Cadangan Kegiatan Amali bagi SBA SPN21

1,075 views

Published on

PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cadangan Kegiatan Amali bagi SBA SPN21

 1. 1. PL3234 Herney Ahmad (06B0253) Nurul Insan Hj Kamis (06B0246) Hjh Nur Zalikha Marrot (06B0250)
 2. 2. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Cara Catatan 1 tajuk kegiatan amali an ilmu dan melaksanakan nilai Keluargaku 1.Keluar- •Murid •Menambah • Setelah Ilmu: •Sivik sayang ga melakonkan kosa kata selesai sesi (ms: 1) bahagia mengenai murid. lakonan, •Membentuk (ms: 2) perbualan Nilai: murid-murid •Kasih sebuah interaksi lain mencatat keluarga positif sayang maksud yang •Hormat - menggunakan dalam bilik tersirat dalam panggilan darjah. menghormati lakonan tadi. •Menghakis •Mengerat- datuk, nenek, ibu, ayah, sifat malu kan hubung- abang, kakak murid an sesama dan adik. terhadap rakan. rakan sebaya.
 3. 3. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerapan Cara Catatan 1 tajuk kegiatan amali ilmu dan melaksanakan nilai Keluargaku 2.Hargai • Murid diarah- •Menambah Ilmu: •Murid kosa kata •Sivik sayang pengor- kan untuk me- beramai-ramai •Agama banan nyanyikan lagu murid. menyanyikan Allahyarham •Membentuk ibu lagu yang bapa Sudirman suasana Nilai: ditayangkan •Kasih (ms: 5) bertajuk ‘Ayah harmoni melalui video. dan ibu’. dalam bilik sayang •Hormat - darjah. menghormati •Keinsafan
 4. 4. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerapan Cara Catatan 1 tajuk kegiatan amali ilmu dan melaksanakan nilai Keluargaku 3.Memba • Membuat •Memboleh- Nilai: •Melakonkan •Projek •Bekerjasama sayang n-tu lakonan bisu kan murid kata kerja secara amalan mengenai kata bargaul melalui individu/ terpuji kerja (lakonan dengan perkataan yang kumpulan (ms: 9) sebuah rakan sebaya diberi oleh keluarga secara guru. •Secara sedang bantu bebas. membantu kumpulan/ membuat kerja individu. di rumah). • Murid/ kumpulan lain menjawap.
 5. 5. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerapan Cara Catatan 2 tajuk kegiatan ilmu dan melaksanakan amali nilai Keluargaku 1.Pendidika • Menjemput •Memberi •Murid •Murid Ilmu: •Sivik berwawasa n penceramah persediaan berkumpul di menulis n untuk masa Dr. Ee Ah mental dan dalam dewan isi-isi (ms: 15) depan Meng untuk fizikal murid Nilai: untuk penting •Kerjasama (ms: 16) memberikan dalam mendengarkan yang •Berdikari motivasi pelajaran. ceramah pakar disampai- •Sedikit •Tekun (persediaan motivasi. kan. •Yakin untuk hari sebanyak peperiksaan). tahu selok belok menjawap kertas peperiksaan dengan betul.
 6. 6. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerapan Cara Catatan 2 tajuk kegiatan amali ilmu dan melaksanakan nilai •Murid diarah- •Murid •Menemu bual Keluargaku 2. Cerita Ilmu: •Sivik berwawasa datuk kan (seminggu dapat nenek/ datuk. •Sejarah •Dijalankan n (ms: lebih awal) berkongsi •Geografi 19) untuk bertanya cerita secara kepada sesama individu. •Pembentangan nenek/datuk rakan. Nilai: •Menambah •Kasih tentang kisah menarik pengetahuan sayang •Kerjasama mereka waktu mereka. dahulu. •Buat sesi pertandingan ‘Mari bercerita’.
 7. 7. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerapan Cara Catatan 2 tajuk kegiatan amali ilmu dan melaksanakan nilai • Lakonan •Menambah Ilmu: •Berpasangan •Ibu bapa dan Keluargaku 3.Tahnia kosa kata •Sivik berwawasa h melalui dan individu. penjaga perlu •Membuat n Abang! perbualan murid. membantu •Membentuk Nilai: (ms: telefon. surat, diberi anak-anak • Membuat •Kasih 23) interaksi setem dan mereka. surat tidak positif sayang dihantar ke dalam bilik •Hormat- rasmi dan pejabat pos mengepos- darjah. menghormati. dengan bantuan nya kepada ahli keluarga abang/sepu murid. pu.
 8. 8. Kegiatanyang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Projek amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerap- Cara Catatan 3 tajuk kegiatan an ilmu an nilai melaksana- amali kan Sekolah- 1)Pemim •Melakonkan i. Mengenali i.Sivik i. Meng- i.Berundi. ku -pin watak kawan dengan hargai ii.Berla- (ms: 29) kecil sebagai lebih dekat. rakan-rakan. kon. (ms: 30) presiden. ii.Agar murid ii.Mengerat •Pemilihan lebih berani kan secara dan pandai silaturrahim demokrasi. bargaul sesama •Beberapa dengan rakan rakan. murid sebaya menjadi mereka. wartawan dan iii.Menambah menemu- kosa kata. ramah iv.Membentu presiden k interaksi dengan positif dalam bahasa bilik darjah. Melayu baku.
 9. 9. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 3 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana -kan •Mengadakan •Pelajaran •Menyuburkan •Lagu Sekolah- 2) Perhim- •Memper- ku punan peraduan kuiz kembangkan am semangat kebangsaan •Sivik minggu- mingguan. pengetahuan berkerjasama dinyanyi- •Nyanyian lagu •Muzik an murid dalam dan kan secara (ms: 34) kebangsaan pelajaran. bertanggung- beramai- NBD. •Mendedah- jawab. ramai •Cintakan kan murid dengan pada tanahair. atau membuat pelbagai patriotik. pergerakan bentuk tangan soalan. mengikut •Cintakan perkataan negara. yang disebut. •Peraduan kuiz antara kelas-kelas tahun 4 mengenai tajuk pelajaran.
 10. 10. Kegiatanyang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Projek amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 3 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana -kan Sekolah- 3) Nasihat • Murid diarah- •Yakin •Peraduan • Mencungkil •Sastera bakat murid. •Kosa kata •Nasihat ku guru kan untuk deklamasi •Berkerjasama (ms: 37) berpantun/ •Menghakis sajak bersyair sifat malu. secara mengenai •Pengalaman individu di ‘nasihat. bertambah. dalam •Pertandingan •Meningkatka kelas. mendeklamasi- n kemahiran kan sajak. murid.
 11. 11. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan Unit tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana 4 -kan • Murid mem- •Meningkat- •Sastera •Bertanggung- •Murid Minggu 1)Hari kan interaksi •Muzik Kokuri- pelajar pamerkan hasil jawab akan •Berkerjasama kulum (ms: 44) kerja (projek) dengan menerang- •Yakin (ms: 43) mereka. orang luar. kan kepada • Kunjungan •Berani •Menghakis pengunjung orang ramai sifat malu. mengenai dialu-alukan; •Menghargai bahan ibu bapa, guru, kerja-kerja pameran keluarga dan murid. mereka. •Pertanding rakan-rakan. •Mengadakan an yang pertandingan dijalankan mari bercerita, akan nyanyian diadakan di kumpulan, dewan tarian dll. sekolah.
 12. 12. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan Unit Tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana 4 -kan • Membuat •Menimba •Pelajaran •Berkerjasama •Lawatan Minggu 2)Gerai •Sikap Kokuri- yang lawatan di tamu pengalaman am ini •Ekonomi kulum tercantik Kianggeh untuk baru. pembersih mengarah- •Mendapat •Sejarah (ms: 48) melihat suasana kan murid jual beli dan pengetahuan secara terus memerha- sendiri berkumpul tikan kebersih- berkenaan an menemu an di sana. dunia luar. bual • Kemudian, •Berkongsi penjual dan murid diberikan maklumat meneliti masa selama dengan suasana di seminggu untuk kawan sana. membuat suasana karangan tamu. mengenai ‘Tamu Kianggeh’.
 13. 13. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan Unit tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana 4 -kan • Membuat •Pelajaran •Semangat •Murid Minggu 3)Seni •Menimba Kokuri- memper- lawatan ke pengalaman am berkerjasama menyaksik •Seni •Yakin kulum tahankan Pusat Belia baru. an sendiri •Berani (ms: 43) diri. untuk menyak- •Mendapat mempertah aksi-aksi •Berusaha (ms: 50) sikan sendiri pengetahuan ankan diri yang seni sendiri ditunjuk- mempertahan- mengenai kan kepada kan diri; dunia luar. mereka dan Persatuan Silat, •Mengetahui mecuba Taekwando, cara sendiri aksi Karate, dll. memperta- tersebut. hankan diri.
 14. 14. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 5 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana -kan • Menyampai- •Mendedahk •Pelajaran •Berani •Murid Sentiasa 1)Awas, •Yakin berhemat banjir! kan ramalan an murid am akan •Berita kita (ms: 58) kaji cuaca. dengan isu- menjadi • Menyampai- •Sains selamat isu semasa. seorang •Memerhati (ms: 57) kan berita pembaca mengenai ban- keadaan berita dan jir. cuaca seorang persekitaran. pengkaji •Meningkat- cuaca. •Menyamp kan kemahiran aikan isu- membaca. isu semasa dihadapan rakan secara individu.
 15. 15. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 5 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana -kan • Membuat •Sivik •Berdikari •Murid Sentiasa 2) Tragedi •Mendedah- •Pelajaran •Berani berhemat (ms: 61) lawatan ke kan murid- menyaksi- •Bertanggung- kita pusat latihan murid am kan sendiri •Kesela- selamat Balai Bomba mengenai jawab. cara untuk melihat tugas ahli matan memadam •Kebakaran cara-cara bomba. api yang mereka •Berpeluang ditunjuk- memadamkan belajar di kan dan api, menyela- luar kawasan melakukan matkan diri sekolah. sendiri cara ketika •Menyedar- memadam kebakaran/ kan murid- api kemalangan, murid tersebut. menangkap tentang ular, dll. bahayanya api dan aspek keselamatan diri.
 16. 16. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 5 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana -kan •Sivik •Berkerjasama •Murid Sentiasa 3)Utama- 1)Melakukan •Meningkatk •Pelajaran berhemat kan lakonan/kuiz. an kesedaran dalam aktiviti diarahkan • Memilih kita kesela- tentang am lakonan. membuat •Keselamat •Dapat selamat matan. alatan yang kepentingan aksi (ms: 65) sesuai diguna-keselamatan. an berdikari. lakonan kan semasa •Mendedahk membaiki bergotong- an murid- jambatan royong murid secara membaiki mengenai kumpulan. •Murid jambatan. tugas anak- anak kapal. menyaksi- 2) Lawatan ke •Berpeluang kan sendiri lapangan belajar di cara terbang. luar kawasan memasang • Menyaksikan sekolah. jaket pramugara/i keselamat- memasang alat an dan keselamtan di mencuba- dalam kapal nya sendiri. terbang.
 17. 17. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 6 tajuk kegiatan an ilmu nilai melaksana amali -kan Meninjau 1)Lawatan • Membuat i. Murid dapat •Kebudaya- i.Dapat menari- i.Guru me- warisan sambil tarian mengge- an, kan tarian lakukan •Kemasya- bangsa lain negara belajar Sumazau rakkan tubuh sedikit jiran (ms: 74) (lagu badan (psiko- rakatan. bersama demonstra •Tarian (ms: 73) Jambatan motor) rakan-rakan. -si tarian Tamparuli). mereka. ii.Bekerjasama Dusun di ii.Sekurang- membuat tari- hadapan kurangnya 5-6 an bersama murid- orang murid rakan. murid. dapat ii.Semua menarikan murid tarian dikehen- Sumazau daki me- dengan baik. lakukan iii.Memper- tarian kenalkan Dusun tarian secara Sumazau berkum- kepada murid. pulan.
 18. 18. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 6 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana- kan • Membuat •Kesenian. •Berusaha. Meninjau 2)Tun i.Murid da- i.Membuat •Sejarah. •Memberi warisan Syed lawatan ke pat bersua lawatan ke •Kesusaste- negara Nasir Dewan Bahasa muka semangat. DBP. •Cintakan jiran (ms: 77) dan Pustaka. dengan raan. ii.Murid • Bersuai kenal pengarah pelajaran dan mengajukan bersama DBP. bahasa soalan dan pengarah DBP, ii.3 orang Melayu. mengisi Dr. Mataiam murid dapat kertas soalan bin Bakar mengajukan yang disedia- (bercerita soalan kepa- kan. tentang da beliau. iii.Pemben- perjalanan seni iii.Semua tangan. beliau). murid per- •Mengisi nah ke DBP. jawapan bagi soalan yang disediakan oleh guru.
 19. 19. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 6 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana- kan Meninjau 3)Rendang •Menonton i.1-2 orang •Memasak •Murid i.Guru murid dapat •Sejarah warisan daging rancangan Mari bekerjasama menyediakan negara (ms: 81) Memasak – membentuk dengan bahan-bahan jiran ketupat. ketupat. kumpulannya menganyam • Adakan untuk ketupat. kegiatan membentuk ii.Selepas menganyam ketupat. demo, murid •Agar penga- ketupat. pula mencu- •Belajar nyaman banya. memasukkan ketupat tidak iii.Kemudian beras dan me- pupus. memasak. masaknya. iv.Hasilnya •Hasil ketupat dirasa yang dimasak bersamal dirasa bersama- sama.
 20. 20. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 7 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana- kan • Membuat i.Murid dapat •Sejarah. •Berusaha. Penga- 1)Penga- i.Guru me- •Ekonomi. •Bekerja- laman laman di lawatan ke melihat minta kebe- indah Singa- Kuala Balai, keadaan di sama. naran untuk (ms: 87) pura. Seria. Kuala Balai. membuat •Mencatat (ms: 88) ii.2-3 orang lawatan terle- sejarah bangun- murid berani bih dahulu. an itu dibina. mengajukan ii.Pemben- •Membuat soalan. tangan. laporan.
 21. 21. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 7 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana- kan • Membuat i.4-5 orang •Kebudaya- •Murid Penga- 2)Penga- i.Setelah me- laman laman di tarian Dusun di murid dapat an. bekerjasama lihat video •Sejarah. indah Sanda- Sabah. membuat dalam mem- dan demo kan, tarian Dusun buat aktiviti daripada guru, •Melakonkan Sabah. dengan baik. lakonan. murid diminta •Dapat mem- (ms: 94) watak sebagai ii.4-5 orang membuat orang Brunei murid dapat buat tarian kumpulan dan menemu bual membaca Dusun. menari me- orang Sabah. skrip dialog ngikut dengan baik kumpulan dengan into- masing- nasi yang masing. jelas. ii.Setelah memberi skrip, murid membuat lakonan bersama- sama.
 22. 22. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit Sub Cadangan Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan 7 tajuk kegiatan amali an ilmu nilai melaksana- kan Pengalam 3)Perjalan- • Pengalaman i.Murid dapat •Sastera. •Mengerat- i.Aktiviti -an indah an murid-murid di melakonkan kan dijalankan dengan dalam bas suasana berada silaturrahim secara ber- keretapi. (semasa di dalam bas sesama kumpulan. (ms: 98) membuat sambil rakan. ii.Menyanyi. lawatan). menyanyi. iii.Pembenta • Dilakonkan ii.3-4 orang ngan. (seperti berada murid dapat dalam bas menghasil-kan sambil menya- laporan atau nyi ‘Rasa karangan sayang atau dengan baik. Balik Kampung’. • Boleh dibuat laporan, karangan dan sebagainya.

×