SlideShare a Scribd company logo
виникнення і розвиток дидактики. тема 7
• Дидактика (грец. “didaktikus” — 
навчаю) — галузь педагогіки, що 
розробляє теорію навчання та освіти. 
Вважається, що першим почав використовувати цей 
термін німецький педагог Вольфганг Ратке (1571 — 
1635), який тлумачив дидактику як наукову дисципліну, 
що досліджує теоретичні та методичні засади навчання. 
У трактаті «Загальне навчання за способом Ратіхія» (1619) Ратке докладно 
виклав свої дидактичні та методичні погляди. Найважливіша педагогічна 
заповідь Ратке: «Все без примусу». Загальні принципи навчання В. Ратке 
зводяться до наступних основних положень, якими повинен керуватися 
кожен учитель: 
· Навчання має бути послідовним, не можна вивчати одночасно різні речі; 
· У навчанні слід постійно використовувати повторення; 
· Заучувати учні повинні тільки те, що ними зрозуміле; 
· У навчанні слід йти від часткового до загального, від відомого до 
невідомого; 
· В ході навчання завжди потрібно спиратися на індукцію і досвід. Педагогічні 
ідеї В. Ратке отримали заслужену оцінку через багато років після його смерті 
в XIX ст., І інтерес до них, як і до всієї його діяльності, відродився знову до 
середини XX століття.
• Статус науки дидактика отримала завдяки працям 
чеського педагога Я.А. Коменського, який у книзі “Велика 
дидактика” (1632) виклав основні принципи навчання і 
форми його організації. Він автор існуючої класно-урочної 
системи, поділу учнів на класи, навчального часу — на 
навчальні роки, чверті з канікулами між ними, щоденних 
занять — на 45-хвилинні уроки і 10—20-хвилинні 
перерви. Ним були започатковані предметна система 
викладання за певними програмами і підручниками, 
екзамени наприкінці року. 
«Велика дидактика», містить універсальне мистецтво вчити всіх 
усьому, або вірний і ретельно продуманий спосіб створювати в 
усіх громадах, містах і селах кожної християнської держави такі 
школи, у яких би все юнацтво тієї чи іншої статі, без усякого, 
винятку, могло навчатися наук, удосконалюватися в норовах, 
наповнюватися благочестям і таким чином у роки юності 
навчитися всього, що потрібно для справжнього й майбутнього 
життя …
У розвиток дидактики вагомий внесок зробили французькі просвітники-педагоги 
XVIII ст. Клод-Андріан Гельвецій (1715—1771), Дені Дідро (1713—1784), Жан-Антуан 
Кондорсе (1743—1794), Жан-Жак Руссо (1712— 1778) та ін. Вони закликали 
враховувати вікові особливості учнів у навчальному процесі, виступали за 
активізацію методів навчання, опиралися на досвід та спостереження за учнями, 
перебудову школи, демократизацію освіти в інтересах народу.
• Швейцарський педагог Йоганн- 
Генріх Песталоцці (1746—1827) 
спробував поєднати дитячу працю з 
навчанням; розробив теорію 
елементарної освіти, згідно з якою 
процес виховання має бути 
спрямований від простого до 
складного, а навчальний процес — 
побудованим на основі чуттєвих 
сприймань. На його думку, глибокі 
знання можна отримати лише за 
умови послідовного та 
систематичного навчання.
Німецький філософ і 
педагог Йоганн-Фрідріх 
Гербарт (1776—1841) 
розробив теорію ступенів 
освіти; намагався 
вирішити проблему 
виховуючого навчання, в 
процесі якого виникають 
різнобічні інтереси; 
залишив багато цінних 
дидактичних порад щодо 
розвитку в учнів уваги, 
спостережливості, пам'яті, 
мови. 
Йоганн-Фрідріх Гербарт
Значний внесок у дидактику 
в XIX ст. зробив німецький 
педагог Фрідріх-Адольф- 
Вільгельм Дістервег (1790— 
1866), який очолював рух 
прогресивних учителів проти так 
званих регулятивів — реакційних 
освітніх законів прусського 
уряду, проголошував 
прогресивні принципи 
дидактики: природодоцільності, 
культуродоцільності, 
самодіяльності; створив 
дидактичні засади розвиваючого 
навчання. Він вважав, що 
засвоєння учнями знань 
можливе лише за умови 
виявлення ними активності у 
процесі навчання. 
Фрідріх-Адольф- 
Вільгельм Дістервег
Російський педагог К. 
Ушинський (1823—1881) в основу 
свого бачення завдань педагогіки 
поклав ідею природодоцільності, 
народності початкового навчання. 
Він наполягав, щоб навчання 
будувалося з урахуванням 
психологічних особливостей учнів, 
від учителів вимагав глибоких 
знань, які виходили б за межі 
окремого предмета, дотримання 
таких дидактичних принципів як 
систематичність, послідовність, 
наочність, міцність засвоєння 
знань. Його прогресивні 
дидактичні принципи і методи 
викладання сповідували В. 
Водовозов, М. Корф, О. 
Остроградський та ін. 
К. Ушинський
В Україні у XIX ст. помітною була 
постать Олександра Духновича 
(1803—1865), який у Закарпатті, 
що тоді було у складі Австро- 
Угорської імперії, 
створювавпідручники для 
народних шкіл, брав активну 
участь у культурно-освітній 
діяльності. Його твори “Книжица 
читальная для начинающих”, 
“Краткий землепис для молодых 
русинов”, “Сокращенная 
грамматика письменного русского 
языка”, “Народная педагогия” 
певним чином допомогли у 
відкритті на Закарпатті понад 70 
початкових шкіл. 
Олександр 
Духнович
• Автором кількох підручників був Борис Грінченко (1863—1910). 
Незважаючи на заборону царського уряду, він 
викладав у школах українською мовою, видав “Словарь 
украинского языка” в 4-х томах, а також “Українську граматику 
до науки читання й писання”. 
• До теорії навчання значний внесок зробили російські 
психологи Павло Блонський (1884—1941), Лев Виготський 
(1896—1934). Завдяки їх працям дидактика як система 
виховання в школах у 30-ті роки XX ст. стала більш 
обґрунтованою, завершеною. 
• Видатним дидактиком-практиком XX ст. був вітчизняний педагог 
Василь Сухомлинський (1918—1970), який розвинув ідею 
розумового виховання дитини під час навчання 
та практичної діяльності у педагогічній справі. 
У 50—80-х роках XX ст. розробці теоретичних 
питань дидактики приділяли увагу багато 
вітчизняних тазарубіжних учених-педагогів, 
а також психологів.
Дидактика як складова педагогічної науки 
постійно поповнюється оригінальними 
ідеями завдяки знахідкам творчо 
працюючих учителів, педагогів-новаторів. 
Нині педагогічній громадськості широко 
відомі імена таких майстрів педагогічної 
праці, як В. Шаталов, С. Лисенкова, ПІ. 
Амонашвілі, М. Щетинін, Є. Ільїн та інші. 
Сучасна дидактика запроваджує нові 
підходи до навчального процесу — його 
кібернетизацію, “гнучкі технології”, 
модернізовані методи і форми навчання. 
Зберігаючи цінні ідеї традиційного 
навчання, вона сприяє вдосконаленню 
освіти і навчання відповідно до вимог 
суспільства.

More Related Content

What's hot

інноваційні технології навчання
інноваційні технології навчанняінноваційні технології навчання
інноваційні технології навчання
irikostrovec
 
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdfДидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Репетитор Історія України
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
keleberdaschool
 
Дидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класах
Liliya_Zbarovska
 
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Natalya Kunashenko
 
Презентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботиПрезентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботи
ludmylaiv
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Marina Radchenko
 
Схема плану Старша група
                  Схема плану  Старша  група                  Схема плану  Старша  група
Схема плану Старша група
Anhelina Mytsura
 
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
Светлана Брюховецкая
 
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxОсвітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Нина Ибрагимова
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef1
 
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
Катерина Павленко
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
larra47
 
Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"
Виктор Чёмов
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Ковпитська ЗОШ
 
План-щоденник вихователя методичний посібник
План-щоденник вихователя методичний посібникПлан-щоденник вихователя методичний посібник
План-щоденник вихователя методичний посібник
Вікторія Дяченко
 
Основи інклюзивної освіти
Основи інклюзивної освітиОснови інклюзивної освіти
Основи інклюзивної освіти
Ковпитська ЗОШ
 
План роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.docПлан роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.doc
ssuser58a979
 

What's hot (20)

інноваційні технології навчання
інноваційні технології навчанняінноваційні технології навчання
інноваційні технології навчання
 
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdfДидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
 
Дидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класах
 
самоаналіз
самоаналізсамоаналіз
самоаналіз
 
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
 
Презентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботиПрезентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботи
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
 
Схема плану Старша група
                  Схема плану  Старша  група                  Схема плану  Старша  група
Схема плану Старша група
 
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
 
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxОсвітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
 
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
 
Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
 
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
 
План-щоденник вихователя методичний посібник
План-щоденник вихователя методичний посібникПлан-щоденник вихователя методичний посібник
План-щоденник вихователя методичний посібник
 
Основи інклюзивної освіти
Основи інклюзивної освітиОснови інклюзивної освіти
Основи інклюзивної освіти
 
План роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.docПлан роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.doc
 

Similar to виникнення і розвиток дидактики. тема 7

виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
mad psychologist
 
педагогіка123
педагогіка123педагогіка123
педагогіка123
Igor Shevtsov
 
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст.
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст.
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст.
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
"Батьки-Тьютори" урок-презентація
"Батьки-Тьютори" урок-презентація"Батьки-Тьютори" урок-презентація
"Батьки-Тьютори" урок-презентація
Юра Баглай
 
презентація вступ до фаху
презентація вступ до фахупрезентація вступ до фаху
презентація вступ до фаху
Misha122
 
презентація вступ до фаху
презентація вступ до фахупрезентація вступ до фаху
презентація вступ до фаху
Sergiy123
 
Дидактичні погляди Ушинського
Дидактичні погляди УшинськогоДидактичні погляди Ушинського
Дидактичні погляди Ушинського
natali7441
 
Музейна педагогіка
Музейна педагогікаМузейна педагогіка
Музейна педагогіка
galynavyshn
 
використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58)
використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58) використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58)
використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58)
Alina_Prokopchuk
 
педагогічний досвід
педагогічний досвідпедагогічний досвід
педагогічний досвід
sashencszx1703
 
створення ейдос конспектів
створення ейдос конспектівстворення ейдос конспектів
створення ейдос конспектів
Cshkilniy
 
дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7
mad psychologist
 
ВМР Псюк М.Й.
ВМР Псюк М.Й.ВМР Псюк М.Й.
ВМР Псюк М.Й.
olha1koval
 
«Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» 
«Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» «Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» 
«Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» 
Savua
 
Уроки видатних особистостей
Уроки видатних особистостейУроки видатних особистостей
Уроки видатних особистостей
tasha3417
 
досвід работи
досвід работидосвід работи
досвід работи
tank1975
 
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
e-ranok e-ranok
 
Из опыта работы
Из опыта работыИз опыта работы
Из опыта работы
Владимир Тюфтяков
 

Similar to виникнення і розвиток дидактики. тема 7 (20)

виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
 
педагогіка123
педагогіка123педагогіка123
педагогіка123
 
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст.
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст.
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн ХІХ–ХХ ст.
 
розділ 2
розділ 2розділ 2
розділ 2
 
"Батьки-Тьютори" урок-презентація
"Батьки-Тьютори" урок-презентація"Батьки-Тьютори" урок-презентація
"Батьки-Тьютори" урок-презентація
 
презентація вступ до фаху
презентація вступ до фахупрезентація вступ до фаху
презентація вступ до фаху
 
презентація вступ до фаху
презентація вступ до фахупрезентація вступ до фаху
презентація вступ до фаху
 
Дидактичні погляди Ушинського
Дидактичні погляди УшинськогоДидактичні погляди Ушинського
Дидактичні погляди Ушинського
 
Музейна педагогіка
Музейна педагогікаМузейна педагогіка
Музейна педагогіка
 
використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58)
використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58) використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58)
використання ікт на уроках укр. мови та літератури (№58)
 
педагогічний досвід
педагогічний досвідпедагогічний досвід
педагогічний досвід
 
1
11
1
 
створення ейдос конспектів
створення ейдос конспектівстворення ейдос конспектів
створення ейдос конспектів
 
дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7
 
ВМР Псюк М.Й.
ВМР Псюк М.Й.ВМР Псюк М.Й.
ВМР Псюк М.Й.
 
«Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» 
«Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» «Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» 
«Пріоритети та перспективи розвитку освіти ХХІ століття» 
 
Уроки видатних особистостей
Уроки видатних особистостейУроки видатних особистостей
Уроки видатних особистостей
 
досвід работи
досвід работидосвід работи
досвід работи
 
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
 
Из опыта работы
Из опыта работыИз опыта работы
Из опыта работы
 

More from mad psychologist

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
mad psychologist
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
mad psychologist
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
mad psychologist
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
mad psychologist
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
mad psychologist
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
mad psychologist
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
mad psychologist
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
mad psychologist
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
mad psychologist
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
mad psychologist
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
mad psychologist
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
mad psychologist
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
mad psychologist
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
mad psychologist
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
mad psychologist
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
mad psychologist
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
mad psychologist
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
mad psychologist
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
mad psychologist
 
функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7
функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7
функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7
mad psychologist
 

More from mad psychologist (20)

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
 
функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7
функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7
функції навчання та їх взаємозв’язок тема 7
 

Recently uploaded

ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ssuser59c0a2
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
olha1koval
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Irka Sizaya
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
olha1koval
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
olha1koval
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 

Recently uploaded (12)

ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 

виникнення і розвиток дидактики. тема 7

 • 2. • Дидактика (грец. “didaktikus” — навчаю) — галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання та освіти. Вважається, що першим почав використовувати цей термін німецький педагог Вольфганг Ратке (1571 — 1635), який тлумачив дидактику як наукову дисципліну, що досліджує теоретичні та методичні засади навчання. У трактаті «Загальне навчання за способом Ратіхія» (1619) Ратке докладно виклав свої дидактичні та методичні погляди. Найважливіша педагогічна заповідь Ратке: «Все без примусу». Загальні принципи навчання В. Ратке зводяться до наступних основних положень, якими повинен керуватися кожен учитель: · Навчання має бути послідовним, не можна вивчати одночасно різні речі; · У навчанні слід постійно використовувати повторення; · Заучувати учні повинні тільки те, що ними зрозуміле; · У навчанні слід йти від часткового до загального, від відомого до невідомого; · В ході навчання завжди потрібно спиратися на індукцію і досвід. Педагогічні ідеї В. Ратке отримали заслужену оцінку через багато років після його смерті в XIX ст., І інтерес до них, як і до всієї його діяльності, відродився знову до середини XX століття.
 • 3. • Статус науки дидактика отримала завдяки працям чеського педагога Я.А. Коменського, який у книзі “Велика дидактика” (1632) виклав основні принципи навчання і форми його організації. Він автор існуючої класно-урочної системи, поділу учнів на класи, навчального часу — на навчальні роки, чверті з канікулами між ними, щоденних занять — на 45-хвилинні уроки і 10—20-хвилинні перерви. Ним були започатковані предметна система викладання за певними програмами і підручниками, екзамени наприкінці року. «Велика дидактика», містить універсальне мистецтво вчити всіх усьому, або вірний і ретельно продуманий спосіб створювати в усіх громадах, містах і селах кожної християнської держави такі школи, у яких би все юнацтво тієї чи іншої статі, без усякого, винятку, могло навчатися наук, удосконалюватися в норовах, наповнюватися благочестям і таким чином у роки юності навчитися всього, що потрібно для справжнього й майбутнього життя …
 • 4. У розвиток дидактики вагомий внесок зробили французькі просвітники-педагоги XVIII ст. Клод-Андріан Гельвецій (1715—1771), Дені Дідро (1713—1784), Жан-Антуан Кондорсе (1743—1794), Жан-Жак Руссо (1712— 1778) та ін. Вони закликали враховувати вікові особливості учнів у навчальному процесі, виступали за активізацію методів навчання, опиралися на досвід та спостереження за учнями, перебудову школи, демократизацію освіти в інтересах народу.
 • 5. • Швейцарський педагог Йоганн- Генріх Песталоцці (1746—1827) спробував поєднати дитячу працю з навчанням; розробив теорію елементарної освіти, згідно з якою процес виховання має бути спрямований від простого до складного, а навчальний процес — побудованим на основі чуттєвих сприймань. На його думку, глибокі знання можна отримати лише за умови послідовного та систематичного навчання.
 • 6. Німецький філософ і педагог Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776—1841) розробив теорію ступенів освіти; намагався вирішити проблему виховуючого навчання, в процесі якого виникають різнобічні інтереси; залишив багато цінних дидактичних порад щодо розвитку в учнів уваги, спостережливості, пам'яті, мови. Йоганн-Фрідріх Гербарт
 • 7. Значний внесок у дидактику в XIX ст. зробив німецький педагог Фрідріх-Адольф- Вільгельм Дістервег (1790— 1866), який очолював рух прогресивних учителів проти так званих регулятивів — реакційних освітніх законів прусського уряду, проголошував прогресивні принципи дидактики: природодоцільності, культуродоцільності, самодіяльності; створив дидактичні засади розвиваючого навчання. Він вважав, що засвоєння учнями знань можливе лише за умови виявлення ними активності у процесі навчання. Фрідріх-Адольф- Вільгельм Дістервег
 • 8. Російський педагог К. Ушинський (1823—1881) в основу свого бачення завдань педагогіки поклав ідею природодоцільності, народності початкового навчання. Він наполягав, щоб навчання будувалося з урахуванням психологічних особливостей учнів, від учителів вимагав глибоких знань, які виходили б за межі окремого предмета, дотримання таких дидактичних принципів як систематичність, послідовність, наочність, міцність засвоєння знань. Його прогресивні дидактичні принципи і методи викладання сповідували В. Водовозов, М. Корф, О. Остроградський та ін. К. Ушинський
 • 9. В Україні у XIX ст. помітною була постать Олександра Духновича (1803—1865), який у Закарпатті, що тоді було у складі Австро- Угорської імперії, створювавпідручники для народних шкіл, брав активну участь у культурно-освітній діяльності. Його твори “Книжица читальная для начинающих”, “Краткий землепис для молодых русинов”, “Сокращенная грамматика письменного русского языка”, “Народная педагогия” певним чином допомогли у відкритті на Закарпатті понад 70 початкових шкіл. Олександр Духнович
 • 10. • Автором кількох підручників був Борис Грінченко (1863—1910). Незважаючи на заборону царського уряду, він викладав у школах українською мовою, видав “Словарь украинского языка” в 4-х томах, а також “Українську граматику до науки читання й писання”. • До теорії навчання значний внесок зробили російські психологи Павло Блонський (1884—1941), Лев Виготський (1896—1934). Завдяки їх працям дидактика як система виховання в школах у 30-ті роки XX ст. стала більш обґрунтованою, завершеною. • Видатним дидактиком-практиком XX ст. був вітчизняний педагог Василь Сухомлинський (1918—1970), який розвинув ідею розумового виховання дитини під час навчання та практичної діяльності у педагогічній справі. У 50—80-х роках XX ст. розробці теоретичних питань дидактики приділяли увагу багато вітчизняних тазарубіжних учених-педагогів, а також психологів.
 • 11. Дидактика як складова педагогічної науки постійно поповнюється оригінальними ідеями завдяки знахідкам творчо працюючих учителів, педагогів-новаторів. Нині педагогічній громадськості широко відомі імена таких майстрів педагогічної праці, як В. Шаталов, С. Лисенкова, ПІ. Амонашвілі, М. Щетинін, Є. Ільїн та інші. Сучасна дидактика запроваджує нові підходи до навчального процесу — його кібернетизацію, “гнучкі технології”, модернізовані методи і форми навчання. Зберігаючи цінні ідеї традиційного навчання, вона сприяє вдосконаленню освіти і навчання відповідно до вимог суспільства.