<ul><li>PL3234 </li></ul>Herney Ahmad (06B0253) Nurul Insan Hj Kamis (06B0246) Hjh Nur Zalikha Marrot (06B0250) Universiti...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 1 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 1 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapa...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 1 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapa...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 2 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapa...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 2 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapa...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 2 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapa...
Projek yang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit ta...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Projek yang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit ta...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cadangan Kegiatan Amali bagi SBA SPN21

657 views

Published on

PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cadangan Kegiatan Amali bagi SBA SPN21

 1. 1. <ul><li>PL3234 </li></ul>Herney Ahmad (06B0253) Nurul Insan Hj Kamis (06B0246) Hjh Nur Zalikha Marrot (06B0250) Universiti Brunei Darussalam
 2. 2. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 1 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu dan nilai Cara melaksanakan Catatan Keluargaku sayang (ms: 1) 1.Keluar-ga bahagia (ms: 2) <ul><li>Murid melakonkan mengenai perbualan sebuah keluarga menggunakan panggilan datuk, nenek, ibu, ayah, abang, kakak dan adik. </li></ul><ul><li>Menambah </li></ul><ul><li>kosa kata </li></ul><ul><li>murid. </li></ul><ul><li>Membentuk </li></ul><ul><li>interaksi </li></ul><ul><li>positif </li></ul><ul><li>dalam bilik </li></ul><ul><li>darjah. </li></ul><ul><li>Menghakis </li></ul><ul><li>sifat malu </li></ul><ul><li>murid </li></ul><ul><li>terhadap </li></ul><ul><li>rakan </li></ul><ul><li>sebaya. </li></ul><ul><li>Ilmu: </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Nilai: </li></ul><ul><li>Kasih sayang </li></ul><ul><li>Hormat - </li></ul><ul><li>menghormati </li></ul><ul><li>Mengerat-kan hubung-an sesama </li></ul><ul><li>rakan. </li></ul><ul><li>Setelah selesai sesi lakonan, murid-murid lain mencatat maksud yang tersirat dalam lakonan tadi. </li></ul>
 3. 3. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 1 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapan ilmu dan nilai Cara melaksanakan Catatan Keluargaku sayang 2.Hargai pengor-banan ibu bapa (ms: 5) <ul><li>Murid diarah-kan untuk me-nyanyikan lagu Allahyarham Sudirman bertajuk ‘Ayah dan ibu’. </li></ul><ul><li>Menambah </li></ul><ul><li>kosa kata </li></ul><ul><li>murid. </li></ul><ul><li>Membentuk </li></ul><ul><li>suasana </li></ul><ul><li>harmoni </li></ul><ul><li>dalam bilik </li></ul><ul><li>darjah. </li></ul><ul><li>Ilmu: </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Agama </li></ul><ul><li>Nilai: </li></ul><ul><li>Kasih sayang </li></ul><ul><li>Hormat - </li></ul><ul><li>menghormati </li></ul><ul><li>Keinsafan </li></ul><ul><li>Murid beramai-ramai menyanyikan lagu yang ditayangkan melalui video. </li></ul>
 4. 4. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 1 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapan ilmu dan nilai Cara melaksanakan Catatan Keluargaku sayang 3.Memban-tu amalan terpuji (ms: 9) <ul><li>Membuat lakonan bisu mengenai kata kerja (lakonan sebuah keluarga sedang bantu membantu membuat kerja di rumah). </li></ul><ul><li>Murid/ </li></ul><ul><li>kumpulan lain menjawap. </li></ul><ul><li>Memboleh-kan murid bargaul dengan rakan sebaya secara bebas. </li></ul><ul><li>Nilai: </li></ul><ul><li>Bekerjasama </li></ul><ul><li>Melakonkan kata kerja melalui perkataan yang diberi oleh guru. </li></ul><ul><li>Secara kumpulan/ individu. </li></ul><ul><li>Projek secara individu/ </li></ul><ul><li>kumpulan </li></ul>
 5. 5. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 2 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapan ilmu dan nilai Cara melaksanakan Catatan Keluargaku berwawasan (ms: 15) 1.Pendidikan untuk masa depan (ms: 16) <ul><li>Menjemput penceramah Dr. Ee Ah Meng untuk memberikan motivasi (persediaan untuk hari peperiksaan). </li></ul><ul><li>Memberi persediaan mental dan fizikal murid dalam pelajaran. </li></ul><ul><li>Sedikit sebanyak tahu selok belok menjawap kertas peperiksaan dengan betul. </li></ul><ul><li>Ilmu: </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Nilai: </li></ul><ul><li>Kerjasama </li></ul><ul><li>Berdikari </li></ul><ul><li>Tekun </li></ul><ul><li>Yakin </li></ul><ul><li>Murid berkumpul di dalam dewan untuk mendengarkan ceramah pakar motivasi. </li></ul><ul><li>Murid menulis isi-isi penting yang disampai-kan. </li></ul>
 6. 6. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 2 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapan ilmu dan nilai Cara melaksanakan Catatan Keluargaku berwawasan 2. Cerita datuk (ms: 19) <ul><li>Murid diarah-kan (seminggu lebih awal) untuk bertanya kepada nenek/datuk tentang kisah menarik mereka waktu dahulu. </li></ul><ul><li>Buat sesi pertandingan ‘Mari bercerita’. </li></ul><ul><li>Murid dapat berkongsi cerita sesama rakan. </li></ul><ul><li>Menambah pengetahuan mereka. </li></ul><ul><li>Ilmu: </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Sejarah </li></ul><ul><li>Geografi </li></ul><ul><li>Nilai: </li></ul><ul><li>Kasih sayang </li></ul><ul><li>Kerjasama </li></ul><ul><li>Menemu bual nenek/ datuk. </li></ul><ul><li>Dijalankan secara individu. </li></ul><ul><li>Pembentangan </li></ul>
 7. 7. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 2 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerapan ilmu dan nilai Cara melaksanakan Catatan Keluargaku berwawasan 3.Tahniah Abang! (ms: 23) <ul><li>Lakonan </li></ul><ul><li>melalui </li></ul><ul><li>perbualan </li></ul><ul><li>telefon. </li></ul><ul><li>Membuat surat tidak rasmi dan mengepos-nya kepada abang/sepupu. </li></ul><ul><li>Menambah </li></ul><ul><li>kosa kata </li></ul><ul><li>murid. </li></ul><ul><li>Membentuk </li></ul><ul><li>interaksi </li></ul><ul><li>positif </li></ul><ul><li>dalam bilik </li></ul><ul><li>darjah. </li></ul><ul><li>Ilmu: </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Nilai: </li></ul><ul><li>Kasih sayang </li></ul><ul><li>Hormat-menghormati. </li></ul><ul><li>Berpasangan dan individu. </li></ul><ul><li>Membuat surat, diberi setem dan dihantar ke pejabat pos dengan bantuan ahli keluarga murid. </li></ul><ul><li>Ibu bapa dan penjaga perlu membantu anak-anak mereka. </li></ul>
 8. 8. Projek yang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 3 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerap-an nilai Cara melaksana-kan Catatan Sekolah-ku (ms: 29) <ul><li>Pemim-pin kecil </li></ul><ul><li>(ms: 30) </li></ul><ul><li>Melakonkan watak sebagai presiden. </li></ul><ul><li>Pemilihan secara demokrasi. </li></ul><ul><li>Beberapa murid menjadi wartawan dan menemu-ramah presiden dengan bahasa Melayu baku. </li></ul>i. Mengenali kawan dengan lebih dekat. ii.Agar murid lebih berani dan pandai bargaul dengan rakan sebaya mereka. iii.Menambah kosa kata. iv.Membentuk interaksi positif dalam bilik darjah. i.Sivik i. Meng-hargai rakan-rakan. ii.Mengeratkan silaturrahim sesama rakan. i.Berundi. ii.Berla-kon.
 9. 9. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 3 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Sekolah-ku 2) Perhim-punan minggu-an (ms: 34) <ul><li>Mengadakan peraduan kuiz mingguan. </li></ul><ul><li>Nyanyian lagu kebangsaan NBD. </li></ul><ul><li>Memper-kembangkan pengetahuan murid dalam pelajaran. </li></ul><ul><li>Mendedah-kan murid pada pelbagai bentuk soalan. </li></ul><ul><li>Cintakan negara. </li></ul><ul><li>Pelajaran am </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Muzik </li></ul><ul><li>Menyuburkan semangat berkerjasama dan bertanggung-jawab. </li></ul><ul><li>Cintakan tanahair. atau patriotik. </li></ul><ul><li>Lagu kebangsaan dinyanyi-kan secara beramai-ramai dengan membuat pergerakan tangan mengikut perkataan yang disebut. </li></ul><ul><li>Peraduan kuiz antara kelas-kelas tahun 4 mengenai tajuk pelajaran. </li></ul>
 10. 10. Projek yang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 3 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Sekolah-ku 3) Nasihat guru (ms: 37) <ul><li>Murid diarah-kan untuk berpantun/ bersyair mengenai ‘nasihat. </li></ul><ul><li>Pertandingan mendeklamasi-kan sajak. </li></ul><ul><li>Mencungkil bakat murid. </li></ul><ul><li>Menghakis sifat malu. </li></ul><ul><li>Pengalaman bertambah. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemahiran murid. </li></ul><ul><li>Sastera </li></ul><ul><li>Kosa kata </li></ul><ul><li>Yakin </li></ul><ul><li>Nasihat </li></ul><ul><li>Berkerjasama </li></ul><ul><li>Peraduan deklamasi sajak secara individu di dalam kelas. </li></ul>
 11. 11. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 4 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Minggu Kokuri-kulum (ms: 43) <ul><li>Hari pelajar </li></ul><ul><li>(ms: 44) </li></ul><ul><li>Murid mem-pamerkan hasil kerja (projek) mereka. </li></ul><ul><li>Kunjungan orang ramai dialu-alukan; ibu bapa, guru, keluarga dan rakan-rakan. </li></ul><ul><li>Mengadakan pertandingan mari bercerita, nyanyian kumpulan, tarian dll. </li></ul><ul><li>Meningkat-kan interaksi dengan orang luar. </li></ul><ul><li>Menghakis sifat malu. </li></ul><ul><li>Menghargai kerja-kerja murid. </li></ul><ul><li>Sastera </li></ul><ul><li>Muzik </li></ul><ul><li>Bertanggung-jawab </li></ul><ul><li>Berkerjasama </li></ul><ul><li>Yakin </li></ul><ul><li>Berani </li></ul><ul><li>Murid akan menerang-kan kepada pengunjung mengenai bahan pameran mereka. </li></ul><ul><li>Pertandingan yang dijalankan akan diadakan di dewan sekolah. </li></ul>
 12. 12. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 4 Sub Tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Minggu Kokuri-kulum 2)Gerai yang tercantik (ms: 48) <ul><li>Membuat lawatan di tamu Kianggeh untuk melihat suasana jual beli dan terus memerha-tikan kebersih-an di sana. </li></ul><ul><li>Kemudian, murid diberikan masa selama seminggu untuk membuat karangan mengenai ‘Tamu Kianggeh’. </li></ul><ul><li>Menimba pengalaman baru. </li></ul><ul><li>Mendapat pengetahuan sendiri berkenaan dunia luar. </li></ul><ul><li>Berkongsi maklumat dengan kawan suasana tamu. </li></ul><ul><li>Pelajaran am </li></ul><ul><li>Ekonomi </li></ul><ul><li>Sejarah </li></ul><ul><li>Berkerjasama </li></ul><ul><li>Sikap pembersih </li></ul><ul><li>Lawatan ini mengarah-kan murid secara berkumpulan menemu bual penjual dan meneliti suasana di sana. </li></ul>
 13. 13. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 4 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Minggu Kokuri-kulum (ms: 43) 3)Seni memper-tahankan diri. (ms: 50) <ul><li>Membuat lawatan ke Pusat Belia untuk menyak-sikan sendiri seni mempertahan-kan diri; Persatuan Silat, Taekwando, Karate, dll. </li></ul><ul><li>Menimba pengalaman baru. </li></ul><ul><li>Mendapat pengetahuan sendiri mengenai dunia luar. </li></ul><ul><li>Mengetahui cara memperta-hankan diri. </li></ul><ul><li>Pelajaran am </li></ul><ul><li>Seni mempertahankan diri </li></ul><ul><li>Semangat berkerjasama </li></ul><ul><li>Yakin </li></ul><ul><li>Berani </li></ul><ul><li>Berusaha </li></ul><ul><li>Murid menyaksikan sendiri aksi-aksi yang ditunjuk-kan kepada mereka dan mecuba sendiri aksi tersebut. </li></ul>
 14. 14. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 5 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Sentiasa berhemat kita selamat (ms: 57) <ul><li>Awas, banjir! </li></ul><ul><li>(ms: 58) </li></ul><ul><li>Menyampai-kan ramalan kaji cuaca. </li></ul><ul><li>Menyampai-kan berita mengenai ban-jir. </li></ul><ul><li>Mendedahkan murid dengan isu-isu semasa. </li></ul><ul><li>Memerhati keadaan cuaca persekitaran. </li></ul><ul><li>Meningkat-kan kemahiran membaca. </li></ul><ul><li>Pelajaran am </li></ul><ul><li>Berita </li></ul><ul><li>Sains </li></ul><ul><li>Berani </li></ul><ul><li>Yakin </li></ul><ul><li>Murid akan menjadi seorang pembaca berita dan seorang pengkaji cuaca. </li></ul><ul><li>Menyampaikan isu-isu semasa dihadapan rakan secara individu. </li></ul>
 15. 15. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 5 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Sentiasa berhemat kita selamat 2) Tragedi (ms: 61) <ul><li>Membuat lawatan ke pusat latihan Balai Bomba untuk melihat cara-cara mereka memadamkan api, menyela-matkan diri ketika kebakaran/ kemalangan, menangkap ular, dll. </li></ul><ul><li>Mendedah-kan murid-murid mengenai tugas ahli bomba. </li></ul><ul><li>Berpeluang belajar di luar kawasan sekolah. </li></ul><ul><li>Menyedar-kan murid-murid tentang bahayanya api dan aspek keselamatan diri. </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Pelajaran am </li></ul><ul><li>Kesela-matan </li></ul><ul><li>Kebakaran </li></ul><ul><li>Berdikari </li></ul><ul><li>Berani </li></ul><ul><li>Bertanggung-jawab. </li></ul><ul><li>Murid menyaksi-kan sendiri cara memadam api yang ditunjuk-kan dan melakukan sendiri cara memadam api tersebut. </li></ul>
 16. 16. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 5 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Sentiasa berhemat kita selamat 3)Utama-kan kesela-matan. (ms: 65) <ul><li>1)Melakukan lakonan/kuiz. </li></ul><ul><li>Memilih alatan yang sesuai diguna-kan semasa bergotong- royong membaiki jambatan. </li></ul><ul><li>2) Lawatan ke lapangan terbang. </li></ul><ul><li>Menyaksikan pramugara/i memasang alat keselamtan di dalam kapal terbang. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keselamatan. </li></ul><ul><li>Mendedahkan murid-murid mengenai tugas anak-anak kapal. </li></ul><ul><li>Berpeluang belajar di luar kawasan sekolah. </li></ul><ul><li>Sivik </li></ul><ul><li>Pelajaran am </li></ul><ul><li>Keselamatan </li></ul><ul><li>Berkerjasama dalam aktiviti lakonan. </li></ul><ul><li>Dapat berdikari. </li></ul><ul><li>Murid diarahkan membuat aksi lakonan membaiki jambatan secara kumpulan. </li></ul><ul><li>Murid menyaksi-kan sendiri cara memasang jaket keselamat-an dan mencuba-nya sendiri. </li></ul>
 17. 17. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 6 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Meninjau warisan negara jiran (ms: 73) <ul><li>Lawatan sambil belajar </li></ul><ul><li>(ms: 74) </li></ul><ul><li>Membuat tarian Sumazau (lagu Jambatan Tamparuli). </li></ul><ul><li>Murid dapat mengge-rakkan tubuh badan (psiko-motor) mereka. </li></ul><ul><li>Sekurang-kurangnya 5-6 orang murid dapat menarikan tarian Sumazau dengan baik. </li></ul><ul><li>Memper-kenalkan tarian Sumazau kepada murid. </li></ul><ul><li>Kebudaya-an, </li></ul><ul><li>Kemasya-rakatan. </li></ul><ul><li>Tarian </li></ul><ul><li>Dapat menari-kan tarian bangsa lain bersama rakan-rakan. </li></ul><ul><li>Bekerjasama membuat tari-an bersama rakan. </li></ul><ul><li>Guru me-lakukan sedikit demonstra-si tarian Dusun di hadapan murid-murid. </li></ul><ul><li>Semua murid dikehen-daki me-lakukan tarian Dusun secara berkum-pulan. </li></ul>
 18. 18. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 6 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Meninjau warisan negara jiran 2)Tun Syed Nasir (ms: 77) <ul><li>Membuat lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka. </li></ul><ul><li>Bersuai kenal bersama pengarah DBP, Dr. Mataiam bin Bakar (bercerita tentang perjalanan seni beliau). </li></ul><ul><li>Mengisi jawapan bagi soalan yang disediakan oleh guru. </li></ul>i.Murid da-pat bersua muka dengan pengarah DBP. ii.3 orang murid dapat mengajukan soalan kepa-da beliau. iii.Semua murid per-nah ke DBP. <ul><li>Kesenian. </li></ul><ul><li>Sejarah. </li></ul><ul><li>Kesusaste-raan. </li></ul><ul><li>Berusaha. </li></ul><ul><li>Memberi semangat. </li></ul><ul><li>Cintakan pelajaran dan bahasa Melayu. </li></ul>i.Membuat lawatan ke DBP. ii.Murid mengajukan soalan dan mengisi kertas soalan yang disedia-kan. iii.Pemben-tangan.
 19. 19. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 6 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Meninjau warisan negara jiran 3)Rendang daging (ms: 81) <ul><li>Menonton rancangan Mari Memasak – ketupat. </li></ul><ul><li>Adakan kegiatan menganyam ketupat. </li></ul><ul><li>Belajar memasukkan beras dan me-masaknya. </li></ul><ul><li>Hasil ketupat yang dimasak dirasa bersama-sama. </li></ul>i.1-2 orang murid dapat membentuk ketupat. <ul><li>Memasak </li></ul><ul><li>Sejarah </li></ul><ul><li>Murid bekerjasama dengan kumpulannya untuk membentuk ketupat. </li></ul><ul><li>Agar penga-nyaman ketupat tidak pupus. </li></ul>i.Guru menyediakan bahan-bahan menganyam ketupat. ii.Selepas demo, murid pula mencu-banya. iii.Kemudian memasak. iv.Hasilnya dirasa bersamal
 20. 20. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 7 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Penga-laman indah (ms: 87) <ul><li>Penga-laman di Singa-pura. </li></ul><ul><li>(ms: 88) </li></ul><ul><li>Membuat lawatan ke Kuala Balai, Seria. </li></ul><ul><li>Mencatat sejarah bangun-an itu dibina. </li></ul><ul><li>Membuat laporan. </li></ul>i.Murid dapat melihat keadaan di Kuala Balai. ii.2-3 orang murid berani mengajukan soalan. <ul><li>Sejarah. </li></ul><ul><li>Ekonomi. </li></ul><ul><li>Berusaha. </li></ul><ul><li>Bekerja-sama. </li></ul>i.Guru me-minta kebe-naran untuk membuat lawatan terle-bih dahulu. ii.Pemben-tangan.
 21. 21. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 7 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Penga-laman indah 2)Penga-laman di Sanda-kan, Sabah. (ms: 94) <ul><li>Membuat tarian Dusun di Sabah. </li></ul><ul><li>Melakonkan watak sebagai orang Brunei menemu bual orang Sabah. </li></ul>i.4-5 orang murid dapat membuat tarian Dusun dengan baik. ii.4-5 orang murid dapat membaca skrip dialog dengan baik dengan into-nasi yang jelas. <ul><li>Kebudaya-an. </li></ul><ul><li>Sejarah. </li></ul><ul><li>Murid bekerjasama dalam mem-buat aktiviti lakonan. </li></ul><ul><li>Dapat mem-buat tarian Dusun. </li></ul>i.Setelah me-lihat video dan demo daripada guru, murid diminta membuat kumpulan dan menari me-ngikut kumpulan masing-masing. ii.Setelah memberi skrip, murid membuat lakonan bersama-sama.
 22. 22. Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Kegiatan amali yang dicadangkan berdasarkan unit-unit tahun 4 Unit 7 Sub tajuk Cadangan kegiatan amali Objektif Penyerap-an ilmu Penyerapan nilai Cara melaksana-kan Catatan Pengalam-an indah 3)Perjalan-an dengan keretapi. (ms: 98) <ul><li>Pengalaman murid-murid di dalam bas (semasa membuat lawatan). </li></ul><ul><li>Dilakonkan (seperti berada dalam bas sambil menya-nyi ‘ Rasa sayang atau Balik Kampung ’. </li></ul><ul><li>Boleh dibuat laporan, karangan dan sebagainya. </li></ul>i.Murid dapat melakonkan suasana berada di dalam bas sambil menyanyi. ii.3-4 orang murid dapat menghasil-kan laporan atau karangan dengan baik. <ul><li>Sastera. </li></ul><ul><li>Mengerat-kan silaturrahim sesama rakan. </li></ul>i.Aktiviti dijalankan secara ber-kumpulan. ii.Menyanyi. iii.Pembentangan.

×