Marketing campaign 2006 / 2nd Place / Paldies Dievam - sieviete pie stūres!

622 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing campaign 2006 / 2nd Place / Paldies Dievam - sieviete pie stūres!

  1. 1. Mārketinga kategorijaKampa a: "Paldies Dievam - sieviete pie stūres!" – „Dāmu autoapdrošināšanas” piedāvājuma komunikācija.Projekta pasūtītājs: BTA apdrošināšanas akciju sabiedrība (AAS)A entūra: „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”Periods: 2005.gada jūlijsProjekta pamatojumsKampa ai "Paldies Dievam - sieviete pie stūres" BTA AAS izveidoja speciālu apdrošināšanaspiedāvājumu sievietēm - autovadītājām „Dāmu auto apdrošināšana”. Tas tika radīts, balstotiesuz BTA iekšējiem un valsts institūciju sniegtajiem statistikas datiem, kas apliecināja, ka sievietespretēji sabiedrībā valdošajiem stereotipiem ir labākas, drošākas autovadītājas nekā vīrieši.Kampa as realizācijas laikā tika veikta sabiedrības informēšana par BTA AAS jauno produktu, tāizveides pamatojumu un šā produkta vērtībām (praktiskajām un emocionālajām), kā arī sniegtsPR atbalsts BTA AAS organizētajām mārketinga aktivitātēm.Projekta īss apraksts2005.gadā BTA AAS secināja – kompānijas iekšējie statistikas dati liecina, ka sievietes ganskaitliski, gan procentuāli izraisa mazāk avāriju nekā vīrieši, turklāt autovadītājas sievietesizraisa mazāk avāriju ar smagām sekām. Arī Ce u satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un Ce upolicijas dati, kurus kampa as izstrādes laikā lūdza BTA, apliecināja, ka sievietes ir drošākasautovadītājas nekā vīrieši.Atbildīgo autobraucēju motivācija ir viens no apdrošināšanas nozares pamatprincipiem, tāpēcBTA AAS nolēma izveidot speciālu apdrošināšanas piedāvājumu tieši sievietēm - autobraucējām.Kampa as „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!” ietvaros vienlaikus ar stereotipu aktualizēšanuun atspēkošanu sabiedrība tika informēta par BTA AAS jauno produktu – „Dāmu autoapdrošināšanas” komplektu kā pateicību un balvu sievietēm par drošu braukšanu.Informācija par produktu tika sniegta informatīvajos preses materiālos, preses konferencē,jaunā produkta iepazīstināšanas pasākumā BTA klientēm, reklāmas materiālos un speciālajāmūzikas izlases CD „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!”Projekta mēr isProjekta izvirzītais mēr is bija informēt sabiedrību par BTA jauno produktu „Dāmu autoapdrošināšana”, produkta izveides pamatojumu (sievietes – drošas un atbildīgasautobraucējas), kā arī praktiskajām un emocionālajām vērtībām. Vienlaikus virzīt arī BTA tēlavērtības – vietējais uz ēmums, kurš rūpējas par saviem klientiem un seko sabiedrībasaktualitātēm, sniedzot jaunus risinājumus.Izpētes darbsUzsākot kampa u, pirmais solis bija BTA AAS iekšējo datu apkopošana un analīze. BTAstatistikas dati par OCTA un KASKO (obligātā un brīvprātīgā auto apdrošināšana) apliecināja, kaapdrošināšanas ēmējām – sievietēm ir mazāk OCTA un KASKO gadījumu, turklāt avārijaspārsvarā ir ar vieglākām sekām.Apkopojot secinājumus par saviem datiem, BTA AAS vērsās pie CSDD un Ce u policijas, sa ēmano šīm institūcijām un izanalizēja plašu statistikas materiālu, kas apliecināja, ka: pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis sieviešu īpatsvars kopējā vadītāju skaitā, sievietes divreiz retāk iek ūst ce u satiksmes negadījumos nekā vīrieši,
  2. 2. sievietes daudz retāk brauc alkohola reibumā, kopumā sievietes brauc prātīgāk, bez lieka riska un agresivitātes.Šī izpētes procesa da a apliecināja produkta pamatotību no statistikas un biznesa viedok a.Tika veiktas arī ekspertu (CSDD, Ce u policija, psihologs, mediju pārstāvji) intervijas par to,kāda prognozējama sabiedrības atsaucība šādam jaunam produktam, vai šāds produkts būtusabiedrībai nepieciešams – un sa emti pozitīvi un apstiprinoši rezultāti.Izvēlētā stratē ijaLai iepazīstinātu sabiedrību ar BTA jauno produktu „Dāmu auto apdrošināšana” un tā vērtībām,produkta komunikācija notika ciešā kontekstā ar produkta izveides pamatojumu, proti, uzstatistiku un faktiem balstītiem secinājumiem, ka sievietes ir drošākas autovadītājas nekā vīrieši.Mēr a grupaSievietes – autobraucējas, esošās un potenciālās BTA klientesPamata vēstījums: Statistika apliecina, ka sievietes ir labas, drošas un atbildīgas braucējas,tāpēc BTA AAS radījusi speciālu jaunu produktu tieši sievietēm - autobraucējām „Dāmu autoapdrošināšana” – kā pateicību un balvu par drošu braukšanu.Komunikācijas sauklis: identisks visas kampa as nosaukumam, atspogu ojot galvenovēstījumu būtību: „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!”Produkta komunicējamās vērtības: Praktiskās: ikviena sieviete - autobraucēja var iegādāties „Dāmu auto apdrošināšanas” komplektu, sa emot KASKO auto apdrošināšanu, 50% atlaidi OCTA auto apdrošināšanai, kā arī dažādus bonusus – auto evakuācijas un palīdzības sa emšanas iespējas uz ce a par brīvu, atlaides dažādiem būtiskiem pakalpojumiem; Emocionālās: speciāls apdrošināšanas produkts sievietēm ir BTA pateicība un balva par drošu braukšanu.Komunikācijas līdzek i un kanāli Informatīvie preses materiāli – mediju kanāls; Preses konference – mediju kanāls; BTA mārketinga produkta iepazīstināšanas pasākums Spilves lidostā sievietēm – autobraucējām: tiešā komunikācija ar BTA esošām OCTA un KASKO klientēm un mediju kanāls; Mūzikas CD „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!”, kurš tika radīts gan kā prezentmateriāls, gan kā viens no bonusiem, ko sa em ikviena „Dāmu auto apdrošināšanas” īpašniece, gan kā mūzikas izlase brīvai pārdošanai mūzikas veikalos. Līdz ar to pildīja komunikācijas līdzek a funkcijas gan tiešā komunikācijā ar mēr a auditoriju, gan ar mediju kanāla starpniecību.Kampa as laikā BTA organizēja arī reklāmas kampa u drukātajos un audiovizuālajos medijos.Kampa as rezultātiKomunicējot BTA jauno produktu „Dāmu auto apdrošināšana” vienlaikus ar vēstījumiem par tāizveides iemesliem – ar faktiem pamatotu secinājumu, ka pretēji sabiedrībā valdošajiemstereotipiem sievietes ir labākas, drošākas autovadītājas nekā vīrieši –, tika panākta plašasabiedrības informēšana par BTA produktu kontekstā ar visu kampa u un tās vēstījumiem.Nākamajā mēnesī pēc projekta "Paldies Dievam - sieviete pie stūres!" īstenošanas tika veiktarezultātu apkopošana.Efektivitātes indikatori: „Dāmu auto apdrošināšanas” pārdošanas rezultāti (precīzi dati ir konfidenciāli, pasūtītāja vērtējums atzinīgs); Kampa as mēr u un ieplānoto pasākumu pilnīga izpilde; Nozīmīgu satiksmes jomas valsts institūciju un viedok u līderu piesaiste;
  3. 3. BTA klientu pozitīvās atsauksmes iekšējās kompānijas aptaujās; Prezentācijas pasākuma apmeklējums: apmeklētība - ~70% no uzaicinātajām personām (standarta rādītājs šāda veida pasākumiem - ~30-40% no uzaicinātajām personām). Publicitāte: o 16 publikācijas drukātajos un interneta medijos, kur minēts tieši BTA produkts (monitorēts no 27.jūlija līdz 31.augustam); o kopā 41 publikācija drukātajos un interneta medijos, kur minēta kampa a un kādi no tās vēstījumiem; o TV (monitorēts no 27.jūlija līdz 31.augustam) – LTV7 raidījums „Krējums saldais”.Publikācijas presē un interneta medijos, kur atspogu ots produkts: Neatkarīgā Rīta Avīze, 27.07.2005, Paldies Dievam – sieviete pie stūres; Dienas Bizness, 28.07.2005, Esiet mierīgi – sieviete pie stūres; TVNET, 28.07.2005, Paldies Dievam – sieviete pie stūres! LETA, 28.07.2005, Sievietes brauc prātīgāk; Apollo, 29.07.2005, Sievietes retāk pārkāpj ce u satiksmes noteikumus; Delfi, 29.07.2005, Statistika atspēko stereotipus par sievietēm autovadītājām; Vesti Sevodna, 29.07.2005, Kad pie stūres ir mūsu sievietes; Latvijas Avīze, 29.07.2005, Lauž viedokli par autovadītājām; Rīgas Balss, 29.07. 2005, Ce stūrētājblondī u godu un pašapzi u; Neatkarīgā Rīta Avīze, 01.08.2005, Dāmas brauc labāk un apdrošinās lētāk; Autonet, 01.08.2005, Paldies Dievam – sievietes pie stūres! Latvijas Avīze,02.08.2005, Uzslava vi ām ir vajadzīga; Telegrāfs, 03.08.2005, Uzmanīgi! - Paldies Dievam, sieviete pie stūres; Komersant Baltic, 05.08.2005, Paldies Dievam – sieviete pie stūres; Latvijas Avīze, 16.08.2005, Polise pateicībā par braukšanu; BNS, 28.08.2005, Amatpersonām dažādi viedok i par sieviešu uzvedību pie stūres.Ieskats kampa as publicitātē:
  4. 4. Ieskats „Dāmu auto apdrošināšanas” pasākumā Spilves lidostā 27.jūlijāMūzikas izlase CD „Paldies Dievam – sieviete pie stūres!” Izlasē apkopotas 19 burvīgas septi desmito un asto desmito gadu dziesmas tā laika slavenāko latviešu estrādes mākslinieku izpildījumā.

×