Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporate communications 2006 / 1st Place / Nemēslo mežā!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Corporate communications 2006 / 1st Place / Nemēslo mežā!

  1. 1. TĪRU MEŽU KAMPAŅA „NEMĒSLO MEŽĀ!”ĪSS KOPĒJS KAMPAŅAS RAKSTUROJUMSKlients: A/S “Latvijas valsts meži” (LVM)Mērķi: • Mazināt piesārņojumu Latvijas valsts mežos; • Vairot sabiedrības izpratni par atkritumu izmešanu mežā kā nosodāmu rīcību; • Vairot LVM atpazīstamību un veicināt sabiedrības priekšstatu par LVM kā sociāli atbildīgu uzņēmumu.Situācija:Aizvien pieaugot atpūtnieku skaitam Latvijas valsts mežos, pieaug arī piesārņojuma līmenis. Līdztam rīkotās talkas mežu sakopšanai bija cīņa ar sekām, nevis cēloni – sabiedrības izpratnestrūkumu. Pētījums atklāja – sabiedrībā nav noformulējies viedoklis par atkritumu izmešanu kādabai kaitīgu rīcību, turklāt cilvēkiem trūkst izpratnes par to, cik sarežģīta ir atkritumu savākšanamežu teritorijā un cik daudz līdzekļu LVM ik gadu iegulda mežu sakopšanā.Vēl vairāk - LVM kā galveno mežu apsaimniekotāju atpazina mazāk kā puse iedzīvotāju, turklātLVM tēls lielākoties tiek saistīts ar pārlieku intensīvu mežu izciršanu (61%), nevis mežuuzturēšanu vai kopšanu, liecināja sabiedriskās domas aptauja.Kampaņas apraksts:Lai aktualizētu netīru mežu problēmu un uzskatāmi rādītu LVM cīņu ar to, tika radīts kampaņastēls – Cūkmens, kas personificē mežu piesārņotājus un atkritumu problēmu kopumā. Izmantojotkampaņas tēlu, tika organizēta virkne publisku pasākumu, lai tiešā komunikācijā un pastarpināticaur medijiem uzrunātu sabiedrību, vairojot LVM pozitīvo atpazīstamību un veicinot sociāliatbildīgu sabiedrības rīcību. Kampaņas lielākā veiksme – Cūkmena folklorizēšanās, kas straujicēlusi arī LVM atpazīstamību un ļāvusi sasniegt kampaņā izvirzītos mērķus.KAMPAŅAS IZSTRĀDĒ VEIKTAIS IZPĒTES DARBSPirms kampaņas situācijas izpētei tika pasūtīta SKDS sabiedriskās domas aptauja par LVM unsituāciju Latvijas mežos. Pētījums ļāva precīzi identificēt problēmas un noformulēt kampaņasmērķus. Iegūtie dati kalpoja arī kā iesildošā informācija sadarbībai ar masu medijiem, tādējādibrīdi pirms kampaņas sākuma tika aktualizēta netīru mežu problēma.ZOOM! sadarbībā ar LVM analizēja un apkopoja arī iekšējo uzņēmuma statistiku, lai atlasītuviegli uztveramu un saprotamu informāciju, kas parādītu, cik liels ir LVM ieguldījums mežusakopšanas darbos Latvijā.Tika intervēti arī LVM eksperti, lai identificētu tēmas un faktus, kas ļautu noturēt mediju interesiilgākā laika periodā.IVĒLĒTĀ STRATĒĢIJARadošais risinājums: Latvijas valsts meži pret CūkmenuGalvenie vēstījumi:• LVM ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par Latvijas mežiem;• LVM prioritāte ir tīri, vienlaikus sabiedrībai pieejami meži (pretēji attīstīto ES valstupraksei, kas valsts mežus sabiedrībai slēdz);• Vienlaikus svarīgi, lai katrs cilvēks, neatkarīgi no vecuma, profesijas, dzīvesvietas undzīvesveida, apzinātos personīgu atbildību par apkārtējo vidi.Mērķgrupas:
  2. 2. Kampaņas specifika un mērķi nosaka, ka komunikācijai jāuzrunā Latvijas sabiedrības ģenerālaiskopums – cilvēki, kas mēdz uzturēties un atpūsties Latvijas mežos (pēc SKDS pētījuma tie ir 82% Latvijas iedzīvotāju).Taču kā primārās mērķgrupas tika noteiktas divas:• LVM potenciālā mērķauditorija – sociālekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji;• Bērni, kas visātrāk apgūst jaunas uzvedības un attieksmes normas un pēc tam kalpo kāpapildus medijs, ietekmējot arī savu vecāku rīcību.Komunikācijas kanāli, konkrētas komunikāciju idejas un metodesMedijattiecības:Lai uzrunātu iespējami plašu sabiedrības daļu, Cūkmena aktivitātēm un mežu piesārņojumaproblēmai tika pievērsta visplašākā masu mediju uzmanība – tēmas un publikācijas tika iniciētaspraktiski visos Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos. Lai to panāktu tika stratēģiskibūvēts kampaņas aktivitāšu plāns, kas regulāri piedāvāja aizvien jaunas publicitātes iespējas unprecīzu notikumu piesaisti reģionālo masu mediju vajadzībām: • Ievadot kampaņu, tika aktualizēta piesārņotu mežu problēma un LVM apņemšanās situāciju mainīt (intereses radīšanai tika izmantoti pētījumu dati un LVM informācija); • Vai ik dienu Cukmens devās uz citu Latvijas pilsētu, kur sniedz intervijas vietējiem medijiem; • Augustā, žurnālistu pavadīts, Cūkmens apciemoja bērnu nometnes visā Latvijā, bet septembrī un oktobrī Cūkmens devās uz Latvijas skolām, šo mēnešu laikā kopumā tiekoties ar 7000 bērnu.Preses pasākumi:Lai gūtu koncentrētu mediju uzmanību, kampaņas laikā tika rīkoti vairāki liela mēroga presespasākumi: • Kā pirmais preses pasākums bija kampaņas atklāšanas preses konference, kurā mediji pirmo reizi iepazinās ar Cūkmenu un kampaņas reklāmas materiāliem. Pateicoties spilgtajam radošajam risinājumam, reklāmas klipu pilnā garumā pārraidīja visi prime time ziņu raidījumi Latvijā; • "Dienā bez plastmasas maisiņiem" Cūkmenam plastmasas maisiņus nodeva Jaunā Rīgas teātra aktieri. Diemžēl personīga Cūkmena iecerētā viesošanās pie deputātiem nenotika sakarā ar to, ka Cūkmenam tika atteikta caurlaide Saeimā. "Ceram, ka šādam atteikumam ir tikai ekoloģisks pamatojums, kas saistīts, piemēram, ar ierobežotu plastikāta caurlaižu gatavošanu," atteikumu izsniegt Saeimas caurlaidi komentēja Latvijas valsts meži. • Vērienīgākais pasākums kampaņas laikā bija ministru un Cūkmena kopējā meža un jūras krasta sakopšanas talka Engurē. Tajā piedalījās Ministru prezidents Aigars Kalvītis, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, vides ministrs Raimonds Vējonis, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks un iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons.Sabiedrības iesaistīšana:Lai sabiedrība vēl pietuvinātāk uztvertu kampaņas vēstījumus, tika organizētas aktivitātes, kurāsiesaistīties var ikviens Latvijas iedzīvotājs: • "Nemēslo mežā!" ietvaros tika ierīkots operatīvais telefons 800CUKA jeb 8002852, kur speciāli apmācīti operatori uzklausīja iedzīvotāju sūdzības par piesārņotiem mežiem; • Tika izsludināta Cūkmena balvas izcīņa, kuras saņemšanai ikviens varēja iesūtīt fotogrāfijas, kurās fiksētas Cūkmena pēdas Latvijas mežos. Noslēdzoties konkursam, tika organizēta fotoizstāde, kas kalpoja atkārtotai mediju piesaistei, un ļāva vēlreiz atgādināt par mežu piesārņojuma problēmām un LVM darbu situācijas uzlabošanā; • Īpaša motivācija iesaistīties šajā kampaņā bija „Ātrās reaģēšanas vienības” izveide, kas sakopa Cūkmena balvai pieteiktās mežu teritorijas;
  3. 3. • Ikviens varēja piedalīties arī talkās, ko LVM un Cūkmens rīkoja sadarbībā ar NVO „Tīri meži”.InternetsVisas aktivitātes sabiedrības iesaistīšanai tika popularizētas un fiksētas kampaņas mājas lapā,kurā bija atrodama izsmeļoša informācija par kampaņu un atkritumu problēmu mežos, parCūkmena ikdienas plāniem un LVM rīcību problēmas risināšanai. Vienlaikus mājas lapa, kuraiapmeklētājus piesaistīja Cūkmena spilgtais tēls, popularizēja arī LVM labo gribu, mežus padarītaizvien atvērtākus Latvijas sabiedrībai, un jaunākos piedāvājumiem brīvdabas atpūtai.KAMPAŅAS REZULTĀTIKampaņas noslēgumā, veicot atkārtotu pētījumu, SKDS dati liecināja, ka sabiedrībā krietnivairojusies apziņa, ka Latvijas meži kopumā ir piesārņoti – šādu vērtējumu sniedza 74%respondentu.Vienlaikus, 50% sabiedrības pamanījuši kampaņu un prata paskaidrot tās galveno vēstījumu –aicinājumu nepiesārņot un iztīrīt mežus, rūpēties par apkārtējo vidi un neuzvesties kā cūkām.Turklāt kampaņas galvenā varoņa/simbola vārdu – Cūkmens - prata nosaukt 49% aptaujāto, kasšāda tipa kampaņām ir ļoti augsts rādītājs.Cūkmena vārdam un idejām ļāva folklorizēties visplašākā publicitāte, kas pārklāja visu spektrumasu medijus Latvijā.Kā likumsakarīga sekoja arī Cūkmena nominēšana Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodasattīstības kopas konkursam par 2005. gada spilgtāko Vārdu.Atzīstot, ka kampaņas uzstādītie mērķi ir sasniegti, LVM Cūkmena kampaņu turpinās arīnākamākajās sezonās.Uz tikšanos ar Cūkmenu!

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

471

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

151

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×