Regional Campaign 2006 / 1st Place / ESF un ERAF informācijas un publicitātes pasākumi

490 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regional Campaign 2006 / 1st Place / ESF un ERAF informācijas un publicitātes pasākumi

  1. 1. L AT V I J A SS A B I E D R I S K O AT T I E C Ī B UG A D A B A LVA 2 0 0 6Konkursa darbu pieteikuma anketa Iesniedzējs: Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate Kontaktpersona: Kristīne Sēnele Adrese: Kr. Barona 13/15, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 7201 460 E-pasta adrese: kristīne.senele@ka.lv Kampaņas pasūtītājs: LR Labklājības ministrija Kampaņas datumi & realizācijas laiks: 2005. gada 21. septembris – 2005. gada 15. decembris Kampaņas nosaukums: ESF un ERAF informācijas un publicitātes pasākumi Kampaņas kategorija: reģionālā kampaņa Papildus iesniegtie drukātie un elektroniskie materiāli: pasūtītāja vēstule, projekta apraksts, fotogrāfijas, publikāciju izgriezumi Darba iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts: Ilona Zacmane Kampaņas pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts: sk. pasūtītāja vēstuli
  2. 2. KAMPAŅAS APRAKSTSNosaukums:Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)informācijas un publicitātes pasākumiPasūtītājs:LR Labklājības ministrijaMērķis:Informēt sabiedrību par ESF un ERAF sniegtajām iespējām un ieguldījumu Latvijas labklājības nozaresattīstībā.Situācijas apraksts un problēmasKomunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate (turpmāk – KA/Edelman) uzsāka kampaņas īstenošanu 2005.gada septembrī. Kampaņas ietvaros 11 nedēļu laikā aģentūrai bija jāīsteno šādas pasūtītāja noteiktās aktivitātes: • jānodrošina 14 sižeti televīzijas un radio raidījumos, ne mazāk kā sešas publikācijas nacionālajos, kā arī aptuveni 40 publikācijas reģionālajos medijos; • jāsagatavo pielikums nacionālajiem preses izdevumiem latviešu un krievu valodā; jāsagatavo iespieddarbi – plakāts – Latvijas karte ar projektu ģeogrāfiju, buklets, kabatas kalendāri un dokumentu mapes; • jāorganizē reģionālās foto sesijas struktūrfondu projektu īstenošanas vietās; • jāizstrādā un jāīsteno interneta mājaslapas tehniskā un saturiskā rekonstrukcija; • jāorganizē divi īpašie pasākumi, kas nodrošinātu projektu rezultātu un labās prakses publicitāti.Iespējas:Lai sasniegtu kampaņas mērķi, KA/Edelman varēja izmantot savu izstrādāto stratēģiju – atspoguļot kopējostruktūrfondu ieguldījumu, izmantojot konkrētus projektus un to dalībnieku pieredzi. KA/Edelman bija iespēja izvēlēties un izmantot tos projektus, kuros aģentūra saskatīja «ziņupotenciālu».Galvenās problēmas: • minimāla pamatinformācija – sākot kampaņas realizāciju, aģentūra tika nodrošināta ar minimāluinformāciju par Latvijā īstenotajiem ESF un ERAF projektiem;neadekvāti īss izpildes termiņš – pasūtītāja noteiktais darba apjoms, kā arī izpētes darbs bija jāīsteno 11nedēļās; • projektu publicitāte un apmaksātās informācijas īpatsvars – daļa projektu jau bija izveidojušisadarbību ar medijiem; bet citi, lai īstenotu sabiedrības informēšanas darbu, bija izvietojuši presesizdevumos apmaksātus reklāmas materiālus, kas turpmāk liedza normālas sadarbības iespējas ar šiemmedijiem.IZPĒTES DARBSUzsākot kampaņas īstenošanu, pasūtītājs nevarēja nodrošināt KA/Edelman ar pamatinformāciju par ESFun ERAF projektiem – aptuveni pusei projektu bija tikai vispārīgs apraksts, bet par pārējiem projektieminformācija bija vēl niecīgāka – galvenokārt nosaukums un realizācijas vieta. Tas nozīmēja, ka KA/Edelman11 nedēļu laikā bija ne tikai jārealizē kampaņas aktivitātes, bet arī jāiegūst un jāizvērtē visa darbamnepieciešamā informācija par vairāk nekā 100 projektiem.
  3. 3. Izpētes darbā KA/Edelman:1. projektus sistematizēja atbilstoši kampaņas aktivitātēm: • projekti ar «ziņu potenciālu» publicitātes nodrošināšanai; • projekti ar «foto potenciālu» reģionālo foto sesiju organizēšanai; • projekti iespieddarbu sagatavošanai.2. sazinājās ar izraudzīto projektu īstenotājiem, lai iegūtu detalizētu papildu informāciju vai vienotos parfoto sesiju organizēšanu.3. apkopoja trūkstošo informāciju par visiem projektiem un sagrupēja tos (norises vieta, mērķauditorijaslielums un projekta joma), lai sagatavotu plakātu ar projektu norises ģeogrāfiju.4. iepazinās ar projektu publicitāti reģionālajos un nacionālajos drukātajos medijos, lai apzinātu, kādainformācija par projektiem jau ir izmantota sadarbībā ar medijiem un kuri mediji plašāk atspoguļo ESF unERAF projektu aktivitātes.STRATĒĢIJAMērķis:Informēt sabiedrību par ESF un ERAF sniegtajām iespējām un ieguldījumu Latvijas labklājības nozaresattīstībā.MērķauditorijaŅemot vērā projektu norises ģeogrāfiju (galvenokārt Latvijas reģioni) un to mērķauditoriju (Latvijas rajonu,pagastu un pilsētu iedzīvotāji), KA/Edelman definēja: • primārā mērķauditorija – reģionālie masu mediji; • sekundārā – reģionu iedzīvotāji.Stratēģija:Lai sasniegtu kampaņas mērķi un īstenotu pasūtītāja noteiktās aktivitātes, KA/Edelman stratēģija bija– ar konkrētiem projektiem un to sniegtajām iespējām ilustrēt un parādīt sabiedrībai struktūrfonduieguldījumu labklājības nozarē kopumā.Kampaņas norise:KA/Edelman 11 nedēļās īstenoja visas pasūtītāja noteiktās aktivitātes, bet kampaņas norises aprakstā irminēti tikai tie pasākumi, kurus aģentūra realizēja īpaši veiksmīgi.PublicitāteAnalizējot informāciju par projektiem, KA/Edelman secināja, ka nav iespējams atrast tādu «ziņumomentu», kas radītu plašu publicitāti. Tāpēc, lai nodrošinātu noteikto publicitātes apjomu nacionālajosun reģionālajos medijos, KA/Edelman īstenoja individuālu sadarbību (katram medijam gatavoja speciālasrelīzes, nodrošināja papildu informāciju) ar medijiem. Ierobežoto termiņu dēļ atsevišķās dienāsKA/Edelman sagatavoja un izsūtīja pat 10 relīzes.PielikumiGatavojot pielikumus nacionālajiem laikrakstiem, KA/Edelman galvenais uzdevums bija sarežģītoinformāciju par projektiem un struktūrfondiem maksimāli vienkāršot un vizualizēt. Tā, piemēram,pamatinformāciju par struktūrfondiem KA/Edelman atspoguļoja ar īpašiem simboliem un karti, turpretimprojektu ieguldījumu – ar projektos iesaistīto cilvēku viedokļu un vērtējumu palīdzību, kā arī vienkāršiemun vizuāliem projektu aprakstiem.
  4. 4. Speciālie pasākumiTā kā projekti kampaņas laikā neplānoja organizēt plašus pasākumus, KA/Edelman speciālos pasākumusorganizēja, sasaistot projekta aktivitātes ar tābrīža aktualitāti – Ziemassvētkiem, labdarību un dāvināšanasprieku. Viens no speciālajiem pasākumiem tika organizēts Daugavpilī: viena Daugavpils ESF projektadalībnieki – neredzīgie cilvēki – no klūgām izgatavoja īpašus Ziemassvētku rotājumus Daugavpils egleiun svinīgi tos uzdāvināja domes pārstāvjiem. Gan pasākuma laikā, gan preses relīzē šis notikums tikaveiksmīgi apvienots ar informāciju par pašu projektu un tā mērķiem.IespieddarbiStarp KA/Edelman sagatavotajiem iespieddarbiem īpaši būtu jāizceļ plakāts – Latvijas karte ar projektuģeogrāfiju. Lai sagatavotu plakātu, KA/Edelman apzināja visus ESF projektus, sagrupēja tos, ņemot vērā tonozari, norises vietu, iesaistīto cilvēku daudzumu un projektu apsaimniekotāju. Katrai minētajai grupaiKA/Edelman izstrādāja īpašus simbolus. Rezultātā plakātā izdevās iekļaut ļoti daudzveidīgu informāciju.Reģionālās foto sesijasLai iegūtu 15 projektu vizuālo materiālu, nepatērējot daudz laika un lielus naudas resursus, KA/Edelmanfoto sesiju organizēšanā iesaistīja fotogrāfus no reģionu medijiem. Tas deva iespēju ne tikai nodrošinātfotogrāfijas, kurās atspoguļotas reģionos īstenoto projektu aktivitātes, bet arī atsevišķos reģionālajosmedijos iegūt papildu publicitāti. Iegūto fotomateriālu KA/Edelman vēlāk izmantoja gan pielikumā, ganiespieddarbos, gan interneta mājaslapā.REZULTĀTITā kā KA/Edelman bija jāīsteno konkrētas, pasūtītāja noteiktas aktivitātes, rezultāti jāvērtē galvenokārt pēctā, cik veiksmīgi pasākumi tika realizēti.Tā piemēram:KA/Edelman iniciēja divreiz vairāk publikāciju nacionālajos medijos, nekā pasūtītājs bija noteicis, reģionumedijos – vairāk nekā 50 publikāciju, aptuveni 20 TV un radio sižetu.Īpašu atzinību KA/Edelman izpelnījās par pielikumiem nacionālajos laikrakstos. Atzinību izteica pasūtītājs,projektu un citu valsts institūciju pārstāvji. Pēc pielikuma publicēšanas vairāki cilvēki bija vērsušiesLabklājības ministrijā, lai noskaidrotu ESF projektu piedāvātās iespējas.Speciālo pasākumu Daugavpilī kopumā atspoguļoja astoņi vietējie mediji, un to īpaši atzinīgi novērtējadomes pārstāvji un projekta dalībnieki. Turklāt pasākuma organizēšanā tika ieguldīti minimāli finanšulīdzekļi.Organizējot foto sesijas reģionos, KA/Edelman izdevās ar tām iegūt ne tikai fotomateriālu, bet arī papildupublicitāti.Taču kā galvenais KA/Edelman sasniegums jāmin tas, ka aptuveni 11 nedēļu laikā KA/Edelman izdevāsīstenot visus noteiktos pasākumus, kaut arī sākotnēji to realizācijai pasūtītājs bija plānojis atvēlēt četrusmēnešus.

×