Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maturitni podklady

1,688 views

Published on

Vazeni skoromaturanti - tyto podklady budete mit k dispozici u zkousky na potitku. Kazdy list obsahuje informace k jednomu maturitnimu okruhu. Nova verze upravuje listy k otazce "Zahranicni politika CR" a "Svet v 1990s".

Published in: Education, Spiritual, Business
 • pane profesore proč to máte zaheslovanéééé??? :-D M.V.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Četl jsem vaše 'Maturitni podklady' a já jsem opravdu ohromeni a já rád vaší prezentace. Leo České tak špatné jsem udělal překlad na Google, který mi hodně pomohl. Gratulujeme z Argentiny.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Maturitni podklady

 1. 1. Podklady k maturitní zkoušce z MVI verze 2009
 2. 2. 1)
 3. 3. 2)1) Otevřená diplomacie2) Svoboda plavby v mezinárodních vodách a rovný přístup ke zdrojům surovin Je lepší být obáván, než milován. Lidé jsou spíše špatní než dobří, a proto snáze3) Liberální světový obchodní systém zapomenou na lásku k Vladaři, než na4) Proces celosvětového odzbrojení strach z něho. Dobré je dělat veškerá5) Nestranné řešení otázky kolonií nepopulární opatření ihned po získání moci,6) Německo vyklidí okupovaná území Ruska jelikož na krátký šok lidé snáze zapomenou. Zvláště nepříjemná opatření má vládce7) Obnovení nezávislosti Belgie vždy dělat v zastoupení a pokud je třeba,8) Připojení Alsaska-Lotrinska k Francii obrátit hněv lidu na svého zástupce. Vladař9) Hranice Itálie budou respektovat etnické hranice musí být silný jako lev, ale také mazaný10) Autonomie pro národy Rakouska-Uherska jako liška. Ohledně dohod a smluv se domnívá, že není možné cítit se být vázán11) Okupovaná území na Balkáně budou vyklizena dohodou, která byla uzavřena za jiných než12) Svobodný rozvoj netureckým národům v Osmanské říši aktuálních podmínek.13) Nezávislé Polsko s přístupem k Baltu14) Návrh založení Společnosti národů
 4. 4. 3)MODELY PODOBY MEZINÁRODNÍHO SYSTÉMU V různých historických obdobích měl mezinárodní systém rozdílnou podobu.
 5. 5. 4)
 6. 6. 5) Vojenské převraty v Africe po r. 1945Svět v roce 1908
 7. 7. 6)
 8. 8. 7)
 9. 9. 8) Přátelé, podruhé v naší historii se britský premiér vrátil z Německa a se ctí přináší mír. Věřím, že je to mír pro naši dobu.
 10. 10. 9)1943 – Teherán 1945 – Jalta1945 - Postupim
 11. 11. 10)
 12. 12. 11)
 13. 13. 12)V 90. letech 20.století došlo vněkolika oblastechke změnám hranic.Proběhly též určitéregionální ozbrojenékonflikty.Kdy a proč kezměnám docházelo?
 14. 14. 13)
 15. 15. 14)Výzva k ukončení násilí na Blízkém východěV jihoafrickém Durbanu skončila Světová konference proti rasismu, rasové diskriminaci,xenofobii a dalším projevům intolerance. V otázce Blízkého východu konference vyzvalak ukončení násilí a rychlé obnově mírových rozhovorů; k dodržování mezinárodníchlidských práv a humanitárního práva; k respektování principu sebeurčení. Deklaracevyjadřuje znepokojení nad údělem palestinského lidu žijícího pod cizí okupací.Konference ve své deklaraci přiznává palestinskému lidu nezcizitelné právo nasebeurčení a založení samostatného státu. Přiznává také všem státům regionu včetněIzraele právo na bezpečnost a vyzývá všechny státy, aby podpořily mírový proces a jehobrzké a úspěšné zakončení. Stát je organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Státní moc je nezávislá a svrchovaná – není podřízena žádné vyšší politické autoritě. Za legální kritéria jsou všeobecně uznávána kritéria definovaná v Konvenci o právech a povinnostech států z Montevidea, která byla podepsána roku 1933. V 1. článku se říká, že stát jako subjekt mezinárodního práva by měl splňovat následující kritéria: •stálá populace, •definované území, •vláda, •schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy (mezinárodní uznání).
 16. 16. 15)NEJVĚTŠÍ STÁTY SVĚTA STÁTY S NEJVĚTŠÍMI ARMÁDAMI STÁTY S NEJVYŠŠÍM HDP STÁTY S NEJVYŠŠÍM HDP NA OBYVATELE
 17. 17. 16)
 18. 18. 17)
 19. 19. 18)1) Otevřená diplomacie2) Svoboda plavby v mezinárodních vodách a rovný přístup ke zdrojům surovin3) Liberální světový obchodní systém4) Proces celosvětového odzbrojení5) Nestranné řešení otázky kolonií6) Německo vyklidí okupovaná území Ruska7) Obnovení nezávislosti Belgie8) Připojení Alsaska-Lotrinska k Francii9) Hranice Itálie budou respektovat etnické hranice10) Autonomie pro národy Rakouska-Uherska11) Okupovaná území na Balkáně budou vyklizena12) Svobodný rozvoj netureckým národům v Osmanské říši13) Nezávislé Polsko s přístupem k Baltu14) Návrh založení Společnosti národů
 20. 20. 19)
 21. 21. 20)
 22. 22. 21) 1948: rozmístění vojenských divizí SSSR a západních států
 23. 23. 22)
 24. 24. 23)Článek 1 - Stanovy Rady Evropy 23. března 2006 14:26Od roku 1989 je hlavním cílem Rady: V nedělních prezidentských volbách v• sloužit jako politické fórum a ochránce Bělorusku zvítězil ziskem 83 procent hlasůlidských práv v post-komunistických dosavadní prezident Alexandr Lukašenko.demokraciích v Evropě; Proti těm už protestují příznivci opozice,• pomáhat zemím střední a východní podle nichž bylo hlasování zfalšované, aEvropy provádět a stabilizovat -vedle požadují vypsání nových voleb. Také podlereforem ekonomických - i politické, právní pozorovatelů Organizace pro bezpečnost aa ústavní reformy; spolupráci v Evropě (OBSE) volby nebyly• poskytovat knowhow v takových demokratické, svobodné ani spravedlivé.oblastech, jako jsou lidská práva, místnídemokracie, vzdělávání, kultura a životní OBSE ve své zprávě poukázala mimo jiné naprostředí. represe vůči opozici a na šíření atmosféry strachu.
 25. 25. 24)
 26. 26. 25)

×