Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAPA 18. MOELS (12)

674 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MAPA 18. MOELS (12)

 1. 1. MAPA 18 (12 models) MOVIMENTS MIGRATORIS (1961-70) MAPES PAU HISTÒRIA D’ESPANYA Illes Balears 2013-14 Història Espanya IES Ramon Llull (Palma) Maria Assumpció Granero Cueves
 2. 2. Cal fixar-vos en què aquest mapa pot donar-se amb informació o us poden demanar que l’elaboreu vosaltres (tipus els mapes que heu emplenat en Geografia, en aquest darrer cas no oblideu la llegenda o signes convencionals). Us present distints models del MAPA 18 amb el moviments migratoris de la població espanyola, tan a nivell interior com exterior, així com una sèrie de gràfics, graelles estadístiques i piràmides de població, com a material complementari, per comprendre els canvis socials que es van produir en la societat espanyola dels ’60-70, a causa del canvi de les estructures econòmiques i de l’obertura del règim franquista cap a l’exterior, sortint de l’aïllament. Situació que va possibilitar la superació, en part, de l’anacronisme i l’estancament i/o endarreriment que patia la societat espanyola envers una Europa que avançava cada vegada més. Cal fer referència als items demogràfics (natalitat, mortalitat, esperança de vida, estructura social, etc.), així com a l’èxode rural i el consegüent procés d’urbanització, la millora del nivell de vida i l’entrada en la societat de consum, i els canvis culturals que van ser possibilitats per un major contacte amb l’exterior. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (B3-T4) ACTIVITAT PAU: Lectura i/o elaboració de mapa amb els moviments migratoris interiors dels anys 60 i 70.
 3. 3. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (B3-T4) ACTIVITAT PAU: Lectura i/o elaboració de mapa amb els moviments migratoris interiors dels anys 60 i 70.
 4. 4. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 1)
 5. 5. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 2)
 6. 6. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 3)
 7. 7. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 4)
 8. 8. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 5)
 9. 9. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 6)
 10. 10. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 7) EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DEMOGRÀFICS A ESPANYA ANYS TAXA NATALITAT TAXA MORTALITAT CREIXEMENT NATURAL 1951-55 15,9 10,4 5,5 1956-60 18 9,9 8,1 1961-65 19,1 9 10,1 1966-70 19,7 8,7 11 1971-75 19,9 8,5 11,4 EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DEMOGRÀFICS A ESPANYA
 11. 11. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 8)
 12. 12. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 9)
 13. 13. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 10)
 14. 14. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 11)
 15. 15. MAPA 18.- MIGRACIONS INTERIORS (model 12)

×