Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 1 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 2 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 3 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 4 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 5 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 6 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 7 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 8 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 9 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 10 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 11 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 12 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 13 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 14 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 15 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 16 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 17 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 18 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 19 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 20 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 21 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 22 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 23 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 24 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 25 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 26 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 27 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 28 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 29 การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย Slide 30
Upcoming SlideShare
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

72 Likes

Share

Download to read offline

การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย

Download to read offline

นำเสนอการดูแลสุขภาพช่องปาก
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารก ศพด อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผู้สูงอายุ
เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย

 1. 1. การดูแลสุขภาพช่องปากแต่ละช่วงวัย ทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรงพยาบาลป่าบอน
 2. 2. หญิงตั้งครรภ์  รักษาฟันให้สะอาดและหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ -เชื้อโรคฟันผุสามารถส่งไปยังทารกได้ -รับประทานยาควรปรึกษาแพทย์เพราะส่งผล ถึงลูกได้ -แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 3. 3. หญิงตั้งครรภ์  รับประทานแคลเซียมและฟอสฟอรัสให้เพียงพอ เพื่อสร้างกระดูกและฟันในเด็ก - นม ไข่ ถั่ว ปลาตัวเล็ก ผักใบเขียว  ลดความถี่ในการรับประทานอาหาร
 4. 4. หญิงตั้งครรภ์  งดยาปฏิชีวนะที่มีผลต่อฟันลูกในครรภ์ เช่น ยา Tetracyclin
 5. 5. เด็กทารก  เด็กเล็กที่ฟันยังไม่ขึ้น แรกเกิดถึง 6 เดือน - ใช้ผ้าชุบน้้าบีบหมาดๆเช็ดลิ้น เพดาน กระพุ้งแก้มและสันเหงือกให้ สะอาด
 6. 6. เด็กทารก  เด็กเล็กที่ฟันยังไม่ขึ้น แรกเกิดถึง 6 เดือน -ให้เด็กกินนมแม่ดีที่สุด กรณีกินนมผงอย่าผสมน้้าตาลหรือน้้าผึ้งลงไป - ฝึกนิสัยให้เด็กกินเป็นมื้อๆ
 7. 7. เด็กเล็ก  เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว (6 เดือน ขึ้นไป) - ห้ามเด็กหลับคาขวดนม - เมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไปควรให้เด็กเลิกดื่มนมจากขวดนม - ลดความถี่ในการรับประทานอาหาร มื้ออาหารว่างควรงด X
 8. 8. เด็กเล็ก  เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว พาเด็กไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน
 9. 9. เด็กเล็ก  เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว - ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็ก หรือเมื่อเด็กเริ่มแปรงฟันเองแล้ว ผู้ปกครองควรแปรงซ้้าให้จนกว่าเด็ก จะแปรงได้สะอาดเมื่ออายุประมาณ 7-8 ปี
 10. 10. การแปรงฟันเด็กเล็ก  การแปรงฟัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เช้า – ก่อนนอน ครั้งละ 3-5 นาที  ยาสีฟัน เลือกที่มี Fluoride (ฟลูออไรด์)  ปริมาณยาสีฟัน เด็กต่้ากว่า 2 ปี แตะที่ปลายแปรงพอเปียกเป็นจุดเล็กๆ เด็กอายุ 2-6 ปี ใช้ปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว เด็กอายุมากกว่า 6 ปี สามารถเพิ่มปริมาณได้
 11. 11. เด็กเล็ก วิธการแปรงฟันให้เด็กเล็ก ี
 12. 12. เด็กเล็ก วิธการแปรงฟันให้เด็กเล็ก ี
 13. 13. เด็กเล็ก เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว ระวังอย่าให้เด็กกินยาสีฟัน
 14. 14. เด็กโตหรือผู้ใหญ่ วิธการแปรงฟันในเด็กโตหรือผูใหญ่ ี ้ (ฟันแท้ขึ้นหมดแล้ว)
 15. 15. เด็กโตหรือผู้ใหญ่ วิธการแปรงฟันในเด็กโตหรือผูใหญ่ ี ้ (ฟันแท้ขึ้นหมดแล้ว)
 16. 16. เด็กดูดนิ้ว  ปกติในเด็กทารก  แต่ไม่ควรให้เด็กดูดนิ้วหลังฟันขึ้นแล้ว -ฟันหน้ายื่น -การขบฟันผิดปกติ -เคี้ยวอาหารไม่สะดวก  ควรให้ค้าชมมื่อเด็กไม่ดูดนิ้ว อาจหาผ้าพันแผลพันนิ้วเด็กไว้
 17. 17. ประโยชน์ของฟันน้้านม
 18. 18. ฟันของเรา ฟันน้านม ้ ฟันแท้
 19. 19. ฟันของเรา ฟันน้านม ้ ฟันของเรา
 20. 20. ฟันของเรา ฟันแท้
 21. 21. โครงสร้างฟัน
 22. 22. โรคของฟัน ฟันผุ ปริทนต์อกเสบ ั ั (โรคเหงือก)
 23. 23. ฟันผุ
 24. 24. ฟันผุ
 25. 25. ฟันผุ
 26. 26. โรคปริทันต์
 27. 27. โรคปริทันต์
 28. 28. โรคปริทันต์
 29. 29. การดูแลสุขภาพช่องปาก  แปรงฟันให้สะอาด 3-5 นาที  ควรพบหมอฟัน ทุกๆ 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง  ไหมขัดฟัน ควรใช้ไหมขัดฟันเพิ่มเติมในบริเวณฟันที่ติดกันแน่น เนื่องจากแปรงสี ฟันเข้าไปไม่ถึง
 30. 30. ขอบคุณครับ
 • junpenlarn

  Aug. 30, 2019
 • varisthakaeepakdee

  Aug. 24, 2019
 • thanakanomsin1

  Jul. 29, 2019
 • ssuser103e87

  Aug. 18, 2017
 • nantachai66

  Nov. 26, 2016
 • praewmasoo

  Sep. 22, 2016
 • tawsak48209675

  Aug. 16, 2016
 • parkdongjae

  Jul. 28, 2016
 • putparepat

  May. 30, 2016
 • LaiboicSawangmit

  Jan. 18, 2016
 • NattananPanboon

  Dec. 18, 2015
 • SaporRuakaew

  Nov. 11, 2015
 • chompoo15022539

  Oct. 27, 2015
 • aongzan13

  Oct. 24, 2015
 • NopparatSittisakunchai

  Oct. 5, 2015
 • SuraneeDent

  Sep. 25, 2015
 • PuPuKwanKwan

  Sep. 23, 2015
 • ssuseracfe59

  Sep. 22, 2015
 • ssuser775ed5

  Sep. 15, 2015
 • pensripanhinkong

  Sep. 8, 2015

นำเสนอการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารก ศพด อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้

Views

Total views

55,773

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

32

Actions

Downloads

350

Shares

0

Comments

0

Likes

72

×