Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Universiti Brunei Darussalam        PL 3234
 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu


 Penilaian kendalian seko...
Unit 1   Subtajuk     Kemahiran  Kajian yang  Objektif     Penyerapan   Cara     Catatan
      ...
Unit 2     Subtajuk     Kemahiran   Kajian yang     Objektif    Penyerapan    Cara        Ca...
Unit 3  Subtajuk   Kemahiran  Kajian yang     Objektif     Penyerapan  Cara        Catatan
   ...
Unit 4    Subtajuk    Kemahiran  Kajian yang    Objektif     Penyerapan    Cara        Catatan
 ...
Unit 5    Subtajuk      Kemahiran  Kajian yang   Objektif      Penyerapan nilai Cara        Cata...
Unit 6    Subtajuk    Kemahiran  Kajian yang   Objektif      Penyerapan   Cara         Catatan
...
Unit 7    Subtajuk      Kemahiran  Kajian yang    Objektif      Penyerapan   Cara         Cat...
Unit 8    Subtajuk    Kemahiran  Kajian yang   Objektif      Penyerapan    Cara       Catatan
  ...
Unit 9     Subtajuk      Kemahiran  Kajian yang    Objektif    Penyerapan   Cara        Catatan...
Unit 10   Subtajuk      Kemahiran  Kajian yang   Objektif      Penyerapan nilai  Cara melaksanakan Cata...
Unit 11     Subtajuk     Kemahiran  Kajian yang    Objektif    Penyerapan nilai  Cara        Cat...
Unit 12    Subtajuk     Kemahiran  Kajian yang   Objektif    Penyerapan nilai Cara         Catatan...
Unit 13   Subtajuk    Kemahiran  Kajian yang    Objektif    Penyerapan  Cara         Catatan
   ...
Unit 1   Subtajuk    Kemahiran Projek yang    Objektif      Penyerapan ilmu Penyerapan    Cara    ...
Unit 2   Subtajuk  Kemahira Projek yang   Objektif    Penyerapan   Penyerapan nilai Cara      Bahan
  ...
Unit 3   Subtajuk    Kemahiran  Projek yang   Objektif    Penyerapan   Penyerapan   Cara      Baha...
Unit 4   Subtajuk     Kemahiran  Projek yang  Objektif    Penyerapan  Penyerapan Cara        Bahan
...
Unit 5  Subtajuk   Kemahiran  Projek yang    Objektif     Penyerapan   Penyerapan   Cara     Bahan
 ...
Unit 6  Subtajuk    Kemahiran  Projek yang    Objektif   Penyerapan    Penyerapa Cara     Bahan yang
 ...
Unit 7   Subtajuk     Kemahiran  Projek yang  Objektif      Penyerapan  Penyerapan   Cara       B...
Cadangan Aktiviti Projek bagi SBA SPN21
Cadangan Aktiviti Projek bagi SBA SPN21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cadangan Aktiviti Projek bagi SBA SPN21

1,765 views

Published on

Kursus PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cadangan Aktiviti Projek bagi SBA SPN21

 1. 1. Universiti Brunei Darussalam PL 3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu Penilaian kendalian sekolah (SBA) Kajian Tahun 1 dan Projek Tahun 4 Disediakan Oleh: Erma Teriaini Bte Hj Tiban 06B0257 10 Mac 2009
 2. 2. Unit 1 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Diri saya i. Kenali saya Mendengar i. Biodata Saya i. Mengenali i.Menghargai i. Senaraikan Pelajar keluarga biodata digalakkan (ms:1-10) ii. Kenalan Bertutur terdekat dan ii.Menghormati mengenai diri bertanya baharu jauh. keluarga. murid kepada Membaca iii. Kenali menggunakan keluarga Menulis ii.Mengenal ayat untuk keluarga pasti asal usul membuat keluarga. ii.Kajian secara ayat yang individu. betul. iii.Menambah kosa kata murid. iv. Boleh membantu pelajar dalam penulisan karangan. ii. Keluarga i.Mengenali i.Mengekalkan i. Menemu bual saya keluarga saya sifat setiap ahli menyayangi keluarga murid ii. Menambah keluarga. secara individu kosa kata. ii.Mengutamak ii. Senaraikan iii. Boleh an keluarga nama setiap membantu yang paling ahli keluarga murid dalam terdekat. penulisan iii. Dijalankan karangan. secara individu atau kumpulan.
 3. 3. Unit 2 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Kenalan saya i. Kenali rakan Mendengari.Menyenaraika-n i. Mengenali i. Menghargai i. Menemu bual i.pelajar saya beberapa bangsa jenis-jenis dan rakan-rakan. dibimbing (ms:11-14) Bertutur yang terdapat bangsa yang menghormati semasa ii. Mereka dalam bilik darjah ii.Soal selidik Membaca ada di dalam rakan-rakan membuat kawan Saya. secara individu. bilik darjah yang bukan soal selidik saya Menulis Menyenaraikan jenis- sesama berkenaan jenis rumah yang ii.Agar pelajar iii. Ke rumah bangsa. rakan terdapat di dapat kawan mereka sekeliling rumah membezakan ii. saya terutama berbilang jenis Mengeratkan ayat-ayat bangsa. silaturrahim yang iii. Murid boleh sesama rakan. diggunaka membezakan n semasa . bertanya. jenis –jenis rumah.
 4. 4. Unit 3 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Cerita i. Pesanan Mendengar i. Teliti pesan kawan. i. Menguji i. menyemai i. Berbual dengan i. Pelajar teladan datuk kemahiran sifat-sifat kawan melalui digalakkan Bertutur ii. Lawatan sambil mendengar cintakan telefon dan mencari (ms:15-23) ii. Taman belajar ke tempat- Membaca pelajar. tanah air. menyenaraikan sumber permaina-n tempat menarik di pesan yang melalui Menulis daerah saya ii.Menambah iii. Cerita dinyatakan internet. kosa kata datuk pelajar. ii. Kajian secara berkumpulan. iii. Pelajar dapat mengenal pasti tempat- tempat yang menarik di Negara sendiri iii.Mendedah- kan murid mengenal Negara kita.
 5. 5. Unit 4 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Haiwan i. Tempat Mendengar i. Senaraikan i.Menambah i.Menghargai i.Senaraikan i.Pelajar tinggal tempat tinggal perbendaharaan kehidupan nama haiwan digalakkan (ms:24-28) Bertutur haiwan haiwan. kata.. bernyawa yang tinggal di mencari Membaca selain darat dan di air. sumber ii. Di Zoo ii.Senaraikan ii.Murid dapat manusia. melalui buku- Menulis binatang yang menyenaraikan ii.Kajian iii. Lawatan buku lain. tinggal di air tempat tinggal dilakukan secara ke Sabah dan di darat. haiwan. individu atau kumpulan. ii.Menyenarai- i.Menambah i.Menghargai i.Gambar Pelajar kan haiwan perbendahar- ciptaan tuhan. diberikan kepada digalakan yang tinggal di aan kata. setiap pelajar membawa . dalam zoo di kemudian pelajar gambar- ii.Menyatakan negara sendiri. diarahkan gambar pengetahuan menyatakan binatang atau imaginasi nama- nama yang mereka mereka binatang peroleh. terhadap tersebut. binatang di dalam zoo.
 6. 6. Unit 5 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan nilai Cara Catatan dicadangkan melaksanakan Haiwan i. Ternakan datuk Mendengar i.Memerhati i. Pelajar i.Menyayangi i. Membuat i. Pelajar ternakan saya dan mengetahui ciptaan tuhan. pemerhatian digalak - Bertutur menyenaraik- nama-nama kan (ms:29-34) ii.Menghargai ii.Kajian dibuat Membaca an haiwan haiwan. bertanya binatang. secara individu. yang terdapat nama- Menulis ii.Menambah di kawasan iii.Membentangk nama perbendahara-an saya dan jiran an hasil yang binatang kata saya. diperoleh. peliharaa- iii.Pelajar dapat n jiran menyatakan mereka. kepentingan haiwan kepada manusia. ii.Apakah makanan ii. Makanan i.Menambah i.Bertanggungj- i. Menemu bual haiwan? kesukaan kosa kata. awab datuk atau ahli binatang keluarga lain. iii. Cuba teka ii.MeningkatkanK peliharaan emahiran ii. datuk saya. pengetahuan Membentangk- bahasa. an hasil yang diperoleh.
 7. 7. Unit 6 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Haiwan i. Kasihan Si Mendengar i. Bandingkan i.Pelajar dapat i. Menyemai i. Memerhati Pelajar peliharaan Tompok ciri-ciri yang membezakan sifat kucing yang digalakkan Bertutur terdapat pada ciri-ciri yang sayangkan terdapat pada mencari (ms:35-39) ii. Kucingku Membaca kucing saya terdapat pada makhluk jiran pelajar dan kucing yang iii. Haiwan yang dengan jiran binatang bernyawa. menemu bual jiran terbiar dan Menulis saya. peliharaan mereka untuk meneliti ciri- cekap i.Menghargai mereka mengetahui ciri- ciri yang binatang. ciri kucing masing- terdapat ii.Pelajar dapat masing. pada haiwan menyenaraika-n peliharaan kekurangan dan ii. jika tidak kelebihan Pembentangan mempunyai binatang dilaksanakan binatang peliharaan setelah kajian peliharaan. mereka. selesai. iii.Kajian individu/kumpulan
 8. 8. Unit 7 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Kebersihan i. Utamakan Mendengar i.Membanding- i. Supaya i. kebersihan i. Guru kebersihan kan kawasan pelajar-pelajar asas memperlihatkan (ms:40-43) Bertutur pencemaran lebih peka akan kehidupan dokumentari Membaca yang sering kebersihan . sihat tentang berlaku. pencemaran Menulis kemudian pelajar mengkategorika-n jenis jenis pencemaran. ii. Udara bersih ii.Membandi- i. Memupuk i. Cintakan i. Menemu bual ahli ngkan ciri-ciri kemahiran kehidupan. keluarga atau iii. Udara kotor udara bersih berfikir pelajar rakan-rakan dan udara mengenai udara ii.Meningkatkan kotor. bersih dan kotor. perbendahara-n kata.
 9. 9. Unit 8 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Kemudahan i. Jangan Mendengar i. i. Pelajar dapat i.Menghargai i.Memerhati Guru awam rosakkan Menyenaraikan mengkaji harta kemudahan setiap memberikan Bertutur telefon nama-nama benda awam awam yang kemudahan contoh- (ms:44-48) Membaca kemudahan yang telah disediakan awam contohnya contoh ii. Mari kita awam yang dirosakan. di sekolah kerosakan fikirkan Menulis ii.Jangan jadi sering harta benda ii. Meningkatkan sipemugut ii.Kajian dilakukan iii. Nasihat dirosakkan. awam untuk kepekaan mereka secara kumpulan. nenek menimbulka terhadap n rangsang- keroskkan an berfikir kemudahan pelajar. awam ii. Menambah perbendaharaan kata.
 10. 10. Unit 9 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Sayangi alam i. Taman Mendengar i. Menyemak i.Menambahk i. Menjaga i.Guru Pelajar sekitar (ms:49- muhibah senarai an dan memperdengark digalakkan Bertutur 53) barang-barang perbendahara mengutamak an sebuah cerita menambah ii. Negara Membaca yang an kata an mengenai jawapan Brunei diperlukan kebersihan. kebersihan alam sebagai Darussalam Menulis ii. Menguji untuk sekitar. Murid kongsi ;kemahiran ii. Cintakan iii. Sama tetapi memebersihka menandakan sama mendengar tanah air. tidak serupa n kawasan dengan √ pada pengetahua pelajar. luar rumah barang yang n sedia ada iii.Pelajar diperlukan. mereka. ii. dapat Menyenaraika ii. Kajian boleh menyatakan n tempat- dibuat secara mengenai tempat yang individu atau alam sekitar. pernah kamu berkumpulan. lawati di setiap daerah.
 11. 11. Unit 10 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan nilai Cara melaksanakan Catatan dicadangkan Cuaca i. Lebatnya hujan Mendengar i. Mengkaji i. Pelajar boleh i.Menyedari i. Pelajar diarahkan cuaca yang menyenaraikan perubahan cuaca melihat berita (ms:54-57) ii. Banjir Bertutur terdapat di dan menyatakan tempatan mengikut iii. Berhati-hati Membaca negara sendiri perubahan- hari-hari yang telah selama perubahan cuaca ditetapkan oleh iv. Cuaca hari ini Menulis seminggu terkini melalui guru mengikut berita. kumpulan masing- masing kemudian ii.Menambah mencatat atau perbendaharaan menandakan kata. dengan symbol bagi satu-satu cuaca. ii. Pelajar dipecahkan kepada 7 kumpulan untuk mengkaji hari-hari yang berlainan bagi setiap kumpulan. ii.Pembentangan. ii. Senarai i.Memberikan i.Bekerjasama. i. Menemubual ahli Ibu bapa kawasan- pendedahan awal keluarga. digalakkan kawasan yang tentang mencari selalu terkena keselamatan jika ii. Guru maklumat banjir berlaku banjir. memperlihatkan untuk anak video mengenai mereka. ii.Meningkatkan banjir yang pernah pengetahuan melanda di negara bahasa. sendiri.
 12. 12. Unit 11 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan nilai Cara Catatan dicadangkan melaksanakan Kegiatan masa i. Hargai Mendengar i. Huraikan i. Pelajar- i.Supaya pelajar- i.Pelajar lapang masa kegiatan kamu pelajar boleh pelajar mengisi menghuraikan Bertutur di hujung membandinag masa yang setiap kegiatan (ms:58-64) ii. Layang- Membaca minggu pada kan kegiatan terluang dengan mereka layang bulan ini. yang sihat. kegiatan yang terbang tinggi Menulis ii.Dijalankan sihat. secara iii. Permainan berkumpulan tradisional dan berbincang dengan ahli setiap kumpulan. ii.Mengkaji i. Agar pelajar ii. Menghargai i. Guru i. Pelajar sifat-sifat yang lebih permainan tradisi memperlihatkan digalakkan terdapat pada didedahkan berbagai-bagai mencerita layang-layang mengenai kata jenis layang- kan yang kamu adjektif. layang melalui layang- pernah lihat. video atau layang tayangan slaid yang gambar terdapat di kemudian pelajar rumah meneka dari segi mereka. bentuk, warna dan sebagainya.
 13. 13. Unit 12 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan nilai Cara Catatan dicadangkan melaksanakan Pelancongan i. Makan Mendengar i. Borang Soal i. Mengenal i. Menghargai i. Pelajar angin selidik . pasti tempat- keindahan yang menemubual (ms:65-72) Bertutur tempat dibina. ahli keluarga ii. Dewan Membaca pelancongan melalui kertas ketibaan ii.Bertanggungja yang menarik. soalan yang Menulis wab. iii. Ceritakan guru telah ii. Pelajar berikan. mendapat gambaran ii. Pellajar mengenai digalakkan negeri luar. mencari sumber melalui internet. iii.kajian individu.
 14. 14. Unit 13 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan Cara Catatan dicadangkan nilai melaksanakan Kenderaan i.Kenderaan Mendengar i. Bezakan i.Membandin- i.kepentingan i. Guru Pelajar dahulu kenderaan laut, gkan kemudian masa melalui memperlihatkan digalakkan (ms:73-75) Bertutur udara, dan mengkategorik kemudahan. video mengenai bertukar- ii.Kenderaan Membaca darat. an jenis-jenis jenis-jenis tukar kini kenderaan kenderaan. gambar dari Menulis sumber ii. Menambah ii. Pelajar yang Perbendaharaa digalakkan mereka n kata. mencari sumber peroleh. melalui internet. iii. kajian dibuat secara berkumpulan.
 15. 15. Unit 1 Subtajuk Kemahiran Projek yang Objektif Penyerapan ilmu Penyerapan Cara Bahan yang dicadangkan nilai melaksanakan di perlukan Keluargaku i. Keluarga Mendengar i. Menghasilkan i. Mengenal i. Seni lukis. i.Menghargai i. Membuat •Kertas Sayang Bahagia kalendar besar. keluarga lebih ahli keluarga. secara individu manila Bertutur dekat ii.Sejarah. (ms:1-12) ii. Hargai ii.Menghormati ii. Pelajar •5biji ring Pengorbanan Membaca ii. Mengenal pasti iii.Matema-tik keluarga. berbincang Ibu bapa asal usul keluarga. iv.Sivik dengan ahli •Benang Menulis keluarga iii. Membantu iii.Agar pelajar amalan lebih bebas iii. Senaraikan terpuji mengeluarkan biodata ahli kekreativitian keluarga . mereka. iv.Menyusun iv. Pelajar dapat biodata dalam menyusun sahsiah calendar besar keluarga. mengikut sahsiah keluarga. i.Menghasilkani.kad Menghargai i. Seni lukis. i. Dibuat secara Kertas ucapan kepada ibu pengorbanan ibu individu. manila bapa. bapa. ii.Sejarah. ii. Pelajar boleh Pen warna ii.Mengarang iii.Matema-tik melekatkan menggunakan ayat iv.Sivik gambar tetapi Gam yang betul. terhad. Glitters iii. Buat ayat sebanyak 100 patah perkataan.
 16. 16. Unit 2 Subtajuk Kemahira Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan nilai Cara Bahan n dicadangkan ilmu melaksana-kan yang diperluka n Keluargak- i.Pendidika- Menden- i.menghasilkan i. Pelajar dapat i.Pengetahua-n i. Berkerja keras i. Guru •Fail u n untuk gar fail kejayaan menghasilka-n Am untuk kejayaan mengarahkan •Pen berwawas- Masa sesuatu bidang satu fail. pelajar mencari Bertutur ii. Sivik ii.Bertanggungja- maker an Depan pekerjaan. sumber ii.Agar pelajar wab terhadap diri Membac- iii.Sosial mengenai •Gam (ms:15-26) ii. Cerita lebih berani sendiri. a kejayaan Glitters Datuk dan berdikari bidang- Menulis untuk mencari iii. Tahniah, pekerjaan maklumat. Abang! seperti dalam iii.Menambah surat khabar kosa kata. dibantu oleh ibu bapa. ii.Projek dijalankan secara individu iii.Pembentang an dijalankan setelah selesai menghasilkan fail.
 17. 17. Unit 3 Subtajuk Kemahiran Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Bahan yang dicadangkan ilmu nilai melaksanaka diperlukan n Sekolahku i. Pemimpin Mendengar i.Membuat i.Menambahk i.Pengetahua i. Disiplin diri i.Boleh Dibuat kertas Sekolah poster (Gambar an n am menggunakan manila kad (ms15-23) Bertutur ii.Melakukan pelajar-pelajar perbendahara komputer ii. ii.Seni lukis. aktiviti yang gambar Membaca yang kemas an kata Perhimpunan berfaedah. ii.Projek pelajar dari segi pelajar iii.Sivik mingguan Menulis dilakukan berpakaian pakaian. iii.Sikap ii.Menulis iv.matematik secara kemas iii. Nasihat Positif perkataan berkumpulan Guru terhadap Gunting yang ringkas undang- iii.Setiap dan padat Gam undang. kumpulan iii.Mewujudka berlainan ii. Membuat n interaksi tajuk brosur yang positif di iv.Mengumpul kertas mengenai dalam bilik maklumat dari berukuran disiplin pelajar darjah pelbagai A4 iii.Meningkatk sumber. an kemahiran Gambar v. Penyertaan tingkah -laku berfikir dalam ibu bapa positif mengeluarkan digalakkan (pelajar). idea. untuk memberikan idea.
 18. 18. Unit 4 Subtajuk Kemahiran Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Bahan dicadangkan ilmu nilai melaksanakan yang Diperluk an Mingguan i. Hari Pelajar Mendengar i. Membuat i. i.ilmu alam i.meningkatk i.Mencari Styrofo Kokurikulu- carta alir bagi Menggunaka- an semangat maklumat -rm ii. Gerai Yang Bertutur ii.Pengetauan m pelajar-pelajar n ayat yang memajukan melalui Tercantik Am. Straw- Membaca yang telah tepat dan diri. internet. (ms: 43- board iii. Seni mendapat ringkas. iii.Matematik. 54) Menulis ii.Projek dibuat mempertahank keputusan Pemot- ii.Meningkat- iv.Seni lukis secara an Diri yang ong kan bekumpulan. cemerlang. (styrofor pengetahuan iii.Pembentang m) ii.Membuat bahasa. an arahan papan Kertas ii.Mengerakka tanda warna n idea dan iii. Membuat pemikiran Gam sijil dalam mereka air penghargaa-n. bentuk.
 19. 19. Unit 5 Subtajuk Kemahiran Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Bahan dicadangkan ilmu nilai melaksanakan yang diperlukan Sentiasa i. Awas, Mendengar i. Mereka model i.Menghasilkan i.Seni lukis i.Menghargai i.Projek Bekas Berhemat Banjir! barang-barang kekreativitian dijalankan yang tidak Bertutur ii.Pengetahua- ii.Tidak camah Kita keselamatan pelajar secara digunakan ii. Tragedi n am mata Selamat Membaca contohnya berkumpulan. lagi seperti ii.Meningkatkan iii. Utamakan pemadam api, ii Sain iii.Bertindak botol. (ms:57- Menulis kemahiran ii. Setiap Keselamatan topi kaledar, serta merta 71) dalam membina kumpulan Gunting jaket pelbagai model iii.Peka menghasilkan keselamatan Gam terhadap 3 model dan sesuatu sederhana Tali sebagainya. kejadian. besar contohnya Tanah liat. iv. mereka alat Kertas Bertanggungj- pemadam api. warna. awab
 20. 20. Unit 6 Subtajuk Kemahiran Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapa Cara Bahan yang dicadangkan ilmu dan n nilai melaksanakan diperlukan Hargai i. Lawatan Mendengar i.Menghasilk-an i. Mengukur i.Seni lukis Menghar- i.Pelajar Kertas manila. Warisan Sambil carta lipat dengan betul. gai kraf menghasilkan Bertutur ii.Matematik Gunting Kita Belajar bersambung tangan projek secara ii.Menambah Membaca bercorakkan (ukuran corak tradisional individu Gam warna (ms:73- ii. Tun Syed kosa kata asas tikar. tikar) (red tape) 86) Nasir Menulis ii.Gambar iii.Mengenali iii.Pengetahua mestilah Benang iii. Rendang kraf tangan n Am memeperlihatka Daging asli. n sesuatu jenis Penebuk iv.Sejarah. warisan Puncher iii.Pamerkan Bekas hasil projek wrapping.
 21. 21. Unit 7 Subtajuk Kemahiran Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Bahan dicadangkan ilmu nilai melaksanakan yang diperlukan Pengala- i.Pengalaman Membaca i.Buku Skrap i. Menghasil-kan i.Pengetahua i.Mengharga-i i.Menggunakan kalendar man di Singapura buku skrap n Am alam sekitar semula bekas lama Menulis Indah bertemakan calendar ii. Pengalaman ii.Seni lukis. ii.Menyedari gunting pelancongan. kemudian (ms: 87- Di Sandakan kepentingan iii.Ilmu alam. lekatkan Gambar 102) Sabah ii. kemudahan seberapa Menyelaraskan awam. Gam iii. Perjalanan banyak gambar susunan dengan dan buat ayat. gambar Keretapi menggunakan ii.Projek urutan tertentu dilakukan (abjad). secara individu iii.Meningkatka- iii.Pamerkah n pengetahuan hasil buku bahasa. skrap iv.Meningkatkan kemahiran mengarang.

×