Lidocaine iv Synchrone shock 100 J
 54. 54. Casuïstiek • Harttamponade – Symptomen? – Diagnostiek? – Behandeling?
 55. 55. ECG
 56. 56. Echo
 57. 57. Behandeling • • • • • Zuurstof Goedlopend infuus NaCl Inotropica (dobutamine en dopamine) Ontlasten

×