Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentace Budování knihovní komunity 2.týden

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 60 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Barbora Buchtová (15)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Prezentace Budování knihovní komunity 2.týden

 1. 1. Jak rozvíjet knihovní komunitu pomocí sociálních sítí a dalších nástrojů 11.10.2022 Bára Buchtová
 2. 2. Úkol č.1 - sdílení do skupiny
 3. 3. 3 Problémy? ▸ Víte, jak nasdílet příspěvek (text) či fotografii? ▸ Víte, jak založit událost? ▸ Víte, jak pozvat ostatní? ▸ Víte, jak někoho označit? ▸ Víte, jak založit nové téma? (#hashtag)
 4. 4. Úkol č 2. - Pozitivní inventura
 5. 5. Co vás zajímá? Co vás baví? Co můžeme nabídnout? Co lidi potřebují? Co je zajímá? Tohle hledáme 5
 6. 6. Co jste si uvědomili? 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9 https://www.scio.cz/download/prednostPrednostem/manual_pp.pdf
 10. 10. 10 Co si s toho zatím vzít? - Zrevidujte si vždycky, co už máte k dispozici - Rozvíjejte to, co vás baví a co funguje - Spolupracujte s těmi, kdo spolupracovat chtějí Zkuste to vždycky o kousek dál posunout ;-) Odvrácená strana - nebojte se zaříznout to co už nefunguje, nechte to klidně spát, třeba na to zase někdy uzraje… nebo taky ne :-)
 11. 11. 11 Postřehy z vašich dotazníků: - Setkání se zajímavými lidmi (čtenáři, spisovateli atd.). - Velmi dobrý pracovní kolektiv,... moje tři skvělé kolegyně - Že stále můžu přemisťovat knížky a věci - Tvoření, vymýšlení aktivit pro různé věkové skupiny, organizování, zajišťování společenských akcí… - Velmi dobrá spolupráce se ZŠ a MŠ… i venkovská knihovna dokáže navázat spolupráci se školou a školkou - Lidé se rádi zastaví i na popovídání, nejen pro knížky.
 12. 12. Nápady - vidím, že někteří senioři, hlavně vdovy si potřebují popovídat, tak pro tuto skupinu vymyslet program 12 Do budoucna… Je dobré být co nejvíce konkrétní - když píšete “různorodost”, máte určitě na mysli několik konkrétních různých činností - např. Trochu katalogizace, trochu zjišťování o nových titulech, ale i komunikace s lidmi za pultem + že každý čtvrtek přichází děti z místní ZŠ… - když píšete “vše co se daří dokončit” máte na mysli např., že jste dokončili přechod na nový systém nebo úspěšně zakončili cyklus přednášek na téma…
 13. 13. Co knihovníci potřebují umět Aby mohly rozvíjet komunity…
 14. 14. 1) umět pružně reagovat na potřeby lidí 14 2) intenzivně spolupracovat s dalšími místními organizacemi a institucemi. Koncepce říká:
 15. 15. 3) Svobodu/volnou ruku 15 4) Znalost komunitních hodnot na vlastní kůži Já říkám: ● S despotickým šéfem se komunitní knihovna dělá špatně..
 16. 16. Jak pružně reagovat na potřeby lidí? 16
 17. 17. 17 Jak zjistit co lidé potřebují? Vyhledejte to - na sociálních sítích - na specializovaných portálech typu lepší místo, mobilní rozhlas, participativní rozpočty, databáze strategií… Zeptejte se odborníků - sociální pracovníci - sociologové - antropologové - komunitní pracovníci - … atd (dle tématu) Zeptejte se jich! - rozhovory (formální i neformální) - participativní metody - dotazníky, vlastní výzkumy
 18. 18. 18 Jak reagovat na to co lidé potřebují? Musíte to vymyslet :-) - Brainstormingy, metoda “jak bychom mohli” - World café - Focus group (doporučuji!) - https://libdesign.kisk.cz/designove-metody - https://kisk.phil.muni.cz/100metod V tomto místě je důležité zapojit i cílové uživatelé, navrhovat to s nimi!
 19. 19. 19 World café - Můžete koncipovat jako společenskou akci - Diskuse u stolečků v malých skupinách (4lidé) - U každého stolku facilitátor - zapisuje - Na každou otázku 20 minut, poté se všichni u stolu prostřídají a u nového stolu se řeší nová otázka s novou skupinou - Na konci sdílení a shrnutí nových poznámek facilitátory a moderátorem
 20. 20. 20 Focus group - Metodika pro knihovny - https://kisk.phil.muni.cz/media/3239051/metodik a_focus_group_pro_knihovny_fin.pdf - Skupinový rozhovor - 6 až 12 lidí - Všechny otázky se řeší s celou skupinou, nutnost facilitace - Je dobré dělat vždy více fokusních skupin - např. podle předem určených cílových skupin - Může probíhat i online např. ve facebookové skupině - Je dobré skupinu nějak odměnit
 21. 21. Napadá vás co by lidé ve vaší lokalitě mohli potřebovat? Co vy potřebujete vědět? 21 Ověřte to
 22. 22. 22 Jak spolupracovat s dalšími místními organizacemi a institucemi?
 23. 23. 23 Jak začít spolupracovat s dalšími organizacemi 1) Udělejte si mapu - zjistěte s kým vůbec můžete spolupracovat 2) Vyhodnoďte si, jak moc je pro vás spolupráce relevantní 3) Oslovte je Poznámka: žádná knihovna není dost malá/velká, aby nemohla spolupracovat s dalšími aktéry /subjekty…
 24. 24. 24 2 způsoby mapování 1) Mapování od stolu - můžete využít soc. média, viz minulá lekce, ale i další weby či mapy 2) Mapování v terénu - vyjdete z domu a hledáte zajímavá místa, lidi, skupiny přímo v terénu
 25. 25. 25 Mapa místních aktérů / komunitní mapa
 26. 26. 26 Jak oslovovat nové partnery ▸ Pokud máte nápad na konkrétní projekt / spolupráci, buďte co nejvíce konkrétní ▸ Pokud víte proč spolupracovat, ale nevíte zatím jak, vymýšlejte to spolu ▸ Řekněte, co by potenciálním partnerům mohla spolupráce přinést (uveďte čísla, emoce, příběh…) ▸ V menších obcích navazujte spolupráce klidně úplně neformálně
 27. 27. S kým spolupracovat Tahák
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. Úkol č.1 Zmapujte své okolí - můžete využít tahák a udělat si seznam, nebo klidně využijte i jinou metodu (např. nakreslit si sousedství, udělat mentální mapu…) Svou mapu sdílejte v naší společné skupině. 35
 36. 36. Komunitní knihovna
 37. 37. “ “Komunitní knihovna vždy reaguje na konkrétní potřeby konkrétních lidí, nikoliv na své domněnky o tom, co potřebují. Dobré komunitní aktivity nepotřebují masivní marketing, lidé je totiž sami berou “za své” - potřebují je, navštěvují je, starají se o ně, sami je rozvíjejí.” (zdroj: Komunitní knihovnou krok po kroku) 37
 38. 38. 1. knihovna, která je spravována a provozována komunitou (např. ji může založit spolek) 2. knihovna, která kolem sebe buduje vlastní komunitu, která pomáhá spravovat a provozovat knihovnu (např. díky práci dobrovolníků) 3. knihovna, která identifikuje, podporuje a vytváří komunity v místě, kde působí. 38 Komunitní knihovna ze 3 perspektiv
 39. 39. Za komunitu nemůžeme automaticky považovat populaci v daném místě (např. obyvatele obce, čtvrti). Stejně tak nelze za komunitu považovat všechny uživatele v daném místě, které spojuje určitá charakteristika (např. věk, životní situace). Komunita je skupina, kde existují mezi jejími členy specifické vztahy, má společný jazyk, sdílené hodnoty, humor, své příběhy a historii. 39 Komunitní knihovna není…
 40. 40. Co dělat, když chcete být komunitní knihovnou? 1) Zamyslete se, jakým směrem chcete knihovnu směřovat. 2) Zmapujte si terén a místní komunity 3) Zvažte svoje provozně-technické možnosti. 4) Pořádejte komunitní a komunity podporující aktivity. 5) Začněte pracovat s dobrovolníky 6) Řiďte se komunitními principy i uvnitř organizace. Více viz Komunitní knihovnou krok po kroku) 40
 41. 41. Komunitní principy 1) Podílení se (Participace) ▸ participativní metody v prostorách knihovny, naslouchání uživatelům ▸ participace na akcích (diskuse, vlastní vklad účastníků) 2) Vlastnictví, spoluvlastnictví (Ownership) ▸ lidé mají pocit, že knihovna je také “jejich” ▸ např. podílení se na výzdobě, programu či rozhodování o knihovně atd. 41 3) Posílení, zplnomocnění (Empowerment) ▸ vedení lidí k samostatnosti, sebedůvěře aktivitě, kompetencím, odpovědnosti… ▸ opak je pasivita či bezmoc 4) Zapojení (Engagement) ▸ lidé jako partneři při akcích - můžou zajistit část programu, přinést občerstvení…
 42. 42. Hodnoty uznávané v komunitách Komunitu můžeme vidět jako soubor hodnot. Slučuje řadu prvků, které jsou úzce spjaté: ● Tolerance – přijetí a respekt k druhým, snaha naslouchat a učit se. ● Reciprocita/vzájemnost – ochota pomoci nezištně dalším členům komunity s tím, že očekávám, že v budoucnu mi oplatí podobně. ● Důvěra – věříme-li ostatním členům komunity, budeme se více angažovat v komunitním životě a vzájemně spolupracovat. ● Závazek – komunita se podílí na společně aktivitě, vztahy členů v komunitě jsou přitom užší a loajálnější než v jiných skupinách (např. pracovní tým). ● Solidarita – s ostatními členy jsme solidárnější než s členy jiných skupin. ● Autonomie – komunita si vytváří systém, jak spolurozhodovat, jak organizovat své aktivity nebo jak přijímat nové členy a členky. Do života komunity nezasahuje nikdo zvenčí, nikomu nepodléhá, nezodpovídá se za svůj výkon. ● Rovnost – členové komunity jsou si rovni, mají stejná práva, nároky a možnosti. Možnosti členů komunity jsou však obvykle tím větší, čím více se na komunitním životě podílejí, čím jsou aktivnější a angažovanější. 42
 43. 43. Komunitní aktivity a projekty
 44. 44. Příklady komunitních projektů ● Sousedské slavnosti, Zažít město jinak, farmářské trhy… ● Bazárky, knihovny věcí, knihobudky, SWAPy ● Dobrovolnické aktivity, Ukliďme Česko, společné ozeleňování ● Sportovní utkání ● Pálení čarodějnic, společné opíkání špekáčků ● Vytváření společného prostoru - parky, komunítní zahrady apod. 44
 45. 45. Doporučená literatura https://komunitylab.cz/wp-content/uploads/2018/0 7/PDCS_Budovani-komunit_online-verze_final.pdf
 46. 46. Příklady komunitních projektů knihoven
 47. 47. Komunitní projekty
 48. 48. Komunitní projekty
 49. 49. Komunitní projekty
 50. 50. Komunitní projekty
 51. 51. Komunitní projekty
 52. 52. Komunitní projekty
 53. 53. Komunitní projekty
 54. 54. Komunitní projekty
 55. 55. Komunitní projekty
 56. 56. Komunitní projekty
 57. 57. Komunitní projekty
 58. 58. Ukotvení v knihovnictví Koncepce - 1. pilíř 58
 59. 59. Co se sociálními sítěmi? Vaše komunitní projekty jsou potravou pro sociální sítě 1. Na sociálních sítích můžete o komunitních projektech informovat - sdílet fotky, články, zvát lidi prostřednictvím událostí … 2. Můžete prostřednictvím soc. sítí komunikovat s lidmi v komunitě/projektu, domlouvat se na činnostech a aktivitách, profilovat své směřování (skupiny) 3. Můžete se prostřednictvím sociálních sítí svých lidí ptát, zjišťovat, intereagovat, participovat… 59
 60. 60. Ukol č.2 Zamyslete se nad tím, co vás baví a co byste chtěli v knihovně dále rozvíjet - mohli by na základě toho vzniknout nějaký komunitní projekt / komunitní akce? Popište jak by taková akce nebo projekt mohli vypadat, pro koho by to bylo určen a proč by projekt /akci bylo možné označit jako “komunitní”. NEBO Pokud ještě nevíte, čemu byste se chtěli věnovat, udělejte si seznam 3-5 otázek, na které se potřebujete zeptat svých uživatelů - co potřebujete zjistit, abyste věděli, čemu se můžete dále věnovat? Zamyslete se i nad formátem - kde a jak se jich zeptáte? Připravte si na toto téma krátkou prezentaci či příspěvek a nasdílejte to do skupiny. 60

×