Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het EPD vanuit het perspectief van de zorgconsument

1,411 views

Published on

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) vanuit het perspectief van de zorgconsument

1. Het landelijk EPD is slechts een kleine eerste stap op een veelbelovend pad
2. Zorgconsumenten kunnen nu al heel veel op het internet en ze willen in de toekomst nog veel meer kunnen
3. eHealth faciliteert een paradigma shift in de zorg

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

Het EPD vanuit het perspectief van de zorgconsument

 1. 1. Het EPD vanuit het perspectief van de zorgconsument Een kleine stap op een veelbelovend pad
 2. 2. Een paar vragen vooraf
 3. 3. Wie? dr. Marcel Heldoorn sr. beleidsmedewerker e-health Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie mheldoorn@npcf.nl www.linkedin.com/in/marcelheldoorn @bakeeneitje www.slideshare.net/bakeeneitje 3
 4. 4. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 4
 5. 5. Consument en de Zorg 5
 6. 6. Samenvatting en conclusies Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 7. 7. Samenvatting vaker voordelen van het EPD dan nadelen. reden voor geen bezwaar: Handig in geval van nood of in bepaalde situaties Grootste voordelen: Betere samenwerking tussen de zorgverleners het voorkomen van medische fouten Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 4
 8. 8. Samenvatting Bijna 50%: behoefte aan meer informatie Bijna 70%: vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling Grote meerderheid: “de kwaliteit van de zorg zal verbeteren” Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 4
 9. 9. Conclusies 1 Bezwaarmakers (6%) hebben zorgen over hun privacy en de beveiliging van het systeem 55% ziet ook voordelen 53% denkt dat de zorg zal verbeteren door het EPD Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 5
 10. 10. Conclusies 2 kennis van de totale groep mensen schiet tekort 1/3 elk gewenst moment bezwaar 4/10 geen toegang tot hun eigen EPD Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 5
 11. 11. Conclusies 3 gebrek aan kennis -> negatieve houding geleidelijk meer info over werking EPD 15% positiever tegenover het EPD vergroten van de kennis heeft een positieve invloed op de houding van mensen. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 5
 12. 12. Wat ziet u?
 13. 13. perspectief Het EPD echt voor de patiënt?
 14. 14. 16
 15. 15. empowerment 17
 16. 16. Maarten Lens-Fitzgerald (1971) twitter alias: @Dutchcowboy www.maartensjourney.com
 17. 17. Start: 4 juni 2008
 18. 18. 21 keuze
 19. 19. Maartensjourney.com 22
 20. 20. Hoe kiezen?
 21. 21. Beoordelen/ervaringen Bij keuzegedrag: • 56% gaat te rade bij ‘vrienden’/familie • 52% zoekt op internet • 3% vraagt huisarts (Trendwatch Zorgconsument 2008) 24
 22. 22. Ervaringen van zorgconsumenten Het gesprek op verjaardagsbezoek of het schoolplein in digitale vorm
 23. 23. 71%
 24. 24. Informatie zoeken • 1 op 3 patiënten baseert zich op online informatie van niet-medische professionals (TNS Nipo, 2008) •6%? 28
 25. 25. Inzage • EPD • Medisch dossier • Zelfzorgdossier 29
 26. 26. Zelfmanagement 30
 27. 27. Lotgenoten ontmoeten
 28. 28. HELP! Waar gaan we naar toe?
 29. 29. De ontwikkeling is ingezet naar… een zorgconsument • die wil kiezen • die als individu herkend wil worden • die betrokken wil worden • die zijn informatie overal vandaan haalt • die meer gelooft in zijn lotgenoten dan in professionals • en die optimaal zijn online netwerk in zet 34
 30. 30. Traditionele monopolies • Zorgaanbieders • Patientenorganisaties – Informatie – Informatie – Medisch dossier – Lotgenotencontact – Medische kennis – Begeleiding van – Wetenschap individuen – zorg – Informatie aan zorgverleners – Belangenbehartiging 35
 31. 31. Wat betekent dat? 36
 32. 32. “De meester op hyves”
 33. 33. http://www.flickr.com/photos/armydre2008/3205138376/
 34. 34. http://www.flickr.com/photos/ta-/503831842/
 35. 35. De les? ga de dialoog aan & luister echt
 36. 36. Andere verhoudingen vragen om • onderzoek ervaringen; kwaliteitsverbetering • Betrek patiënten in ontwikkeling! • afstemming zorgvraag en aanbod • Structurele dialoog met patiënten(-organisaties) 43
 37. 37. ideaal 44
 38. 38. NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Postbus 1539 3500 BM Utrecht Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht Deze presentatie is mede mogelijkheid door Telefoon verschillende webloggers, wikipedia-schrijvers, 030 297 03 03 sxc.hu-publiceerders, flickr-gebruikers, slideshare-delers en twitteraars. Fax 030 297 06 06 Zonder de verschillende gedeelde foto’s, E-mail berichten en presentaties was het maken van npcf@npcf.nl deze presentatie onmogelijk. Website Laten we blijven delen! www.npcf.nl www.consumentendezorg.nl 45

×