Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan Hikayat Awang Kamaruddin

5,346 views

Published on

Sastera Hikayat, Brunei,

Published in: Education
 • Assalam alaykum! Nama saya Saida! Saya belajar bahasa Melayu dan akan membaca sastera juga.Bagaimanakah saya dapat buku .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pengenalan Hikayat Awang Kamaruddin

 1. 1. PENGENALAN KEPADA HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN
 2. 2. Hikayat Awang Kamaruddin merupakan salah sebuah teks karya prosa lama Brunei. Hikayat ini berasal daripada dua buah cerita lisan dan telah disusun tulis menjadi sebuah hasil sastera tulisan.
 3. 3. Siapa Pengarangnya? Orang yang menyelenggarakan teks Hikayat Awang Kamaruddin ialah Rahim Dulani hasil daripada perakaman cerita penuturnya iaitu Hjh. Siti Alam binti Mail.
 4. 4. <ul><li>Penggunaan bahasa : </li></ul><ul><li>Buku teks Hikayat Awang Kamaruddin menggunakan bahasa Melayu Dialek Kedayan dan bahasa Melayu Baku atau Standard. Kandungan teks : </li></ul><ul><li>Terdiri daripada 11 bab dengan mempunyai tajuk-tajuk di setiap bab. </li></ul><ul><li>Bab 1 : kisah Lamang Labai </li></ul><ul><li>Bab 2 hingga 11 : kisah Awang Kamaruddin </li></ul>
 5. 5. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN SEBAGAI SASTERA RAKYAT
 6. 6. <ul><li>Hikayat Awang Kamaruddin tergolong ke dalam karya prosa tradisional sebagai sastera lisan di bawah kategori besar iaitu Sastera Rakyat. </li></ul><ul><li>Bagi masyarakat Kedayan Brunei, sastera lisan ini disebut ‘pitaran’. </li></ul><ul><li>Jika sastera lisan itu disampaikan secara berlagu dengan iringan pukulan dombak atau rebana, maka ia disebut ‘labai’. </li></ul><ul><li>Dalam masyarakat Melayu Brunei pula, sastera seumpama ini disebut ‘diangdangan’. </li></ul><ul><li>Masyarakat kita memang memiliki beberapa cerita diangdangan dan Hikayat Awang Kamaruddin merupakan salah satu daripadannya. </li></ul>
 7. 7. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN SEBAGAI SASTERA RAKYAT JENIS PENGLIPUR LARA
 8. 8. <ul><li>Hikayat Awang Kamaruddin adalah sastera rakyat jenis penglipur lara. </li></ul><ul><li>Penglipur lara adalah bentuk cereka yang popular dalam kesusasteraan rakyat. Ia mengisahkan tentang manusia istimewa, iaitu putera dan puteri raja. </li></ul><ul><li>Watak manusia istimewa ini bukan sahaja cantik rupa parasnya, juga gagah dan sakti. Kecantikan dan kebolehan watak-watak ini luar biasa, melebihi dari apa-apa yang ada pada manusia biasa. </li></ul><ul><li>Cerita tentang mereka ini pula berlaku di serata ruang dunia iaitu di daratan, di lautan dan di kayangan. </li></ul><ul><li>Walaubagaimanapun Hikayat Awang Kamaruddin mempunyai keistimewaan tersendiri yang memang jarang terdapat dalam cerita-cerita penglipur lara yang lain. </li></ul>
 9. 9. KAJIAN DALAM HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN <ul><li>Sinopsis </li></ul><ul><li>Peristiwa-peristiwa penting </li></ul><ul><li>Watak dan perwatakan </li></ul><ul><li>Latar tempat, masa dan waktu, masyarakat / suasana dan peralatan </li></ul><ul><li>Plot </li></ul><ul><li>Persoalan dan tema </li></ul><ul><li>Perutusan atau pengajaran </li></ul><ul><li>Perbandingan watak </li></ul><ul><li>Konflik dalaman watak </li></ul><ul><li>Unsur penyamaran </li></ul><ul><li>Unsur pengembaraan </li></ul><ul><li>Unsur-unsur kesaktian </li></ul><ul><li>Unsur-unsur pengaruh </li></ul><ul><li>Nilai-nilai murni </li></ul><ul><li>Teknik penceritaan </li></ul><ul><li>Gaya bahasa </li></ul>
 10. 10. WATAK DAN PERWATAKAN
 11. 11. <ul><li>Watak dan perwatakan merupakan aspek yang terpenting dalam struktur penciptaan karya sastera termasuk karya prosa tradisional seperti Hikayat Awang Kamaruddin. </li></ul><ul><li>Watak adalah pelaku-pelaku yang memegang peranan sama ada watak-watak itu binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, makhluk asing dan sebagainya. Peranan watak ini akan menimbulkan pelbagai peristiwa dan terjalinnya cerita dalam sesebuah cereka itu. </li></ul><ul><li>Perwatakan pula ialah ciri penting kepada seseorang watak atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang watak sama ada sifat fizikal, sahsiah dan sikapnya serta apa jua yang berkaitan dengan dirinya. </li></ul>
 12. 12. JENIS WATAK
 13. 13. <ul><li>Terdapat dua jenis watak iaitu : </li></ul><ul><li>i. watak utama. </li></ul><ul><li>ii. watak sampingan atau watak pembantu. </li></ul><ul><li>Watak utama berperanan besar dalam menghidupkan dan mengembangkan cerita sesebuah karya. Ia membolehkan persoalan-persoalan dalam sesebuah karya itu dilahirkan. </li></ul><ul><li>Watak sampingan merupakan watak pembantu yang juga berperanan menghidupkan suasana dalam sesebuah karya. Watak sampingan atau watak pembantu tidak tertakluk kepada jumlahnya. </li></ul><ul><li>Kemudian watak-watak tersebut boleh kita bahagikan lagi kepada beberapa kategori sama ada watak Protagonis, Antagonis dan Neutral. </li></ul>
 14. 14. LATAR
 15. 15. <ul><li>Setiap karya sastera memerlukan latar atau seting, iaitu tempat sesuatu peristiwa itu terjadi dan watak berinteraksi dengan persekitarannya. </li></ul><ul><li>Latar adalah dunia watak-watak dalam cereka. Jadi latar adalah alam sekeliling watak-watak. Pekerjaan, kebudayaan, zaman, ekonomi, agama, pergaulan, makanan, pakaian, tempat tinggal, peralatan dan sebagainya itulah yang disebut sebagai latar. </li></ul>
 16. 16. JENIS-JENIS LATAR
 17. 17. <ul><li>LATAR TEMPAT </li></ul><ul><li>LATAR MASA DAN WAKTU </li></ul><ul><li>LATAR PERALATAN </li></ul><ul><li>LATAR BUDAYA / MASYARAKAT / SOSIAL / SUASANA </li></ul>
 18. 18. LATAR TEMPAT
 19. 19. <ul><li>Tempat sesuatu kejadian atau peristiwa itu berlaku seperti negeri, tempat kediaman, kampung, tempat tinggal seperti istana, tempat menuntut ilmu. </li></ul><ul><li>Latar tempat di dalam Hikayat Awang Kamaruddin adalah seperti tempat tinggal, kediaman (tempat peraduan), tempat pertapaan, tempat menuntut ilmu, tempat peperangan, tempat bertanam padi, tempat berjual, tempat bersukan dan bermain. </li></ul>
 20. 20. LATAR MASA DAN WAKTU
 21. 21. <ul><li>Latar masa dan latar waktu adalah dua latar yang berbeza, namun saling berkait rapat. </li></ul><ul><li>Latar masa adalah kelamaan suatu penceritaan. </li></ul><ul><li>Latar masa terbahagi kepada dua aspek utama: </li></ul><ul><li>1) masa kelamaan dari awal hingga akhir cerita. </li></ul><ul><li>2) masa kelamaan bagi satu-satu peristiwa yang berlaku pada sepanjang cerita. </li></ul><ul><li>Latar waktu menunjukkan bila sesuatu peristiwa itu berlaku sama ada pagi, petang, malam, tengah malam, subuh, esok atau lusa. </li></ul>
 22. 22. LATAR PERALATAN
 23. 23. <ul><li>Latar peralatan </li></ul><ul><li>Cerita dan watak ialah alat-alat yang digunakan dalam kehidupan watak. Secara keseluruhannya peralatan watak boleh dibincangkan berdasarkan fungsi peralatan tersebut. </li></ul><ul><li>Peralatan-peralatan itu boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu: </li></ul><ul><li>i. peralatan perang </li></ul><ul><li>ii. peralatan pakaian </li></ul><ul><li>iii. peralatan hiasan pengantin </li></ul><ul><li>iv. peralatan kenderaan </li></ul><ul><li>v. peralatan perubatan </li></ul>
 24. 24. LATAR BUDAYA / MASYARAKAT / SOSIAL/ BUDAYA
 25. 25. <ul><li>Latar budaya / masyarakat / sosial ialah cara hidup atau latar belakang sesebuah masyarakat. Kita boleh membicarakan hal-hal tentang susun lapis masyarakat, hubungan orang atasan (pemerintah) dengan orang bawahan (rakyat dan penduduk), bahkan kita boleh membincangkan unsur kepercayaan masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, majlis adat istiadat, dan sebagainya. Kita juga boleh mengkaji budaya, kepercayaan atau tingkah laku yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam karya sastera dan membandingkannya dengan masyarakat sebenar yang memiliki karya itu. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Masyarakat di dalam HAK boleh dibahagikan kepada dua bahagian: </li></ul><ul><li>i. Masyarakat manusia biasa </li></ul><ul><li>Masyarakat manusia di dalam HAK merupakan masyarakat kedayan. Masyarakat ini terbahagi secara besarnya kepada dua iaitu golongan istana dan golongan rakyat biasa. Golongan istana merupakan fokus utama penceritaan HAK. Dengan kata lain, HAK merupakan cerita tentang golongan istana, ahli kerabat Awang Kamaruddin. </li></ul><ul><li>ii. Raksasa. </li></ul><ul><li>Masyarakat raksasa hanya diwakili oleh Tuan Puteri Si Raksasa. Gambaran tentang masyarakat raksasa tidak dibezakan dari masyarakat manusia. Pencerita seolah-olah memperlihatkan kesamaan antara masyarakat raksasa dan masyarakat manusia. </li></ul>
 27. 27. LATAR SUASANA
 28. 28. <ul><li>Latar suasana pula boleh dilihat melalui majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan yang diadakan sama iaitu meminang, bertunang, bersanding. Seperti yang kita maklumi, majlis perkahwinan memang majlis yang sangat meriah. Baik kanak-kanak, orang tua, golongan miskin dan kaya tetap berkeinginan untuk sama-sama meraikannya. </li></ul><ul><li>Masyarakat HAK juga melakukan hal yang sama yang digambarkan melalui puisi yang terdapat di dalam HAK. Suasana dan keramaian yang hadir digambarkan melalui perbandingan seperti giuk (ulat) diikuti dengan adanya gendang, anding dan alai yang pada masa ini jarang lagi diadakan disebabkan oleh arus pemodenan. </li></ul>

×