Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fets analisi dels fons isr comercialitzats a espanya

755 views

Published on

PPT de presentació de l'estudi de Fons ISR comercialitzats a l'estat espanyol. Autor de l'estudi: Carles Escolano. Editat per FETS (Finançament Ètic i Solidari)

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fets analisi dels fons isr comercialitzats a espanya

 1. 1. Anàlisi Qualitativa dels Fons d’InversióSocialment Responsables comercialitzats a Espanya Carles Escolano Barcelona, 12 d’Abril de 2011 1
 2. 2. Taula de continguts• Antecedents i objectius• Valoració d’empreses socialment responsables• El Mercat ISR a Espanya • Evolució i característiques principals • Tipus d’actius en els que s’inverteix • Sectors i zones geogràfiques• Anàlisi qualitativa dels actius • Enfocament per a la selecció d’empreses • Empreses analitzades • Aspectes identificats en l’anàlisi• Conclusions i Recomanacions 2
 3. 3. Empreses i inversions socialment responsables NegociOrganitzacions Org. Org. Empresa Negoci generant caritatives / caritatives / amb amb Negoci beneficis per Empresa ingressos comerç i beneficis objectius socialment activitats comercial per contractes socials socials responsable caritatives donacions públics Àrea en la que les organitzacions són definides, de forma poc precisa, com empreses socialsMotivació Impacte Guany financer però no Només Impacte (però esperant un ús eficient a expenses d’altres guany del capital) persones o del planeta financerInversors Inversió Inversió Valor combinat amb Filantrops socialment purament reutilització del capital Responsable comercial Font: Venturesome (superior) y JPA Europe Limited (mig i inferior)
 4. 4. Antecedents• En els darrers anys hi ha hagut nombroses iniciatives per impulsar les pràctiques ISR/RSC en les empreses i els agents d’inversió.• Les pràctiques ISR són de caràcter voluntari i en molts casos genèriques. Existeix una escassa regulació al respecte.• Hi ha una gran varietat de metodologies per avaluar les empreses. En nombrosos casos donen resultats contradictoris.• Debat sobre la conveniència d’invertir part del Fons de Reserva de la Seguretat Social en fons ISR.• Estudis realitzats en altres països mostren que els actius en els que inverteixen aquests fons no difereixen massa dels fons convencionals.
 5. 5. Objectius i àmbit de l’estudiObjectius• Conèixer la situació actual dels fons ISR a Espanya, analitzant els actius en els que inverteixen.• Pressionar al sector per avançar en el desenvolupament de la ISR.Àmbit• Fons ISR comercialitzats a Espanya i actius amb seu (o cotitzats) a Europa.• No inclou l’anàlisi de fons de pensions que apliquen pràctiques de ISR en la gestió de les seves carteres.
 6. 6. Estratègies dels fons d’inversiósocialment responsables ANÀLISIS GESTIÓ DESINVERSIÓCriteris negatius o excloents Implicació- Exclusió total activa- Exclusió parcial (funció implicació) (engagement) Criteris positius Votació - Fons Temàtics en juntes - Best-in-Class d’accionistes Enfocaments combinats Temps de vida del procés d’inversió Font: Estratègies ISR al llarg del procés d’inversió (Basat en PRIME Toolkit)
 7. 7. Empreses socialment responsablesDimensions avaluades i exemples d’indicadors Govern corporatiu: • Codis de conducta / anti-corrupció • Relació amb accionistes • Informació a diferents stakeholders Econòmica Econòmica • Ingressos obtinguts • Retorn a l’accionista • Impostos pagats Govern • Gestió del risc Corporatiu Mediambiental Mediambiental • Política i Sistema de gestió ambiental Social • Eco-eficiència • Biodiversitat Social • Pràctiques laborals • Drets humans • Atracció i retenció del talent • Filantropia
 8. 8. Empreses socialment responsablesÍndex i estàndardsÍndex borsaris• Dow Jones Sustainability Index (DJSI),• FTSE4Good (del Financial Times Stock Exchange),• ASPI Eurozone• Ethibel Excellence Index.Estàndards• UN Global Compact (UNGC)• Principis d’Equador (EP)• Principis per a la Inversió Responsable (UNPRI)• Global Reporting Initiative (GRI)
 9. 9. El Mercat ISR a EspanyaCaracterístiques generals• El mercat retail de la ISR a Espanya evoluciona molt lentament. La inversió es dóna quasi exclusivament en el mercat institucional.• La rendibilitat de la inversió socialment responsable no és menor i el risc no és major que en la inversió convencional.• L’evolució dels fons ISR ha estat menys dolenta que la dels fons convencionals durant la crisi financera.• Els fons ISR gestionats per gestores estrangeres (€ 4.871 milions el 2008) van ser molt més grans que els gestionats per gestores espanyoles (€ 729 milions)
 10. 10. El Mercat ISR a Espanya Tipus d’actius en els fons ISR el 2008 Comercialitzats a Espanya i Comercialitzats i gestionats a gestionats a l’estranger Espanya (Excloent BBVA Solidez) Otro; 1,5% Efectivo; Otro; 0% Efectivo; 15% 19% Acciones; Acciones; 48% 53,5%Bonos; 30% Bonos; 33% Font: Fons ISR inclosos a l’Observatori de la ISR d’ESADE 2009. Dades extretes de www.morningstar.es el Setembre/Octubre de 2010.
 11. 11. Tipus d’actius en els fons ISR el 2009Distribució sectorial dels fons ISR Serv. públicos Energía Bienes industriales Bienes de consumo Serv. Financieros Serv. EmpresasServ. consumidores SaludTelecomunicaciones Medios Hardware Software 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Gestoras extranjeras Gestoras españolas Font: Fons ISR inclosos a l’Observatori de la ISR d’ESADE 2009. Dades extretes de www.morningstar.es el Setembre/Octubre de 2010.
 12. 12. Anàlisi qualitativa dels actius Enfocament per a la selecció d’empreses 66 Fons ISR(Observatori 2009) 59 Fons analitzats(Dades disponibles) 361 Actius 281 55 43 20 Entitats Entitats Entitats Entitats • Europees • No públiques • Top 10 Espanya • Espanyoles o • Top 10 Europa • Top 30 Global • Màx. 2 per sector i país
 13. 13. Anàlisi qualitativa dels actiusEmpreses seleccionades i analitzades TOTAL ENTIDAD PAÍS # fons Categoria (Milers €)BBVA S.A. Espanya 128.977 6 Banc NacionalCaja De Madrid Espanya 91.497 3 Caixa d’EstalvisHSBC Holdings PLC Regne Unit 29.608 14 Banc EstrangerCaja De Ahorros De Salamanca Espanya 29.361 1 Caixa d’EstalvisUnited Utilities Group PLC Regne Unit 19.512 2 Aigua / Serveis PúblicsIberdrola Espanya 18.753 7 Energia / Serveis PúblicsRoyal Dutch Shell PLC Regne Unit 17.790 11 Petroli i GasSnam Rete Gas Itàlia 17.696 1 Gas / Serveis PúblicsCredit Suisse Suïssa 15.093 4 Banc EstrangerDanisco Dinamarca 13.663 2 AlimentacióVestas Wind Systems A/S Dinamarca 13.482 4 Energies RenovablesVodafone Group PLC Regne Unit 13.240 10 TelecomunicacionsNestle SA Suïssa 12.186 11 AlimentacióAbengoa, S.A. Espanya 9.629 1 Contractista GeneralAcciona,S.A. Espanya 8.717 1 DiversificatNovartis AG Suïssa 6.366 8 FarmacèuticTelefónica, S.A. Espanya 5.360 7 TelecomunicacionsBanco Santander S.A. Espanya 4.332 8 Banc NacionalGamesa Corporación Tecnológica, S.A. Espanya 1.499 1 Energies RenovablesEDP Espanya 541 3 Energia / Serveis Públics
 14. 14. Anàlisi qualitativa dels actiusAspectes generals identificats Favorables Desfavorables• Govern Corporatiu: poques • Totes les entitats espanyoles tenen discrepàncies (tot i haver-hi marge de societats en paradisos fiscals (excepte millora). Caja Salamanca).• El impacte econòmic de les empreses • Dediquen importants esforços en és enorme (facturació, llocs de treball, lobbying per influir en les lleis. impostos). • A l’Amèrica Llatina i l’Àsia hi ha• Totes les empreses realitzen accions nombroses denuncies: socials (p.e. projectes educatius). – Pràctiques anti-sindicals, reducció de plantilles i foment de subcontractació.• La majoria de treballadors disposen d’un bon entorn per treballar. – Impacte ambiental i social de grans projectes energètics.• Els casos conflictius semblen – Les empreses espanyoles s’han relativament petits respecte al compte beneficiat de privatitzacions i compten de resultats (econòmics). amb el recolzament del govern.
 15. 15. Anàlisi qualitativa dels actiusAspectes sectorials identificats• Totes les entitats financeres participen en el finançament de la indústria militar i/o de projectes amb importants impactes socials i/o ambientals.• El sector energètic té un immens potencial per contribuir al desenvolupament econòmic i social i simultàniament causar un impacte mediambiental (p.e. nuclear) i social devastador (p.e. biocombustibles).• Existeix un intens debat i fortes pressions per part de la indústria sobre els cultius modificats genèticament.• L’etiquetatge d’aliments (p.e. elaborats a partir de transgènics) i el marketing (p.e. alimentació infantil) són temes sensibles.• En el sector farmacèutic els temes més controvertits són l‘accés als medicaments i la bio-pirateria (per part de les empreses).
 16. 16. ConclusionsAspectes positius i negatius + -• Cada vegada són més els • Creixement lent del mercat per fons que integren aspectes de a inversors individuals. la ISR en la gestió de les seves carteres. • Existeixen importants contradiccions entre el que• S’està passant d’invertir en proclamen les empreses i les “qualsevol empresa” a invertir entitats de denúncia. en “les millors empreses”. • L’economia social no està• Les metodologies d’avaluació rebent inversions dels fons afegeixen noves dimensions d’inversió socialment i poden ser adoptades per responsables qualsevol inversor i/o empresa
 17. 17. ConclusionsContradiccions en la valoració d’actius Socialment responsable? Complexitat d’anàlisi• Les accions socials són molt més • La principal font d’informació és la visibles que les irresponsables. pròpia empresa, sovint a través de qüestionaris.• Es realitzen accions socials sense canviar el nucli d’activitats. • Els informes són ambigus i difícils de comparar. Els estàndards són voluntaris i el seu compliment manca• Millor que una altra no implica ser d’auditories de seguiment. socialment responsable. • Com a molt, la informació està• Existeixen fonts d’energia (nuclear) i/o “verificada” (sense cap responsabilitat tecnologies (OMG) sobre les que no hi pel verificador). ha consens. • No està clar com es resolen els casos• Complir la llei no implica que tots ho en els que hi ha contradiccions entre considerin socialment responsable diferents fonts (p.e. paradisos fiscals)
 18. 18. ConclusionsFinançament de l’economia social• No hi ha constància de que s’hagin fet inversions en entitats de l’economia social (ni en actius no cotitzats).• La vocació inversora és un factor limitant quan es centra en actius de gran capitalització.• El cost de l’anàlisi d’actius és més elevat en relació a la inversió que es pot realitzar degut principalment a que: – Els requisits legals d’informació per a les PIMES són menors que els requerits a les empreses cotitzades. – Es limita la grandària de les inversions per evitar el control de la gestió de l’actiu, augmentant la fragmentació de la cartera i el número d’actius a analitzar.
 19. 19. Recomanacions• Millorar la transparència sobre els criteris que es valoren, com es valoren i les ponderacions dels criteris en la valoració final.• Auditar la informació subministrada per la pròpia empresa.• Establir la obligatorietat dels informes establint la informació a incloure i la forma de presentar-la.• Explorar la possibilitat de crear fons d’inversió ISR centrats en empreses de petita capitalització.• Pensar com encaixar un fons d’aquestes característiques amb les necessitats i expectatives de les empreses de l’economia social.
 20. 20. Agraïments• Narcís Sánchez, Xavi Teis y • Luca Martinelli Maite Codina (FETS) (Altreconomia.it)• Ramon Buira y Beatriz • Víctor Maeso (SETEM) Fernández (Economistes • Jesús Carrión (Observatori sense Fronteres) del Deute i la Globalització),• David Sánchez y Alejandro • Pere Ortega (Centre dEstudis González (Amigos de la per la Pau J.P.Delàs), Tierra) • Maria Prandi (Escola Cultura• Mabel Bustelo y Miguel Ángel de Pau), Soto (Greenpeace España) • Teresa Royo (ECODES;• Erika González (Observatorio EIRIS), de las Multinacionales en • Mercedes Valcárcel (CREAS y America Latina) Fundación ISIS)• Gerardo Ríos y Marta • Marta de la Cuesta (UNED). Mendiola (Amnistía Internacional)
 21. 21. Dades de contacteCarles Escolano Observatori de les FinancesResponsable de l’estudi Ètiques (FETS)[e]: carles@fets.org[t]: 649 788 379 Còrsega 288, 3r 2aSkype: carles.es 08008 Barcelona (España) www.fets.orgNarcís Sanchez [e]: fets@fets.orgDirector [t]: 93 368 84 81[e]: observatori@fets.org 21

×