Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Takarítsátok ki a kovászt!

60 views

Published on

Szabadulás az életünket érő negatív
befolyásoktól

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Takarítsátok ki a kovászt!

 1. 1. 1KOR 5,6-8 TAKARÍTSÁTOK KI A KOVÁSZT!
 2. 2. Nem jó a ti dicsekedésetek, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. 1Kor 5,6-8
 3. 3. KORINTHUS JELENTŐSÉGE Fontos kikötőváros Politikai központ Közlekedési központGazdasági központ  Kenkrea  Lechaion  Égei tenger – Jón tenger  Isis és Afrodité templomok  Legrövidebb út Ázsia és Róma között  Prokonzuli székhely (Achaia)  Bíróság  Önkormányzat  100 tagú szenátus  Ekklészia – Népgyűlés  Adószedés  Mezőgazdaság (10%)  Kézművesipar (bőr, kerámia, fém)  Bankok és biztosítás  Tengeri kereskedelem  Turizmus (hotel, vallásos zarándoklat)  Szolgáltatóipar (javítás, raktárak)  Főutak kiindulási pontja (Athén, Mükéné, Szykon, Tenea, Isztmosz, Argosz)  Diolkos a két öböl között  Hajók átrakodása  Hajók teleltetése – javítása 1 2 43
 4. 4. KORINTHUS JELENTŐSÉGE Oktatási - Filozófiai központ Egészségügyi központ Vallási központKulturális - Társadalmi központ  Gimnázium  Magántanárok  Filozófiai iskolák  Zsidó oktatás  Aszklépiosz szentélye  Gyógyfürdők  Higiénia  Gyógyturizmus  Ivóvíz és vezetékek  Források (16 db)  Isztmoszi játékok (Mediterránum)  Színház 14.000 fős  Vándorénekesek  Szónokok  Agora  Vallási turizmus  Afrodité városa (szexualitás)  Posszeidón (védőszent)  Athena (kézművesek)  Tyché (szerencse)  Hermes (kereskedők, utazók)  Ízisz (egyiptomi anyaistennő) 5 6 7 8
 5. 5. KORINTHUS (KR.U 51 TAVASZ) - Főleg pogány megtértek - Ósz. ismeretének a hiánya - Alacsony erkölcsi nívó - A város szellemi közege - Növekedésben és szentségben való megrekedés - Filozófia gondolkodás - Társadalmi különbségek
 6. 6. J ÉZUS KRI SZTUS FI GYELMEZTETÉSE Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdte az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás; Luk 12,1 Jézus pedig azt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától! Mát 16,6 Ő pedig arra intette őket: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától! Márk 8,15
 7. 7. HERÓDES KOVÁSZA 1. Politikai – gazdasági befolyás 2. Hatalomvágy 3. Világi alapelvek behozatala 4. Világ szeretete – Nem képmutató 5. Erőteljes üzenetek által kompenzál 6. Karrierista – Önmegvalósítás Pl. Jóléti evangélium,
 8. 8. SZADDUCEUSO K KOVÁSZA 1. Liberalizmus és Humanizmus 2. Kételkedés szelleme 3. Hitetlenség - Materiális 4. A világi befolyás legalizálása 5. Pl. Hypergrace mozgalom, LMBTQ
 9. 9. FARÍZEUSOK KOVÁSZA 1. Képmutatás 2. Legalizmus (törvény) 3. Ritualizmus (formaság) 4. Tradicionalizmus (hagyomány) 5. Cinizmus és kritika
 10. 10. FARÍZEUSOK KOVÁSZA 5, Jellembeli torzulás - Büszkeség, gőgösség - Ítélkező magatartás - Szeretetlenség - Rossz Istenkép - Féltékenység - Gyűlölet
 11. 11. ÜNNEPI ELŐÍ RÁSOK Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig tarts ünnepet az ÚRnak. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret, még kovászt se lássanak nálad egész határodban. 2Móz 13,6-7 Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptom földjéről. Tartsátok meg hát e napot nemzedékről nemzedékre, örök rendtartás szerint. 2Móz 12,17
 12. 12. ÜNNEPI ELŐÍ RÁSOK A kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg! Hét nap egyél kovásztalan kenyeret, amint megparancsoltam neked, az Ábíb hónap ideje alatt, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg a színem előtt! 2Móz 23,15
 13. 13. ALAPELVEK ÉS BIBLIKUS CÉLOK  Az Úrral való személyes közösség helyreállítása  A kizárás csupán eszköz  Nem megszégyenítés a cél hanem a megmentés és megtérésre vezetés  A végső cél a bűnös megmenekülése, üdvössége, s a bűn terjedésének megakadályozása.  Ez nem csak a vezetők felelőssége, hanem az egész gyülekezeté!
 14. 14. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. 1Kor 5,8

×