Cadangan Aktiviti Kajian bagi SBA SPN21 Tahun 1

1,583 views

Published on

Salah satu tugasan PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu di SHBIE, Universiti Brunei Darussalam.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cadangan Aktiviti Kajian bagi SBA SPN21 Tahun 1

 1. 1. <ul><li>Pensyarah: </li></ul><ul><li>Rozaiman bin Makmun </li></ul><ul><li>Dihasilkan oleh: </li></ul><ul><li>Rahimah binti Mohd. Azri (06B0249) </li></ul><ul><li>Sarjana Muda Pendidikan – Bahasa Melayu </li></ul>
 2. 3. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 1: KELUAR-GAKU SAYANG Keluarga Bahagia Murid diminta untuk menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia. - Murid menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia. - Murid dapat mengaplikasi-kan apa-apa yang ditemu bual ke dalam kehidupan mereka. - Menemu bual pegawai kaunseling keluarga. Kajian ini dilakukan secara berkumpulan, iaitu guru akan membawa murid-murid melawat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat.
 3. 4. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 1: KELUARGAKU SAYANG (sambungan) Hargai Pengorbanan Ibu bapa - Ibu Murid diarahkan untuk memberikan perbezaan ringkas terhadap cerita ibu dan cerita dongeng Nakhoda Manis. <ul><li>Murid dapat memberikan perbezaan terhadap dua buah cerita yang berbeza. </li></ul><ul><li>Murid dapat memerihal-kan cerita dongeng yang terdapat di negara Brunei Darussalam. </li></ul>Mencari cerita ringkas tentang Nakhoda Manis sama ada dengan cara melayari internet, menemu bual orang tertentu atau pun membaca buku. Kajian ini dibuat secara berpasang-an.
 4. 5. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 2: KELUARGA-KU BERWAWA-SAN Tahniah, Abang! Murid diminta untuk bertanya kepada abang atau kakak mereka yang berjaya memperoleh keputusan cemerlang dalam PSR. - Murid dapat menyatakan cara untuk berjaya dalam PSR dengan ayat dan wacana yang sesuai. -Murid dapat mengaplikasi-kan cara tersebut dalam kehidupan mereka. Berbual-bual dengan abang atau kakak mereka yang memperoleh keputusan cemerlang dalam PSR. Jika mereka tidak mempunyai abang atau kakak yang telah menduduki PSR, mereka boleh bertanya kepada abang atau kakak rakan mereka ataupun ahli keluarga mereka yang lain.
 5. 6. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 3: SEKOLAH-KU Pemimpin Kecil Murid diminta untuk menyenarai-kan sifat-sifat rakan dalam kumpulan mereka. - Murid dapat menyenarai-kan sifat-sifat rakan mereka. - Berbual-bual dengan rakan-rakan dalam kumpulan dan mencatat sifat salah seorang rakan mereka. Kajian ini dilakukan secara berkumpulan dan setiap ahli diminta menyenarai-kan sifat-sifat salah seorang rakan mereka.
 6. 7. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 4: MINGGU KO-KURIKULUM - Murid diminta membuat karangan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum. <ul><li>Murid dapat menyatakan faedah dalam menyertai kegiatan kokurikulum. </li></ul><ul><li>- Murid dapat mengguna-kan masa yang terluang dengan aktiviti yang berfaedah. </li></ul>Menemu bual guru-guru dan rakan-rakan yang aktif menyertai kegiatan kokurikulum. Kajian ini dilakukan secara individu oleh murid.
 7. 8. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 5: SENTIASA BERHEMAT KITA SELAMAT Awas, Banjir! Murid diminta mengumpulkan keratan akhbar yang berkaitan dengan banjir. Kemudian, murid diminta menyenaraikan sebab dan akibat tragedi itu berlaku. <ul><li>Murid dapat menggunakan akhbar sebagai bahan bantu pembelajaran. </li></ul><ul><li>- Murid dapat mencatat isi-isi penting dalam akhbar. </li></ul>Mengumpul keratan akhbar terkini tentang banjir. Kajian ini dilakukan secara berkumpulan
 8. 9. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 6: MENINJAU WARISAN NEGARA JIRAN Lawatan sambil belajar Murid diarahkan untuk menulis sejarah ringkas tentang sebuah kampung. <ul><li>Murid dapat mengenal pasti sejarah sesebuah kampung. </li></ul><ul><li>Murid dapat membina beberapa soalan dengan mengguna-kan ayat yang betul. </li></ul>Menemu bual orang-orang tua di kampung untuk mengetahui sejarah kampung. Kajian ini dilakukan secara individu ataupun berpasangan.
 9. 10. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 6: MENINJAU WARISAN NEGARA JIRAN (sambungan) - Murid diarahkan untuk mengkaji dan mempelajari cara menganyam dan membuat ketupat. <ul><li>Murid dapat mempelajari cara menganyam ketupat. </li></ul><ul><li>- Murid menyenaraikan langkah-langkah dalam membuat ketupat dengan menggunakan ayat yang lengkap dan penanda wacana yang sesuai. </li></ul>Menemu bual orang yang mahir dalam membuat ketupat. Kajian ini boleh dilakukan secara individu oleh murid. Kemudian, murid diminta menulis sebuah karangan yang lengkap dengan mengguna-kan penanda wacana yang sesuai.
 10. 11. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 6: MENINJAU WARISAN NEGARA JIRAN (sambungan) Gong Murid diminta untuk menulis sebuah karangan fakta mengenai alat muzik tradisional. <ul><li>Murid dapat menyenarai-kan beberapa alat muzik tradisional. </li></ul><ul><li>Murid dapat menyatakan maklumat tentang alat muzik tradisional. </li></ul>Menemu bual pemain-pemain alat muzik tradisional atau melayari internet. Kajian ini dijalankan oleh murid secara individu.
 11. 12. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 7: PENGALAMAN INDAH Pengala-man di Singapura Murid diminta mengkaji sejarah ringkas mengenai Singapura. - Murid dapat menyatakan sejarah ringkas Singapura. - Membaca buku-buku sejarah yang berkaitan dengan Singapura. - Melayari internet. Kajian ini dilakukan oleh murid secara ber-kumpulan. Murid juga boleh menyertakan gambar-gambar yang berkatan dengan sejarah Singapura.
 12. 13. Unit Tajuk Cadangan Kajian Objektif Cara Pelaksanaan Catatan 7: PENGALAMAN INDAH (sambungan) - Murid diminta mengkaji cara peniaga-peniaga di pasar menarik perhatian pelanggan. Kemudian, mereka diminta melakonkan situasi tersebut. <ul><li>Dapat memberi pendedahan kepada murid tentang situasi sebenar di pasar. </li></ul><ul><li>Murid dapat melakonkan kembali situasi tersebut. </li></ul>- Pergi ke pasar dan teliti cara peniaga-peniaga di pasar melariskan jualan mereka. Kajian ini dilakukan oleh murid secara ber-kumpulan. Kemudian, lakonan di antara kumpulan akan dijalankan di bilik darjah.

×