Dossier premsa fets català 2011

430 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dossier premsa fets català 2011

  1. 1. DOSSIER DE PREMSA FETSFinançament Ètic i Solidari
  2. 2. Qui som? Què fem?Des de la seva creació, l’any 1999, FETS treballaperquè la societat vegi que la banca ètica va més • La difusió del projecte entre les organit-enllà d’una idea i que és quelcom tangible i real. zacions de l’economia social i del tercer sector en un primer nivell i de la ciutadania en generalFETS es dedica a la promoció de les fi- en un segon nivell.nances ètiques i solidàries, així com també • La interlocució amb les administracionsdels instruments de finançament ètic que hi públiques per crear sinèrgies a l’entorn delha a Catalunya, donant impuls a la consoli- projecte.dació d’una banca ètica pròpia a Catalunya. • La coordinació amb d’altres plataformes que, en diferents territoris de l’Estat, estanAquest treball de promoció de les finances ètiques implementant processos que podrien convergir.es pot concretar a través de cinc línies d’actuació: • Impulsar l’Observatori de Finances Ètiques.-La sensibilització i difusió de l’ús ètic dels • Generar coneixement a través de ladiners. publicació d’estudis al voltant de les finances ètiques.-La promoció de les entitats que ja ofereixen • Realització de projectes educatius enfo-instruments de finançament ètic a Catalunya. cats a les escoles i instituts. • Realització de cursos i seminaris educa--La interlocució amb les administracions tius a l’entorn universitari.públiques i altres actors socials. • Promoció de les entitats financeres ètiques per donar-les a conèixer i aconseguir-La prestació de serveis per a obrir noves que la gent es sumi al projecte de les financesvies d’acció i presència social. ètiques. • Realització de nombroses xerrades en-L’impuls d’una entitat financera alternativa entorns de tot tipus per donar a conèixer lesa Catalunya que respongui als principis bàsics finances ètiques.d’una banca ètica. • Organització de jornades de debat i re- flexió al voltant de les finances ètiques i temes propers. • Edició de materials de divulgació i pro- moció de les finances ètiques. • Participació en actes, fires i diferents esdeveniments socials.
  3. 3. Activitats destacadesTROBADES INTERNACIONALSL’any 2000 FETS organitza el I Congrés Inter-nacional de banca ètica.PUBLICACIONSL’edició del llibres “La banca ètica. Molt mésque diners”, i “La Clara i l´ús responsable delsdiners”.EXPOSICIONSLa producció de dues exposicions que han visi-tat més de 30 poblacions catalanes.TALLERSEl taller de teatre participatiu “Diners per atothom”.JOCSEl Joc dinàmica”I tu què saps? Diners aqualsevol preu”.DEBATSL’organització de les Jornades de debat: ”Ban-ca Ètica i Microcrèdit”, “El Comerç Just i lesfinances ètiques”, “El paper de les administra-cions públiques en l’impuls de la banca ètica”,“Finances Ètiques i Cultura de Pau”, etcFESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCAÈTICAFETS organitza des de l’any 2007 la Festa delComerç Just i la Banca Ètica, junt a SETEM. LaFesta se celebra arreu del territori català.
  4. 4. L’Observatori de les Els papers definances ètiques l’ObservatoriL’observatori vol esdevenir un espai de trobada L’Observatori ha publicat una sèrie d’estudisdels diferents actors del sistema financer ètic i informes especialitzats en diversos temes.de l’Estat, promogut i coordinat des de FETS, Tots ells es poden consultar a la pàgina web deque es dediqui bàsicament a l’observació, FETS, a l’apartat de l’Observatori. Es tracta deanàlisi i elaboració d’estudis, tant puntuals com publicacions que pretenen fer reflexionar sobreperiòdics, de la realitat de les finances ètiques temes relacionats amb les finances ètiques.i del seu impacte en la realitat socioeconòmicacatalana i espanyola. Índex de les publicacions editades perL’observatori es dedica a analitzar el sistema l’Observatorifinancer ètic i solidari de l’Estat Espanyol, fentvaler criteris d’objectivitat i rigor. 1. Diagnòstic sobre l’interès del tercer sectorLa seva tasca consisteix a informar sobre les i l’economia social per una banca èticainiciatives d’inversió socialment responsablea nivell nacional i internacional, donant-les a 2. Una aproximació a les finances ètiquesconèixer a la societat civil, i a altres entitatsfinanceres. 3.L’assegurança ètica i solidàriaL’observatori desenvolupa els següents pro- 4. Jornada finances ètiques i cultura de paujectes: 5. Una reflexió sobre principis ètics en el» Papers de l’observatori món de les finances» Fitxes informatives d’entitats» Elaboració del baròmetre anual 6. Moneda social: una alternativa a l’actual» Centre de documentació. ordre econòmic» Web.» Tallers de formació. 7.Análisis cualitativo de los fondos de inver-» Segell europeu d’assegurances sión socialmente responsables en España ètiques i solidàries (EthSI)» Segell europeu de finances ètiques i 8.Exclusió financera i microcrèdits solidàries.
  5. 5. El segell Europeu Les asseguradoresEthSI ètiquesL’EthSI és un distintiu que mostra la garantia de la El segell certifica productes asseguradors aqualitat de la gestió de les empreses certificades. través d’una sèrie de paràmetres: foment de la sostenibilitat social, ambiental i transparència.Té en compte els aspectes relacionats ambun comportament ètic de la organització: la re- Aquests productes són presentats per com-sponsabilitat social, la inversió socialment re- panyies asseguradores que han d’estar regis-sponsable, i altres paràmetres: mutualisme, trades a l’observatori. Aquest registre es fa atransparència, vinculació a l’economia social etc. partir d’una avaluació de diferents criteris sobre la dimensió ètica i solidària de l’organització.Es tracta de certificar l’adopció d’aquests criteris,de manera que es doni transparència al mercat de La comercialització del producte s’ha de re-les assegurances. Així es vol facilitar als usuaris alitzar també a través de gestors (corredors,una eina per escollir el producte que més s’ajusti als corredories, brokers), registrats i avaluats perseus valors en funció d’uns paràmetres objectius. l’observatori sota aquests criteris.Entre altres requisits, les asseguradores que vul- Han obtingut el segell ETHSI:guin llluir el distintiu hauran de treballar amb la ban-ca ètica, tot i que no exlusivament, i seguir criteris • ARÇ Corredoria d’assegurancesnegatius i positius a l’hora d’invertir els seus diners. • DKV Seguros • Atlantis Asesores S.L
  6. 6. Les finances ètiquesa CatalunyaProjecte FiareProjecte de banca ètica, ciutadana i cooperativa.El Projecte Fiare es va crear l’any 2003 a partir dela reflexió de 52 organitzacions del tercer sector il’economia social. El seu objectiu és crear una coop-erativa de crèdit d’àmbit estatal, per tal de transfor-mar la societat, invertint només en projectes socials.Oiko CreditOikocrèdit Catalunya té dues línies d’actuació.La primera és difondre el concepte de les inver-sions socialment responsables. La segona, captarfons al nostre país, mitjançant la compra d’accionsd’Oikocredit Internacional, per invertir-los en aques-ta cooperativa ètica d’abast mundial.Coop 57Coop57 és una cooperativa de serveis financersorientada a promoure la intercooperació i satisfer lesnecessitats financeres de l’economia solidària. Re-geix tota la seva activitat sobre la base dels principisde la banca ètica. Destina els seus recursos propis adonar préstecs a projectes d’economia social.Triodos BankTriodos Bank és un banc ètic d’origen holandèsamb més de 30 anys d’experiència que opera aCatalunya des del 2006 i que posa en pràctica unapolítica d’inversió responsable, especialitzada enels següents sectors: natura i medi ambient, sectorsocial i cultura.Acció Solidària contra l’AturAcció Solidària contra l’Atur (ASCA) neix amb lafinalitat de fer front a la problemàtica de la deso-cupació. El que pretenen és ajudar a la gent quees troba a l’atur i que vol sortir de la seva situaciómitjançant projectes d’autoocupació. Des d’ASCAs’ajuda econòmicament i no es demanen interessos.
  7. 7. Entitats sòcies de FETSAcció Solidaria Contra l’Atur Fundació ChampagnatAcidh Fundació EquilibriAgermanaments Sense Fronteres Fundació FuturAlternativa 3 Fundació Innovació per a l’Acció SocialArc Cooperativa (FIAS)Associació Benestar i Desenvolupament Fundació Privada TrinijoveAssociació d’Amics de la UPC Fundació Roca i GalèsAssociació Infoespai Grup Cultura 03Caputxins de Sarrià Institut Erich FrommCàritas Diocesana InteredCentre de Cooperació per al Desenvolupa- Intermon Oxfamment-UPC Institut d’Innovació Social (ESADE) |Col·lectiu Ronda Justícia i PauCCOO de Catalunya Lliga dels Drets dels PoblesComitès Oscar Romero Mans unidesConsell de la Joventut de Barcelona Medicus MundiConsell Nacional de la Joventut de Catalunya Minyons Escoltes i Guies de CatalunyaCOOP57 Oikocredit CatalunyaCrédit Coopératif Proyecto LocalCooperativa Agropecuària l’Olivera Secretariat d’Entitats de Sants,Enginyeria sense Fronteres Hostafrancs i la BordetaEscoltes Catalans SetemFed. Cooperatives de Treball de Catalunya Solidaritat, Educació i DesenvolupamentFed. d’Assoc. de Veïns de Barcelona Teixidors SCCLFidem Universitat Internacional de la PauFundació Catalana de l’Esplai
  8. 8. FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI CONTACTE: premsa@fets.org 93 368 84 81 c/Còrsega 288, 3r 2a, Barcelonawww.fets.orgFacebook: www.facebook.com/fets.finances.etiquesTwitter: @banca_eticaYou Tube: www.youtube.com/bancaetica

×