Mellom nes skole et mulighetsstudie

10,430 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mellom nes skole et mulighetsstudie

 1. 1. MELLOM-NES SKOLE I ASKER ET MULIGHETSSTUDIE
 2. 2. FORORD I påvente av den nye barneskolen på Landøy blir Mellom Nes skole utvidet med en midlertidig paviljong. Det er forelpig sagt at den skal huse 3. og 4. trinn ved skolen. Paviljonen plasseres på skolens ballbane og det er derfor behov for opprusting av en grusplass i øst, samtidig som det må bygges opp et midlertidig anlegg for elevene rundt paviljongen. DEL 1 18 Basert på mulighetsstudiet er det utarbeidet et 2-delt kostnadsoverslag. Første del omfatter nedre deler av skolegården og arbeidene som skal gjøres i forbindelse med byggingen paviljongen. Del 2 omfatter resten av skolegården, samt utbygging av en kiss&run parkering lagt langs Nesveien. Herfra blir det 1:20 adkomst ned til hvoedinngangen ved skolen. 17 22 18 18 19 19 22 20 Vi har i mulighetsstudiet lagt vekt på å skape gode muligheter for leg som både ivaretar elevene, miljøet og at deler av anlegget er planlagt revet når paviljongen om 5 år skal fjernes. 20 23 Mulighetsstudiet er utarbeidet i samarbeid med ledelsen ved Mellom Nes skole og representant ved Asker kommune. 2 20 21 22 21 DEL 2 19 23 22 Arealet som inngår i mengdeoppsettet er på ca. 9 500m2. Dette er inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien. 24 I denne forbindelse er det utarbeidet et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av hele skolegården. 21 22
 3. 3. hinderløper 170 sykkel p-plasser 3 og 4 kl gummiasfalt eks ballbinge 18 grus sand maltasfalt vannrenne eksist vegetasjon 19 20 21 22 +20.5 60-meter klatreskråning pendelhuske sand hoppegrop 17 18 sand +21.0 19 mål bord og benk +20.5 ballbane asfalt oppholdssone 20 +21.5 mål +21.5 1:20 maltasfalt +22.0 21 20 Amfi kuler 21 24 22 sand 19 19 sjakk lek +21.5 ballvegg 23 22 lav støttemur 18 ballvegg ballv egg 22 amfi/trinn ballvegg +20 amfi 1:20 20 +22.7 nd rid e. 12 Bilpla sser g 22 23 kiss a +19,4 gummiasfalt akin +22.9 21 fortau 22 23 24 ILLUSTRASJONSPLAN 25 3
 4. 4. Eks. gjerde MEDFØRTE TERRENGENDRINGER Eks. ballbinge 18 Senke terreng ca. 1 - 1,5m 17 22 Flytte veien inn (det slaker ut skråningen) 18 18 19 19 Trappe terreng for å lage amfi Justere terreng for å skape universell adkomst 19 22 24 23 22 20 20 21 21 23 22 20 Terrassert skråning 21 22 4 Eks. gjerde
 5. 5. Ny paviljong for 3. og 4. klasse NYE FUNKSJONER Sykkelparkering, 170 stk Eks. ballbinge 18 Lekeskråning FRIIDRETT 17 22 18 18 19 BALLSPILL 19 22 24 1:20 adkomst 20 21 23 22 20 19 Ballbane på asfalt 21 23 22 20 Lek med terreng 21 Akebakke 22 Kiss & ride 5
 6. 6. 1.KLASSE OG SFO Bygger opp et terreng av sviller for å lage sandkasser og evt. områder med fallunderlag for apparater - konstruksjonen bør være mulig å demontere slik at svillene kan benyttes igjen når paviljongen tas ned og at området kan føres tilbake til ballbane. • Ramper i gummiasfalt - kan også ha lekeapparat - tilgjengelig for rullestolbrukere. • Sandkasse bygget opp 50cm - for rullestolbrukere. • Maling av lek på asfalt. • Ny adkomst i bakkant av paviljong. • Sykkelparkering i areal mellom paviljong og nabo. 6
 7. 7. NORDENDEN AV SKOLEBYGG For å lage sammenheng mot ballområdet - som i de neste 5 årene har en paviljong - kan området designes for friidrettsaktiviteter. • 60 meter løpebaner males på asfalt med gummi tilsvarende den som er på fotgjengerfelt. • Hoppegrop og område for tilløp 7
 8. 8. BALLBANE I ØST • Asfaltdekke • Ballnett mot skolebygg, eventuelt nabo • Terrassering av skråning med enkel tribune i sviller - grus i inntrinn. 8
 9. 9. LEKESKOG • Se på illustrasjoner av naturlek - enkle treelementer som forankres i skogbunnen • Skogbunnen forsterkes med grus og bark for å unngå søleproblematikk. 9
 10. 10. SKRÅNING OG PLATÅ I VEST • Senker høyden på platået for å få en bedre tilkomst fra hovedskolegården • Senker plassen med lave sittemurer i tre mot nabo - for å ta opp terreng • Hele området blir i gummiasfalt/asfalt • En “piece du resistance” - kan f.eks. være 6-kant husken. • Lave sittekanter i skråning i kombinasjon med klatrenett eller klatregrep og gummiasfalt • Veien flyttes nærmere skolebygget og skråningen kan slakes noe ut • Gjerder mot skråning og vegetasjon 10
 11. 11. SKOLEGÅRD • Sørger for min 1:15 helning i vei opp til skolegård • Kanskje beholde et epletre? • Lage et område for opphold og mulig maling av sjakkbrett eller plassering av bordtennis i det området • Utforme en serie med lekerom i grense mot nabo - noen med sand og noen med fallunderlag i gummiasfalt • Terrassere skråning opp mot gangveien fra nytt “kiss & run” -område - delvis med bruk av sittekanter som et oppbrutt amfi og delvis i gummiasfalt • Lage plastring mot fortau og “kiss & run” hvis vi kan lage plastringen tilstrekkelig slak kan vi ungå gjerde • Fortau på innsiden mellom parkering og skolegård/plastring • Beholde eksisterende gangforbindelse - men asfaltere den • Bygge om leskuret til en serie rom for klatring, hengig etc. - se arkitektens illustrasjon • Legger et felt av gummiasfalt rundt aktivitetshuset som tar opp terreng og skaper et landskap for bevegelse 11
 12. 12. KOSTNADER DEL 1 Mulighetsstudie av Mellom Nes skole Kostnadsoverdslag, april 2013 - 1 del Nytt skolebygg og nedre skolegård SAMMENDRAG Kto 11 7 71 72 73 74 76 77 78 Spesifikasjon RIGG OG DRIFT CA. 10% UTENDØRS GRUNN OGTERRENG KONSTRUKSJONER UTENDØRS VA UTENDØRS ELKRAFT VEIER OG PLASSER GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD UTSTYR Pris kr 297 785,00 kr 482 100,00 kr 369 000,00 kr 21 000,00 kr 80 000,00 kr 1 417 750,00 kr 48 000,00 kr 560 000,00 SUM EKS. MVA 25% MVA kr 3 275 635,00 kr 818 908,75 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA kr 4 094 543,75 Det skal plasseres ut et midlertidig bygg som skal huse 3 og 4 trinn, ved Mellom Nes skole. I den forbindelse er det utarbeidet et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av skolegården. Basert på mulighetsstudiet er det utarbeidet et 2-delt kostnadsoverslag. Første del omfatter nedre deler av skolegården og arbeiden som skal gjøres i forbindelse med byggingen av et midlertidig skolebygg på ballplassen. Del 2 omfatter resten av skolegården, samt utbygging av en kiss&run parkering lagt på oversiden av skolegården. Kostnadsberegningen er basert på planer utarbeidet i våren 2013, og datert 24.04.13. Entreprisen omfatter riving av eksisterende anlegg i grunnen og justering av underlaget med kult og grusmasser for opparbeidelse av nye belegg, kanter, beplantning, sitteplasser med møblering, lekeplass og belysning. Arealet som inngår i mengdeoppsettet er på ca. 13 000 m2. Dette er inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien. Endringer av eksisterende bygg er ikke medtatt. Utsjakting for nytt skolebygg er MEDTATT i allerede priset grunnlag, samt alle arbeider med trapp og rampe i inngang. 12
 13. 13. KOSTNADER DEL 2 Mulighetsstudie av Mellom Nes skole Kostnadsoverdslag, april 2013 - 2 del Skolegård og nytt kiss&run-anlegg SAMMENDRAG Kto 11 7 71 72 73 74 76 77 78 Spesifikasjon RIGG OG DRIFT CA. 10% UTENDØRS GRUNN OGTERRENG KONSTRUKSJONER UTENDØRS VA UTENDØRS ELKRAFT VEIER OG PLASSER GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD UTSTYR Pris kr 416 485,00 kr 799 250,00 kr 680 350,00 kr 14 000,00 kr 95 000,00 kr 2 165 250,00 kr 61 000,00 kr 350 000,00 SUM EKS. MVA 25% MVA kr 4 581 335,00 kr 1 145 333,75 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA kr 5 726 668,75 Skolegården på mellom Nes skal rehabiliteres. Kostandsoverslaget er basert på et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av skolegården. Basert på mulighetsstudiet er det utarbeidet et 2-delt kostnadsoverslag. Første del omfatter nedre deler av skolegården og arbeiden som skal gjøres i forbindelse med byggingen av et midlertidig skolebygg på ballplassen. Del 2 omfatter resten av skolegården, samt utbygging av en kiss&run parkering lagt på oversiden av skolegården. Kostnadsberegningen er basert på planer utarbeidet i våren 2013, og datert 24.04.13. Entreprisen omfatter riving av eksisterende anlegg i grunnen og justering av underlaget med kult og pukkmasser for opparbeidelse av nye belegg, kanter, beplantning, sitteplasser med møblering, lekeplass og belysning. Arealet som inngår i mengdeoppsettet er på ca. 13 000 m2. Dette er inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien. Endringer av eksisterende bygg er ikke medtatt. 13

×