94. LES SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ. PABLO RUIZ PICASSO-2

4,868 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

94. LES SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ. PABLO RUIZ PICASSO-2

 1. 1. “Abans un quadre era un conjunt d’elementsafegits. Els meus quadres són una suma dedesacoblaments o fragmentacions”. Història de l’art -2 IES Ramon Llull (Palma) Alumne 2nA: Jaume Miranda Vila Professora: M Assumpció Granero Cueves
 2. 2. FITXA TÈCNICA (documentació general) Catalogació i anàlisi formalTítol Les demoiselles d’Avignon o Les senyoretes del carrer dAvinyóPintor Pablo Ruiz Picasso (Màlaga, 1881- Mougins, França, 1973)Cronologia 1907Estil Cubisme negre o africà, protocubisme, experimentant en laboratori art cap fase analíticaLocalització The Museum of Modern Art, MoMA, Nova YorkTècnica i suport Oli sobre llençDimensions 243’9 cm × 233’7 cmTema Escena al prostíbul del carrer Avinyó, Barcelona
 3. 3. ÍNDEX1.- CONTEXT HISTÒRIC 1res AVANTGUARDES2.- CONTEXT ARTÍSTIC 1res AVANTGUARDES “ISMES”: FAUVISME (1905) I EXPRESSIONISME; CUBISME (1907); FUTURISME (1909); ABSTRACCIÓ (1910); DADAISME (1916); I SURREALISME (1924); NEOPLASTICISME; SUPREMATISME; BAUHAUS I LE CORBUSIER3.- CONTEXT BIOGRÀFIC PICASSO: ETAPES, OBRES I DONES4.- CUBISME 4.1. INTRODUCCIÓ I REPRESENTANTS 4.2. ETAPES: A) PROTOCUBISME I ANTECEDENTS; B) ANALÍTIC O HERMÈTIC; C) SINTÈTIC5.- TRANSCENDÈNCIA HISTÒRICA DE LES DEMOISELLES D’AVIGNON6.- TEMÀTICA I FINALITAT7.- ESTUDIS PREVIS PER A LES SENYORETES D’AVINYÓ8.- DESCRIPCIÓ FORMAL9.- ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS10.- MODELS I INFLUÈNCIES11.- ACOLLIDA: CRÍTIQUES I CONSIDERACIONS DELS AMICS DE PICASSO A L’OBRA12.- RESPOSTES I CITES DE PICASSO13.- ÈPOCA NEGRA. EN EL LABORATORI DE L’ART EXEMPLES ALTRES OBRES PROTOCUBISTES14.- DOS CUBISMES EXEMPLES OBRES CUBISME ANALÍTIC I HERMÈTIC; I SINTÈTIC15.- BIBLIOGRAFIA
 4. 4. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES1907. REFERENTS HISTÒRICS. COMENÇAMENT DEL SEGLE XX IMPLICA:- “PAU ARMADA”: Grans enfrontaments i tensions internacionals entre les granspotències europees pel domini colonial (Imperialisme).- Primera Guerra Mundial (1914-1918) i Revolució Soviètica (1917).- Conseqüències: Crisi demogràfica, econòmica i social, que durà a canvis polítics,econòmics, territorials, socials i, també, morals.
 5. 5. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES- INICI DEL SEGLE XX: Primera Guerra Mundial (1914-1918) i Revolució Soviètica (1917).
 6. 6. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESREFERENTS HISTÒRICS. INICI DEL SEGLE XX:- Nou paper de la dona (s’integra en el món laboral):Relaxament moral i de costums, i aparició de noves modes(moral no tan marcada).
 7. 7. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES- En acabar IGM, canvi territorial: Nou mapa Europa. Caiguda dels grans imperis (Rússia,Alemanya, Àustria-Hongria), és a dir, nous estats i canvi de les fronteres europees.- Naixement de la URSS (primer estat socialista).
 8. 8. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES- Després Primera Guerra Mundial (18-19) tractats i canvi territorial: Nou mapa Europa.
 9. 9. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESREFERENTS HISTÒRICS. INICI DEL SEGLE XX:- Després 1GM, sorgiment dels EUA com a nova potència mundial: “Feliços anys vint” i...- Crac del 1029: Gran Depressió i crisi dentreguerres.- Idees marxistes i anarquistes. Moviment obrer.- Ascens del feixisme i del nazisme: Esclat Segona Guerra Mundial (1939-1945).
 10. 10. 1. CONTEXT HISTÒRIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESREFERENTS HISTÒRICS. INICI DEL SEGLE XX:- És l’època quan el progrés científic i tècnic estàampliant la visió del món de l’ésser humà, i s’estàocupant no només de la realitat física (cal recordar lateoria de la relativitat d’Einstein, de 1905).-També s’amplia la psique humana (Freud) i, fins i tot,la música obre camins nous (Igor Stravinsky, i lamúsica docecafònica d’Arnold Schöenberg). Retrat d’Igor Stravinsky. Picasso (època clàssica) - La nova actitud, alhora capitalista i científica, fa, seguint la frase de Marx, que tot el que és sòlid es desintegri en l’aire.
 11. 11. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESEN ART, NAIXEMENT DE LES AVANTGUARDES, ELS“ISMES”: Una sèrie de moviments artístics quepretenien innovar la producció artística, renovarde forma radical la seva forma i contingut, i acabaramb els moviments anteriors.“ISMES”: Diferents tendències que conviuen iconformen un ric panorama cultural. Els granscentres artístics (1a ½ s. XX) van ser aquells onaparegueren els nomenats “ismes” o tendències 1904. Luxe, calme et volupté.que configuraren les Primeres Avantguardes. Henri Matisse. FauvismePrimer sorgeixen a França (París) i, després, arribena Alemanya, Àustria, Rússia, Suïssa, Holanda i,més tard, Nova York. CRONOLÒGICAMENT: FAUVISME (1905) - Fauvisme (1905) i Expressionisme (primeres) - després, Cubisme (1907), Senyoretes Avinyó - Futurisme (1909) - Abstracció (1910) - Dadaisme (1916) - i Surrealisme (1924) 1906. El pont de Londres. André Derain. Fauvisme
 12. 12. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES- Avant Garde (avançada o destacament militar avançat, en francès). Polítiques i moviments culturalsprogressistes. Designa, principalment, tots els moviments creatius apareguts entre 1905 i 1945.- Negació i destrucció de l’art tradicional. Qüestionen tradició i academicisme, cercant novetat,originalitat i polèmica, és una provocació sistemàtica mitjançant l’experimentació artística constant.- Escultura i pintura: principals camps d’experimentació artística.- Exaltació de la subjectivitat. Llibertat de composició i interpretació, sovint sense paràmetres nireferències anteriors. Contra el dogma i radicalització de les idees.- No existeixen regles ni límits per a la creació. Renovació delscànons. Innovació de gèneres, formats, materials i estils artístics.- Programes i manifests d’avantguarda (“ISMES”). L’ART MODERN 1954. Salvador Dalí s’autoretratà com la Gioconda
 13. 13. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES POST-IMPRESSIONISME 1916. Festa en Figueres. I EXPRESSIONISME Salvador Dalí. Post-impressionisme 1910. Fränzi davant una cadira tallada. Ernst Ludwig Kirchner. 1893. El crit. Edvard Munch. Expressionisme Ceres, pastel i trempsobre paper cartró (83´5 x 66 cm). 1915. La torre vermella en Halle. Munch Museet, Oslo. Ernst Ludwig Kirchner. Expressionisme Expressionisme
 14. 14. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES 1914. Die Jalousie. CUBISME (1907) The Sunblind. Enlluernat pel sol. (92x72,5cm). Juan Gris.Tate Gallery. Londres. Cubisme 1919. Cosmic Composition. Paul Klee. Cubisme 1912. Guitarra i mandolina. Juan Gris. Cubisme
 15. 15. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESINFLUÈNCIES DEL CUBISME FUTURISME (1909) 1913. Velocitat Abstracta, el cotxe ha passat. 1913. Formes úniques de Giacomo Balla continuïtat en l’espai. Umberto Boccioni
 16. 16. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES - ESCULTURA I PINTURA: Ruptura de la forma i de la concepció de l’espai clàssic. FUTURISME (1909) FUTURISME (1909) DADAISME (1916) I DADAISME (1916)1913. Formes úniques de 1912. Nu davallant l’escala n. 2. 1916. Retrat de continuïtat en l’espai. Marcel Duchamp. Tristan Tzara. Umberto Boccioni Museu d’Art de Filadèlfia Hans Arp
 17. 17. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES ABSTRACCIÓ (1910) 1910, datada 1912-13. Primera aquarel·la. Vassily Kandinsky. Art Abstracte 1925. Composició VIII. Vassily Kandinsky. Art Abstracte
 18. 18. 2. CONTEXT ARTÍSTIC: 1res AVANTGUARDES DADAISME (1916)L’urinari (una de les obres més representatives i influents del s. XX) marca l’inici de la modernitat. ANova York, on Duchamp s’estableix durant la IGM, s’havia creat la Societat d’Artistes Independents, queorganitzava exposicions sense premi. Duchamp (artista francès) compra aquest urinari de paret, el du al seu estudi i el gira 90 graus, i l’any 1017 (primera d’aquestes exposicions) l’envia, amb el títol Font i signat amb el pseudònim de R. Mutt. Va ser rebutjat, malgrat que la norma de la Societat era no excloure’n cap objecte o obra d’art, ni a cap artista. 1917. Font. Marcel Duchamp. Dadaisme
 19. 19. 2. CONTEXT ARTÍSTIC: 1res AVANTGUARDES DADAISME (1916)El més interessant: és un READY-MADE (prefabricat), el ready-made menys rectificat, per tant, es potconsiderar el gest artístic més provocador de tota la carrera de l’artista, és un nou i radicalplantejament sobre el concepte de l’art i la fabricació o producció de l’obra, no calia ni tan sols produir-la, n’hi havia prou en la voluntat de l’artista de convertir-la en art, fins i tot, un urinari prefabricat; l’artes posava, així, a l’abast de tothom i desapareixia l’actitud passiva de l’espectador envers l’obraacabada, perquè qualsevol podia completar o transformar una obra ja existent mitjançant una novamirada o utilització diferent, donant un sentit distint, es convertia en objecte artístic. 1917. Font i roda bicicleta. Marcel Duchamp. Dadaisme
 20. 20. 2. CONTEXT ARTÍSTIC: 1res AVANTGUARDES DADAISME (1916)Primeres avantguardes artístiques (1905-1945), en escultura i pintura característiques comunes,encara que diversitat en les obres. MARCEL DUCHAMP (1887-1968), pintor francoamericà d’esperittransgressor, pertany al moviment avantguardista denominat Dadaista i Futurista, creat a inicis de1916, lligat a l’obertura del conegut Cabaret Voltaire en la ciutat neutral de Zurich, on un jove romanès,Tristán Tzara (principal artífex del moviment), i un grup d’artistes, es trobaren fugint del conflicte bèl·lic.Al atzar sorgeix el nom, en obrir el diccionari per la lletra “d”, i es defineix com un moviment“antiartístic”. Obres amb caràcter provocador, volen desprestigiar l’obra d’art tradicional, creant unaproposta nihilista, iconoclasta (no adoren icones), il·lògica i absurda, que és reflex fidel del desencísproduït per la destrucció del gènere humà durant la I Guerra Mundial. Creuen que tota obra d’art ésuna destrucció, que s’han de cremar els museus. Defensen que un cotxe a tota velocitat és mésinteressant que la Victòria alada de Samotràcia o Niké de Samotràcia (de l’escola de Rodes, períodehel·lenístic, en el Museu del Louvre de París) atribuïda amb certa probabilitat a Pithókritos de Rodes. Terminologia PAU 71.- Iconoclàstia. Doctrina contrària al culte o veneració de les icones o imatges sagrades, i a què decorin les parets de les esglésies, que dominà el món bizantí dels segles VIII i IX.1917. Font. Marcel Duchamp. Dadaisme Niké o Victòria alada de Samotràcia (190 aC)
 21. 21. 2. CONTEXT ARTÍSTIC: 1res AVANTGUARDES DADAISME (1916)1917. Font. Marcel Duchamp. Dadaisme Terminologia PAU 119.- Ready-made (sinònim: Ready made). Obra artística fruit de la combinació o disposició arbitrària d’objectes d’ús quotidià allunyats del seu context habitual amb la qual l’artista vol sorprendre. Denominació introduïda per Marcel Duchamp per als objectes de consum, prefabricats o produïts industrialment, que l’artista declara obres d’art, sense canviar en res el seu aspecte extern. “Movement 1913–2007”. Michael Gumbold
 22. 22. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESSURREALISME (1924) 1929. El Gran Masturbador. Salvador Dalí. Oli sobre llenç (110 x 150 cm). Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, Madrid. Surrealisme
 23. 23. EL GRAN MASTURBADOR (1929)97 SALVADOR DALÍ I DOMÈNECH (Figueres, 1904-1989) CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. MADRID
 24. 24. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESINFLUÈNCIES DEL CUBISME NEOPLASTICISME1917. Portada revista De Stijl. 1942-43. Broadway Boogie Woogie. Piet Mondrian. Theo Van Doesburg Oli sobre llenç (127 x 127 cm). MoMA. New York
 25. 25. 2. CONTEXT ARTÍSTIC: 1res AVANTGUARDES INFLUÈNCIES DEL CUBISME NEOPLASTICISME1921. Composició en vermell, groc i blau. Piet Mondrian. Oli sobre llenç (39 x 35 cm)
 26. 26. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDESINFLUÈNCIES DEL CUBISME BAUHAUS SUPREMATISME 1964. Homenatge al quadre 1918. Blanc sobre blanc. Composition, (Gris i verd). Joseph Albers White on white. Kasimir Malevich
 27. 27. 2. CONTEXT ARTÍSTIC DE LES PRIMERES AVANTGUARDES INFLUÈNCIES DEL CUBISME LE CORBUSIER1930. Pavelló suïs Ciutat Universitària París
 28. 28. 3. CONTEXT BIOGRÀFIC DE PICASSO, ETAPES I OBRES De petit ja dominava el dibuix i la pintura, obres de Barcelona. Pintures1. Aprenentatge (1881-1901) pels Quatre Gats. 1904, 23 anys s’estableix a París. Primer estil personal. Valor simbòlic dels blaus. Visió pessimista. Figures tristes,2. Època blava (1901) éssers marginats... Dibuix sever. Simplicitat. Enriqueix la paleta. Optimisme. Combina roses i tons blavosos. Temes més alegres3. Època rosa (1905) (arlequins, personatges de circ). Comença a formar-se el cubisme. 1907: Les senyoretes del carrer d’Avinyó (94). Influència art ibèric i4. Època cubista (1906/07-14) negre, i de Cézanne. Passà pel cubisme analític, hermètic, sintètic. Durant IGM, viatja a Itàlia, nova època sense abandonar del tot mai el cubisme.5. Època clàssica (1917) Obres figuratives: mares, fill, arlequins... Recerca continuada. Colors lluminosos. 1925: Canvi temàtica i estil. Fase surrealista: Representació inèdita realitat, canvia6. Metamorfosi (1924) anatomies de formes corbes a anguloses. Nou llenguatge que expressa angoixes de l’època, i també fets concrets. Simbolisme, vers al propi estil. 1934-1936 Surrealisme expressionista: crea mitologia7. Estil Picasso (1937-43/73) personal.Compromís polític (1934-1945) 1937-1939 Guerra Civil: Cubisme, expressionisme i surrealisme: Guernica (95).Darrers anys. Treball salvatge 1940-1945 2a Guerra Mundial: SIMBOLISME, retrats i natures mortes.8. Variacions obres altres artistes (1951, 57, 63, 72...).9. Escultura (1906...) i ceràmica (1946...), gravats..., poesia..., un gaudidor...
 29. 29. 3. CONTEXT BIOGRÀFIC DE PICASSO, ETAPES I DONES A. Fent-se un geni (1890-1898)1. Aprenentatge: Etapa formació (1881-1901, 20 anys) B. Art de joventut (1898-1901)2. Època blava (1901-1905) FERNANDE OLIVIER (1904-12)3. Època rosa (1905-1906) A. Protocubisme, era negra o africana (1906/07- 09). Experimentant en el laboratori de l’art.4. Època cubista (1906/07-14/18) B. Cubisme analític cap a hermètic (1909-1912) EVA GOUEL (1912-15) I GABY LESPINASSE (1915-17)5. Època clàssica (1917-24). Càmera C. Cubisme sintètic: collage, papier collé (1912-14) OLGA KOKLOVA (1917-27/35)6. Metamorfosi (1924-37). Malabarista de formes MARIE THÉRESÈ WALTER (1927-35)7. Estil Picasso (1937-1943/73) 1934-1936 SURREALISME EXPRESSIONISTA: Mitologia personal EXPRESSIONISMECompromís polític (1934-45) 1937-1939 DORA MAAR (1936-44) CUBISME, SURREALISMEDarrers anys. Treball salvatge 1940-1945 FRANÇOISE GILOT (1943-53) SIMBOLISME8. Variacions obres altres artistes (1951, 57, 63, 72...). JACQUELINE ROQUE (1954-73)9. Escultura (1906...) i ceràmica (1946...), gravats..., poesia..., un gaudidor...
 30. 30. 3. CONTEXT BIOGRÀFIC DE PICASSO, DE ROSA A CUBISTA3.- Final època rosa (1905-1906) i4.- Època cubista (1907-1914/18)Després etapa rosa, comença una influència del’art ibèric i negre, i de Cézanne. I passà pelcubisme analític, hermètic, sintètic (collages).- Després de realitzar, en 1905, una breu visita aHolanda.- 1906, viatja a Gósol, poble del Pirineu català, ondescobreix les imatges romàniques i elprimitivisme de l’estatuària de l’ art ibèric.- 1906. Pinta nus i comença a realitzar escultures(per primera vegada). Realitza el famós retrat deGertrude Stein.- En 1906 coneix a Matisse i a Derain i, també enaquest any, mor Paul Cézanne.- En 1907 desenvolupa l’“Època Negra”, influït peruna sèrie de manifestacions culturals de l’ÀfricaNegra, desconegudes fins llavors, en Europa. PabloPicasso va experimentant i definint el seu art cap elcubisme, i en 1907 pinta "Les demoiselles 4. CUBISMEdAvignon". 1906. Retrat de Gertrude Stein
 31. 31. 4. CUBISME 4. 1. INTRODUCCIÓ I REPRESENTANTS PABLO RUÍZ PICASSO (1881-1973) GEORGES BRAQUE (1882-1963) JUAN GRIS (1887-1927) La data de 1907 pot ser la referència per parlar del cubisme. Aquest és l’any en què es troben Braque i Picasso. Els crítics contemporanis varen ser unànimes a l’hora de proclamar Picasso com a líder del moviment.
 32. 32. 4. ÈPOCA CUBISTA (1907-14) 4. 1. INTRODUCCIÓ GEORGES BRAQUEPABLO RUÍZ I REPRESENTANTS (1882-1963) PICASSO(1881-1973) JUAN GRIS (1887-1927)
 33. 33. 4. CUBISME 1945. Gerro, espelma i cassola esmaltada 4. 2. ETAPES- Influència de Cézanne (geometrització), escultura africanai relleus ibèrics i egipcis.- Distorsió figures. Esquematització.- Petrificació rostres. 3 ETAPES:- A. 1906/07-09: CUBISME NEGRE O PROTOCUBISME(experimentant en el laboratori de l’art: 1906-07).- B. 1909-12: CUBISME ANALÍTIC: Descomposició figura endistints plans i monocromia. O CUBISME HERMÈTIC: Majorús del color i/o introducció qualque objecte identificatiu.- C. 1912-14: CUBISME SINTÈTIC (COLLAGE): Combinació ijuxtaposició de distints plans per recomposar la figura.
 34. 34. 4. ÈPOCA CUBISTA (1907-1914)4.2. ETAPES: ANTECEDENTS DEL CUBISME - Picasso sentia admiració per l’art egipci, assiri i africà. - En 1906 va fer, també, una sèrie de visites al Museu del Louvre a una exposició d’escultures ibèriques. - 1906 comença la seva amistat amb el fauvistes, Matisse i Derain, que eren col·leccionistes de màscares africanes.
 35. 35. 4.2. ETAPES I ANTECEDENTS4. CUBISME “QUI VEU LA CARA HUMANA CORRECTAMENT: EL FOTÒGRAF, EL MIRALL O EL PINTOR?” Pablo Picasso - Escultura de fang del segle XIX, similar en estil a les que Picasso conegué en París abans de Les senyoretes d’Avinyó. - "Art négre, connais pas", responia Picaso a una pregunta de la revista Action en 1920. - El Període Africà de Picasso, també conegut com Període Negre o Període Obscur, va durar de 1907 a 1909. Els primers anys de 1906-07 va anar experimentant, com s’ha dit, en el laboratori de l’art, i el seu estil es va veure fortament influït per l’escultura africana.
 36. 36. 4. CUBISME (1907-14)4.2. ETAPES I ANTECEDENTS “La gent no canvia d’una generació a unaaltra. Pel que sabem a través de la història,la gent és més o menys la de sempre, té lesmateixes necessitats, desitjos, virtuts,qualitats i també els mateixos defectes.D’una generació a una altra no canvia res,excepte el que s’ha vist, i és allò vist el queconforma cada generació”. Gertrude Stein Picasso i Braque, iniciadors del cubisme,van incloure en la seva experiència visualun nou codi, aliè a la nostra cultura. Estractava de l’art tribal procedent del’Àfrica negra i d’Oceania; i mitjançantaquest art, els artistes occidentals esreplantejaren la representació de la figurahumana, de l’espai i, en definitiva, de totallò que valia la pena ser representat. Intercanvi d’opinions entre Picasso i un amic, també pintor, en els primers any del segle XX, davant d’una escultura fetitxe de l’art africà. “És quasi tan bella com la Venus de Milo”.“És més bella”.
 37. 37. 4. ÈPOCA CUBISTA (1907-1914)4.2. ETAPES I ANTECEDENTS4.2.A. INICI CUBISME (1907-1909)Triple influència: 1. Estatuària romànica i ibèrica. 2. Estatuària de l’Àfrica Negra. 3. Empremta dels francesos Cèzanne i Ingres =>Simplificació formal eliminant elements accessoris.CARACTERÍSTIQUES PROTOCUBISME- Inici d’un procés de geometrització i esquematització. Descomposició dels angles i diferents punts de vista.- Predominen les línies rectes però es conserven les corbes.- Predomini d’una paleta ocre - rogenca.- Camí que culminarà en 1907: Les senyoretesdel carrer d’Avinyó, punt partida del cubisme(encara és una obra protocubista). 1907. Autoretrat
 38. 38. 5. TRANSCENDÈNCIA HISTÒRICA DE L’OBRA - Les senyoretes d’Avinyó (1907). Oli sobre llenç (243,9x233,7 cm), MoMA, Museum of Modern Art, New York City. - Sopar en un prostíbul de Barcelona, carrer d’Avinyó. - Trigà 9 mesos acabar-lo. - És considerada la primera pedra de l’art del segle XX. Una obra mestra que marcava un punt de partida (inici del Cubisme). - A partir d’aleshores, Picasso elimina tot allò sublim de la tradició. - El cubisme només és comprensible si trencam amb allò anterior.
 39. 39. 5. TRANSCENDÈNCIA HISTÒRICA DE L’OBRA1907. REFERENTS HISTÒRICS. INICI DEL SEGLE XX:- Les senyoretes dAvinyó, per alguns, suposa el naixement del Cubisme, ja que Picasso fouel primer en rompre la perspectiva lineal i adaptar les figures a través de formesgeomètriques: fragmentació geomètrica de lespai i, aquest espai, es configura en plansrelacionats entre sí.
 40. 40. 5. TRANSCENDÈNCIA HISTÒRICA DE L’OBRAQUÈ I COM HO FEU PICASSO???...- Romp amb totes lesnormes tradicionals de lapintura figurativa(perspectiva lineal).- Concep un nou llenguatge,i el fa realitat en Lessenyoretes d’Avinyó (1907).- Amb Georges Braque,creen i desenvolupen elCubisme, el primer art noui radical del segle XX.- Autèntica fita en l’evolucióde l’art modern.- El seu nom i la seva obrapersonifiquen l’art del segleXX: És la Figura del Segle.- Admirat i criticat al mateixtemps.
 41. 41. 5. TRANSCENDÈNCIA HISTÒRICA DE L’OBRAGEORGES BRAQUE (1882-1963) Juntament amb Georges Braque suposarà levolució del Cubisme fins a la I Guerra Mundial (època clàssica). PABLO RUÍZ PICASSO (1881-1973)
 42. 42. LES DEMOISELLES D’AVIGNON O LES SENYORESTES DEL CARRER AVINYÓ (1907) 94 PABLO RUIZ PICASSO (Màlaga, 1881- Mougins, França, 1973) MUSEU D’ART MODERN DE NOVA YORK (MoMA) PROTOCUBISME 1908.Grans grenyes a L´Estaque (Big tress at L’Estaque). Georges Braque. Col·lecció particular Tela de Braque que va obrir l’espai del moviment cubista. 1908. Viaducte de L’Estaque. Georges Braque 1908. Cases en L´Estaque. Georges Braque. Oli sobre llenç (73 x 60 cm). Kunstmuseum Bern.
 43. 43. 6. TEMÀTICA I FINALITAT- L’escena representa unsopar en un prostíbul(bordell) del carrer Avinyóde Barcelona. Se sap nopel propi quadre, sinó perles explicacions quePicasso donà al cercledamics a qui ensenyà elquadre, per primeravegada.- El nom va donar lloc a laconfusió amb Avignon enfrancès, ja que el detallexplicat per Picasso (elprostíbul) era desconegutper la majoria de gent.- No fou exposat fins el1916, doncs produí ungran impacte.
 44. 44. 6. TEMÀTICA I FINALITAT- Gràcies als estudis previs de Picasso, sabem que va concebre el quadre com una sàtiraeròtica al·legòrica i literària de les obres en boga de la Arcàdia.- Hi havia figures dhomes, però va decidir eliminar-les (mariner, estudiant amb calavera,simbolitzaven els plaers front a la mort).
 45. 45. 6. TEMÀTICA I FINALITAT - El bodegó intensifica aquest símbol com un vanitas (vanitates) barroc. - Intenció anti-acadèmica. Terminologia PAU144.- Vanitas (sinònim: Vanitates). Composiciópictòrica, generalment una natura morta, que permitjà dobjectes simbòlics representa la caducitatde la vida, la fugacitat dels plaers terrenals i lainnel·luctibilitat de la mort. Habitual en la pinturaholandesa, francesa i espanyola del segle XVII.
 46. 46. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 47. 47. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Nu assegut 1907. Petits nus
 48. 48. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Estudis per 1907. Bust de dona 1907. Dona“Les Demoiselles d’Avignon”
 49. 49. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 50. 50. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 51. 51. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 52. 52. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ 1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 53. 53. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 54. 54. 7. ESTUDIS PREVIS PER A SENYORETES DEL CARRER AVINYÓ1a FASE: PROTOCUBISME O CUBISME PRIMITIU, EMBRIONARI O ÈPOCA NEGRA (1907-09) 1907. Les demoiselles d’Avignon. Aquarel·la sobre paper. Pablo Picasso. (ESBÓS, estudi preliminar). Museu d’Art de Filadèlfia. EUA
 55. 55. 8. DESCRIPCIÓ FORMAL- 5 dones són el centre del quadre.- A la zona inferior, sobre un mantellblanc arrugat, distingim un bodegó (natura morta): una tallada de síndria,una poma, una pera i un singlot deraïm. 3 4- Ús de tons ocres, roses i fons gris iblavós. Els tons terres i rojos 1 2caracteritzen la seva primera època. 5 Terminologia PAU 22.- Bodegó (sinònim: 94.- Natura morta). Pintura o obra plàstica que representa éssers inanimats (animals morts, vegetals, objectes). Castellà: Bodegón; naturaleza muerta.
 56. 56. 8. DESCRIPCIÓ FORMAL 4 1 5 5- Les dones de l’extrem dret (l’asseguda i la dempeus), i la de més a l’esquerra tenencares estranyes, com si portessin màscares.
 57. 57. 8. DESCRIPCIÓ FORMAL 41 5 4 51 5- Cares estranyes, com si portessin màscares.
 58. 58. 8. DESCRIPCIÓ FORMAL - Les dues del centre posseeixen una concordança major entre el cos i les cares. 2 3 2 2 3
 59. 59. 8. DESCRIPCIÓ FORMAL 4. La dona de sobre la que està1. La dona dempeus asseguda sembla,de lesquerra també, apartarsembla que entra a una cortina.lhabitació i apartauna espècie decortina amb la mà 4aixecada.2. La del centre 1 2 3sembla tenir unapostura forçada idreta, però si 5. L’asseguda eslespectador shi 5 troba desquenes,fixa, es veu que però té la cara capPicasso la pintà a lespectador:tombada i, després, una figurala col·locà dreta impossible en la(cames creuades i realitat.un braç darrera elcap).
 60. 60. 8. DESCRIPCIÓ FORMAL 1907. Les demoiselles dAvignon - Rostres: egipcis, caucàsics, i d’influència art africà i ibèric. - Grup de prostitutes a l’hora de menjar (cistella de menjar al terra, natura morta). - Obra d’investigació i experimentació. - Alternança de trets còncaus i espais plans. - Elements corporals tractats a partir de la ruptura de la perspectiva. - Rebuig: Relleu i volum. - Divisió en superfícies planes. - Fragmentació geomètrica. - Eliminació d’ombrejats. - El fons sofreix successives modificacions.
 61. 61. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???...1. Desaparició del punt de vista únic i immòbil (tradicional) i es multipliquen.Abandonà tots els convencionalismespictòrics: el modelat, la profunditat il’espai i les figures s’aplanen, fonent-se.Representa simultàniament els objectesdes de varis punts de vista: romp ambperspectiva clàssica. Els rostressintetitzen la visió frontal i lateral(multiplicació).
 62. 62. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???... S’allunya radicalment de la tradició, en2. Abolició del nu femení clàssic, idealitzat. abandonar la reproducció de les formes naturals (precursor de l’abstracció).
 63. 63. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???... Experimenta amb noves formes,3. Desproporcions anatòmiques i formes anguloses. fragmenta i deforma els objectes (reconstrucció mental).
 64. 64. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???...4. Ús del contorn i el defineix amb un traç marcat. Colors plans.
 65. 65. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???...5. No té un fons físic delimitat, ni una perspectiva concreta. Simplifica els objectes a formes geomètriques, que són acoblades i superposades en la superfície d’un quadre (així sorgeix la paraula Cubisme). Picasso i Braque assumien la idea defensada per Cézanne: “Cal tractar la naturalesa a través del cilindre, de lesfera i del con".
 66. 66. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???... 6. Afany de renovació i trencament amb lestil anterior.1896 (15 anys). Mare, 1901 (20 anys). María Picasso López Autoretrat, Jo Picasso 1902. La bebedora 1905. Artistes, Mare i fill adormida
 67. 67. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???...7. Influència de lart negre africà i primitiu (egipci, grec,ibèric) en els fauvistes, cubistes i altres avantguardes.
 68. 68. 9. ESTIL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS COM HO VA FER???...7. Influències: art negre africà i primitiu (egipci, grec, ibèric).Les màscares africanes són importants per la sevainnocència i ingenuïtat, i la seva puresa de formes.
 69. 69. ANTECEDENTS DEL CUBISME10. MODELS I INFLUÈNCIESCap de terracuita. Art Nok. Nigèria 1907. Fragment Senyoretes Avinyó
 70. 70. ANTECEDENTS AFRICANS I EGÍPCIS 10. MODELS I INFLUÈNCIESMural egipci. Tomba de Tutankamon 1907. Fragment Senyoretes Avinyó
 71. 71. ANTECEDENTS DEL CUBISME10. MODELS I INFLUÈNCIES EL GRECO (1541-1614)Paul CÉZANNE (1839-1906)1900-05. Les banyistes 1610. Laocoont. El Greco. Oli sobre llenç (142x193 cm). National Gallery of Art. Washington (EUA) 1863. Le déjeuner sur l’herbe. Édouard MANET (1832-1883)
 72. 72. ANTECEDENTS MANIERISTES 10. MODELSLes dones recorden a lesfigures allargades dels darrersperíodes de El Greco. 1610. Laocoont. El Greco. Oli sobre llenç (142x193 cm). National Gallery of Art. Washington (EUA) 1610-13. La Visitació EL GRECO (1541-1614) 1612-12. Adoració dels pastors. El Greco
 73. 73. ANTECEDENTS DEL CUBISME10. MODELS I INFLUÈNCIESARTISTES QUE PICASSO ADMIRAVA: NEOCLASSICISME 1814. La Gran Odalisca (Esclava turca). Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867). Oli sobre tela (93 x 163 cm). Museu del Louvre, París (França).
 74. 74. ANTECEDENTS NEOCLÀSSICS10. MODELS I INFLUÈNCIES El Bany turc. Jean-Auguste Dominique Ingres Influència de les escenes dharem dIngres. Odalisca (Esclava turca). Jean-Auguste Dominique Ingres
 75. 75. ANTECEDENTS DEL CUBISME 10. MODELS I INFLUÈNCIESLa part dreta inspirà a Edouard Manet per Dejeuner sur l’herbe. La part esquerra sembla que fouinspiració per Les mademoiselles d’Avignon de Picasso.A dalt i entre núvols, Zeus,en el seu tron, amb elsraigs i la seva àguila,observa l’escena ambaltres divinitats comÁrtemis (mitja lluna en elfront), Helios amb elcarro…I la Victòria coronaa la deessa vencedora.Composició equilibrada:les deesses estan nues enun món, on és allò mésnatural, no n’hi hadesigualtat davant el quearbitra o el jutge. El Judici de Paris, vers 1515. Marcantonio Raimondi, sobre una obra de Rafael Sanzio.
 76. 76. LE DÉJEUNER SUR L’HERBE. EL DINAR CAMPESTRE O87 L’ESMORZAR SOBRE L’HERBA (1863). ÉDOUARD MANET (1832-1883) MUSEU D’ORSAY. PARÍS. IMPRESSIONISTA
 77. 77. El Judici de Paris, vers 1515. Marcantonio Raimondi, sobre una obra de Rafael Sanzio.1907. Les demoiselles d’Avignon (243’9x233’7 cm). Pablo Picasso. MoMA, Museum of Modern Art, New York
 78. 78. 10. MODELS I INFLUÈNCIES Influència de les banyistes de Cézanne. Influència del fauvisme de Matisse.
 79. 79. LA DANSA (1909-1910)93 HENRI MATISSE (1869-1954) MUSEU DE L’HERMITAGE. SANT PETERSBURG. RÚSSIA
 80. 80. ANTECEDENTS DEL CUBISME 10. MODELS I INFLUÈNCIES Paul CÉZANNE (1839-1906) 1891-92. Madame Cézanne en l’hivernacle.Paul Cézanne. Antecedent de l’esquematització del rostre en la pintura de Picasso. Getrude Stein en 1935. Fotografia de Carl van Vechten. 1906. Retrat de Gertrude Stein. Portrait of Gertrude Stein
 81. 81. ANTECEDENTS POSTIMPRESSIONISME10. MODELS I INFLUÈNCIES Paul CÉZANNE (1839-1906): 1907 (1a retrospectiva a París) 1907 gran exposició retrospectiva de lobra d’aquest artista i causà un gran impacte en els ambients artístics i en Picasso i Braque. 1890-92. Els jugadors de cartes. Museu d’Orsay. París. 1902. Corba en el camí del bosc
 82. 82. ELS JUGADORS DE CARTES (1890-1892)90 PAUL CÉZANNE (1839-1906) MUSEU D’ORSAY. PARÍS. POSTIMPRESSIONISME
 83. 83. 10. MODELS I INFLUÈNCIESANTECEDENTS DEL CUBISME - L’exposició realitzada en París, en 1907, a la mort de Paul Cèzanne, fa canviar la forma de percebre la realitat de Picasso. 1904-06. Mount Sainte-Victoire. Paul Cézanne. Oli sobre llenç. Philadelphia Museum of Art. EUA
 84. 84. 10. MODELS I INFLUÈNCIESANTECEDENTS DEL CUBISME - La influència de Cèzanne fou decisiva en la gestació de l’art del segle XX. CÉZANNE FOU EL PRECURSOR DEL CUBISME. 1890-94. Natura morta (65x81 cm). Paul Cézanne. Col·lecció particular.
 85. 85. 10. MODELS I INFLUÈNCIESANTECEDENTS DEL CUBISME Quina semblança té aquesta obra amb l’estil de Picasso? 1906. Banyistes. Paul Cèzanne. Museu d’Art de Filadèlfia.
 86. 86. 10. MODELS I INFLUÈNCIESANTECEDENTS DEL CUBISME Què va copiar Picasso d’aquesta obra fauvista de Cézanne. 1874-75. Banyistes. Paul Cèzanne. Metropolitan Museum. New York
 87. 87. 10. MODELS I INFLUÈNCIES SEMBLANCES EVIDENTS1874-75. Banyistes. Paul Cèzanne.Metropolitan Museum. New York 1907. Les demoiselles d’Avignon (243’9x233’7 cm). Pablo Picasso. MoMA, Museum of Modern Art, New York
 88. 88. 10. MODELS I INFLUÈNCIES SEMBLANCES EVIDENTS 1a FASE: PROTOCUBISME O CUBISME PRIMITIU, EMBRIONARI O ÈPOCA NEGRA (1907-09) 1907. Les demoiselles d’Avignon. Aquarel·la sobre paper. PabloPicasso. (ESBÓS, estudi preliminar). Museu d’Art de Filadèlfia. EUA
 89. 89. 10. MODELS I INFLUÈNCIES SEMBLANCES EVIDENTS1907. Estudis per “Les Demoiselles d’Avignon”
 90. 90. 10. MODELS SEMBLANCES EVIDENTS
 91. 91. 1907. Les demoiselles d’Avignon (243’9x233’7 cm). Pablo Picasso. MoMA, Museum of Modern Art, New York
 92. 92. 11. ACOLLIDA CRÍTIQUES DELS AMICS L’obra no fou presentada al públic fins 1916, ja abans l’estil havia causat molt de desconcert. El quadre, que va revolucionar la Història de l’art, fou víctima d’un allau de crítiques entre els amics de Picasso. Gertrude Stein i Daniel-Henry Kahnweiler (marxant alemany), identificaren en l’obra els traços de l’art assiri i africà. 1907. Les senyoretes del carrer Avinyó
 93. 93. 11. ACOLLIDA CRÍTIQUES I CONSIDERACIONS DELS AMICS DE PICASSO- MATISSE (fauvista) la reprova, i la considera unultratge al moviment modern. Va arribar aafirmar que l’obra de Picasso no passava d’unacòpia del seu quadre “Alegria de viure”, de 1906,i que la tela era confusa, abominable i amorfa. 1905-06. Alegria de viure (1,74x2,38). 1907. Les senyoretes del carrer Avinyó Henri Matisse. Copyryght Barnes Foundation. Merion. Pennsylvania.
 94. 94. 11. ACOLLIDA SEMBLANÇES AMB PAUL CÉZANNE 1907. Les senyoretes del carrer Avinyó 1895-1900. Natura morta amb pomes i taronges. Paul Cèzanne. Museu d’Orsay. París.Natura morta, un homenatge a PAUL CÈZANNE, mort el1906. La seva disposició desafia les lleis de la gravetat.
 95. 95. 11. ACOLLIDA CRÍTIQUES I SEMBLANÇES AMB GEORGES BRAQUE1907. Gran nu. Georges Braque. Col·lecció particular 1907. Les senyoretes del carrer Avinyó - GEORGES BRAQUE, més pròxim a Picasso, amic i cofundador del cubisme, el crivellà: “És com si volgués fer- nos menjar estopa o beure petroli perquè escopíssim foc”.
 96. 96. 11. ACOLLIDA CRÍTIQUES DELS AMICS - APOLLINAIRE no comprèn al seu amic i considerà que el quadre no passava d’un “bordell filosòfic”. - SCHUKIN: “Greu pèrdua per a l’art francès”. - MARXANTS D’ART, la consideren un pas en fals. - LEO STEIN, esclata en una grossera riallada en veure el quadre. - Déu ni do, quina perspectiva més encoratjadora!!! - El quadre va ser guardat durant 9 anys fins ser exposat, per primera vegada, el 1916. 1907. Les demoiselles dAvignon
 97. 97. 12. RESPOSTES I CITES DEPICASSO CITES DE PABLO PICASSO - “PAUL CÈZANNE és el pare de tots nosaltres”. - “No es pot crear res sense solitud”. - “La inspiració existeix però l’hem de trobar treballant”. - “Pinte les coses com les imagini i no com les veig”. - “L’art és la mentida que ens permet conèixer la veritat”. - “Du molt de temps tornar-nos joves”. - “Tot creixement et fa artista. El problema és com romandre artista després de créixer”. - “Vaig trigar alguns anys en pintar com els pintors del Renaixement, m’ha dut tota la vida pintar com els infants”. 1907. Autoretrat. Pablo Picasso. Self-Portrait. Oli sobre llenç. Narodni Gallery. Praga. Txèquia
 98. 98. 13. EXEMPLES OBRES PROTOCUBISTES 1906. Nu. 1906. Dus nus. Nude Two nudes
 99. 99. 1906. Dues dones nues. 1906. Deux femmes nues.Two Nude Women Arm in Arm Two Nudes
 100. 100. 1906. El pentinat. 1906. Dona asseguda amb cames creuades.Woman Combing Her Hair Seated Nude with Crossed Legs
 101. 101. 1906. Dues dones nues. Two Nude Women1906. Bust de dona amb cap inclinat. 1906. Dona nua. Bust of Woman with Inclined Head Nude Woman
 102. 102. “L’ART ÉS L’ELIMINACIÓ D’ALLÒ INNECESSARI”Pablo Picasso
 103. 103. 1907. Cap de dona
 104. 104. 1907. Naturalesa morta amb calavera. 1907. La Dansa dels Vels. Composition with a Skull The Dance of the Veils (Nude with Drapes)
 105. 105. 1907. Gerro amb flors. 1907. Flors exòtiques. Vase with Flowers Exotic Flowers
 106. 106. 1907. Cap de dona, Figura, Nu dempeus, Nu, Home dempeus.Head of a Woman, Figure, Standing Nude, Nude, Standing Man
 107. 107. 1907. Nu amb braços elevats. 1907. Amistat. 1907. Bust de dona. Nude with Raised Arms Friendship Bust of a Woman
 108. 108. 1907. Reina Isabel. Queen Isabella 1907. Amistat. Friendship
 109. 109. Època cubista (1907-1914) TIPUS DE CUBISME 14. DOS CUBISMES???... CUBISME ANÀLITIC (1909-12) CUBISME SINTÈTIC (1912-14)
 110. 110. 14. DOS CUBISMES???... CUBISME ANÀLITIC CUBISME SINTÈTIC 1910. Violí igerro. Georges 1913. Violí penjant Braque. de la paret. PicassoThe Solomon R. Guggenheim Museum.New York. EUA
 111. 111. 14. DOS CUBISMES???... 1910. Violí i gerro. 1913. Violí penjant Georges Braque de la paret. Picasso Guggenheim, NY CUBISME ANÀLITIC O HERMÈTIC CUBISME SINTÈTIC- Obres monocromàtiques. - Colors vius i més brillants.- Cerca abstracció, molt hermètiques, - S’abandona la descomposició d’objectes, l’objectiu ésfragmentació extrema objectes, en plans sintetitzar en un conjunt: LA UNITAT.successius i sobreposats, sense perspectiva - Obres més senzilles i semblen acoblades. Nova tècnica:definida, indesxifrables (distanciament accentuat Incorporació de materials, aferrant al quadre o suportentre pintura i model). fragments d’objectes quotidians, collage.- Multiplicitat punts vista representats, es perd la - Major consistència material de les obres.unitat de l’obra. - S’obren majors possibilitats d’experimentació per a- Es parteix de l’observació realitat, s’analitzen els l’artista (no sols pintar, també afegir i construir).objectes, s’ordenen per separat i es redueixen a - El quadre és la realitat, enlloc de substituir-la es recuperales seves formes bàsiques (geomètriques). el referent concret.
 112. 112. 14. DOS CUBISMES???... Època cubista (1907-1914) EVOLUCIÓ DEL CUBISME1909. Fruiter i pa sobre una taula B.- ANALÍTIC (1909-1912) A.- PROTOCUBISME (1906/07-1909) 1911. Acordionista 1909-12: forma i fons s’entremesclen, es confonen. El subjecte del quadre s’estructura geomètricament a la manera de Cézanne, el problema de la modulació es resol, no amb el color, sinó amb la llum i l’ombra. Aquesta exclusió del color va donar a les obres de 1r moment: es parteix de Picasso i Braque del l’observació de la realitat per període analític (1909) un després “desconstruir-la”. aspecte escultòric que Resultat evolutiu: un conjunt de conflueix amb les plans indesxifrable, la qual cosa escultures fetes per Picasso és, en definitiva, l’obra cubista. en aquests mateixos anys.
 113. 113. 14. DOS CUBISMES???... Henry Khanweiler. Galerista i negociant que tingué lastúcia arriscada d’adquirir les obres de Braque i Picasso, a mesuraÈpoca cubista (1907-1914) EVOLUCIÓ DEL CUBISME que sanaven realitzant.B.- CUBISME ANALÍTIC (1909-12): CARACTERÍSTIQUES - Després de l’etapa cubista inspirada en Cézanne, ve en 1909-12, el cubisme analític, amb el qual Picasso i Braque pretenen plasmar tot els plans possibles en el llenç, descomponen les imatges en petits elements fins que els objectes no es poden reconèixer, els desordenen i compliquen la interpretació; és a dir, la fase analítica camina cap a una abstracció no intencionada. - S’experimenta amb perspectiva i plans. - Ruptura amb perspectiva tradicional. - Rebuig absolut del volum o la línia corba. Úniques línies als quadres: les rectes. - Predomini grisos, ocres i negres (obscurs, monocromia). - Eliminació signatura sobre el quadre. Cubisme analític evoluciona cap Cubisme Hermètic. - Aparició lletres al quadre, per fer qualque referència, “Ma jolie” (amant Eva Gouel). 1910. Retrat de Daniel Henry Kahnweyler. Art Institute of Chicago. IL. EUA
 114. 114. 14. EXEMPLES 1909. Retrat de Fernande. Oli sobre llenç. 1909. Still Life with Mandola and Metronome.Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf Braque. Oil on canvas. Private collection
 115. 115. Home amb clarinet 1911. El Clarinet. The Clarinet
 116. 116. 1910. El poeta 1911. Home amb acordió
 117. 117. 14. DOS CUBISMES???... Època cubista (1907-1914) EVOLUCIÓ DEL CUBISME B.- HERMÈTIC (1909-12): CARACTERÍSTIQUES Per pal·liar confusió i difícil lectura de les obres analítiques, Picasso i Braque comencen a deixar pistes a les obres, introdueixen detalls figuratius i esquematitzats per estimular-ne la comprensió. Per exemple, les cordes o les clavilles ajuden a identificar la possible existència d’un instrument musical, o un pom la d’una taula. En aquesta etapa també es va fer habitual la imitació “realista” de caràcters d’impremta, lletres o xifres, que ens duu a comprendre que ens trobam davant la presència d’un diari, d’una etiqueta de botella o d’un sobre. Es comença a imitar la fusta i el marbre per suggerir, per exemple, un violí. 1909. Retrat d’Ambroise Vollard. Portrait of Ambroise Vollard. Oli sobre llenç.The Pushkin Museum of Fine Art. Moscou. Rússia.
 118. 118. 14. EXEMPLES Els temes principals seran els retrats i les natures mortes urbanes, o per exemple, els elements que es disposen de manera caòtica damunt la taula d’un cafè. 1911-12. Natura morta. Still Life on a Piano ("CORT“)
 119. 119. 14. DOS CUBISMES???...Època cubista (1907-1914) C.- CUBISME SINTÈTIC (1912-1914) - Aquest és el primer collage de Picasso. - Tement que el cubisme es convertexi en un pur exercici intel·lectual, passen a incloure en les seves pintures números, lletres, etc., per a facilitar la comprensió, i a aferrar altres materials. 1912. Natura morta amb cadira de reixeta. Still Life with Chair Caning. Collage d’oli, tela amb oli, pasta de paper, simulant la cadira, sobre llenç. Museu Picasso. París
 120. 120. 14. DOS CUBISMES???... Època cubista (1907-1914) C.- CUBISME SINTÈTIC (1912-1914): CARACTERÍSTIQUES- A partir de 1912 comença el cubisme sintètic (faseque supera els dos períodes anteriors de la Històriade l’art i renova conceptes sobre el propi l’art ).- Continua experimentant amb els plans.- Ara, sols s’elegeix els plans considerats adients, és adir, realitza una síntesi dels plans que convenen.- Ja no s’imita, pintant minuciosament, una etiquetao un sobre, sinó que s’agafa un exemplar real is’aferra a la tela, és la tècnica del papier collé,inventada per Picasso i Braque (tires de paper).- En el moment en què s’incorporen altres materialsquotidians, elements plàstics com corda, hule,metalls, teles, vidre, fusta, claus…, es fa una passamés, assistim al naixement del collage, i es creencomposicions més complexes i innovadores (elscollages).- La nova etapa té una funció més estètica, quecontrasta amb les altres etapes, més experimentals. 1912. Botella de Pernod i got sobre taula de cafè. Bottle of Pernod and Glass. Oli sobre llenç. The Hermitage. St. Petersburg
 121. 121. 14. EXEMPLES El violí. Georges Braque - Picasso és l’inventor del collage (incorporació a la superfície del quadre de materials no pictòrics, recollits de l’entorn quotidià) i Braque, al mateix temps, del papier collé (aplicació de tires de paper a la superfície de la pintura). L’objecte ja no apareix desmembrat en el cubisme sintètic, sinó reconstituït en la seva fisonomia essencial amb totes o algunes de les seves parts vistes per totes bandes. Interès en textura i colors vius. Volum s’insinua amb petits traços de sombra. Ja no representa la realitat, és la mateixa realitat.1912. Glasse and suze. Collage. Picasso
 122. 122. Picasso en el seu estudi de la rue Schoelcher. Imatge presa a París en 1914, pertanyent als arxius del Museu Picasso de París.1913. Guitarra. Carbonet, llapis, tinta i pasta de paper. 1915. Arlequí The Museum of Modern Art. New York. NY. EUA.
 123. 123. 15.- BIBLIOGRAFIA http://www.slideshare.net/Georgerey/.../pablo-picasso-vida-y-obras es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso www.museopicassomalaga.org www.museupicasso.bcn.es www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/ www.slideshare.net/parama29, Paulina Ramos Mandiola (profesora artes visuales) http://www.slideshare.net/tomperez/el-cubismo, Tomás Pérez Molina http://www.slideshare.net/gilsonunes, professor Gilson Cruz Nunes www.escuelanormalparana.com.ar/.../Materias/cultimage/Doc/Cubismo.pdf Wikimedia Commons www.elpais.com/fotografia/.../craneo/buey/.../Picasso/http://www.slideshare.net/jmartinezveron http://www.slideshare.net/iesjuliocarobaroja, Alberto Rubio Sánchez www.portalartes.com www.ricci-art.com www.abcgallery.com www.pintoresfamosos.com www.openprocessing.org/visual Web del Museo Picasso de Málaga http://www.slideshare.net/mcarmearanda
 124. 124. 15.- BIBLIOGRAFIA www.slideshare.net/arelar, Ana Rey www.slideshare.net/milanigra, Laura Milani http://www.sapergalleries.com/PicassoWomen.html www.historiadelarte.us/.../guernica/pablo-picasso www.drasolt.com/index.php?template=guernicadepicasso www.arthistoryguide.com/Pablo_Picasso.aspx Noelia García Bandera. Historiadora. Licenciatura en Historia del Arte, Facultad de Filosofía yLetras (UMA). Doctorado (1999/2001). Concepto y Teoría del Arte y del Patrimonio Cultural. Hacolaborado en numerosas publicaciones y ha participado en diversas exposiciones. FORO DE XERBAR. Galería Pintores Españoles – PICASSO. Powered by Icy Phoenix based onphpBB © phpBB Groupwww.all-art.org/art_20th_century/picasso19.html, Pablo Picasso by Carsten-Peter Warncke http://www.estampas.com/2011/05/08/sobreviiviendo-a-picasso.shtml http://www.xtec.cat/~mmoron/LARTdelsegleXXalESCOLA/Artistes/Artistes.htm http://aprendersociales.blogspot.com/
 125. 125. C’EST FINI!
 126. 126. -3

×