Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DE OLKDA Dokumentáció, leletezés: Idegen szavak, szindrómák

 • Login to see the comments

DE OLKDA Dokumentáció, leletezés: Idegen szavak, szindrómák

 1. 1. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: ABT-LETTERER- Ismeretlen eredet . Gyermekkorban el forduló, letalis kimenetel granulomás reticulosis. SIWE syndroma Hepatosplenomegalia, csontdeffectusok. ACHARD-THIERS A "szakállas n k diabetese". Diff. dg.: Morgagni syndroma. Itt nincs hyperostosis. syndroma ACROOSTEOLYSIS Familiárisan örökl d . A lábujj phalanxainak és metatarsusainak osteolysise, illetve Acrodystrophia syndroma koncentrikus atrophiája, a talpon indolens fekélyek, amelyekb l id nként sequester ürül. AIGNER syndroma Keratoma palmare et plantare és osteopoikilia együttes el fordulása. ALBERS- Osteosclerosis. A csontok nagyfokú sclerotisatioja, fokozott törékenység, a törések Márványcsont betegség SCHÖNBERG morbus szilánkmentesek, haránt jelleg ek. ALBERT syndroma Achilles-ín bursitis. Sarkantyú. Involutios, praesenilis, postmenopausalis A fibrosus dysplasia tünetei pubertas praecox-szal és a b r térképszer ALBRIGHT-betegség osteoporosis; hyperpigmentatiójával társulnak (f leg a törzsön és az alsó végtagon). Els sorban a polyostoticus fibrosus spongiosa poroticus. Hosszanti csíkoltságot mutató csontszerkezet - tigriscsíkos csigolya. dysplasia ALBRIGHT- BUTTLER- Vese funkciózavara miatt hyperphosphaturia, hypophosphytaemia. Kezelésre nem reagáló BLOOMBERG rachitis, törpenövés. syndroma Temporalis túlsúlyú atrophia. Tágabb temporális szarvak, temporális sulcusok, insularis ALZHEIMER-kór cisterna. Korai varratelcsontosodás, kifejezett impressiones digitatae, süllyedt koponyabázis. APERT syndroma Acrocephalia, Koponyacsont dysostosis - turricephalia, arckoponya dysmorphia - hypertelorismus, lapos (morbus) acrocephalosyndactylia orbita, syndactilia, polydactilia, hallux varus, csigolya rendellenesség. A kisagy tonsillainak és a medulla oblongatanak a foramen magnumba való ékel dése ARNOLD-CHIARI okozza. Plathybasia, basilaris impressio. Együtt járhat syringomyeliával, ritkábban corpus syndroma callosum agenesiával, schizencephaliával, hydrocephalussal. TBC, korai infiltrativ forma. Kerek vagy ovalis árnyék, 1-3 cm, élesen határolt, többnyire a ASSMANN góc kulcscsont alatti terület lateralis részén. Neoarthrosis BAASTRUP A proc. spinosusok szemközti élei egymáshoz közel kerülnek, a köztük lév lágyrészek interspinosa, kissing syndroma becsíp dnek; extrém esetben összecsontosodhatnak. spine BAMBERGER- Secundaer pulmonalis PIERRE-MARIE osteoarthropathia syndroma A labrum glenoidale ventralis harmadának sérülése. Ventralis luxatiot követ en jön létre és BANKART laesio instabilitást okoz. BARRE-LIÉOU A nyaki gerinc betegsége (osteochondritis) váltja ki. Fejfájás, szédülés, fülzúgás, látási syndroma zavar, merev nyak. BÁRSONY-féle A nyel cs functionalis elváltozásai közé tartozik. Rendszerint alsó harmadi; segmentalis functionalis spasmusok és atonia váltakozása. Gyöngysorhoz hasonló kép. diverticulum BARTENWERFER Dysostosis enchondralis Örökl d ossificatios zavar. Dysproportionált törpenövés, lordoscoliosis, macromelia, syndroma metaepiphysaria platyspondylia, epiphysis hiány, csíp ízületi ficam, lúdtalp, hypertelorismus. BASEDOW-kór Pajzsmirigy hyprfunctio. A koponya rövid, orrgyök besüppedt, végtagokon néha sclerosis. Els rtg.tünetek általában a sacroiliacalis résben, fokozatosan keskenyebbé válik, szélei Spondylarthritis BECHTEREW ankylopoetica egyenetlenek, durvák, az ízület körül kifejezett scler. A csigolyákon az L. szakasz érintett el ször. Kisízületi ankylosis, szalagok meszesedése. Bambusznád alak. BENNETT fractura Az I. metacarpus proximalis epiphysisének törése Bergmann I.- Hiatushernia okozta tünetcsoport. szindróma BERGSTRAND Monostoticus destructiv csontbetegség. A compacta körülírtan megvastagodott, Osteoid osteoma syndroma lágyrészduzzanat. Leggyakorinn localisatio: tibia, femur. Osteomyelitis különleges alakja? Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathiában a hypertrophiás septum dextrogramon BERNHEIM-tünet nagyívben bedomborodik a jobb kamrába Oka: lumbalis ideggyökök compressioja az L. V. sacralisatioja, proc. transversusok BERTOLOTTI megnyúlása, lig. iliolumbale symmetricus elmeszesedése révén. Lábfájdalom, localis syndroma érzéketlenség, spasticus scoliosis, ischias syndroma. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 1
 2. 2. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: BESNIER-BOECK- SCHAUMAN- Boeck-sarcoid Ismeretlen eredet granulomatózus betegség. betegség BLAND-WHITE- Congenitalis coronaria anomalia. A bal coronaria a kontrasztvért az a. pulmonalisba vezeti - GARLAND syndroma aorto-pulmonalis shunt. Klinikailag bal szívfél elégtelenség tünetei BLEGVAD- Osteogenesis A Lobstein syndroma változata, annak tüneteivel + a b rön kerek, a b r niveauja alá HAXTHAUSEN imperfecta süllyed szürkéskék foltok. syndroma anetodermiával BLOUNT Asepticus necrosis. Lokalizáció: tibia fej. A tibia fels epephysisének osteochondritise. Kifelé ívelt láb, biceg , kacsázó járás, befelé BLOUNT-BARBER Tibia vara rotált tibia, a tibia medialis condylusának megnagyobbodása, abnormalis mozgékonyságú syndroma térdízület. Gyermekeken két, feln tteken egyoldali. BOECK-BESNIER- Lymphogranuloma Jóindulatú, ismeretlen eredet reticuloendotheliosis. Nyirokcsomó, lép, máj SCHAUMANN benignum, sarcoidosis megnagyobbodás, tüd infiltratio, fájdalmatlan csontelváltozások. syndroma BOGAERT-HOZAY Gyermekkorban. Köröm dystrophia, rövid végtagok, arc assymmetria, micrognathia, syndroma hypertelorismus, osteolysis, osteoporosis. BORMANN I. Gyomor cc. típus. Élesen határolt, karfiolszer , egyenetlen felszín , polypoid carcinoma. Gyomor cc. típus. Élesen határolt, kráterszer en exulcerált carcinoma, sáncszer en BORMANN II. felhányt szélekkel. BORMANN III. Gyomor cc. típus. Ulcerált carcinoma, a környezet felé terjed lapszer infiltratioval. Gyomor cc. típus. Diffúz besz r déses carcinoma, éles határ nélkül csak akkor ismerhet BORMANN IV. fel, ha olyan nagy, hogy a gyomor alakját deformálja. Csatornája a serdöl korig f képp az alsó dorsalis csigolyatesteken ventralisan és a BRECHET-véna középvonalban látható Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia. Angiocardiographiánál a dextrogramon a BRENHEIM tünet hyperthrophiás septum nagy ívben bedomborodik a jobb kamrába. BRINON Asepticus necrosis. Lokalizáció: os cuneiforme I. Chr. osteomyelitis. Kisebb-nagyobb éles szél finom scleroticus szegéllyel körülvett BRODIE-féle tályog felritkulás, egymással confluálhat, sequestratio ritka. A duodenum submucosájában. Gyulladása vaskos red k között apró, kerek árnyékkiesésként BRUNNER-mirigyek látható. BUDD-CHIARI Centralis pangás, hepatocellularis atrophia, lobularis fibrosis, centralis vénák sz külete, syndroma elzáródása. Thrombangitis Kis és közép artériákon (láb, lábszár) segmentalis elzáródás, dugóhúzószer kiserekb l álló BUERGER-kór obliterans kollaterális hálózat. Elkülönítend (cukorterhelés!) a diabeteses angiopathiától! BUSCHKE- OLLENDORF Dermatofibromatosis lenticularis disseminata és osteopoikilia együttes el fordulása. syndroma CAFFEY- Endogén toxicosis. Elmeszesedett periosteum, scleroticus spongiosa. Állcsontok, arccsontok, SILVERMANN clavicula, scapula, comb és felkarcsontok, bordák hyperostosisa, localisalt elmeszesedése. syndroma CAFFEY-SMITH Endogén toxicosis. Elmeszesedett periosteum, scleroticus spongiosa. Állcsontok, arccsontok, syndroma clavicula, scapula, comb és felkarcsontok, bordák hyperostosisa, localisalt elmeszesedése. Vertebra plana, Osteochondritis CALVÉ syndroma vertebralis infantilis, Asepticus necrosis. Lokalizáció: csigolyatest. platyspondylia CALVÉ-LEGG- Osteochondrosis Asepticus necrosis. Lokalizáció: combfej- és nyak. Az ízületi rés norm., vagy szélesebb, a PERTHES-féle deformans juvenilis combfej szabálytalan alakú, tömör, kondenzebb, coxa vara. betegség coxae CAMARUTI- Congenitalis 1-6 éves korban, általában szimmetrikus, a hosszú és rövid csöves csontok diaphysisén, ENGELMANN osteopathia, Periostitis corticalis hyperostosis (megvastagodik), osteosclerosis, mely miatt a vel r besz kül. Ritkán syndroma hyperplastica a koponya (canalis opticus) és medence csontjai is érintettek. Oka az alsó lumbalis szakasz és a sacrum osteopathiás gyulladása, gyöki fájdalmakat vált ki. CAMERA syndroma Neuralgiás osteopathia Jellemz a negativ rtg. lelet. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 2
 3. 3. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: Colinet-Caplan- szindróma, Silicoarthrosis, chr. tüd betegséggel, els sorban silicosissal kifejl d polyarthritis. A CAPLAN syndroma silikoarthritis, tüd ben multiplex, kerek, jól határolt 1-5 cm -es árnyékok, amelyek gyorsan n nek és pneumoconiosis- kavitációra hajlamosak. arthritis-szindróma CAROLI syndroma Az intrahepatikus epeutak kommunikáló, cavernosus ectasiája. CASSAIGNAC-ficam Izolált radius-fejecs ficam. CEELEN- Ceelen betegség, GELLERSTEDT- haemosiderosis A tüd k izolált haemosziderózisa, recidiváló tüd vérzés és anémia. szindróma esentialis pulmonum CERVICALIS Oka a nyaki gerinc és körüli lágyrészek "reumás" gyulladása (spondylosis, perispondylosis), syndroma amely az ott futó idegrostokat sérti. CHASSAIGNAC Gyermekkori karbénulás, amelynek oka a radius fejecs subluxatioja, hirtelen karrándulás syndroma következtében. CHURG-STRAUSS- A tüd és a vese allergiás granulomatosisa, alig különbözik a Wegener-granulomatosistól. szindróma CODMANN- Elemelt, háromszög alakú periosteum, expansiv tumoros elváltozásoknál háromszög Indirect ulcus jel. A gyomor nagygörbületi oldalán észlelhet szélesebb homorulat. A bulbus COLE-deffectus duodeni torzulása az ulcus hegesedésének következtében, mely gyógyult állapotban is megmarad. COLEMANN Posttraumás syndroma. Oka a koponya, atlas, nyaki csigolya, vállöv sérülése. syndroma CONRADI- Chondrodystrophia Egyik vagy mk. végtag rövid, kyphosis, syndactilia, camptodactylia, nagy koponya, porcok HÜNEMANN calcificans congenita. korai elmeszesedése, behúzott orrgyök. syndroma COTUGNO Ischias. syndroma Ileitis terminalis, CROHN-betegség Colitis regionalis Lokalizáció: terminalis ileum, coecum, colon. Dysostosis Örökl d (heredofamiliaris). Dysostosis craniofacialis, hypoplasiás arckoponya, nagy CROUZON syndroma craniofacialis agykoponya; a toronykoponya egyik fajtája. Exophtalmus, hypertelorismus, strabismus. CURTIUS II. Congenitalis partialis Microcephalia, debilitas, hypodontia, egyik arcfél óriásnövése, syndactilia. syndroma óriásnövés osteoporosis a törzs csontjain, következményes csontdeformitások lapos, bikonkáv CUSHING-kór csigolyatestek, ún. halcsigolyák ék alakú csigolyakompressió, borda fracturák, a koponyán granuláris athrophia jeleként üveggombost fejnyi felritkulások Elcsúszott borda A VIII-IX-X. bordák egyik vagy mk. oldali elcsúszása, f leg id seken gyakori, hirtelen CYRIAX syndroma syndroma testmozgás, köhögés is kiválthatja. Kisagyvermis agenesis, IV. kamra aperturáinak atréziája. Foramen Magendi elzáródás okozta DANDY-WALKER hydrocephalus. Agynyomás fokozódás. A koponya occipitalisan megnagyobbodhat, syndroma elvékonyodik. IV. kamra ballonszer en tág, a vermis helyén nagy liquorcysta. DEUTSCHLÄNDER Metatarsus törés. Bizonytalan etiológiájú, valószinüleg túlterhelés okozta fáradásos törés. betegség Leggyakoribb a II-III. metatarsusokon. DIETRICH-féle Asepticus necrosis. Lokalizáció: metacarpus-fejecsek. betegség Postmyocardiuminfarct DRESSLER syndroma us syndroma Myocardium infarctus által kiváltott szöv dmény. Pleuritis, pericarditis, pneumonitis. Generalisalt Ismeretlen eredet , gyermekkorban fellép . A csigolyák corpusmagassága harmadára DREYFUS syndroma platyspondylia. csökken, a discus normalis. Kyphosis, lordosis és hátfájás. Periarthritis DUPLAY syndroma humeroscapularis. Stieda-féle betegség DURAND-ZUNIN Heredofamiliaris. Hydrocephalus, csonthiányok a koponyán, spina bifida, dongaláb. syndroma Dystrophia periostealis DZIERSYNSKY hyperplastica Koponya különböz deformitásai, el ugró orr-szegycsont-kulcscsont. Brachyphalangia. syndroma familiaris. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 3
 4. 4. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: A tricuspidalis billenty k részben vagy egészen az anulus fibrosus alatt, a jobb kamrába EBSTEIN-féle helyez dnek át. A jobb kamrai beáramlási szakasz kisebb-nagyobb része a jobb pitvar anomália rteréhez kerül (atrialisalódik). Tricuspidalis insufficientia. EISENMENGER Bal-jobb shuntökhöz társuló, azok lezajlása során kialakuló pulmonalis hypertonia, a shunt syndroma megfordulása. Következménye: volumenterhelés, pulmonalis arteriás ellenállás fokozódása. Chondrodystrophia, egyéb anomáliákkal (polydactilia, körmök dystrophiája, fogzási zavarok, ELLIS-van CREVELD Chondroectodermalis veleszületett vitium).Törpenövés, rövid végtagok, polydactylia, exostosis, fog-köröm syndroma dysplasia. rendellenesség. ENSLIN syndroma Toronykoponya, exophtalmus, adenoid. 4-10 éves korban, a csöves csontok dia- és metaphysisén, ritkán a lapos csontokon, a EWING sarcoma vel rben osteolysis, reactiv periostealis meszes réteg, molyrágásszer corticalis felritkulások, kés bb kisebb-nagyobb osteolyticus területek, rostozott vel r. Az L V. csigolya proc. articularisának subluxatioja, hirtelen kezd dik. Heves fájdalom, FACET syndroma gerinckötöttség. Cianosist okozó vitium. Alapvet elváltozása: infundibularis pulmonalis stenosis + magasan FALLOT-tetralogia ül kamrai septumdefectus. Primaer chr. Általában n knél, jellegzetes az ujjak karomartása, valamint a csont- izom-athrophia, porc- FELTY-syndroma polyarthritis destructio következtében az ízületi rés megkeskenyedik. Ún. kontrakciós atelectasias csíkok, hasi folyamatoknál gyakran, a rekesz felett, azzal FLEISCHNER párhuzamos 1-2 árnyéksáv formájában láthatók. FORESTIER A nyaki gerinc súlyos spondylosisa, az elüls szalagok meszesedésével; nyelési panaszokat is syndroma okozhat. FRANCESCHETTI I. Dysostosis Halszer arc, congenitalis abnormitások. Fels és alsó állcsont hypoplasia. syndroma mandibulofacialis. FREIBERG Asepticus necrosis. Lokalizáció: II-III. metatarsus (distalis) fejecse. Ellapult, tömörödik, (Freiberg-Köhler benne világos területek, régebbi folymatnál a metaphysisen osteophyták. N knél gyakoribb, (II.)-betegség) 10-18 éves korban. FRIEDRICH Asepticus necrosis. Lokalizáció: clavicula sternalis vége. GARDNER syndroma Colonpolyposis, multiplex osteomák, corticalis megvastagodás GARRÉ-típusú Osteomyelitis Primaer sclerotisatio, a spongiosa és a compacta sclerotizálódik, tömör szerkezet, az osteomyelitis sclerotisans elváltozásnak megfelel en a csont orsószer en kiszélesedik Lipoid thesaurosis, Creatin anyagcsere zavara. Osteoporosis, lépmegnagyobbodás, hyperpigmentatio. Cerasin GAUCHER hystiocytosis felhalmozódás. GIERKE syndroma Glycogen thesaurosis. Osteoporosis. GILCHRIST- Észak-Amerikai RICHFORD blastomycosis. A csontokon molyrágás-szer felritkulás lehet. syndroma Goodpasture- Proliferaktiv-nekrotizáló hemosziderózis a tüd kben. szindróma thymoma- GOOD-szindróma agammaglobulinémia Többnyire jóindulatú thymusdaganathoz csatlakozó hipo-vagy agammaglobulinémia. szindróma GRADENIGO Otitis mediához csatlakozó körülírt leptomeningitis okozza. syndroma GRAM syndroma Adipositas dolorosa, hypertonia, arthrosis deformans. GRAUHAN syndroma Dysphalangia, cheilopalatoschisis, polydactilia és egyéb fejl dési rendellenességek. Hypertelorismus. Az ékcsont kisszárnyának túlzott növekedése miatt az orbiták messze GREIG syndroma kerülnek egymástól. GUERIN-STERN Arthrogryposis Jellemz je az ízületi ankylosis, osteoporosis, patella aplasia. syndroma multiplex congenita. HAGLUND Asepticus necrosis. Lokalizáció: os tibiale externum, calcaneus apophysis. HAGLUNG II. Calcaneus exostosis. syndroma Idiopathiás diffus HAMMAN-RICH Finom fibrosusos hálózatos rajzolat és submiliaris (2 mm) pettyezettség, a basisfelé interstitialis betegség s r södnek. tüd fibrosis Legtöbbször letalis, a koponya csontjain, a boltozaton éles szél , kisebb-nagyobb HAND-SCHÜLLER- Xanthomatosis, szabálytalan alakú, confluáló térképszer csontdeffectusok, csontfelritkulások, környezetük CHRISTIAN hystiocytosis ép, az orbitára is ráterjed, exophthalmust okoz. Diabetes insipidus. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 4
 5. 5. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: HANHART II. Mandibula dysostosis, madárarc, micronathia, alacsony növés. syndroma HARRIS-vonal HASS Asepticus necrosis. Lokalizáció: caput humeri HEBEREDEN I. Polyarthrosis deformansnál a csomók az ujjak feszít oldalain vannak és csontkinövéseknek syndroma felelnek meg. HEGEMANN Asepticus necrosis. Lokalizáció: trochlea humeri, radius-fejecs HERTWIG-WEYERS Örökl d mesodermalis complex fejl dési rendellenesség. Oligodactylia, ulna hiánya, syndroma könyök ankylosis, sternum rendellenesség, ajak, áll és garathasadék. HEUCK-ASSMAN Osteosclerosis anaemiával. Hasonló az osteopetrosishoz. syndroma HICKS Asepticus necrosis. Lokalizáció: os cuneiforme II. HILGENREINER-féle Csíp ízületi segédvonal. Az acetabulum (vápatet ) hajlási szögét a synchondrosis Y-vonal segédvonalak ischiopubicán át fektetett vízszinteshez viszonyítjuk Veleszületett rendellenesség. Oka: a plexus myentericus parasympathicus ganglionjainak HIRSCHPRUNG Megacolon congenitum hiánya. Körülírt szakaszon fokozott tónus, a tágulat következményesen alakul ki. Gyakori betegség szöv dménye az enteritis necrotisans. HIS-szög a nyel cs és gyomor szöglettörése Fragilitas ossium HOEVE syndroma hereditaria. A periostealis csontképzés zavara idézi el . HOLTER-MÜLLER- Lóherelevél fej. A nagyfokú veleszületett hydrocephalus miatt az arckoponya is WIEDERMANN deformálódik. syndroma A mediastinum belégzésnél a beteg oldal felé, kilégzéskor az ép oldal irányába mozog HOLZKNECHT tünet (f képp inspiratios hörg sz kületekben) HOLZKNECHT- Szarv alakú gyomor gyomor HOLZKNECHT- mély belégzésben: elmozdul a mediastinum, vándorol a mediastinum JAKCOBSON tünet HOLZKNECHT- A röntgenárnyékot nem adó, aspirált idegentestek által okozott radiológiai tünetek. A szindróma hörg elzáródás alatti terület atelectasiája, belégzéskor mediastinumlebegés. A gerinc és kp. árnyék közötti sugárátereszt sáv, amely a mediastinum szív mögötti HOLZKNECHT-tér keskeny részének és a két tüd it összevetül részeinek ábrázolása. Mucopolysacharidosis Alacsony növés, gargoylismus, rövid, vaskos végtagok, lapos csigolyák. Mérs. HUNTER kór II. hepatosplenomegalia, mentalis retardatio. Autosomalis recessiv. Törpenövés, gargoylismus, hypertelorismus, palackcsigolyák, HURLER kór Mucopolysacharidosis I. kyphoscoliosis, csöves csontok epiphysealis dysplasiája, hepatosplenomegalia, opticusathrophia, corneahomály. ISELIN-STELLER- Asepticus necrosis. Lokalizáció: öregujj alapperce. THIEMANN JACOD syndroma Petrosphenoidalis syndroma. Oka az epipharynxnak a koponyára terjed malignus daganata. A rheumatoid arthritis egyik fajtája. Intramuscularis fibrositis, izmok athrophiája, JACOUD syndroma megkeményedése. A gyorsan kifejl d contracturák és ankylosisok miatti mozgásképtelenség. JAFFE- A hosszú csöves csontok polycystásan felfújtak, elgörbülnek. "Pásztorbot" femur. A lapos Polyostoticus fibrosus LICHTENSTEIN dysplasia csontokon is fibrocysticus átépülés. Gyakori a femur spontán fracturája. Általában egy morbus végtagra, vagy fél testre lokalizálódik. JÖNSSON Asepticus necrosis. Lokalizáció: os capitatum. JUNGHANNS-féle Az ép isthmus arcus posteriorja abnormalisan megnyúlt, a megváltozott alakú csigolya az spondylolisthesis alatta lév elé kerül. Boeck sarcoidosissal kapcsolatos betegség, jellemz a láb és a kéz végs phalanxainak JÜNGLING Osteitis multiplex duzzanata, amely a rtg. képen cysticus felritkulásként ábrázolódik. A Boeck sarcoidosis syndroma cystoides. csontmanifestatioja? KARTAGENER Bronchiectasia, orrmelléküregek hiánya vagy hypoplasiája, dextrocardia. syndroma KASIN-BECK Osteochondroarthrosis Végtag ízületeinek szimmetrikus deformitása, osteochondrosis, törpenövés, majomszer syndroma deformans endemica. testtartás, struma. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 5
 6. 6. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: Legtöbbször a laterális sinusok felett megjelen interlobuláris septum vonalak. Tüd KERLEY-vonalak ödéma, kisvérköri vénás nyomásfokozódás jelei. KIENBÖCK Asepticus necrosis. Lokalizáció: os lunatum. KLIPPEL-FEIL Halmozott csigolyafejl dési zavar (a nyaki csigolyák congenitalis synostosisa) és a scapula morbus magas állása. "Nyak nélküli ember". KLIPPEL-FELSTEIN Csaknem az összes csontra kiterjed dysostosis. F leg a koponya és a kulcscsont fokozott syndroma vastagsága feltün , oxi- vagy acrocephalia, rövid kéz- és lábujjak. KLIPPEL- Ér naevus, congenitalis varicositas és csontelváltozások. Hypertrophia, korai csontmag Naevus vasculosus TRENAUNAY osteodystrophica. megjelenés, megnagyobbodott epiphysisek, egyes végtagok izolált óriásnövekedése. A syndroma varixokban phlebolithok. Acut szak. Perdönt rtg. tünet nincs, spasmus, besz kült lumen, hypermotilitás, KNOTHE-I. std. Colitis ulcerosa hypersecretio és oedemás eredet izgatott nyálkahártya-relief deformitás. Finom szemcsés relief-kép, mely polyposisra emlékeztet, kisebb tel dési hiányok, életlen kontúr. KNOTHE-II. std. Colitis ulcerosa Krónikus szak. A vápatet széleit a femur metaphysisének széleivel összeköt vonalak, szabályos esetben KOPITS-négyzet szabályos négyzet. KOSZEWSKI Congenitalis Újszülöttek veleszületett ismeretlen eredet generalisalt hyperostosisa. syndroma osteosclerosis. KÖHLER-betegség Asepticus necrosis. Lokalizáció: os naviculare pedis. Gyakran trauma után, eredeti (I.) nagyságának alig harmada, kifejezetten tágabb a környez csontok közötti rés. Osteochondrosis Asepticus necrosis. A necrosis az ízfelszín körülírt részére korlátozódik, a necrotizált K NIG-I. betegség disecans subchondralis csontrészlet a porccal együtt leválik a csontról, szabad ízületi testet alkot. K NIG-II. betegség Ileocoecalis stenosis. Oka: TBC, coecum mobile. KÜMMEL- Asepticus necrosis. A gerincet ért sorozatos microfracturák hatására hónapok múlva jön Posttraumás VERNEUILE-féle spondylitis. létre. A csigolyatest ék alakúvá válik, elkeskenyedik. A megváltozott csigolyának megfelel betegség magasságban kyphosis fejl dik ki. LARSEN- JOHANSSON Asepticus necrosis. Lokalizáció: patella. syndroma (SINDING) LAURENCE-MOON- BARDET-BIEDL Polysyndactilia. Elhízás, retinitis pigmentosa. betegség LEPUTHRE-ZIMMER Asepticus necrosis. Lokalizáció: V. metacarpus sesam csontja. Egyetlen végtagra vagy egy csontra lokalizálódó periostealis osteosclerosis - enossealis LÉRI-I. betegség Melorheostosis sclerosis. A csont hossztengelyében szabálytalan scleroticus kötegek vannak „mint a gyertyán lefolyó viasz". LÉRI-II. betegség Plenosteosis familiaris. Polytop enchondralis dysostosis egyik formája. Csecsem korban, csontra és lágyrészre egyaránt kiterjed . Splenomegalia, hepatomegalia, LETTERER-SIWE kór Hystiocytosis lymphadenopathia, anaemia, vérzékenység, csontelváltozások. Típusos lokalizáció: cerebellum. Lehet többszörös, gerincvel ben is. CT és MR: nagy cysta, LINDAU-tumor Hemangioblastoma széli részén kis szolid tumor, intenzív halmozással. Osteogenesis Kóros csonttörékenység, kék sclera, osteosclerosis miatti nagyothallás (fragilitas ossium LOBSTEIN imperfecta trias). Multiplex spontan symmetricus fractura. Osteomalatia, osteoporosis és a fibroosteoclasia LOOSER-MILKMANN együttes keletkezése. Éhezéskor, Hyperparathyreoidismusban, Cushing-kórban. F leg a syndroma femuron, tibián, os pubison, ulnán, radiuson, claviculán. LÖFFLER I.- Gyulladásos-allergiás jelleg , átmeneti tüd infiltrátum, amelyet el idézhetnek féreglárvák, szindróma protozoonok, baktériumtoxinok, pollen stb. LÖFGREN- A hilusi nyirokcsomók sarcoidosis okozta kétoldali, szimmetrikus megnagyobbodása. szindróma LÖHR-KINDBERG- Valószín séggel allergiás eredet , magas lázzal, elesettséggel, gyakran szeptikus tünetekkel szindróma és nagyfokú eozinofiliával járó tüd infiltrátum. LUTTENBACHER Pitvari septumdefectus, bal vénás szájadék stenosis, extrém fokban elárasztott tüd . syndroma Ismeretlen aetiológiájú és tisztázatlan patológiájú röntgenszindróma, féloldali fokozott MacLEOD-szindróma tüd transzparencia. MADELUNG I. Manus valga Többnyire kétoldali, veleszületett rendellenesség, a kéz spontán el refelé subluxálódik. syndroma Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 6
 7. 7. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: MAFUCCI syndroma Chondrodysplasia és haemangiomatosis, venectasia. MARCHESAN- Brachydactilia syndroma Arachnodactilia, szemlencse zavarok, szív anomáliák, csont- és ízületi rendellenességek. MARFAN syndroma Pókujjak (matatarsus és -carpus phalanxok hosszúak, gracilisek). Kyphoscoliosis, scaphocephalia, tyúkmellkas, spina bifida. Oka a mesoderma embryonalis defectusa. MARIE-BAMBERGER- A tüd k gennyes folyamataihoz, tüd tumorhoz, bronchiectasiához, szívfejl dési szindróma rendellenességekhez stb. társuló csövescsont elváltozás. MARIE-LERI A porcszétesés, csontleépítés következtében az ujjak phalanxai elpusztulhatnak, a Arthritis muzilans. syndroma lágyrészek teleszkóp-szer en egymásba csúsznak. Az eltérés oldalán a tüd hypovascularisált, a hilus gracilis, a tüd kisebb, a bordaközök Mc LEOD syndroma Féloldali hypoplasia sz kebbek, a kp. árnyék az eltérés felé helyezett, perfúziós különbség van a két oldal között, jelent sen kisebb perfúzió az érintett oldalon. MECKEL- Ductus omphaloentericus maradványa. Az alsó ileum mesenteriummal szembeni oldalán, az diverticulum ileocoecalis szájadéktól 60-100 cm-re lév tasakszer kiboltosulás. Csíp ízülei segédvonal. A femur nyaki medialis kontúrjának képzeletbeli meghosszabbítása MÉNÁRD-vonal a foramen obturatorium cranialis szélével folytatólagos ívet alkot. A savanyú gyomornedv aspirációja (anesztézia vagy baleset kapcsán) okozta tünetcsoport. A MENDELSON- tüd kben ödéma, atelectasia, alveolusfalnekrózis, a kés bbiekben bronchopneumónia szindróma alakul ki. MENETRIER Hypoproteinaemia + óriásred s gastritis rtg. képe (nagyhajlati kontúron kanyargós, vastag syndroma red k; merev gyomorfal). F leg 60 éven felül, n knél. MEYENBURG- ALTHERR- Systemás Ismeretlen etiológiájú gyulladásos chondrolysis. UEHLINGER chondromalatia syndroma MEYER-WEIGERT A hólyagban egy oldalon két szájadék esetében (ureter duplex) az alsó-medialis a fels -, a szabály fels -lateralis az alsó kehelyrendszerhez tartozik. MICHOTTE Két- vagy több nyaki csigolya processus spinosusai összeérnek és a nyak illetve a váll syndroma fájdalmát okozzák. Hernia MORGAGNI-sérv subcostosternális A rekeszsérvek 2-6%-át teszi ki. diaphragmae MORGAGNI- STEWART-MOREL Hyperostosis frontalis interna és hormonalis eltérés. syndroma MORQUIO syndroma Polytop enchondralis dysostosis egyik formája. Mucopolysacharidosis MORQUIO syndroma IV. Dysplasia Durva csontelváltozások, a vizeletben ceratosulphat. spondyloepiphysarea MORTON D Fejl dési rendellenesség, az I. metatarsus rövid, a sesam csont hátrahelyezett, a láb syndroma duzzadt és fájdalmas. MORTON T Legtöbbször a pes planus-szal kapcsolatos compressios neuritis. syndroma MÖLLER-BARLOW Scorbut kór MÖLLER-BARLOW- Scorbut C-hypovitaminosis. Törékeny spongiosa, egészében mészszegény csont. kór MÜLLER-RENANDER Asepticus necrosis. Lokalizáció: öregujj sesam csontja. NAFFZINGER A scalenus izomcsoport spasmusa sz kíti a scaleneus hasadékot. Gyakori a nyaki borda. syndroma NEAL-betegség Aerobacterral és hasadógombával fert zött por belégzése okozta tüd elváltozás. NIEMANN-PICK kór Kórosan felhalmozott sphyngomyelin. Osteoporosis, lyticus elváltozások. Congenitalis végtagdeformitás. leggyakrabban a könyökízület dysplasiája, radioulnaris NIEVERGELT synostosisa, az ulna vagy radius luxatioja, subluxatioja, genu valgus, tarsalis csontok syndroma synostosisa, nagylábujjak deformitása. OLLIER syndroma Féloldali multiplex chondromatosis, exostosis. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 7
 8. 8. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: A vápatat küls peremét l lefelé húzott egyenes, mer legesen metszi a Hilgenreiner- OMBRÉDANNE-vonal vonalat. A normális helyzet csontmag a medialis-alsó quadransban van. Retroperitonealis ORMOND-betegség fibrosis OSGOOD- Apophysitis Asepticus necrosis. Lokalizáció: Tub. tibiae apophysis. A csontosodási mag szétdarabolódik, SCHLATTER-féle tuberositatis tibiae a tibia metaphysisében, az elváltozás környezetében kifejezett osteoporosis. betegség OSTRUM-FURAT Platybasia cervicalis synostosissal. Congenitalis fejl dési rendellenesség, jelentkezik syndroma Spregel-féle deformitás is. OTTO-CHROBAK Protrusio acetabuli syndroma ÖSTERREICHER Patella aplasia, kétoldali radius fejecs luxatio. syndroma PAGET-kór Osteitis deformans A csontszerkezet átrendez dik, a csont megvastagodik, deformitások. "Gyapjas haj". PANCOAST- Pancoast-tumor A tüd csúcsban keletkez carcinóma okozta tünetcsoport. szindróma PANNER-féle Asepticus necrosis. Lokalizáció: capitulum ossis humeri betegség PARROT-féle Chondrodystrophia foetalis. A metaphysealis spongiosa hiányosan fejl dik, rétegében törés Congenitalis lues pseudoparalysis jöhet létre, az epiphysis leválik. PELLEGRINI-STIEDA Sarló alakú posttraumás meszesedés a femur medialis condylisa mellett. syndroma PENDELBLUT A k.a.-vér az elégtelen billenty vel elválasztott két szívüreg között "ingázik" Asepticus necrosis. Lokalizáció: femurfej. epiphysise gombakalapszer en ellepul, sokszor PERTHES-kór széttöredezik. Inhomogén, scleroticus csontszerkezet. A fejdeformitás miatt tágabb ízületi rés. PEUTZ-JEGHERS Familiaris polyposis. Gastrointestinalis polyposis + az ajkakon, orr körül, szájnyálkahártyán syndroma jellegzetes pigmentatio. PICK-atrophia Aránytalanul tágult frontális szarvak, frontális sulcusok. PIERRE-MARIE- Osteopathia Chr., gennyes tüd bántalmak során a rövid és hosszú csöves csontokon kiterjedt, BAMBERGER-féle hypertophicans toxica fakéregszer , periostealis újcsont-képz dés betegség PIERSON Asepticus necrosis. Lokalizáció: symphysis ossis pubis. PLUMMER-VINSON syndroma PONCET-szindróma Tbc-s betegeken fellép reumatoid arthritis. Csont-laesiók, az intercorporalis rés besz külése, csont-ulceratio, sequester képz dés. POTT-féle betegség Spondylodiscitis Súlyos esetben komplikációként paravertebralis abscessus képz dik, az epiduralis tályog a myelont komprimálja. A güm kórra jellemz hegyesszög gibbus, a háti csigolyák ventralis irányú, ék alakú POTT-féle gibbus Spondylitis tuberculosa összeroppanása PREISER Asepticus necrosis. Lokalizáció: os naviculare. PROFICHET Calcinosis A b r alatt periarticularisan, az inakban, a tüd ben kisebb nagyobb csomós calcium syndroma circumscripta lerakódás. Az ágyéki csigolyák arthritise vagy arthrosisos elváltozása következtében kialakuló egy- vagy PUTTI syndroma kétoldali ischialgia. Congenitalis metaphysis dysplasia. Leontiasis ossea. Széles orrnyereg. Hypertelorismus, PYLE syndroma brachycephalia. RASMUSSEN- A tbc-s kavernák falában kialakuló - és vérzés forrásává váló - aneurisma herniosum. aneurizma RASPE Asepticus necrosis. Lokalizáció: tuber ossis ischii Többnyire fiatal dohányosok kéz artériáinak, az ujjak elszínez désével és kisebesedésével RAYNAUD-kór járó betegsége. Hasonló képet ad az ún. vibrációs szindróma. Diffúz, nagyfokú osteoporosis, comprimálódó csigolyák, kártyaszívszer en torzult medence. RECKLINGHAUSEN Osteodystrophia fibrosa A cystosus felritkulások kicsinyek, éles határúak, f leg a csöves csontok metaphysiseiben. morbus (cystica) generalisata Corticalis elvékonyodás. REITER-syndroma Acut polyarthritis, amelyhez urethritis, conjunctivitis társul Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 8
 9. 9. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: RENANDER-féle Asepticus necrosis. Lokalizáció: láb ujjpercei. Els sorban az öregujj sesamcsontjai. betegség RIBBING I. syndroma Enchondralis dysostosis RIBBING II. Örökl d multiplex diaphysis sclerosis. syndroma RILEY- Myopathiás SCHWACHMANN hyperostosis Hosszú csontok diaphysisén. syndroma ROTTER-ERB Osteochondro- Törpeség, luxatiók, epiphysis, koponya aplasia, egyéb fejl dési anomalia. syndroma desmodysplasia ROY syndroma Ismeretlen eredet periostosis és pachydermia. RUD syndroma Veleszületett neuroectodermalis dysplasia. A legfels nyakcsigolyákon kialakult roncsoló folyamatok (tbc, tu.) okozzák. A nyak RUST syndroma Malum suboccipitale fájdalmas, merev, oedemás lehet. A röntgenelváltozás csontdestructio, sokszor alig észrevehet . SAINT-szindróma Saint-triász Hiatushernia, epekövesség, vékony- és vastagbéldiverticulosis együttes jelentkezése. SALTER-HARRIS I. Epiphyseolysis I. Az epiphysis úgy válik el a metaphysist l, hogy abból nem törik le csontdarab. SALTER-HARRIS II. Epiphyseolysis II. A metaphysisb l kis háromszög alakú darabka törik le és epiphysissel együtt elmozdul. Az epiphysis intraarticularis törése. A törés áthalad az epiphysis porcon, sérül a növekedési SALTER-HARRIS III. Epiphyseolysis III. zóna. A törési vonal az ízületi felszínen kezd dik, tengelyirányban halad. A metaphysisb l is SALTER-HARRIS IV. Epiphyseolysis IV. letörik egy darab. Az epiphysis egy segmensét ért compressios er behatás miatt a növekedési zóna is SALTER-HARRIS V. Epiphyseolysis V. károsodik. Besz kült epiphysis fuga - firss. 10-14 nap múlva periostealis callus. Osteopathia familiaris Phosphat anyagcserezavar. Jellemz rá a csont deformitás, pathologiás fractura, dysplasia, SALVIOLI syndroma neuroendocrinica járászavar, anaemia. SANPHILIPPO Mucopolysacharidosis Kifejezett csontrendszeri elváltozások, hepatosplenomegalia, oligophrenia, syndroma III. A bronchiolusok mögötti tüd szövet diffúz, fibrotizáló, ismeretlen eredet gyulladása. A SCADDING-betegség röntgenképen tejüvegszer árnyékoltság. Mucopolysacharidosis SCHEIE syndroma V. Csontelváltozások, hepatosplenomegalia, corneahomály. Kyphosis dorsalis Asepticus necrosis. Lokalizáció: csigolyafed -lemezek és testek. Kyphoscoliosis, ék alakú adolescentium, SCHEUERMANN-kór Osteochondritis csigolyák, porosis (transparens zárólemezek és csig.testek), ventralisan cs rképz dés, egyenetlen, fogazott zárólemezek. juvenilis dorsi SCHEUTAUER- Dysostosis MARIE-SAINTON cleidocranialis syndroma A Staphylococcus-pneumóniára jellemz radiológiai tünetegyüttes: infiltrátumok, kerek, SCHINZ-szindróma légtartó üregek, gyakran folyadékcsíkkal. Csigolyanyúlvány törés. Az alsó nyaki vagy fels háti csigolya processus spinosusának SCHIPPER syndroma spontán letörése, amelyet egy er sebb izommozgás completál. Asepticus necrosis. Lokalizáció: Tub. tibiae apophysis. A csontosodási mag szétdarabolódik, SCHLATTER a tibia metaphysisében, az elváltozás környezetében kifejezett osteoporosis. SHANTON-MENARD A combnyak medialis kontúrját a foramen obturatorium fels ívével összeköt szabályos ív. vonal A bauxitbányászok, korundmunkások krónikus tüd fibrózissal járó progrediáló SHAVER-szindróma pneumoconiosisa. SIMON góc Csúcsi postprimaer meszes gócok. A primer komplexus közvetlen szórásának meszesedései. SINDING-LARSEN- Chondromalatia seu Asepticus necrosis. Lokalizáció: patella. A patella csontosodási magjának a lig. patellae JOHANSSON-féle chondropathia patellae tapadási helyének szomszédságában bekövetkez szétdarabolódása betegség SJÖGREN syndroma A csökkent nyálelválasztás nyelési panaszt okozhat. SMITH-LEPOUTRE Asepticus necrosis. Lokalizáció: V. metatarsus fejecs. SORELL-DERIEUX- Asepticus necrosis. Lokalizáció: spina iliaca ventralis. BOELLE Halmozott csigolyafejl dési zavar (a nyaki csigolyák congenitalis synostosisa) és a scapula SPRENGEL morbus magas állása - scapula scaphoidea, a scapula elveszti háromszög alakját, oválissá válik Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 9
 10. 10. DE Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Dokumentáció – leletezés Név: Szinoníma RTG. jelei: STIERLIN-tünet Ileocoecalis tuberculosis. A coecum izgatott, hypermotilis, a k.a.-ot gyorsan kilöki magából. STILL-CHAUFFARD Primaer chr. A gyermekkor primaer chronicus polyarthritise. Nyirokcsomó- és lépmegnagyobbodás kíséri. morbus polyarthritis Congenitalis angiomatosis, amely a n. trigeminus els ágának területén és intracranialisan STURGE-WEBER- Encephalotrigeminalis jelentkezik. A röntgenképen intracerebralis corticalis gyrlandszer , a gyrusokat követ KRABBE syndroma angiomatosis meszesedés mutatható ki. Az érintett területen és attól distalisan szabálytalan, foltos felritkulás; el ször a SUDECK-LERICHE subchondralis spongiosát érinti, elt nik, a spongiosára a foltos csontatrophia jellemz , majd atrophia a compactára is ráterjed SWYER-JAMES Ismeretlen etiológiájú és patomechanizmusú betegség; féloldali emphyzéma, bronchiectasia szindróma és a rtg-képen fokozott transparencia. Leggyakrabban az aortaív ágait, az a. renalist érinti. Az aorta els dleges ágain lév TAKAYASU arteritis segmentalis elzáródás, vagy sz kület. Ritkábban fusiformis tágulat. Jellemz a segmentalis érintettség. THIBIERGE- WEISSENBACH Scleroderma, b r carcinosis. syndroma THIEMANN Asepticus necrosis. Lokalizáció: ujjcsontok közép- és körömpercei. Costal chondritis, parasternalis chondrodynia, thoracochonralgia, chondropathia tuberosa. TIETZE szndroma Etiológiájában szerepel tbc, hiányos táplálkozás, rheuma, toxallergia, microtrauma. TROELL-JUNET Acromegaliás hyperthyreoidismus hyperostosissal. Jellemz rá az acromegalia, struma, syndroma koponya hyperostosis és néha diabetes mellitus. TURNER-KIESER Arthro-osteo- Medenceszarv, könyök dysplasia, haj és körök dysplasia. syndroma musculodysplasia TURPIN syndroma Broncho-oesophagealis ectasia csont defectusokkal. UEHLINGER Ismeretlen eredet familiaris generalisalt hyperostosis. A rövid és hosszú csövescsontokon, syndroma valamint a medence csontjain. VALLE-DONOVAN A choledochus intraduodenalis szakaszának cysticus tágulata. betegség van NECK Asepticus necrosis. Lokalizáció: synchondrosis ischiopubica. VOGEL Asepticus necrosis. Lokalizáció: talus. VOLKMANN I. Veleszületett talus luxatio. syndroma Osteogenesis Congenitalis típus. Már intrauterin számos törés, az újszülött végtagjai deformáltak. VROLICK imperfecta (letalis) Jellemz a kék sclera. WACHS-SCHMITT- Asepticus necrosis. Lokalizáció: csigolyanyúlványok. WISSER WEBER-CHRISTIAN Cystaszer lyticus gócok, scleroticus övezettel. kór Nekrotizáló rhinitis, bronchitis, disszeminált granulómák a tüd kben, gócnephritis vagy WEGENER Wegener-betegség nekrotizáló glomerulitis. A nasalis tünetek a tüd elváltozással együtt diagnosztikai granulomatosis érték ek, gyakoriak a vese elváltozások is. WERDER-ALDER Asepticus necrosis. Lokalizáció: clavicula lateralis vége. WESTERMARCH Egy nagyobb hörg ventilszer elzáródása. stenosis WEYERS syndroma Dysmorphia acrofacialis, ulnaris hexadactylia, metacarpus synostosis, satnya középs fogak WILLIAMS- A szegmenthörg k porcfejl dési anomáliája és következményes, generalizált sacciformis CAMPBELL bronchiectasia. szindróma ZENKER- Pulsiós; garat-nyel cs határán - határdiverticulum. A garat és a nyel cs hátsó falán diverticulum képz d és azzal sz k nyíláson át közleked pulziós diverticulum. A lymphadenitis tuberculosa speciális formája, óriási güm k képz dése, amelyekben ZIEGLER-féle güm elsajtosodás és Langhans típusú óriássejtek csak nagyon ritkán fordulnak el . ZIMMER Asepticus necrosis. Lokalizáció: os triquetrum. Készítette: dr. Bágyi Péter Utolsó módosítás:2010. február 28. 10

×