Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menemu bual bapa dan ibu tentang keturunan keluarga murid. </li></ul><ul><li>Bahan yan...
Unit 2: Kenalan Saya <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menemu bual ketua keluarga jiran. </li></ul><ul><li>Menulis rajah...
Unit 3: Cerita Teladan <ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat mengetahui binatang yang dianggap cerdik dalam ceri...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Informasi daripada buku, majalah, akhbar, internet dan lain-lain. </li></...
<ul><li>Cadangan (pertama) </li></ul><ul><li>Mengkaji mengenai binatang ternakan. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul>...
<ul><li>Cadangan (kedua): </li></ul><ul><li>Mengkaji dan mengkategorikan binatang yang tergolong sebagai binatang carnivo...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menjalankan kajian mengenai perbezaan dua binatang peliharaan yang berlainan jenis. Co...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Ko...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Dengan melayari internet, merujuk buku, majalah, cari: </li></ul><ul><li>Lima (5) temp...
<ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><...
 
UNIT 1: D I R I S A Y A <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat pokok keluarga. (individu) </li></ul><ul><li>Arahan: <...
UNIT 2: K E N A L A N S A Y A <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat buku skrap biodata rakan-rakan. (individu) </li...
UNIT 3: C E R I T A T E L A D A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Pilih satu binatang cerdik yang diketahui, kemudian b...
UNIT 4: H A I W A N <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Bekas botol minuman, barang hiasan (pasir, batu, batu...
UNIT 5: H A I W A N T E R N A K A N <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas warna, pensil, gam, gunting, ...
UNIT 6: H A I W A N P E L I H A R A A N <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas warna, pensil, gam, kapas,...
UNIT 7: K E B E R S I H A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Hasilkan sebuah poster mengenai kepentingan menjaga kebersih...
UNIT 7: K E B E R S I H A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Gunakan bahan terpakai sama ada kotak, kertas surat khabar d...
UNIT 8: K E M U D A H A N A W A M <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Murid hendaklah menyatakan tentang kepentingan kemudah...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat brosur mengenai keindahan Negara Brunei Darussalam. </li></ul>UNIT 9: S A Y ...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat buku skrap menggunakan kalendar terpakai. (berkumpulan) </li></ul>UNIT 10: C U...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat buku skrap mengenai permainan tradisional Brunei. (berkumpulan) </li></ul>UNIT...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat brosur mengenai tempat-tempat yang menarik yang pernah dilawati oleh murid sam...
<ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat model kenderaan menggunakan bahan terpakai. </li></ul>UNIT 13: K E N D E R A A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cadangan Perlaksanaan Projek bagi SBA SPN21

1,586 views

Published on

Cadangan ini dibuat sebagai salah satu tugasan di IPSHB, UBD dalam kursus PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu yang dibimbing oleh pensyarah Bahasa Melayu, Cikgu Rozaiman Makmun. Cadangan ini dihasilkan oleh Maszuraimah.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cadangan Perlaksanaan Projek bagi SBA SPN21

 1. 2. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menemu bual bapa dan ibu tentang keturunan keluarga murid. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Soalan temu bual. </li></ul><ul><li>Kertas warna. </li></ul><ul><li>Pen/pensil warna. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Menemu bual bapa dan ibu tentang keturunan keluarga mereka. Bermula daripada datuk sehingga anak. </li></ul><ul><li>Setiap dapatan hendaklah ditulis dalam bentuk rajah keluarga (kertas warna). </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menemu bual ibu bapa mereka tentang keturunan keluarga mereka. </li></ul>Unit 1: Diri Saya Subtajuk: Kenali Keluarga Saya
 2. 3. Unit 2: Kenalan Saya <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menemu bual ketua keluarga jiran. </li></ul><ul><li>Menulis rajah pokok keluarga jiran. </li></ul><ul><li>Menyatakan perbezaan antara keluarga pelajar dan jiran. </li></ul><ul><li>Bahan yang digunakan: </li></ul><ul><li>Soalan temu bual </li></ul><ul><li>Kertas warna </li></ul><ul><li>Pen </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Dengan bantuan ibu bapa atau ahli keluarga, awda diminta untuk menemu bual ketua keluarga jiran (bapa/ penjaga) untuk mengetahui salasilah keluarga mereka. </li></ul><ul><li>Setelah menemubual, awda diminta membuat rajah pokok keluarga jiran tersebut. </li></ul><ul><li>Nyatakan 3 perbezaan yang terdapat pada keluarga kamu dan jiran dalam bentuk jadual. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menemu bual ketua keluarga jiran. </li></ul><ul><li>Murid mengetahui salasilah keluarga jiran. </li></ul><ul><li>Murid dapat menyatakan perbezaan keluarga mereka dan jiran. </li></ul>Subtajuk: Kenali Rakan Saya
 3. 4. Unit 3: Cerita Teladan <ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat mengetahui binatang yang dianggap cerdik dalam cerita teladan. </li></ul><ul><li>Dapat menulis karangan tentang kecerdikkannya . </li></ul><ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Mengkaji binatang apakah yang dianggap cerdik dalam cerita teladan yang pernah murid dengar/ ketahui. </li></ul><ul><li>Menulis karangan mengenai 1 daripada bintang yang cerdik dengan menceritakan kecerdikkannya. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Cari bahan melalui buku cerita, majalah, cerpen, internet. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Cuba senaraikan nama binatang yang dianggap cerdik dalam cerita teladan yang pernah kamu dengar. </li></ul><ul><li>Pilih 1 daripada senarai nama binatang diatas kemudian nyatakan apakah kecerdikkan mereka. </li></ul><ul><li>Ceritakan/tuliskan sedikit banyak mengenai kecerdikkan binatang tersebut. </li></ul>Subtajuk: Cerita Datuk
 4. 5. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Informasi daripada buku, majalah, akhbar, internet dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Kertas warna. </li></ul><ul><li>Pen/pensil warna </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Cari informasi daripada buku pelajaran, majalah, risalah, internet dan sebagainya untuk mencari binatang yang tinggal di darat, di air, binatang yang tinggal di darat dan di air. </li></ul><ul><li>Buat dalam bentuk jadual, senaraikan sepuluh (10) binatang yang tinggal di darat, tinggal di air, dan binatang yang tinggal di darat dan di air. </li></ul><ul><li>Buat dalam bentuk jadual , menyatakan lima (5) ciri-ciri binatang yang tinggal di darat, tinggal di air, dan binatang yang tinggal di darat dan di air. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat mengkategori- kan binatang mengikut habitatnya. </li></ul><ul><li>Dapat menyenaraikan ciri-ciri binatang yang berbeza habitatnya. </li></ul>Unit 4: Haiwan <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Mengkaji dan mengkategorikan binatang mengikut habitat (di darat, air dan air dan darat). </li></ul><ul><li>Mencari ciri-ciri binatang yang tinggal di darat, di air dan kedua-duanya. </li></ul>Subtajuk: Tempat Tinggal Haiwan
 5. 6. <ul><li>Cadangan (pertama) </li></ul><ul><li>Mengkaji mengenai binatang ternakan. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Murid menjalankan kajian mengenai binatang ternakan iaitu mengkaji tentang ciri-cirinya, sifatnya dan habitatnya. </li></ul><ul><li>Hasil kajian hendaklah ditaip menggunakan komputer. Formatnya: </li></ul><ul><li>Font- Times New Roman, saiz 12, langkau 1.5. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat menyenaraikan ciri-ciri, sifat dan habitat binatang ternakan. </li></ul>Unit 5: Haiwan Ternakan <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, risalah untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer. </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul>Subtajuk: Ternakan Datuk Saya
 6. 7. <ul><li>Cadangan (kedua): </li></ul><ul><li>Mengkaji dan mengkategorikan binatang yang tergolong sebagai binatang carnivor dan herbivor. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Kaji dan cari informasi melalui internet, buku, majalah, dsb mengenai binatang carnivor dan herbivor. </li></ul><ul><li>Senarai nama binatang sama ada carnivor atau herbivor, hendaklah ditulis dalam bentuk jadual. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menyenaraikan binatang yang tergolong dalam binatang carnivor dan herbivor. </li></ul>Unit 5: Haiwan Ternakan <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Buku </li></ul><ul><li>Majalah </li></ul><ul><li>Kertas warna </li></ul><ul><li>Pen/pensil warna </li></ul>Subtajuk: Apakah Makanan Haiwan?
 7. 8. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menjalankan kajian mengenai perbezaan dua binatang peliharaan yang berlainan jenis. Contohnya: ikan dan kucing. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Kertas jadual </li></ul><ul><li>Pen/ pensil </li></ul><ul><li>Pen/ pensil warna </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menjalankan kajian mengenai dua binatang peliharaan yang berbeza jenisnya. </li></ul><ul><li>Dapat menyenaraikan perbezaan mengenai dua binatang tersebut. </li></ul>Unit 6: Haiwan Peliharaan <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Jalankan kajian mengenai perbezaan dua binatang peliharaan yang sama ada kepunyaan kamu, keluarga kamu, saudara kamu, jiran dan lain-lain lagi. </li></ul><ul><li>Kedua-dua binatang itu mestilah berbeza sama ada kamu ingin mengkaji mengenai kucing dan ikan, ayam dan kucing, arnab dan ayam atau sebagainya asalkan dua binatang itu berbeza jenisnya dan ia dipelihara. </li></ul><ul><li>Kaji perbezaan binatang tersebut dari segi: </li></ul><ul><li>Sifatnya, makanannya, tempat tinggalnya. </li></ul><ul><li>Setiap dapatan hendaklah ditaip menggunakan Microsoft word , dan setiap perbezaan dibuat dalam bentuk jadual. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer. </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat menyatakan mengapa harus makan makanan yang bersih. </li></ul><ul><li>Menyatakan beberapa perkara penting sebelum masuk makan di gerai atau restoran. </li></ul>Unit 7: Kebersihan <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Melalui pembacaan dan pemerhatian: </li></ul><ul><li>Mengapakah kita harus makan makanan yang bersih? </li></ul><ul><li>Jika kamu hendak masuk ke gerai, restoran dan sebagainya, nyatakan beberapa perkara yang kamu lihat atau perhatikan sebelum masuk dan makan di tempat tersebut? </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Dengan bantuan ibu bapa atau ahli keluarga yang lain, cari bahan melalui internet, rujuk buku, risalah dan sebagainya mengenai: </li></ul><ul><li>Mengapakah kita harus makan makanan yang bersih? </li></ul><ul><li>Sebelum masuk dan makan di gerai atau restoran, apakah perkara penting yang harus kamu perhatikan dan ketahui mengenai tempat tersebut. </li></ul><ul><li>Setiap dapatan hendaklah ditaip menggunakan Microsoft word . Formatnya: </li></ul><ul><li>Font- Times New Roman , saiz 12, langkau 1.5. </li></ul>Subtajuk: Utamakan Kebersihan
 9. 10. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat membuat kajian tentang satu jenis pencemaran iaitu bagaimana ia berlaku, kesannya dan cara mengelakkan. </li></ul>Unit 8: Kemudahan Awam <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Pencemaran ada pelbagai jenis seperti, pencemaran air, udara atau bunyi. pilih satu antara tiga jenis pencemaran ini kemudian selidiki: </li></ul><ul><li>Bagaimanakah pencemaran tersebut itu berlaku? </li></ul><ul><li>Apakah kesannya kepada manusia dan alam sekitar? </li></ul><ul><li>Beri lima (5) cara bagaimana pencemaran itu boleh dielakkan atau dikurangkan? </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Pilih satu jenis pencemaran kemudian lakukan kajian berdasarkan tiga (3) soalan yang diberikan. </li></ul><ul><li>Sila rujuk buku, majalah, surat khabar atau melayari internet untuk mencari jawapan. </li></ul><ul><li>Kerjasama dan bantuan ibu bapa atau ahli keluarga sangat-sangat diharapkan. </li></ul><ul><li>Setiap dapatan hendaklah ditaip menggunakan Microsoft word . Formatnya: </li></ul><ul><li>Font- Times New Roman , saiz 12, langkau 1.5. </li></ul>Subtajuk: Udara Kotor
 10. 11. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Menyenaraikan bahan yang boleh dikitar semula. </li></ul><ul><li>Menjalankan kajian bagaimana bahan itu boleh dikitar semula dan mengetahui tempat-tampat bahan dikitar semula. </li></ul>Unit 9: Sayangi Alam Sekitar <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Menyatakan bahan yang boleh dikitar semula, kemudian jalankan kajian: </li></ul><ul><li>Bagaimanakah cara untuk mengitarnya? </li></ul><ul><li>Dimanakah tempatnya? </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Buat secara berpasangan dan cari informasi megenai: </li></ul><ul><li>Bahan yang boleh dikitar semula, </li></ul><ul><li>Cara untuk mengumpulkan bahan yang boleh dikitar semula </li></ul><ul><li>Dimanakah tempat untuk menghantar bahan yang boleh dikitar semula? </li></ul><ul><li>Hasil dapatan hendaklah dibuat didalam bentuk jadual dan ditulis pada kertas A4. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat menjalankan kajian dan mencari informasi mengenai bencana alam. </li></ul>Unit 10: Cuaca <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Cari infomasi mengenai: </li></ul><ul><li>Apakah yang menyebabkan berlakunya becana alam seperti, tanah runtuh, kemarau, banjir kilat dan puting beliung. </li></ul><ul><li>Apakah kesan bencana alam itu kepada manusia dan alam sekitar? </li></ul><ul><li>Apakah yang menyebabkan bencana alam ini berlaku? </li></ul><ul><li>Berikan beberapa cara bagaimana bencana alam ini boleh dielakkan. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Lakukan secara individu dengan bantuan ibu bapa di rumah untuk mencari informasi atau bahan mengenai empat perkara yang dinyatakan di atas. </li></ul><ul><li>Bahan atau informasi bolehlah dikutip melalui internet, buku, majalah, akhbar dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Setiap dapatan hendaklah ditaip menggunakan Microsoft word . Formatnya: </li></ul><ul><li>Font- Times New Roman , saiz 12, langkau 1.5. </li></ul>Subtajuk: Berhati-hati
 12. 13. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Kertas A4 </li></ul><ul><li>Gambar permainan. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Pilih satu jenis permaian. </li></ul><ul><li>Kaji dan cari mengenai sejarah, cara bermain dan bahan yang diperlukan semasa bermain permainan itu. </li></ul><ul><li>Hasil dapatan hendaklah ditulis pada kertas warna. </li></ul><ul><li>Sertakan gambar permainan tersebut jika ada. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menjalankan kajian mengenai pemainan yang mereka pilih. </li></ul><ul><li>Murid dapat menulis hasil dapatan mereka. </li></ul>Unit 11:Kegiatan Masa Lapang <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Mengkaji mengenai satu jenis pemainan sama ada permainan tradisional atau moden kemudian kaji mengenai sejarah permainan itu, cara bermain, bahan yang diperlukan ketika bermain. </li></ul>Subtajuk: Permainan Tradisional
 13. 14. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Dengan melayari internet, merujuk buku, majalah, cari: </li></ul><ul><li>Lima (5) tempat menarik yang terdapat disetiap negara Asia Tenggara. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul><ul><li>Gambar </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat menjalankan kajian dan mencari tempat-tempat yang menarik yang terdapat di negara Asia Tenggara. </li></ul>Unit 12: Pelancongan <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Lakukan secara individu dengan batuan ibu bapa cari lima tempat yang menarik yang didapati disetiap negara Asia Tenggara. </li></ul><ul><li>Kemudian pilih satu tempat menarik itu, cari informasi mengenai tempat itu dari segi sejarahnya dan kenapa tempat itu menarik . </li></ul><ul><li>setiap dapatan hendaklah ditaip. Formatnya: </li></ul><ul><li>Font- Times New Roman , saiz 12. langkau 1.5. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Buku, majalah, surat khabar, risalah, internet untuk rujukan. </li></ul><ul><li>Komputer </li></ul><ul><li>Kertas A4. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Dapat menjalankan kajian tentang kenderaan dahulu dan sekarang. </li></ul><ul><li>Menyenaraikan perbezaan mengenai kenderaan dahulu dan sekarang. </li></ul>Unit 13: Kenderaan <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Mengkaji dan mencari perbezaan kenderaan duhulu dan sekarang. </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Lakukan kajian ini secara berkumpulan, dengan merujuk buku, majalah, surat khabar dan melayari internet. Cari: </li></ul><ul><li>Beberapa perbezaan yang terdapat pada kenderaan dahulu dan sekarang. </li></ul><ul><li>Perbezaan dari segi ciri-cirinya, sejarahnya dan cara pembuatannya. </li></ul><ul><li>Senaraikan perbezaan itu dalam bentuk jadual. </li></ul>
 15. 17. UNIT 1: D I R I S A Y A <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat pokok keluarga. (individu) </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Sediakan gambar setiap ahli keluarga secara individu, setelah itu lekatkannya pada kertas warna. </li></ul><ul><li>Bentuk styrofoam menjadi bentuk sebuah pokok kemudian warnakannya. </li></ul><ul><li>lekatkan gambar keluarga mengikut susunannya. </li></ul><ul><li>Bahan yang digunakan: </li></ul><ul><li>Styrofoam , kertas warna, gambar ahli keluarga (secara individu), gam, gunting dan pensil warna. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat membina pokok keluarga menggunakan Styrofoam. </li></ul><ul><li>Menyusun kedudukan keluarga. </li></ul>Subtajuk: Kenali Keluarga Saya
 16. 18. UNIT 2: K E N A L A N S A Y A <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat buku skrap biodata rakan-rakan. (individu) </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Kumpul beberapa informasi (biodata) rakan kamu. </li></ul><ul><li>Setelah kamu mempunyai semua biodata rakan kamu, kamu hendaklah mengumpul kertas biodata untuk di jadikan sebuah buku skrap. </li></ul><ul><li>Buku skrap bolehlah diikat atau di’ staple’. </li></ul><ul><li>Bahan yang digunakan: </li></ul><ul><li>Kertas biodata, gam, staple , tali, kertas warna, pen atau pensil warna. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan sebuah buku skrap. </li></ul>Subtajuk: Kenali Rakan Saya
 17. 19. UNIT 3: C E R I T A T E L A D A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Pilih satu binatang cerdik yang diketahui, kemudian buat satu topeng muka binatang tersebut. </li></ul><ul><li>Muka binatang tersebut bolehlah dilukis atau diambil daripada komputer. </li></ul><ul><li>Warnakan dan ikat tali atau lekatkan cucuk sate pada topeng yang sudah siap. </li></ul><ul><li>Topeng boleh digunakan untuk kegiatan amali seperti berlakon. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat membuat topeng binatang yang mereka anggap cerdik melalui pembacaan dalam cerita-cerita teladan. </li></ul><ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat topeng binatang yang cerdik, pilihan murid sendiri. (individu) </li></ul><ul><li>Bahan yang digunakan: </li></ul><ul><li>Kertas warna, pensil warna, tali, gam, cucuk sate dan gunting </li></ul>Subtajuk: Cerita Datuk
 18. 20. UNIT 4: H A I W A N <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Bekas botol minuman, barang hiasan (pasir, batu, batu karang, wang, ikan, gunting, </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menjalankan tugas masing-masing. </li></ul><ul><li>Murid dapat membina akuarium menggunakan botol. </li></ul><ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membina akuarium daripada bekas botol minuman. (berkumpulan ) </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Setiap ahli kumpulan mempunyai tugas iaitu: </li></ul><ul><li>Membawa botol bersaiz besar, membawa pasir, mengutip dan membawa batu, membawa hiasan seperti batu karang , mengumpul duit dan membeli ikan. </li></ul><ul><li>Setiap murid hendaklah menyediakan dan memberi wang sebanyak 20sen kepada salah seorang daripada ahli kumpulan untuk membeli ikan. </li></ul><ul><li>Setelah semua barang sudah sedia, tebuk permukaan botol secara melintang, kemudian masukkan semua hiasan ke dalamnya, termasuklah ikan yang dibeli. </li></ul><ul><li>Hias akuarium itu mengikut kreativiti setiap kumpulan. </li></ul>Subtajuk: Tempat Tinggal Haiwan
 19. 21. UNIT 5: H A I W A N T E R N A K A N <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas warna, pensil, gam, gunting, Styrofoam dan kad informasi. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat membuat bentuk binatang menggunakan kertas warna. </li></ul><ul><li>Mencari beberapa informasi mengenai bintang ternakan tersebut. </li></ul><ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat bentuk binatang ternakan dengan menggunakan kertas warna. ( berkumpulan) </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Bentuk/lukis badan binatang ternakan seperti ayam, lembu, kambing, kuda, ikan dan sebagainya di atas kertas warna. </li></ul><ul><li>Setelah itu gunting bentuk binatang itu dan lekatkan pada strofom. </li></ul><ul><li>Kemudian, lekatkan kertas yang mengandungi beberapa informasi mengenai binatang ternakan tersebut seperti makanannya, habitatnya dan sifatnya (daripada hasil kajian yang pernah dibuat) pada bentuk binatang tersebut. </li></ul>Subtajuk: Ternakan Datuk Saya.
 20. 22. UNIT 6: H A I W A N P E L I H A R A A N <ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas warna, pensil, gam, kapas, gunting, pensil warna. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat membina model bintang peliharaan menggunakan kapas. </li></ul><ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat model binatang peliharaan menggunakan kapas. (individu) </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Murid terlebih dahulu melukis bentuk binatang peliharaan di atas kertas warna. </li></ul><ul><li>Kemudian gunting mengikut bentuk badan binatang tersebut. </li></ul><ul><li>Sapukan gam pada pemukaan bentuk badan binatang peliharaan tersebut. </li></ul><ul><li>Lekatkan kapas pada permukaan bentuk badan binatang peliharaan tersebut. </li></ul><ul><li>Gunakan warna jika perlu untuk melengkapkan bahagian anggota badan binatang tersebut seperti, mata, hidung dan anggota yang lainnya. </li></ul>
 21. 23. UNIT 7: K E B E R S I H A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Hasilkan sebuah poster mengenai kepentingan menjaga kebersihan dapur, gerai, dan restoran. </li></ul><ul><li>Setiap poster hendaklah disertakan dengan gambar sama ada dilukis atau pun gambar sebenar. </li></ul><ul><li>Setiap poster akan dinilai dari segi kekreatifan murid. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas lukisan, pensil warna, gambar hiasan, gam, gunting. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat meghasilkan sebuah pester berkenaan dengan kepentingan kebersihan dapur, gerai dan restoran. </li></ul><ul><li>Cadangan (pertama): </li></ul><ul><li>Menghasilkan sebuah poster mengenai kebersihan dapur, gerai, dan restoran. (berkumpulan) </li></ul>Subtajuk: Utamakan Kebersihan
 22. 24. UNIT 7: K E B E R S I H A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Gunakan bahan terpakai sama ada kotak, kertas surat khabar dan sebagainya untuk membuat model tudong saji. </li></ul><ul><li>Bentuk tudong saji adalah bebas mengikut kreativiti murid sama ada berbentuk bulat, lengkung, empat segi dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Bahan terpakai (kotak, kertas surat khabar dsb), gam, gunting, staple, tali. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat membuat model tudong saji daripada bahan terpakai mengikut kreativiti mereka. </li></ul><ul><li>Cadangan (kedua): </li></ul><ul><li>Membuat model tudong saji pelbagai bentuk. (berkumpulan) </li></ul>Subtajuk: Utamakan Kebersihan
 23. 25. UNIT 8: K E M U D A H A N A W A M <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Murid hendaklah menyatakan tentang kepentingan kemudahan awam yang disediakan kepada orang ramai. </li></ul><ul><li>Lukis apa sahaja yang berkaitan dengan kepentingan memelihara kemudahan awam. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas banner, pensil, pensil warna, gambar lukisan atau gambar sebenar. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan sebuah banner mengenai kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. </li></ul><ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat banner mengenai kesedaran mengenai kepentingan kemudahan awam kepada masyaratkat. (berkumpulan) </li></ul>Subtajuk: Jangan Rosakkan Telefon
 24. 26. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat brosur mengenai keindahan Negara Brunei Darussalam. </li></ul>UNIT 9: S A Y A N G I A L A M S E K I T A R <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Kumpulkan seberapa banyak gambar yang berkaitan dengan keindahan Negara Brunei Darussalam. </li></ul><ul><li>Bahagikan kertas A4 kepada tiga bahagian, kemudian lekatkan gambar-gambar yang diperoleh pada setiap muka. </li></ul><ul><li>Namakan setiap tempat pada bahagian bawah gambar. </li></ul><ul><li>Hiasi brosur mengikut kreativiti murid. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kertas warna bersaiz A4, gambar, gam, gunting, pen/pensil warna. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan brosur mengenai keindahan Negara Brunei Draussalam. </li></ul>Subtajuk: Negara Brunei Darussalam
 25. 27. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat buku skrap menggunakan kalendar terpakai. (berkumpulan) </li></ul>UNIT 10: C U A C A <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Cari gambar yang menunjukkan mengenai bencana alam seperti banjir kilat, puting beliung, tanah runtuh dan kemarau. </li></ul><ul><li>Lekatkan gambar bencana alam yang didapati pada setiap muka kalendar dan mencatatkan beberapa informasi mengenai bencana alam tersebut. </li></ul><ul><li>Hiasi buku skrap tersebut mengikut kreativiti murid sendiri. </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Kalendar terpakai, gam, kertas warna, gunting, gambar, pen warna. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan sebuah buku skrap mengenai bencana alam. </li></ul><ul><li>murid dapat mengetahui beberapa informasi mengenai bencana alam. </li></ul>Subtajuk: Berhati-hati
 26. 28. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat buku skrap mengenai permainan tradisional Brunei. (berkumpulan) </li></ul>UNIT 11: K E G I A T A N M A S A L A P A N G <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Cari bebarapa gambar permainan tradisional Brunei (sekurang-kurangnya lima (5) jenis permainan. </li></ul><ul><li>Sediakan 2-3 keping kertas warna, kemudian lipat/ bahagi dua kemudian staple tengah-tengahnya. </li></ul><ul><li>Lekatkan gambar pada setiap muka baru buku skrap itu. </li></ul><ul><li>Tulis beberapa informasi mengenai permainan itu sama ada mengenai sejarahnya, cara bermain, bahan yang diperlukan semasa bermain (daripada kajian yang pernah dibuat). </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Gambar, kertas warna, staple , pen atau pensil warna, gam air atau plastik. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan sebuah buku skrap mengenai permainan tradisional Brunei. </li></ul>Subtajuk: Permainan Tradisional
 27. 29. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat brosur mengenai tempat-tempat yang menarik yang pernah dilawati oleh murid sama ada di dalam atau di luar negeri. (secara berkumpulan) </li></ul>UNIT 12: P E L A N C O N G A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Kumpulkan gambar tempat-tempat yang menarik yang pernah dilawati oleh murid. </li></ul><ul><li>Lekatkan gambar pada setiap muka kertas A4 yang dibahagi tiga. </li></ul><ul><li>Tuliskan nama-nama tempat yang pernah dilawati itu pada bahagian bawah gambar. </li></ul><ul><li>Hiasi brosur tersebut mengikut kreativiti murid, </li></ul>Bahan yang diperlukan: Gambar-gambar tempat menarik, kertas warna A4, gam, gunting, pensil warna. <ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan satu brosur mengenai tempat-tempat yang menarik. </li></ul><ul><li>Murid dapat menghasilkan brosur mengikut kreativiti masing-masing. </li></ul>
 28. 30. <ul><li>Cadangan: </li></ul><ul><li>Membuat model kenderaan menggunakan bahan terpakai. </li></ul>UNIT 13: K E N D E R A A N <ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Gunakan bahan terpakai seperti kotak mancis, kotak tissue, botol minuman, kotak minuman dan sebagainya untuk membuat satu model kenderaan. </li></ul><ul><li>Gunakan pewarna air untuk melengkapkan </li></ul><ul><li>Bahan yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Bahan terpakai seperti, kotak mancis, kotak tissue, kotak minuman, botol minuman, gunting, gam, perwarna air. </li></ul><ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Murid dapt menghasilkan sebuah model kenderaan menggunkan bahan terpakai. </li></ul>

×