Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balo153 balo-le-van-sy-túi chéo mikkor glamour mac 13' red

293 views

Published on

Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13'
Giá bán: 317.000 ₫
Tồn kho: 3 sản phẩm
Thương hiệu:Mikkor
Mã sản phẩm:443661
Màu sản phẩm: 8 màu
Chất liệu: polyester
Số ngăn: 2 ngăn
Kích thước: 38cm x 03cm x 27cm
Trọng lượng: 300g
Ngăn đựng laptop: 13"
Thời gian bảo hành: 12 tháng
http://balo153.vn/messenger-mikkor-glamour-mac-13-red

Published in: Lifestyle
 • Shop “Balo153” – kinh doanh các mặt hàng balo, túi xách và “Cardigan” Hàn Quốc Địa chỉ : 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Số điện thoại : 0835.261.308, 0933.242.285 Email : btlvnonline@gmail.com, balo153.vn@gmail.com Website : http://balo153.vn Facebook : https://www.facebook.com/Cardigans.korea, https://www.facebook.com/balo153 Zalo : balo153, 0933.242.285 Viber : 0933.242.285
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Balo153 balo-le-van-sy-túi chéo mikkor glamour mac 13' red

 1. 1. 7I24vl2015 TÚÍ chéo Mikkor Glamour Mac 13' ĐỒ - BALO153 Vl ENG (/) Trang chủ (/) / Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' ÐỒ tmp://bal0153.Vrì/messenger-mÍkkOr-glamour-maC-13-red 1/10
 2. 2. 7/24/2015 Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đò - BALO153 Llílzltt Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' Ðó Giá bán: 317.000 <_Ĩ http:/Ibalo153.vrvmeSsenger-mikkor-glamotr-mac-13-red 2/10
 3. 3. 7/24/2015 Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đò - BALO153 Tôn kho: 3 sản phẩm Thương hiệu: Mikkor Mã sản phẩm: 443664 Màu sản phẩm: Ù Ũ Ũ Ũ Ù Ù Chất liệu: Polyester SỔ ngăn: 2 ngăn Kích thước: 38cm X 03cm X 27cm Thể tích: 0 Trọng lượng: 300g Ngăn đựng laptop: 13" Thời gian bảo hành: 12 tháng Chọn số lượng I . g " Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' ĐỔ 317.000 Q 1 ' Giới thiệu sản phấm Thông tín thương hiệu (0) Đánh giá http:/Ibal015ỉ3.vrl/messenger-mikkor-glamolt-mac-13-red 3/10
 4. 4. 7I24v/201 5 lìttp://balO153.Vrì/messenger-mÍkkor-glamour-maC-13-red Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' ĐỒ - BALO153 4/10
 5. 5. 7/24/2015 TÚÍ chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đò - BALO153 Llỉltltt httpJIbalo153.vrvmessengeI'-mÍkkor-glam0II-mac-13-red 5/10
 6. 6. I ..El nl “ .I-VÍ .`μ«` .“uI. ãrgầ V r .",`. ø -.G `v°-' r ` ỉ“*I';_'. ,- ir ›"` ›`-`,r~*Ệ1r l . I - . ŕ r , /` -“- ll I l l ,l -'." `ư ~ L r Ệ , 4 I l l ” v ` ` I 'I Ịl.l Il `ll ' ,, _ŕμø Ị.T 3 ằ.:IỈẾIỄắ ỀÍIE
 7. 7. 712412015 TÚÍ chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đỏ - BALO153 có THỂ BẠN QUAN TÂM (I balo-cnt-bl01 -den) http:/Ibalol 53.vr1/messenger-mÍkkor-glamour-mac-13-red 7/10
 8. 8. 7124/2015 TÚÍ chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đỏ - BALO153 BALO CNT BLOĨ ĐEN (/balo-cnt-bl01-den) 250.000 tị l Ạ l (lmessenger-mÍkkor-glamour-Chic-new-navy) TÚI CHÉO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW NAVY (lmessenger-mikkor-glamour-Chic-new-navy) 317.000 Q / lh “Ệ 1 ' lt l ^ 0* . . ` 4 `y yy» ` Ă y V ỈìiẫiPỮI1ốltIÍƠÍỂaỗtỈqUÍI Về ` G Ị k 'f'ĨĨ`ư` l l ol ” ` Ir 1 f tl u ỜIẠ Ệ? l .Í e l . 1 .. . (lmesSenger-mikkor-glamour-Chic-new-black) (/messenger-mÍkkor-glamour-chỉC-new-green) http:/Ibalo1 53.vrì/messenger-mÍkkor-glamour-mac-13-red 8/10
 9. 9. 7124/2015 TÚÍ chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đỏ - BALO153 TÚI CHÉO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW ĐEN TÚI CHÉO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW XANH LÁ (/mesSenger-mikkor-glamour-Chic-new-black) 317.000 (/messenger-míkkor-glamour-Chic-new-green) 317.000 đ đ SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM (lpackback-SÍmplecarry-wiki-b1- (lbusinessbag-SÍmplecarry-AIÍkÍ-S- (lmessenger-SÍmpleCarry-VIÍkÍ-m- wmb0810b-black) wm1401b-black) Wm 1 403b-black) BALO SIMPLECARRY WIKI-B1 CẬP SIMPLECARRY WIKI-S CẶP SIMPLECARRY WIKI-M WMB081 OB ĐEN WM1401 B ĐEN WM1403B ĐEN (/packback-SÍmplecarry-wiki-b1- (/businessbag-SimpleCarry-AIiki-S- (/messenger-SimpleCarry-I/IIikÍ-m- wmb0810b-black) 790.000 Ị wm1401b-black) 790.000 l_Ĩ Wm1403b-black) 750.000 c_Ĩ l;›:,:: lIlJE_Fị 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI http:/Ibalo1 53.vrI/messenger-mÍkkor-glamour-mac-13-red 9/10
 10. 10. 7/24/2015 Túi chéo Mikkor Glamour Mac 13' Đò - BALO153 'fr ĐI!! BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 COPYRlGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (http://thietkewebtdv.Com/thiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http://thietkewebtdv.Com/diCh-vu- Seo.html) by thietkeWebtdV.C0m (http://thietkewebtdv.Com/) http:/Ibal0153.vrvmeSsenger-mikkor-glamoI-mac-13-red 10/10

×