Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

banggiacapdien.com cap nhat cap cadivi cho dai ly

45,802 views

Published on

banggiacapdien.com cung cấp thông tin về tất cả các sản phẩm dây cáp điện tại việt nam ( CADIVI, TAYA, LS VINA, TAIHAN SACOM, TRAN PHU, GOLD CUP, SANG JIN..) cho các nhà doanh nghiệp & cá nhân có nhu cầu.

Truy cập website www.banggiacpdien.com để biết thông tin bảng giá các cáp hãng cáp điện. Hoặc liên lạc số 0903.762.778.

banggiacapdien.com cap nhat cap cadivi cho dai ly

 1. 1. ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT (A) (B) © 1 210210 Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC:(VC 450-750 V)-TCVN 6610-31021001 VC-0.50 mét 1,550 1,7051021002 VC-0.75 mét 2,150 2,3651021003 VC-1.00 mét 2,950 3,2451021004 VC-1.50 mét 4,070 4,4771021005 VC-2.00 mét 5,300 5,8301021006 VC-2.5 mét 6,610 7,2711021007 VC-3.00 mét 8,090 8,8991021008 VC-4.00 mét 10,170 11,1871021009 VC-5.00 mét 13,440 14,7841021010 VC-6.00 mét 15,300 16,8301021011 VC-7.00 mét 17,920 19,7121021012 VC-8.00 mét 20,300 22,3301021013 VC-10 mét 25,100 27,610
 2. 2. ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT (A) (B) © 1 210201 Dây điện đơn cứng lỏi đồng bọc nhựa PVC: VC1020101 VC-0.50 mét 1,580 1,7381020102 VC-0.75 mét 2,210 2,4311020103 VC-0.80 mét 2,290 2,5191020105 VC-1.00 mét 3,150 3,4651020107 VC-1.50 mét 4,130 4,5431020108 VC-2.00 mét 5,310 5,8411020111 VC-3.00 mét 8,090 8,8991020113 VC-5.00 mét 13,620 14,9821020115 VC-7.00 mét 17,940 19,734202021 Dây điện đơn cứng lỏi nhôm bọc nhựa PVC: VA-0.6/1KV-(TCCS-10A-2009)2020203 VA-5.00 mét 2,040 2,2442020205 VA-7.00 mét 2,500 2,750
 3. 3. ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT (A) (B) © 1 210401 dây điện lực ruột đồng ,cách điện PVC(CV-450/750V)1040101 CV-1 mét 3,320 3,6521040164 CV-1.25 mét 3,980 4,3781040102 CV-1.5 mét 4,630 5,0931040103 CV-2 mét 5,930 6,5231040104 CV-2.5 mét 7,280 8,0081040165 CV-3 mét 8,630 9,4931040105 CV-3.5 mét 9,980 10,9781040106 CV-4 mét 11,100 12,2101040166 CV-5.0 mét 14,160 15,5761040107 CV-5.5 mét 15,070 16,5771040108 CV-6 mét 16,230 17,8531040167 CV-7 mét 19,240 21,1641040109 CV-8 mét 21,500 23,6501040110 CV-10 mét 27,200 29,9201040169 CVm-10 mét 27,700 30,4701040111 CV-11 mét 29,100 32,0101040112 CV-14 mét 36,700 40,3701040113 CV-16 mét 41,200 45,3201040170 CVm-16 mét 42,400 46,6401040114 CV-22 mét 56,900 62,5901040115 CV-25 mét 64,800 71,2801040116 CV-30 mét 74,700 82,1701040117 CV-35 mét 89,100 98,0101040118 CV-38 mét 94,800 104,2801040120 CV-50 mét 125,100 137,6101040122 CV-60 mét 153,300 168,6301040124 CV-70 mét 175,300 192,8301040125 CV-75 mét 193,300 212,6301040127 CV-80 mét 202,100 222,3101040129 CV-95 mét 241,900 266,0901040130 CV-100 mét 257,300 283,0301040131 CV-120 mét 297,700 327,4701040133 CV-125 mét 319,100 351,0101040136 CV-150 mét 392,600 431,8601040137 CV-185 mét 470,500 517,5501040138 CV-200 mét 500,800 550,880
 4. 4. 1040141 CV-240 mét 618,600 680,4601040143 CV-250 mét 645,900 710,4901040145 CV-300 mét 774,400 851,8401040147 CV-325 mét 823,600 905,9601040168 CV-350 mét 886,300 974,9301040149 CV-400 mét 1,023,000 1,125,3001040151 CV-500 mét 1,239,600 1,363,5601040154 CV-560 mét 1,417,300 1,559,0301040156 CV-600 mét 1,518,500 1,670,3501040158 CV-625 mét 1,549,000 1,703,9001040160 CV-630 mét 1,570,000 1,727,0001040162 CV-800 mét 2,005,600 2,206,160
 5. 5. ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT (A) (B) © 1 2105020 cáp điện lực ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CRV-2R-300/500V,NC)1050201 CVV-2x1 mét 9,150 10,0651050202 CVV-2x1 mét 9,370 10,3071050203 CVV-2x1.25 mét 10,410 11,4511050204 CVV-2x1.25 mét 10,070 11,0771050205 CVV-2x1.5 mét 11,920 13,1121050206 CVV-2x1.5 mét 12,240 13,4641050207 CVV-2x2 mét 15,120 16,6321050208 CVV-2x2 mét 15,420 16,9621050209 CVV-2x2.5 mét 17,130 18,8431050210 CVV-2x2.5 mét 18,200 20,0201050211 CVV-2x3 mét 20,800 22,8801050212 CVV-2x3 mét 22,400 24,6401050213 CVV-2x3.5 mét 23,200 25,5201050214 CVV-2x3.5 mét 24,200 26,6201050215 CVV-2x4 mét 26,000 28,6001050216 CVV-2x4 mét 26,800 29,4801050217 CVV-2x5 mét 30,200 33,2201050218 CVV-2x5 mét 32,000 35,2001050219 CVV-2x5.5 mét 33,200 36,5201050220 CVV-2x5.5 mét 35,200 38,7201050221 CVV-2x6 mét 36,600 40,2601050222 CVV-2x6 mét 37,600 41,3601050223 CVV-2x7 mét 43,400 47,7401050224 CVV-2x7 mét 44,400 48,8401050225 CVV-2x8 mét 49,100 54,0101050226 CVV-2x8 mét 49,800 54,7801050227 CVV-2x10 mét 62,200 68,4201050228 CVV-2x11 mét 67,000 73,7001050229 CVV-2x14 mét 83,100 91,410105030 cáp điện lực ba ruột đồng cách điện PVC,vỏ PVC(CRV-3R-300/500V,NC)1050301 CVV-3x1 mét 11,830 13,0131050302 CVV-3x1 mét 12,080 13,2881050303 CVV-3x1.25 mét 13,660 15,0261050304 CVV-3x1.25 mét 13,080 14,3881050305 CVV-3x1.5 mét 15,480 17,0281050306 CVV-3x1.5 mét 16,190 17,809
 6. 6. 1050307 CVV-3x2 mét 20,300 22,3301050308 CVV-3x2 mét 20,700 22,7701050309 CVV-3x2.5 mét 23,500 25,8501050310 CVV-3x2.5 mét 24,600 27,0601050311 CVV-3x3 mét 28,600 31,4601050312 CVV-3x3 mét 31,000 34,1001050313 CVV-3x3.5 mét 32,100 35,3101050314 CVV-3x3.5 mét 33,300 36,6301050315 CVV-3x4 mét 36,200 39,8201050316 CVV-3x4 mét 36,900 40,5901050317 CVV-3x5 mét 42,300 46,5301050318 CVV-3x5 mét 44,700 49,1701050319 CVV-3x5.5 mét 46,500 51,1501050320 CVV-3x5.5 mét 49,200 54,1201050321 CVV-3x6 mét 52,000 57,2001050322 CVV-3x6 mét 53,300 58,6301050323 CVV-3x7 mét 61,800 67,9801050324 CVV-3x7 mét 62,900 69,1901050325 CVV-3x8 mét 69,900 76,8901050326 CVV-3x8 mét 70,500 77,5501050327 CVV-3x10 mét 88,300 97,1301050328 CVV-3x11 mét 94,300 103,7301050329 CVV-3x14 mét 119,100 131,010105040 cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC,vỏ PVC(CRV-4R-300/500V,NC)1050401 CVV-4x1 mét 14,920 16,4121050402 CVV-4x1 mét 14,930 16,4231050403 CVV-4x1.25 mét 17,070 18,7771050404 CVV-4x1.25 mét 16,240 17,8641050405 CVV-4x1.5 mét 19,920 21,9121050406 CVV-4x1.5 mét 20,300 22,3301050407 CVV-4x2 mét 25,800 28,3801050408 CVV-4x2 mét 26,100 28,7101050409 CVV-4x2.5 mét 30,000 33,0001050410 CVV-4x2.5 mét 31,400 34,5401050411 CVV-4x3 mét 36,600 40,2601050412 CVV-4x3 mét 40,400 44,4401050413 CVV-4x3.5 mét 41,200 45,3201050414 CVV-4x3.5 mét 42,700 46,9701050415 CVV-4x4 mét 47,200 51,9201050416 CVV-4x4 mét 48,200 53,020
 7. 7. 1050417 CVV-4x5 mét 55,400 60,9401050418 CVV-4x5 mét 60,700 66,7701050419 CVV-4x5.5 mét 60,900 66,9901050420 CVV-4x5.5 mét 66,800 73,4801050421 CVV-4x6 mét 67,800 74,5801050422 CVV-4x6 mét 69,300 76,2301050423 CVV-4x7 mét 80,700 88,7701050424 CVV-4x7 mét 82,000 90,2001050425 CVV-4x8 mét 91,300 100,4301050426 CVV-4x8 mét 91,900 101,0901050427 CVV-4x10 mét 114,500 125,9501050428 CVV-4x11 mét 122,400 134,6401050429 CVV-4x14 mét 155,400 170,940
 8. 8. ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT CHƯA THUẾ GTGT THUẾ GTGT CÓ (A) (B) © 1 210601 cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC (CXV-1R-0.6/1kV)1060101 CXV-1 mét 4,420 4,8621060102 CXV-1.5 mét 5,810 6,3911060103 CXV-2 mét 7,170 7,8871060104 CXV-2.5 mét 8,540 9,3941060105 CXV-3.5 mét 11,660 12,8261060106 CXV-4 mét 12,890 14,1791060107 CXV-5.5 mét 17,000 18,7001060108 CXV-6 mét 18,160 19,9761060109 CXV-8 mét 23,400 25,7401060110 CXV-10 mét 29,100 32,0101060111 CXV-11 mét 31,100 34,2101060112 CXV-14 mét 39,400 43,3401060113 CXV-16 mét 44,100 48,5101060114 CXV-22 mét 60,200 66,2201060115 CXV-25 mét 68,400 75,2401060116 CXV-30 mét 78,400 86,2401060117 CXV-35 mét 93,100 102,4101060118 CXV-38 mét 99,000 108,9001060119 CXV-50 mét 129,800 142,7801060120 CXV-60 mét 158,600 174,4601060121 CXV-70 mét 180,700 198,7701060122 CXV-80 mét 208,200 229,0201060123 CXV-95 mét 249,100 274,0101060124 CXV-100 mét 264,600 291,0601060125 CXV-120 mét 305,400 335,9401060126 CXV-125 mét 327,100 359,8101060127 CXV-150 mét 402,300 442,5301060128 CXV-185 mét 481,800 529,9801060129 CXV-200 mét 512,600 563,8601060130 CXV-240 mét 632,500 695,7501060131 CXV-250 mét 660,200 726,220
 9. 9. 1060132 CXV-300 mét 791,400 870,5401060133 CXV-325 mét 841,100 925,2101060134 CXV-400 mét 1,043,900 1,148,2901060135 CXV-500 mét 1,262,700 1,388,9701060136 CXV-630 mét 1,602,400 1,762,6401060137 CXV-800 mét 2,062,500 2,268,75010602 cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC (CXV-2R-0.6/1kV)1060201 CXV-2x1 mét 10,870 11,9571060202 CXV-2x1.5 mét 13,860 15,2461060203 CXV-2x2 mét 16,800 18,4801060204 CXV-2x2.5 mét 19,700 21,6701060205 CXV-2x3.5 mét 26,800 29,4801060206 CXV-2x4 mét 29,300 32,2301060207 CXV-2x5.5 mét 38,000 41,8001060208 CXV-2x6 mét 40,600 44,6601060209 CXV-2x8 mét 51,900 57,0901060210 CXV-2x10 mét 64,200 70,6201060211 CXV-2x11 mét 68,400 75,2401060212 CXV-2x14 mét 85,600 94,1601060213 CXV-2x16 mét 94,800 104,2801060214 CXV-2x22 mét 128,200 141,0201060215 CXV-2x25 mét 145,000 159,5001060216 CXV-2x30 mét 165,300 181,8301060217 CXV-2x35 mét 195,600 215,1601060218 CXV-2x38 mét 207,200 227,9201060219 CXV-2x50 mét 270,500 297,5501060220 CXV-2x60 mét 328,900 361,7901060221 CXV-2x70 mét 374,600 412,0601060222 CXV-2x80 mét 430,600 473,6601060223 CXV-2x95 mét 514,100 565,5101060224 CXV-2x100 mét 545,700 600,2701060225 CXV-2x120 mét 631,000 694,1001060226 CXV-2x125 mét 674,800 742,2801060227 CXV-2x150 mét 829,800 912,780
 10. 10. 1060228 CXV-2x185 mét 993,000 1,092,3001060229 CXV-2x200 mét 1,057,100 1,162,8101060230 CXV-2x240 mét 1,302,000 1,432,2001060231 CXV-2x250 mét 1,359,500 1,495,4501060232 CXV-2x300 mét 1,631,100 1,794,2101060233 CXV-2x325 mét 1,731,900 1,905,0901060234 CXV-2x400 mét 2,148,800 2,363,68010603 cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC (CXV-3R-0.6/1kV)1060301 CXV-3x1 mét 14,060 15,4661060302 CXV-3x1.5 mét 18,360 20,1961060303 CXV-3x2 mét 22,600 24,8601060304 CXV-3x2.5 mét 26,800 29,4801060305 CXV-3x3.5 mét 36,800 40,4801060306 CXV-3x4 mét 40,400 44,4401060307 CXV-3x5.5 mét 53,000 58,3001060308 CXV-3x6 mét 56,700 62,3701060309 CXV-3x8 mét 73,300 80,6301060310 CXV-3x10 mét 91,200 100,3201060311 CXV-3x11 mét 97,300 107,0301060312 CXV-3x14 mét 122,600 134,8601060313 CXV-3x16 mét 136,600 150,2601060314 CXV-3x22 mét 186,000 204,6001060315 CXV-3x25 mét 210,800 231,8801060316 CXV-3x30 mét 241,000 265,1001060317 CXV-3x35 mét 241,000 265,1001060318 CXV-3x38 mét 285,700 314,2701060319 CXV-3x50 mét 302,900 333,1901060320 CXV-3x60 mét 396,800 436,4801060321 CXV-3x70 mét 484,700 533,1701060322 CXV-3x80 mét 551,800 606,9801060323 CXV-3x95 mét 635,700 699,2701060324 CXV-3x100 mét 760,900 836,9901060325 CXV-3x120 mét 808,000 888,8001060326 CXV-3x125 mét 932,400 1,025,640
 11. 11. 1060327 CXV-3x150 mét 997,900 1,097,6901060328 CXV-3x185 mét 1,227,800 1,350,5801060329 CXV-3x200 mét 1,465,500 1,612,0501060330 CXV-3x240 mét 1,564,800 1,721,2801060331 CXV-3x250 mét 1,930,900 2,123,9901060332 CXV-3x300 mét 2,014,900 2,216,3901060333 CXV-3x325 mét 2,566,200 2,822,8201060334 CXV-3x400 mét 3,185,800 3,504,38010604 cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE vỏ PVC (CXV-4R-0.6/1kV)1060401 CXV-4x1 mét 17,610 19,3711060402 CXV-4x1.5 mét 23,200 25,5201060403 CXV-4x2 mét 28,800 31,6801060404 CXV-4x2.5 mét 34,300 37,7301060405 CXV-4x3.5 mét 47,300 52,0301060406 CXV-4x4 mét 52,200 57,4201060407 CXV-4x5.5 mét 68,900 75,7901060408 CXV-4x6 mét 73,700 81,0701060409 CXV-4x8 mét 95,600 105,1601060410 CXV-4x10 mét 119,300 131,2301060411 CXV-4x11 mét 127,300 140,0301060412 CXV-4x14 mét 160,800 176,8801060413 CXV-4x16 mét 179,300 197,2301060414 CXV-4x22 mét 244,600 269,0601060415 CXV-4x25 mét 277,500 305,2501060416 CXV-4x30 mét 317,300 349,0301060417 CXV-4x35 mét 376,900 414,5901060418 CXV-4x38 mét 400,000 440,0001060419 CXV-4x50 mét 525,300 577,8301060420 CXV-4x60 mét 642,200 706,4201060421 CXV-4x70 mét 731,700 804,8701060422 CXV-4x80 mét 843,300 927,6301060423 CXV-4x95 mét 1,009,300 1,110,2301060424 CXV-4x100 mét 1,072,800 1,180,0801060425 CXV-4x120 mét 1,238,600 1,362,460
 12. 12. 1060426 CXV-4x125 mét 1,327,200 1,459,9201060427 CXV-4x150 mét 1,632,600 1,795,8601060428 CXV-4x185 mét 1,954,100 2,149,5101060429 CXV-4x200 mét 2,080,100 2,288,1101060430 CXV-4x240 mét 2,567,800 2,824,5801060431 CXV-4x250 mét 2,680,700 2,948,7701060432 CXV-4x300 mét 3,216,600 3,538,2601060433 CXV-4x325 mét 3,415,200 3,756,7201060434 CXV-4x400 mét 4,239,200 4,663,120

×