Cadangan Kegiatan Amali bagi SBA SPN21

4,832 views

Published on

Pendidikan Bahasa Melayu

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cadangan Kegiatan Amali bagi SBA SPN21

 1. 1. Ak. Yusran Pg Yussof (06B0242) Muhd. Ashmawi Jeludin (06B0248) Maszuraimah Muizz Hj Sulaiman (06B0839) Noor Amallina Hj Ludin (06BO838)
 2. 2. Unit 1 Kemahiran Kegiatan amali Aspek bahasa Objektif Penyerapan nilai dan Cara pelaksanaan Keluargaku ilmu sayang i.Murid dapat menambang Nilai: i.Murid diarahkan untuk Bahagian A: Menulis i. Peraduan Kata Adjektif syair dengan intonasi yang Menghormati ahli membaca syair secara Keluarga Membaca menambang betul. keluarga, kumpulan/individu. bahagia. Bertutur syair Bekerjasama, ii.Peraduan menambang syair Mendengar keluarga ii.Murid dapat Menyemai sikap mengikut kumpulan dan Bahagian B: bahagia menyenaraikan kata suka menolong. kumpulan yang terbaik Hargai (ms:2). adjektif yang terdapat di Ilmu: menambang syair dikira pengorbanan dalam syair sekurang- Sastera pemenang. Ibu Bapa kurangnya lapan kata Sivik iii.Setiap kumpulan akan adjektif. menyenaraikan kata adjektif Bahagian C: yang terdapat di dalam syair Membantu tersebut. amalan Nilai: i.Berdasarkan aktiviti dalam terpuji ii. Mari Membina ayat i.Membina ayat Mengeratkan buku teks ms 9, guru bercerita majmuk mengandungi subjek dan hubungan menunjukkan gambar kemudian (ms:9) predikat. kekeluargaan, murid bercerita di hadapan Bekerjasama kelas berdasarkan gambar. Ilmu: ii. Murid menceritakan tentang Sastera keluarga mereka. (persembahan Sivik show and tell) iii.Lakonan Kata Tanya i.Murid dapat melakonkan Nilai: i.Guru memberikan teks (ms:5-7) teks yang disediakan Berusaha gigih lakonan ibu dalam buku teks dengan intonasi yang betul. Taat kepada, ibu BM tahun 4 muka surat 6-7. bapa, ii.Guru memilih beberapa orang ii.Murid dapat menulis dan Hormat kepada murid untuk melakonkan dialog menyenaraikan kata Tanya orang lebih tua, yang diberikan. yang terdapat dalam teks bejimat cermat. iii.Murid disuruh mengenalpasti dialog. Ilmu: dan menyenaraikan kata Tanya Sivik, yang terdapat di dalam teks. Perniagaan iv.Murid membuat pembentangan mengikut kumpulan.
 3. 3. i.Murid dapat Nilai: i.Guru memberikan teks lakonan ibu melakonkan teks Berusaha gigih dalam buku teks BM tahun 4 muka surat yang disediakan Taat kepada, ibu 6-7. dengan intonasi bapa, ii.Guru memilih beberapa orang murid yang betul. Hormat kepada untuk melakonkan dialog yang diberikan. ii.Murid dapat orang lebih tua, iii.Murid disuruh mengenalpasti dan menulis dan bejimat cermat. menyenaraikan kata Tanya yang terdapat menyenaraikan kata Ilmu: di dalam teks. Tanya yang terdapat Sivik, iv.Murid membuat pembentangan dalam teks dialog. Perniagaan mengikut kumpulan.
 4. 4. Kemahiran Objektif Cara pelaksanaan Unit 2 Kegiatan Aspek bahasa Penyerapan nilai amali dan ilmu Keluargaku yang boleh berwawasan diajarkan Bahagian A: Mendengar Lakonan Kata bilangan i.Murid dapat melakonkan Nilai: i.Guru memberikan teks Pendidikan Bertutur (ms 16) Kata tanya teks yang diberikan i. Mewujudkan sikap lakonan atau dialog Untuk Masa Membaca dengan intonasi yang bejimat cermat. pendidikan untuk masa depan Depan Menulis betul. ii. Bersabar. dalam buku teks BM tahun 4 iii. Menghargai muka surat 16-17. ii.Murid dapat mengenal pengorbanan ibu ii.Guru memilih beberapa pasti kata Tanya dan kata bapa. orang murid untuk bilangan di dalam teks melakonkan dialog yang dialog. Ilmu: diberikan. i.Sivik iii.Murid disuruh ii.Matematik mengenalpasti dan iii.Keusahawanan menyenaraikan kata Tanya dan kata bilangan yang terdapat di dalam teks lakonan. iv.Murid membuat pembentangan mengikut kumpulan. Pidato (ms 18) Karangan i.Murid dapat berpidato Nilai: i.Guru menunjukkan video menggunakan intonasi i.Mewujudkan sikap cara orang berpidato. yang betul. berdisiplin. ii.Murid disuruh membentuk ii.Murid dapat membina ii.Bercita-cita tinggi. kumpulan. ayat dengan betul berdasarkan peta minda iii.Berusaha gigih. iii.Guru memberikan peta yang disediakan. minda kepada setiap kumpulan iv.Bekerjasama. dan mereka disuruh iii.Murid dapat menulis berbincang mengenai isi-isi sebuah karangan bertajuk Ilmu: yang diberikan. cara untuk berjaya dalam i.Sivik. pelajaran. iv.Wakil bagi setiap kumpulan akan berpidato di hadapan kelas.
 5. 5. Bahagian B: Persembaha Karangan i.Murid dapat mencipta Nilai: i.Guru melihatkan video teater Cerita Datuk n teater (ms Fahaman dialog bagi setiap watak di i.Bekerjasama. menganai peperangan kepada 19) dalam teater tersebut. murid. ii.Menghargai negara ii.Murid dapat membaca kita. ii.Murid disuruh membentuk dengan intonasi yang betul. kumpulan. iii.Mewujudkan sifat iii.Murid dapat melakonkan nasionalisme iii.Murid disuruh berbincang aksi dengan betul. dan mencipta dialog. Ilmu: iv.Murid dapat menulis i.Sivik iv.Setelah murid selesai sebuah karangan mencipta dialog, setiap berdasarkan teater yang ii.Sejarah kumpulan akan melakonkan mereka lakonkan. persembahan teater. iii.Sastera v.Murid dapat menjawab v.Murid disuruh menulis sebuah soalan kefahaman sekurang- karangan berdasarkan kurangnya 5 betul. persembahan teater. Bahagian C: Lakonan Kata seru i.Murid dapat Nilai: i.Guru mengajarkan kata seru Tahniah, majlis menyenaraikan kata seru i.Mengeratkan kepada murid. Abang! perayaan yang terdapat di dalam teks silaturrahim sesama abang lakonan. manusia. ii.Guru memberikan teks (ms 23) lakonan yang mengandungi kata ii.Murid dapat menyebut ii.Mewujudkan sikap seru. kata seru dengan intonasi rajin belajar. yang betul. iii.Murid menulis dan iii.Bekerjasama. menyenaraikan kata seru yang iii.Murid dapat membina iv.Menghormati terdapat di dalam teks. ayat menggunakan kata seru orang yang lebih tua. dengan betul. iv.Murid melakukan aktiviti Ilmu: pembentangan. i.Sivik ii.Sastera v.Murid melakonkan teks iii.Ugama lakonan yang diberikan.
 6. 6. Memperagakan Kata adjektif i.Murid dapat mengenal Nilai: i.Guru menunjukkan kepada murid cara pakaian seragam (ms pasti kata adjektif i.Bekerjasama melakukan aksi memperagakan pakaian. 26) berdasarkan aktiviti ii.Murid memperagakan pakaian mereka di memperagakan ii.Mewujudkan sifat pentas mengikut giliran mereka. pakaian. berani muncul di khalayak ramai iii.Setelah selesai, guru bersoal jawab dengan ii.Murid dapat murid mengenai ciri-ciri pakaian yang menyenaraikan kata Ilmu: mereka pakai. adjektif berdasarkan i. Sivik aktiviti memperagakan ii. Peragawan dan pakaian. peragawati iii. Matematik
 7. 7. Unit 3 Gabungjalin Kegiatan amali Aspek bahasa Objektif Penyerapan nilai Cara pelaksanaan Sekolahku kemahiran dan ilmu Bahagian A Memperagakan Adjektif Pemimpin kecil pakaian Kata tanya seragam (ms 30) Bahagian B Menjadi guru Karangan i.Murid dapat Nilai: besar – Perhimpunan membina ayat i.Mewujudkan mingguan menyampaikan dengan betul. sifat berani ucapan ii.Murid dapat berucap di (ms 34) memberi ucapan di khalayak ramai. hadapan kelas ii.Bekerjasama dengan intonasi iii.Bertanggung yang betul. jawab iii.Murid dapat iv.Mewujudkan menulis sebuah sifat kepimpinan ucapan pendek dengan ayat yang Ilmu: betul. i.Kepimpinan ii.Sivik Bahagian C Kempen Kata kerja i.Murid dapat Nilai: i.Guru menerangkan aktiviti Nasihat guru kebersihan Kata adjektif membina ayat i.Menjaga kempen kebersihan. menggunakan kata kebersihan alam adjektif atau kata sekitar. ii.Murid melakukan aktiviti kerja dengan betul. ii.Mewujudkan kebersihan dan mencatat kata ii.Murid dapat disiplin diri. kerja atau kata sifat ketika menulis dan iii.Bekerjasama. aktiviti dijalankan. menyenaraikan kata iv.Bertanggung kerja atau kata jawab. iii.Guru bersoal jawab adjektif yang dengan murid. mereka alami Ilmu: semasa mengadakan i.Sivik iv.Murid membentangkan aktiviti kempen ii.Sains hasil yang mereka peroleh kebersihan. melalui kempen kebersihan.
 8. 8. Unit 4 Gabungjalin Kegiatan amali Aspek bahasa Objektif Penyerapan nilai dan Cara pelaksanaan Minggu Ko- kemahiran ilmu kurikulum Bahagian A Demonstrasi Penjodoh i.Murid dapat membina Nilai: i.Guru menerangkan Hari Pelajar kegiatan jual bilangan ayat menggunakan i.Bekerjasama peraturan aktiviti jual beli beli Kata tanya penjodoh bilangan atau . kata tanya dengan betul. ii.Mewujudkan sikap ii.Murid membina ayat berdikari menggunakan penjodoh ii.Murid dapat bilangan atau kata tanya menyenaraikan penjodoh Ilmu: dengan betul ketika aktiviti bilangan yang terdapat jual beli dijalankan. semasa aktiviti jual beli i.Matematik dijalankan. iii.Murid menyenaraikan ii.Keusahawanan penjodoh bilangan atau kata tanya berdasarkan aktiviti iii.Perniagaan jual beli dijalankan. Bahagian B Pertandingan Kata adjektif i.Murid dapat Nilai: i.Guru menerangkan Gerai Yang bilik darjah Kata tanya menyenaraikan kata i.Bekerjasama. peraturan pertandingan bilik Tercantik tercantik adjektif atau kata Tanya darjah tercantik. melalui aktiviti ii.Bertanggungjawab pertandingan bilik darjah. ii.Murid mereka dan iii.Menjaga mengubahsuai bilik darjah ii.Murid dapat membina kebersihan. berdasarkan kreativiti dan ayat menggunakan kata sesuai. tanya atau kata adjektif Ilmu: dengan betul. i.Sivik. iii.Murid menyenaraikan kata adjektif atau kata tanya iii.Murid dapat melakukan ii.Matematik. hasil dari pertandingan aktiviti pertandingan bilik tersebut. darjah tercantik. iii.Sains. iv.Seni lukis. iv.Murid membentangkan hasil kerja mereka.
 9. 9. Bahagian C 1. Pertanding- Kata kerja i.Murid dapat Nilai: Seni Memper- an seni Kata adjektif menyenaraikan kata i.Bekerjasama. tahankan Diri memper- kerja atau kata sifat tahankan diri yang terdapat dalam ii.Menghargai seni (silat, wushu pertandingan seni dan budaya dan taekwando) mempertahankan diri. mempertahankan diri. ii.Murid dapat membina iii.Mewujudkan sikap ayat menggunakan kata yakin dan berdisiplin. kerja atau kata adjektif dengan betul. Ilmu: i.Seni dan budaya iii.Murid dapat melakukan aksi kata ii.Sastera. kerja berdasarkan pertandingan tersebut. iii.Sejarah. iv.Mendedahkan murid iv.Sivik. tentang seni mempertahankan diri warisan Negara.
 10. 10. Bahagian C Seni 2. Bahas Karangan i.Murid dapat Nilai: i.Guru memperlihatkan Mempertahanka bertajuk menyenaraikan isi-isi i.Bekerjasama video perbahasan kepada n Diri kebaikan seni penting bagi kumpulan murid. memper- pencadang dan ii.Mewujudkan sikap tahankan diri penyanggah. berani dan ii.Murid membentuk dua (ms 52) berkeyakinan ketika kumpulan iaitu menjadi ii.Murid dapat berbahas berbahas. pihak pencadang dan dengan intonasi yang penyanggah. betul dan berkeyakinan. iii.Menghargai seni dan budaya warisan. iii.Setiap kumpulan akan iii.Murid dapat menulis berbincang isi-isi penting sebuah karangan bertajuk Ilmu: tajuk perbahasan kebaikan seni i.Sivik berdasarkan peranan mereka mempertahankan diri. sebagai pencadang dan ii.Seni dan budaya penyanggah. iii.Sejarah iv.Setelah selesai berbincang, murid akan iv.Sastera melakukan aktivti perbahasan. v.Murid menulis sebuah karangan berdasarkan isi-isi yang telah mereka bincang ketika aktiviti perbahasan.
 11. 11. Unit 5 Kemahiran Kegiatan amali Aspek bahasa Objektif Penyerapan nilai Cara pelaksanaan Sentiasa dan ilmu Berhemat Kita Selamat Bahagian A Awas, Banjir! 1. Mini Kata arah i.Murid dapat membina ayat Nilai: i.Guru menerangkan peraturan ‘amazing aktiviti mini ‘amazing race’. Kata Tanya menggunakan kata tanya atau i.Bekerjasama race’ kata arah dengan betul. ii.Mewujudkan (ms 58) sifat kepimpinan ii.Murid melakukan aktiviti mini ‘amazing race’. ii.Murid dapat menyenaraikan iii.Menghargai kata arah atau kata tanya alam sekitar ketika aktiviti ‘mini amazing Ilmu: iii.Murid menyenaraikan kata race’ dijalankan. i.Sivik arah atau kata tanya hasil dari ii.Matematik aktiviti yang mereka lakukan. iii.Murid dapat melakukan iii.Ilmu alam aktiviti mini amazing race. iv.Murid membentangkan hasil iv.Murid dapat menjawab kerja mereka. soalan kefahaman berdasarkan aktiviti. 2. Menjadi Kata tanya i.Murid dapat membaca berita Nilai: i.Guru memperlihatkan klip pembaca Karangan dengan intonasi yang betul i.Menghargai video berita kepada murid. berita alam sekitar. ii.Guru memberikan teks bertajuk ii.Murid dapat melakonkan ii.Sentiasa berita kepada murid. kejadian aksi menjadi pembaca berita. berwaspada dan iii.Guru bersoal jawab dengan banjir berhati-hati murid mengenai teks berita (ms 59) iii.Murid dapat menulis iii.Menjaga harta tersebut. sebuah karangan berdasarkan benda iv.Murid melakukan aksi aktiviti menjadi pembaca iv.Bekerjasama menjadi pembaca berita. berita. Ilmu: v.Murid menulis sebuah i.Sivik karangan bertajuk kejadian ii.Ilmu alam banjir berdasarkan aktiviti iii.Sains membaca berita. iv.Matematik
 12. 12. Bahagian B Latihan Kata kerja i.Murid dapat mengenal pasti Nilai: i.Guru memberi penerangan Tragedi keselamatan kata kerja ketika latihan i.Bekerjasama kepada murid mengenai kebakaran keselamatan kebakaran latihan keselamatan (drill – ms 60) dijalankan. ii.Bertanggung kebakaran. jawab ii.Murid dapat ii.Murid menyenaraikan kata menyenaraikan kata kerja iii.Menjaga kerja ketika latihan ketika latihan keselamatn keselamatan keselamatan kebakaran kebakaran dijalankan. antara satu dijalankan. sama lain iii.Mendedahkan murid iii.Guru bersoal jawab tentang langkah-langkah Ilmu: dengan murid tentang kata keselamatan ketika i.Sivik kerja berdasarkan latihan kebakaran berlaku. ii.Matematik keselamatan kebakaran. iv.Murid dapat mengikuti latihan keselamatan kebakaran. Bahagian C Bengkel Kata Tanya i.Murid dapat membina ayat Nilai: i.Guru melihatkan klip video Utamakan keselamatan Karangan menggunakan kata Tanya i.Bekerjasama mengenai bengkel keselamatan (ms 65) Kefahaman dengan betul. ii.Bertanggung keselamatan. jawab ii.Murid dapat membaca teks iii.Mewujudka ii.Guru bersoal jawab dengan petikan dengan intonasi yang n sikap murid. betul. keperihatinan iii.Murid berbincang iii.Murid dapat menulis Ilmu: mengenai bengkel sebuah karangan berdasarkan i.Sivik keselamatan. aktiviti bengkel keselamatan. ii.Matematik iii.Ilmu alam iv.Murid melakukan aktiviti iv.Mendedahkan murid iv.Sains bengkel keselamatan tentang keselamatan diri. v.Murid dapat menulis sebuah karangan berdasarkan bengkel keselamatan.
 13. 13. Unit 6 Kemahiran Kegiatan amali Aspek bahasa Objektif Penyerapan nilai Cara pelaksanaan Meninjau dan ilmu Catatan Warisan Negara Jiran Bahagian A Membuat Karangan i.Murid dapat Nilai: i.Guru mengadakan lawatan Lawatan lawatan ke Kata tanya membina ayat i.Menghargai sambil belajar bersama murid- Sambil Belajar Pusat kesenian menggunakan kata seni dan budya murid. Bandar Seri tanya dengan betul. warisan negara ii.Guru mengarahkan murid Begawan. Brunei. mengumpul data dan bertanya ii.Murid dapat ii.Mewujudkan kepada petugas tempat yang menyenaraikan kata sikap dilawati dengan ayat kata tanya tanya berdasarkan keusahawanan. yang betul dan bahasa baku. aktiviti lawatan. iii.Bertanggung iii.Murid menulis dengan jawab. menyenaraikan kata Tanya iii.Murid dapat Ilmu: beserta jawapan soalan yang menulis sebuah i.Matematik. diajukan kepada petugas- karangan bertajuk ii.Sejarah. petugas Pusat kesenian Bandar lawatan ke Pusat iii.Keusahawan- Seri Begawan. kesenian Bandar Seri an. iv.Murid menulis sebuah Begawan. iv.Perniagaan. karangan bertajuk lawatan ke v.Seni dan Pusat kesenian Bandar Seri budaya. Begawan. Bahagian B Berpantun Kata adjektif i.Murid dapat Nilai: i.Guru melihatkan video orang Tun Syed Nasir membaca pantun i.Nilai-nilai berbalas pantun. dengan intonasi yang murni ii.Guru mengedarkan teks betul. ii.Menghargai pantun kepada murid. bahasa iii.Murid membaca pantun ii.Murid dapat kebangsaan secara bergilir-gilir. menyenaraikan kata iv.Murid menulis dan adjektif yang terdapat Ilmu: menyenaraikan kata adjektif dalam teks pantun. i.Sastera yang terdapat dalam teks ii.Sivik pantun. iii.Mendedahkan iii.Seni dan v.Murid membentangkan hasil murid tentang pantun. budaya kerja mereka.
 14. 14. Bahagian C i.Bengkel Kata kerja i.Murid dapat membina Nilai: i.Guru melihatkan video tentang Rendang memasak Kata imbuhan ayat menggunakan kata i.Bekerjasama. kebersihan menjaga makanan, cara- Daging Penjodoh kerja atau kata imbuhan ii.Menjaga cara menyediakan bahan untuk bilangan atau penjodoh bilangan kebersihan dalam dimasak dan video masakan. dengan betul. menyediakan ii.Murid menulis dan menyenaraikan makanan. kata kerja atau kata imbuhan atau ii.Murid dapat penjodoh bilangan ketika bengkel menyenaraikan kata kerja Ilmu: memasak dijalankan. atau kata imbuhan atau i.Sains. iii.Murid membentangkan hasil kerja penjodoh bilangan dengan ii.Matematik. mereka. betul ketika bengkel iii.Keusahawanan. memasak dijalankan. iii.Mendedahkan murid tentang cara memasak. ii.Mari i.Penjodoh i.Murid dapat menulis dan Nilai: i.Guru melihatkan video cara memasak memasak bilangan menyenaraikan penjodoh i.Bekerjasama. rendang daging. bilangan dalam bahan- ii.Menjaga ii.Guru memberikan teks bahan-bahan bahan masakan. kebersihan dalam yang diperlukan dalam resipi rendang menyediakan daging. ii.Murid dapat membina makanan. iii.Murid menulis dan menyenaraikan ayat menggunakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam penjodoh bilangan dengan Ilmu: resipi rendang daging. betul. i.Sains. iv.Murid membina ayat menggunakan ii.Matematik. penjodoh bilangan yang terdapat dalam resipi tersebut. iii.Tarian Karangan i.Murid dapat membina Nilai: i.Guru melihatkan video tarian tradisional ayat mengenai tarian i.Menghargai tarian tradisional Brunei. melayu tradisional melayu dengan tradisional Brunei ii.Guru mendemostrasikan dan betul. ii.Berkerjasama mengajar tarian tradisional Brunei kepada murid. ii.Murid dapat menulis Ilmu: iii.Murid melakukan tarian tradisional sebuah karangan bertajuk i.Seni dan budaya Brunei dengan bimbingan guru. tarian tradisional melayu. ii.Sejarah iv.Murid menulis sebuah karangan iii.Sastera bertajuk tarian tradisional Brunei.
 15. 15. Unit 7 Kemahiran Kegiatan amali Aspek bahasa Objektif Penyerapan nilai Cara pelaksanaan Pengalaman dan ilmu Indah Bahagian A Pertandingan Kata nama i.Murid dapat Nilai: i.Guru menerangkan peraturan Pengalaman di menyanyi Kata adjektif menyenaraikan kata i.Bekerjasama. pertandingan menyanyi kepada Singapura nama atau kata Ilmu: murid. adjektif yang i.Sastera. ii.Guru membentuk murid-murid terdapat dalam lirik ii.Sejarah. kepada beberapa kumpulan. lagu. iii.Guru menyediakan lagu serta ii.Murid dapat lirik lagu kepada setiap kumpulan. membina ayat iv.setiap kumpulan menyanyikan menggunakan kata dan mempersembahkan lagu yang nama atau kata diberikan mengikut kreativiti adjektif dengan mereka. betul. v.Kumpulan yang terbaik akan menjadi pemenang. vi.Murid menulis dan menyenaraikan kata nama atau kata adjektif yang terdapat di dalam lirik lagu tersebut. Bahagian B Aktiviti jual beli Kata tanya Pengalaman di Penjodoh Sabah bilangan Bahagian C Aktiviti laporan Kata tanya i.Murid dapat Nilai: i.Guru melihatkan video Perjalanan tentang membina ayat i.Bekerjasama. laporan/dokumentari. dengan perjalanan menggunakan kata ii.Bertanggung ii.Murid disuruh membina kata Keretapi dengan keretapi tanya dengan betul. jawab. tanya berdasarkan video laporan ii.Murid dapat Ilmu: yang telah mereka saksikan. membaca laporan i.Sejarah. iii.Guru mengedarkan teks laporan dengan intonasi ii.Kebudayaan. kepada murid. yang betul. iii.Matematik. iv.Murid melakukan aktiviti iii.Murid dapat laporan berdasarkan teks. menyenaraikan kata v.Murid menyenaraikan kata tanya Tanya yang terdapat yang terdapat di dalam teks. dalam teks laporan.
 16. 16. 2. syarahan Karangan i.Murid dapat membina Nilai: i.Guru menunjukkan video (Langkah ayat dengan betul. i.Bertanggung syarahan mengenai langkah untuk jawab. untuk menggalakkan industri menggalakka ii.Murid dapat membaca ii.Bekerjasama. pelancongan di Negara kita. n industri syarahan dengan iii.Mewujudkan pelancongan intonasi yang betul. sikap berdikari dan ii.Murid mengumpul isi-isi di Negara berani. penting dan membina ayat kita). berdasarkan isi-isi tersebut. Ilmu: i.Keusahawanan. iii.Murid melakukan aktiviti ii.Matematik. membaca syarahan di iii.Ilmu alam. hadapan kelas. iv.Kebudayaan. 3. Melakon- i.Murid dapat Nilai: i.Guru mendemonstrasikan kan aksi Kata seru menyenaraikan kata seru i.Bekerjasama. cara melakonkan aksi mimik mimik muka berdasarkan aktiviti aksi ii.Mewujudkan muka dihadapan kelas. mimik muka. sikap berani dan berkeyakinan. ii.Murid disuruh membentuk ii.Murid dapat membina kumpulan. ayat menggunakan kata Ilmu: seru dengan betul. i.Sastera. iii.Guru mengedarkan teks ii.Drama. kepada murid. iii.Murid dapat melakonkan aksi mimik iv.Murid menyenaraikan dan muka. membina ayat menggunakan kata seru yang terdapat dalam teks. v.Murid melakonkan aksi mimik muka.

×