Traditional may day celebrations

232 views

Published on

compilatie

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traditional may day celebrations

 1. 1. May 1, 20131 Mai 2013In anul 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea dinindustria constructiilor, au demonstrat, cerand reducerea timpului de lucrula 8 ore.
 2. 2. The Romanians celebrate the"arminden" , the beginning ofsummer, symbolically tied with theprotection of crops and farmanimals.Românii sărbătoresc "Arminden", laînceputul verii, simbolic legat deprotecția culturilor și animalelor defermă.
 3. 3. This day is also called "mugwortday" or "drunkards‟ day" and it iscelebrated, in order to insure goodwine in autumn and, for people andfarm animals alike, good health andprotection from the elements ofnature (storms, hail, illness, pests).Această zi este, numit ă și "ziuapelinului" sau “ziua bețivilor“ estesărbătorită în scopul de a asiguraun vin bun în toamna și, pentruoameni și animale de fermădeopotrivă, stare bună de sănătateși de protecție de la elemente alenaturii (furtuni, grindină , boli,dăunători).
 4. 4. People would have parties in the nature with“fiddlers” , for those who can afford. There, it iscustomary to roast and eat lamb, also eat newmutton cheese and drink mugwort flavouredwine or just red wine to refresh the blood andget protection from diseases.Oamenii petrec cu "Lautarii", pentru ceicare își pot permite. Se obișnuiește să semănânce friptură și miel, brânză de oaieși se bea vin aromat pelin sau vin roșupentru a reîmprospăta sânge și de aobține protecție împotriva bolilor.
 5. 5. The men wear lilac or mugwortflowers at their hats. People washingtheir faces with the morning dew (forgood health).Bărbații poartă liliac sau pelin flori lapălărie lor. Oamenii spală fețele curoua dimineții (pentru o sănătatebună)
 6. 6. People adorning the gates for good luckand abundance with green branches orwith birch saplings (for the houses withmaiden girls). The entries to the animalsshelters are also adorned with greenbranches. All branches are left in placeuntil the wheat harvest when they are usedin the fire which will bake the first breadfrom the new wheat.Oamenii împodobesc porțile de noroc siabundenta, cu ramuri verzi sau cu puiețide mesteacăn (pentru casele cu fete ).Intrările la adaposturile de animale suntîmpodobite cu ramuri verzi. Toate ramurilesunt lăsate până la recolta de grâu atuncicând sunt utilizate în focul care va coaceprima pâine din noul grâu.
 7. 7. Arminden is also “oxen day and thusthe animals won‟t be used for work, orelse they could die or their ownerscould get ill.Arminden este, de asemenea, "ziua„boilor și, astfel, animalele nu vor fifolosite pentru muncă, altfel ar puteamuri sau s-ar putea imbolnavi ele saudeținătorii lor
 8. 8. On May Day eve, women won‟t work inthe field as well as in the house to avoiddevastating storms and hail comingdown on the village.Femeile nu muncesc, pentru a evitafurtuni devastatoare și grindină coboarăasupra satului.
 9. 9. It is said that the weather is always good onMay Day to allow people to celebrate.Se spune că vremea este întotdeaunabună pentru a permite oamenilor săsărbătorească.
 10. 10. Romanian Easter traditions = Tradiţii româneşti de PaşteBoul înstruţatTânjauaUmblatul în tez
 11. 11. .

×