Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

My health online; Digitalisering van patiëntcontact

2,982 views

Published on

door Bart van Aken, Gynaecoloog en directeur Innovatie, Flevoziekenhuis Almere

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

My health online; Digitalisering van patiëntcontact

 1. 1. My health online… Digitalisering van pati ë ntcontact Bart van Aken, Gynaecoloog en directeur Innovatie Flevoziekenhuis Almere, 21 april 2008
 2. 2. Presentatie <ul><li>Even voorstellen… </li></ul><ul><li>E-health… wat is dat? </li></ul><ul><li>Wat wil de patient </li></ul><ul><li>Leren van innoveren </li></ul><ul><li>Visie Flevoziekenuis </li></ul><ul><li>Enkele nieuwe initiatieven… </li></ul>
 3. 3. Flevoziekenhuis <ul><li>Almere: snelst groeiende gemeente (doel 350.000 inw) </li></ul><ul><li>Nieuwbouw ziekenhuis: 295 > 412 erkende bedden </li></ul><ul><li>1500 mdw (110 specialisten) </li></ul><ul><li>380.000 polikliniekbezoeken (w.v. 125.000 1e bezoek) </li></ul>
 4. 4. E-health <ul><li>E-health: wat is het? </li></ul><ul><li>2005: 51 unieke definities Bron: Oh H et al, J Med Internet Res 2005; 7(1) </li></ul><ul><li>Grootste gemene deler: Gezondheid & Technologie </li></ul><ul><li>“ Gezondheid met een e ervoor” - Geneeskunde met een e ervoor: eMedicine >> tele medicine - Zorg met een e ervoor: eCare - Spreekuur met een e ervoor: eConsult </li></ul>
 5. 5. E-health <ul><li>E-health: wat kun je ermee? </li></ul><ul><li>Bevordering van gezond gedrag via internet bron: Nooijer de J et al Bevordering van gezond gedrag via internet Rapport ZonMw, 2005 </li></ul><ul><li>Interactieve gezondheidscommunicatie bron: Murray E et al Interactive Health Communication Applications for people with chronic disease (Cochrane Review), CDSR 2005;4 </li></ul><ul><li>Internet interventie bron: Ritterband G et al Directions for the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII) J Med Internet Res 2006 (Sep 29); 8(3) </li></ul>
 6. 6. E-health <ul><li>E-health: wie wil het? </li></ul><ul><li>70% van de Nederlanders zoekt gezondheids - informatie op internet bron: RVZ, SCP </li></ul><ul><li>75% wil zijn zorgaanbieder kunnen eConsulteren bron: RVZ, NPCF </li></ul><ul><li>Internetgebruik groeit, vooral onder ouderen 50 – 64 jaar : 77% 65 – 74 jaar : 42% > 75 jaar : 18% bron: scp </li></ul>
 7. 7. @-pointment <ul><li>Via internet kunnen pati ë nten: </li></ul><ul><li>Afspraken maken, wijzigen en annuleren </li></ul><ul><li>Gerichte informatie verstrekken / ontvangen ter voorbereiding op de afspraak </li></ul>
 8. 8. Multi-channel Patiënt Internet @-pointment (on-line zelfbediening) ZIS Telefoon Polikliniek/CAB Balie
 9. 9. Concrete resultaten <ul><li>Goede procesintegratie met de telefoon/balie </li></ul><ul><li>Referentie en onderlinge versterking </li></ul><ul><li>Geen verstoringen of misbruik </li></ul><ul><li>Alle poliklinieken aangesloten </li></ul><ul><li>17 % afspraken via @-pointment (1e poli KNO 32%) </li></ul><ul><li>Afspraken @-pointment : 0 ,2 % no show </li></ul><ul><li>Telefonische wachttijd met 60% verkort </li></ul>
 10. 10. Genoemde voordelen <ul><li>Pati ë nt </li></ul><ul><li>Gemak, 24/7 toegankelijk en geen wachtrij </li></ul><ul><li>Keuzemogelijkheid (data en tijden afspraak) </li></ul><ul><li>Gericht informatie ontvangen </li></ul><ul><li>Specialist </li></ul><ul><li>% no show </li></ul><ul><li>Patiënt beter geïnformeerd en betrokken op de afspraak </li></ul><ul><li>Vragenformulier (kwaliteit antwoorden) </li></ul><ul><li>Ziekenhuis </li></ul><ul><li>Verbeteren telefonische bereikbaarheid </li></ul><ul><li>Efficiencyvoordelen (rappelleren, fte’s, folders etc.) </li></ul><ul><li>Katalysator kansen patiëntlogistiek en vraaggestuurd denken </li></ul>
 11. 11. Patient empowerment <ul><li>Wat wil de patient? </li></ul><ul><li>Autonomie & zelfmanagement </li></ul><ul><li>( mede ) R egie voeren over behandeling </li></ul><ul><li>Z elf keuzes kunnen maken </li></ul><ul><li>P ersoonlijke voorlichting eigen behandelaar/instelling </li></ul><ul><li>informatie aansluitend aan (fase van) behandeling </li></ul>
 12. 12. Leren van innoveren <ul><li>De ontwikkeling van het concept: </li></ul>Bereikbaarheid <ul><li>Routering & zelfbediening </li></ul><ul><li>Multi-channel </li></ul>Servicegedachte <ul><li>Gemak en 24/7 </li></ul><ul><li>Informatievoorziening </li></ul>Pati ë ntenlogistiek <ul><li>Digitale anamneseformulieren </li></ul><ul><li>Oproep herhaalpatiënten </li></ul>Pati ent empowerment <ul><li>Toegang onderdelen EPD </li></ul><ul><li>My health online </li></ul>
 13. 13. Leren van innoveren Bereikbaarheid Spraaktechnologie Servicegedachte Pati ë ntenlogistiek Pati ent empowerment SMS herinnering Digitale anamneseformulieren Koppeling patient ervaring.nl SMS oproep contrôle-patiënten Inzage onderdelen EPD Uitslagen via internet
 14. 14. Spraaktechnologie Afspraak patiënt Internet @-pointment ZIS Telefoon (bemenst) Polikliniek/CAB Balie Telefoon (spraakherkenning) Zelfbediening / 24 uur 7 dgn Bemenst / 4-8 uur per werkdag
 15. 15. <ul><li>Een extra kanaal waarbij @-pointment de basis vormt </li></ul>Telefoon @-pointment ZIS ‘ Voice Transcoder’ <ul><li>Via de telefoon wordt m.b.v. spraak-technologie het internet bediend… </li></ul><ul><li>Vraag-antwoord-dialoog </li></ul><ul><li>keuzemogelijkheid (normaal een muisklik) </li></ul><ul><li>invoer data (normaal toetsenbord) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Doelgroep zijn patiënten: </li></ul><ul><li>die (op dat moment) niet beschikken over internet </li></ul><ul><li>die bellen op een tijdstip waarop geen afspraken worden gemaakt </li></ul><ul><li>die overdag zonder wachttijd hun afspraak willen maken, beluisteren of wijzigen </li></ul>
 17. 17. SMS functionaliteit <ul><li>Bevestiging afspraak </li></ul><ul><li>Herinnering afspraak </li></ul><ul><li>Vrije tekstvelden </li></ul><ul><li>Signalering uitslag beschikbaar </li></ul>
 18. 18. Anamneseformulieren <ul><li>Fase 1: printen, invullen en meenemen (huidig) </li></ul><ul><li>Fase 2: invullen en digitaal versturen (documentniveau) </li></ul><ul><li>Fase 3: invullen en direct in EPD (veldniveau) </li></ul>
 19. 19. DigiD <ul><li>Aansluiting in proces met BSN </li></ul><ul><li>‘ Meeliften’ ontwikkelingen overheid </li></ul><ul><li>Biedt mogelijkheid voor nieuwe digitale diensten </li></ul>
 20. 20. My health online <ul><li>Ontwikkelingen voor ziekenhuis : </li></ul><ul><li>patient empowerment : meer zelfmanagement </li></ul><ul><li>behoefte aan één interface naar de cliënt/patiënt </li></ul><ul><li>behoefte aan eigen gezicht naar de cliënt/patiënt </li></ul><ul><li>behoefte aansluiting op landelijk en/of regio naal niveau </li></ul>
 21. 21. Functionaliteiten <ul><li>Inschrijven in het ziekenhuis </li></ul><ul><li>Onderhouden van inschrijfgegevens - adres en contactgegevens - verzekeringsgegevens </li></ul><ul><li>Gepersonaliseerde informatie </li></ul><ul><li>Toegang tot onderdelen EPD - behandeltraject - uitslagen onderzoek </li></ul><ul><li>E-consult </li></ul>
 22. 22. Informatiezuilen <ul><li>Inschrijven </li></ul><ul><li>Afspraak maken </li></ul><ul><li>Anamneseformulier </li></ul><ul><li>Info raadplegen </li></ul>
 23. 23. Doorontwikkeling <ul><li>My health online </li></ul>Zelfservice door patiënt Efficiëntie en kwaliteit van Zorg Services aan patiënt, nadat contact is gemaakt Efficiëntie en klantenbinding Faciliteren 1 e contact van patiënt met zorginstelling Efficiëntie en patiënt/cliënt-adherentie @-care ‘Behandelen’ @-service ‘Servicen’ @-pointment ‘Werven’
 24. 24. My Health Online Portal @-service @-care @-pointment Mijn polis Mijn actuele medicatie Mijn Verwijzing Mijn volgende afspraak Mijn laatste uitslagen Mijn brochures Mijn patiënten-vereniging
 25. 25. Vragen & discussie

×